Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY

 toimintasuunnitelma

etusivulle

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry on Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n jäsenjärjestö. Yhdistyksen toiminta toteuttaa liiton tavoitteita uskonnottomien ihmisten etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestönä. Toimintaa ohjaa sääntömääräinen kevät- ja syyskokous, ja toteuttaa hallitus sekä tarvittaessa vapaaehtoisista kootut työryhmät.

Yhdistys ylläpitää Leporinne-hautausmaata pääosin talkoovoimin. Siivoustalkoot pidetään keväällä 2020.

Vuoden 2020 Vapaa-ajattelijan Liiton liittokokous järjestetään Jyväskylässä 13.-14. kesäkuuta. Yhdistys avustaa liittoa järjestelyissä tarvittaessa vapaaehtoisvoimin.

Yhdistys jatkaa toiminnassaan uskonnottomuuden, vapaa-ajattelun ja uskonnottoman tapakulttuurin edistämistä. Keinoina tavoitteeseen pääsemiseksi toteutetaan mm. oppilaitosten kanssa tehtävällä yhteistyöllä, tapahtumiin osallistumalla ja julkaisemalla tietoa sekä kotisivulla että Facebookissa.

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry
Ota yhteyttä