Bright (vapaasti käännettynä välkky)

Bright on henkilö, jolla on naturalistinen maailmankuva.

Bright:n maailmankuva on vapaa yliluonnollisista ja mystisistä elementeistä.

Bright:n etiikka ja toiminta perustuu naturalistiselle maailmankuvalle.

Näin alkaa www -sivuston www.the-brights.net selostus bright:sta. "Bright liike" on saanut alkunsa Yhdysvalloissa ja sen kantavina voimia ovat mm. Oxfordin professori Richard Dawkins ja kirjailija-filosofi Daniel Dennett.

Bright-liikkeen tarkoitus on koota yhteen ihmiset, jotka omaavat naturalistisen maailmankuvan. Olisi erittäin hyvä, jos viimeinkin saataisiin käyttöön käsite, joka olisi vapaa historiallisesta painolastista eikä se olisi minkään sanan negaatio. Käsitteen Bright alle sopisivat varmaankin kaikki humanistit, ateistit, agnostikot ja suurin osa uskonnottomista. Pitää toivoa, että tämä ajatus leviäisi laajalle ja että se saavuttaisi yleisen hyväksynnän.

Petri Karisma

Seuraava juttu: Miksi vastustamme sellaista jota ei ole?