Vapaa-ajattelijain liitto ry

Kannanottoja

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
 
Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
Opetusministeriö

Tuhkan sijoittamista ei ole perusteltua rajoittaa

 

Vapaa-ajattelijain liitto kirjoitti opetusministeriölle vuoden 1995 alussa kirjeen, jossa liitto kannatti ruumiin polttamisessa aiheutuvan tuhkan vapaata sijoittamista. Tuhkan sijoittaminen oli muuttunut vapaaksi, kun terveydensuojeluasetuksesta jätettiin tuhkan sijoittamista koskevat säädökset pois, sillä terveydensuojelulainsäädäntöä laadittaessa tuhkan todettiin olevan terveydelle vaaratonta.

Evankelisluterilainen kirkko kirjelmöi opetusministeriöön ja vaati vapauden poistamista ja tuhkan sijoittamisen luvallisuuden palauttamista. Kirkko vaati, että lupaa tuhkan sijoittamiseen on haettava kunnan terveydensuojeluviranomaisilta. Kirkko perusteli kantaansa eettisillä perusteilla. Kirkon motiivi kuitenkin paljastuu joksikin muuksi, sillä miksi terveydensuojeluviranomaiselta pitäisi pyytää lupaa sellaiseen, joka on terveydelle vaaratonta. Terveydensuojeluviranomainen joutuisi jokaista tuhkan sijoittamishakemusta käsitellessään toteamaan, että se ei ole terveydelle vaarallista, eli vapaalle sijoittamiselle ei ole estettä. On erikoista, jos terveydensuojeluviranomainen päättäisi, mikä on eettistä ja mikä ei. Kirkon motiivi on kieltää vapaus. Tähän saattaa olla syynä kirkon pelko seurakuntien hautausmaiden käytön vähenemisestä. Pelko on turha, eikä se saa olla vapauden vastustamisen syy.

Vapaa-ajattelijain liitto pyysi 26.1.1998 käyttöönsä opetusministeriössä valmistellun selvityksen tuhkan vapaasta sijoittamisesta. Pyysimme selvitystä myös ministeriltä sähköpostitse 30.1.1998. Selvitystyö tehtiin kirkon aloitteesta. Emme saaneet selvitystä nähtäväksemme, eikä vapaa-ajattelijoita ole kuultu asiassa. Selvitystä ei luovutettu, sillä ministeriö ottaa ensin asiaan kantaa. Mielestämme olisi tärkeätä, että asiasta kiinnostuneet voisivat lausua kantansa ennen kuin ministeriö ottaa siihen kantaa. Mielestämme on hallinnollisesti erikoista, että ministeriö ottaa kantaa asiaan ennen kuin kaikki asiaan vaikuttavat seikat on selvitetty. Kun vapaa-ajattelijoita ei ole kuultu, kaikki seikat eivät ole ministeriön tiedossa. Sen sijaan mitä luultavimmin vapauden poistamista esittänyttä kirkkoa on asiassa kuultu. Tämä ei ole tasapuolista hallintoa.

Ministeri Heinonen vastasi sähköpostiviestiimme, että "Tuhkausasiassa otan mielelläni vastaan Vapaa-ajattelijain liiton näkökantoja asiasta". Mutta miten liitto voi lausua asiasta, kun emme tiedä, mitä selvityksessä on lausuttu? Jos kaikki on jo lausuttu kirkon ja liiton lyhyissä kirjelmissä, miksi tästä tarvitsee laatia erillistä selvitystä.

Vapauden säilyttämistä ennallaan puoltaa ennen kaikkea se, että esille ei ole tullut mitään, mikä puoltaisi vapauden poistamista. Kirkon edustajat levittivät tiedotusvälineissä virheellistä tietoa, ja jotkut yrittivät lietsoa jopa hysteriaa. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dogmatiikan professori Miikka Ruokanen väitti Yleisradion TV-uutisissa, että jos vapaus sallitaan, kohta hiekkarannoilta saatetaan löytää ihmisruumiiden reisiluita. Tämä on karkeaa vääristelyä. Ei kyse ollut ruumiiden vapaasta sijoittamisesta. Voidaan kysyä, kuka on esiintynyt keskustelussa epäeettisesti.

