ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPISKELU SALLITTAVA KAIKILLE

Julkaistu Kymen sanomissa 7.2.2022

Peruskoululaki ja lukiolaki jakavat koululaiset ja alle 18-vuotiaat lukiolaiset kahteen kastiin. Lakien mukaan luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvan lapsen on osallistuttava uskonnonopetukseen. Näihin uskontokuntiin kuulumattomalla lapsella ja nuorella, ja luonnollisesti lapsen huoltajilla on valinnanvapaus. On mahdollisuus valita osallistuminen joko elämänkatsomustiedon tai uskonnon opetukseen.

Laki loukkaa oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuutta. Se loukkaa myös yksityisyyden suojaa. Tietosuoja-asetuksen mukaan mm. uskonnollinen tai filosofinen vakaumus on erityinen tieto, josta virkamiehellä on vaitiolovelvollisuus. Kouluja tämä näemmä ei koske.

Luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon lapsena liitetty ei voi valita elämänkatsomustietoa muuten kuin eroamalla kirkosta 15 vuotta täytettyään huoltajansa luvalla, ja tätä ennen huoltajien ilmoittaessa erosta. Uskontokuntaan kuuluminen tulee julkiseksi viimeistään silloin, kun lapsi tai nuori haluaisi valita ET:n uskonnon sijaan, mutta ei saa. Tämä loukkaa yksityisyyden suojaa. Miksi väestötietojärjestelmään edes pitää kirjata jäsenyys uskonnolliseen yhdyskuntaan?

Lapsiasiainvaltuutettu on v. 2018 nelisvuotisraportissaan eduskunnalle todennut: ”Sääntely on yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lasten oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen.” Nykyistä lakia ovat kritisoineen myös mm. Kuntaliitto, lukiolaisten liitto ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

20.2.2022 saakka on mahdollista allekirjoittaa kansalaisaloite elämänkatsomustiedon opiskelun sallimiseksi kaikille. Se on ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloitteen mukaan huoltaja valitsee peruskoululaisen katsomusaineen, lukiolainen tekee itse valinnan. Aloite löytyy sivulta https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8860. Lakimuutos olisi kustannusvaikutuksiltaan vähäinen. Opetussuunnitelmia, oppiaine- tai tuntijakoa ei tarvitse muuttaa, ja nykyiset oppimateriaalitkin käyvät.

Päivitys 7.6.2022: Aloite sai liki 30 000 allekirjoitusta, joten tämä aloite ei etene. Aloite herätti kuitenkin julkista keskustelua, ja opetussuunnitelmien uudistusta suunnitellaan.

Liisa Taskinen

Jätä kommentti