Vapaa-ajattelijain liitto ry

Kannanottoja

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
 
Opetusministeriö

Elämänkatsomustiedon opetus ja maahanmuuttajat

 

Viime vuosina Suomeen on tullut runsaasti pakolaisia ja muita maahanmuuttajia. Suomessa asuu nykyisin jo yli 80 000 ulkomaalaista. Suuri osa heistä on kouluikäisiä lapsia ja nuoria.

Suurin osa ulkomailta Suomeen saapuneista ei kuulu uskontokuntiin. Kuitenkin viranomaiset ovat arvioineet, että maahanmuuttajista huomattava osa olisi islaminuskoisia. On arvioitu, että Suomessa olisi noin 20 000 islaminuskoista. Tilastokeskuksen julkaiseman Suomen tilastollisen vuosikirja 1997:n mukaan Suomessa asuvista islamilaisiin yhdyskuntiin kuuluu kuitenkin vain 962 ihmistä.

Suomessa ihmisen uskonto määritellään sen mukaan, mihin uskontokuntaan ihminen kuuluu. Kun islamilaisista suurin osa ei kuulu uskontokuntiin, he eivät Suomen omaksuman käytännön mukaan ole islamilaisia. Heille ei myöskään peruskoululain tai lukiolain perusteella voida antaa islamilaisen uskonnon opetusta yleisessä koulussa.

Suomen omaksuma käytäntö on osoittautunut ongelmaksi. Jos uskontokuntaan kuulumaton mutta itseään islamilaisena pitävä saa vapautuksen koulun yleisestä uskonnon opetuksesta, hänelle on lain mukaan annettava elämänkatsomustiedon opetusta. Hänelle ei voida antaa islamilaisen uskonnon opetusta. Luultavasti tällaisen oppilaan vanhemmat eivät ole tähän tyytyväisiä, ja siksi he haluaisivat, että oppilas saisi uskonnon opetusta.

Kaikille uskonnon opetuksesta vapautetuille, uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille on annettava elämänkatsomustiedon opetusta (jos oppilaita on riittävästi eli kolme). Jos koulun yleisestä uskonnon opetuksesta on vapautettu paljon uskontokuntiin kuulumattomia mutta uskonnollisen perheen lapsia, tämä on elämänkatsomustiedon opetuksen kannalta ongelmallista. Uskonnottomien perheiden lasten oikeus saada uskontoihin sitoutumatonta katsomusopetusta on vaarassa. Kun elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuu paljon uskonnollisten perheiden lapsia, Vapaa-ajattelijain liiton mielestä on olemassa vaara, että ET:n katsomuksiin sitoutumaton luonne muuttuu. On olemassa paineita muuttaa ET:tä näitä uskonnollisia ryhmiä huomioivaan suuntaan. On kuitenkin huomattava, että oppiaine nimenomaan perustettiin ennen kaikkea uskonnottomia lapsia varten.

Suuren maahanmuuton myötä on konkretisoitunut vapaa-ajattelijoiden ennakoima tilanne. Elämänkatsomustieto-oppiainetta Suomeen suunniteltaessa olisi pitänyt turvata oma oppiaine uskonnottomille lapsille. Koska uskontokuntiin kuulumattomissa on nyt myös uskonnollisia ryhmiä, oppiaineella ei enää ole selkeää kohderyhmää.

Vapaa-ajattelijain liitto on saanut kuulla, että joillakin paikkakunnilla uskontokuntiin kuulumattomille, itseään islamilaisina pitäville lapsille olisi annettu islamilaisen uskonnon opetusta peruskoulu- ja lukiolain vastaisesti. On tullut esille myös tapauksia, että koska viranomaiset nykyisin pitävät ns. islamilaisista maista tulevia automaattisesti islamilaisina kysymättä heiltä itseltään asiasta, esimerkiksi uskonnottomille iranilaisille ja irakilaisille lapsille olisi tyrkytetty islamin opetusta suomalaisissa kouluissa. Mitä opetusministeriö aikoo tehdä asialle?

Vapaa-ajattelijain liitto otti koululakien kokonaisuudistuksesta antamassaan lausunnossa esille myös seuraavan asian, johon opetusministeriö ei kuitenkaan ole mitenkään reagoinut: Joissakin kouluissa yleisestä uskonnon opetuksesta vapautetut oppilaat, jotka kuitenkin kuuluvat johonkin uskontokuntaan (esim. Jehovan todistajat), olisi sijoitettu ET:n opetusryhmiin. Tämäkin on nykyisen lain vastaista. Mitä ministeriö aikoo tehdä asialle?

Mitä opetusministeriö aikoo tehdä esitettyjen ongelman ratkaisemiseksi? Millä tavalla ministeriö aikoo turvata uskonnottomien perheiden lasten oikeudet saada tunnustuksetonta katsomusopetusta?

Vapaa-ajattelijain liitto on aina ollut sitä mieltä, että ihmisten maailmankatsomusta määriteltäessä ei saisi liikaa painottaa sitä, mihin uskontokuntaan ihminen kuuluu tai kuuluuko mihinkään. Uskontokunnan jäsenyys tai siihen kuulumattomuus ei kaikkien kohdalla kuvaa sitä, onko uskonnon kannattaja vai eikö ole. Tässä kirjeessä esille tuotu ongelma on osoitus siitä. Vapaa-ajattelijain liitto toivoo ministeriöltä mahdollisimman pikaista yhteydenottoa asiassa.

 

Terveisin

 

Juha Kukkonen, Robert Brotherus

puheenjohtaja, pääsihteeri

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki puh. 0440 715 601 fax (09) 739 055
email
val@vapaa-ajattelijat.fi
Kommentoitavaa sivuista? Ruusuja ja risuja? Kerro se meille!