Kaikki on toiminut vapauden aikana hyvin. Tuhkan sijoittaminen muualle kuin hautausmaille ei liene lisääntynyt kovinkaan paljoa. Vapaus olisi siksikin tarpeellinen, sillä vapaa-ajattelijoilla on viime vuodelta konkreettista kokemusta siitä, että kirkon hautausmaille vaihtoehtoisten hautausmaiden perustaminen on vaikeaa, kenties mahdotonta. Hankkeilla olleet kaksi hautausmaata eivät saaneet hankittua edes tonttia.

Esille ei ole tullut eettisesti arveluttavia esimerkkejä tuhkan sijoittamisesta. Vapaa-ajattelijat järjestivät itsekin tuhkan hautaamistilaisuuden erään jäsenen kuoltua keväällä 1995. Tapahtumasta kirjoitettiin Kymen Sanomissa (liitteenä kopio). Kirjoituksesta käy ilmi, että mikään ei puolla tuhkan sijoittamisen luvallisuutta. Ilman lupaakin kaikki tapahtui eettisesti korkeatasoisesti. Järjestäjät olivat luottamuksen arvoisia. Vapaa-ajattelijoiden mielestä ihmisten eettisyyteen onkin luotettava. Tähän asti ihmiset ovat olleet luottamuksen arvoisia. Ihmisestä ei pitäisikään odottaa pahinta, niin kuin vapauden vastustajat tuntuvat ajattelevan.

Vapaa-ajattelijain liitto kannattaa vapauden säilyttämistä tuhkan sijoittamisessa. Liitto haluaa ennen päätöksentekoa saada käyttöönsä opetusministeriössä tehdyn selvityksen ruumiin polttamisesta aiheutuvan tuhkan vapaasta sijoittamisesta.

 

Terveisin

 

Juha Kukkonen

puheenjohtaja

P.S. Kirkko vaati tuhkan sijoittamisen palauttamista luvalliseksi vuoden 1995 alussa. Ministeriö otti asian hoitaakseen ja päätti tehdä asiasta selvityksen. Samoihin aikoihin Vapaa-ajattelijain liitto lähetti ministeriöön kirjeen, jossa tuotiin esille vakava huoli siitä, että kirkkoon kuulumattomia siunataan väkisin luterilaisilla hautausmailla. Kun ministeriö selvitti kirkon pyynnöstä tuhkan vapaan sijoittamisen ongelmia, onko ministeriö vastaavasti tehnyt voitavansa liiton esittämässä ongelmassa. Liitto esitti kirjeessään ratkaisuehdotuksenkin. Onko tätä asiaa varten perustettu selvitysryhmää? Esille ottamamme asia on mielestämme selvästi suurempi ja yleisempi ongelma kuin tuhkan sijoittaminen vapaasti meren aaltoihin tai tuuleen tunturin laelta.

Suomessa kuolee vuodessa noin 5 000 uskontokuntiin kuulumatonta. He ovat eläessään tehneet ratkaisun olla kuulumatta uskontokuntaan. Mielestämme se on maailmankatsomuksellinen ratkaisu, jota jälkeenjäävien pitäisi kunnioittaa ja hyväksyä. Kun Suomessa ei juurikaan ole hautausmaavaihtoehtoja, suurin osa kirkkoon kuulumattomista haudataan kirkon hautausmaille. Tällöin papit useimmiten myös siunaavat vainajat, vaikka he olisivat toisin pyytäneet eläessään. Ohessa kopio kirjoituksestamme.

LIITTEET Kopio Kymen Sanomien uutisjutusta

Kopio Vapaa Ajattelijassa julkaistusta kirjoituksesta

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki puh. 0440 715 601 fax (09) 739 055
email
val@vapaa-ajattelijat.fi
Kommentoitavaa sivuista? Ruusuja ja risuja? Kerro se meille!