Vapaa-ajattelijain liitto ry

Kannanottoja

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
 
Oikeusministeriölle

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON XXI LIITTOKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 20.6.1999

SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN PARISUHTEEN VIRALLISTAMINEN

Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous antoi kesällä 1996 julkilausuman, jossa kannatettiin samaa sukupuolta olevien parien oikeutta virallistaa parisuhteensa. Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa kesäkuussa 1999 julkaistussa mietinnössään, että samaa sukupuolta oleville kumppaneille annettaisiin lakiin perustuva oikeus rekisteröidä eli
virallistaa parisuhteensa. Virallistetulla parisuhteella olisi pääosin samat oikeusvaikutukset kuin avioliiton solmimisella. Liitto kannattaa työryhmän esitystä, että samaa sukupuolta olevat parit voisivat virallistaa parisuhteensa.

Vapaa-ajattelijain liiton mielestä ei kuitenkaan ole perusteltua estettä, että samaa sukupuolta olevien rekisteröidyllä parisuhteella olisi aivan samat oikeusvaikutukset kuin ovat avioliiton solmimisella. Siksi samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistaminen on
saatava hallitusmuodon yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti tasavertaiseksi avioliiton kanssa. Kun parisuhteen virallistamista perustellaan yhdenvertaisuusperiaatteella, parisuhteen ja avioliiton valinneilla pitää olla samat oikeudet ja velvollisuudet.

Suurin ero aviopariin nähden on ehdotuksen mukaan siinä, että samaa sukupuolta olevat eivät yhdessä voisi ottaa ottolasta. Toinen ei myöskään voisi ottaa lapsekseen kumppaninsa lasta siten, että lapsesta tulisi perheen sisäisellä adoptiolla parin yhteinen. Työryhmän ehdotus on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Ehdotus on myös
epäjohdonmukainen, sillä jo nykyisellään on mahdollista, että toisen kumppanin kuoltua toinen osapuoli voi ottaa kumppaninsa lapsen omaksi lapsekseen. Työryhmän ehdotus on epäjohdonmukainen myös siksi, että jo nykyisin parisuhteen osapuolilla on mahdollisuus yhdessä olla toisen osapuolen lapsen huoltajia.

Vapaa-ajattelijain liiton mielestä samaa sukupuolta oleville pareille on annettava sama adoptio-oikeus kuin aviopareilla on.

Työryhmän ehdotuksen mukaan parisuhteen virallistaminen tapahtuisi käytännössä siviilivihkimisen tapaan. Vapaa-ajattelijain liiton mielestä parisuhteen rekisteröinnin oikeus pitäisi antaa kaikille niille yhteisöille, joilla on avioliittoon vihkimisoikeuskin.
Ei ole perusteltua syytä estää avioliittoon vihkimiseen oikeutettuja yhteisöjä virallistaa jäsentensä parisuhteita. Jotkut yhteisöt eivät hyväksyne samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistamista, mutta se ei saa olla esteenä sille, että virallistamisen oikeus annettaisiin yhteisöille.


Erkki Hartikainen
puheenjohtaja

Juha Kukkonen
pääsihteeri

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki puh. 0440 715 601 fax (09) 739 055
email
val@vapaa-ajattelijat.fi
Kommentoitavaa sivuista? Ruusuja ja risuja? Kerro se meille!