Vapaa-ajattelijain liitto ry

Kannanottoja

 

Liittoneuvoston kokous 21.11.2004

Vapaa-ajattelijain liiton liittoneuvoston julkilausuma julkisten palveluiden ulkoistamisesta

Vapaa-ajattelijain liitto ry kiinnittää huomiota erääseen julkisten palveluiden ulkoistamispyrkimyksiä koskevaan näkökohtaan, joka toistaiseksi käydyssä keskustelussa on paljolti jäänyt huomiotta.
Ulkoistamisessa on vaarana, että palvelutuotantoa siirretään uskonnollisten yhteisöjen ylläpitämille laitoksille tai sellaisille laitoksille (kuten esim. Diakonissalaitos), jotka ovat osa kirkollista toimintaa. Käytännössä tämä voi pahimmassa tapauksessa merkitä uusia piilotulonsiirtoja veronmaksajilta kirkolle ja seurakunnille.

Vapaa-ajattelijain liitto ry ei voi suoraan ottaa kantaa siihen, miten pitkälle julkisia palveluita kilpailutetaan. Palvelutuotantoa koskevissa ratkaisuissa tulisi kuitenkin ottaa huomioon voimassa oleva vakaumuksenvapaus. Kun julkisten palveluiden keskeisenä ominaisuutena on katsomusneutraalius, samaa periaatetta tulisi täysimääräisesti vaatia näiden palveluiden tuottajilta vastaisuudessakin.


LISÄTIETOJA: Janne Vainio, järjestösihteeri
GSM 050-365 6808, janne.vainio@helsinki.fi