Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry:n hautausmaa

Halutessasi itsellesi tai omaisellesi uskonnottoman muistopaikan voit varata uurnahautapaikan tai tuhkan sirottelun Keski-Suomen vapaa-ajattelijoiden ylläpitämältä hautausmaalta, Leporinteeltä. Otamme uskonnottoman vainajan tahdon huomioon lämpimästi, arvokkaasti ja vainajaa kunnioittaen.

Keski-Suomen vapaa-ajattelijoilla on oma hautausmaa Jyväskylän Seppälänkankaalla Kuormaajantien varrella. Hautaus Leporinteelle on mahdollinen ensisijaisesti uskontokuntiin kuulumattomille vainajille eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Omaiset voivat halutessaan liittyä yhdistykseen ja siten osallistua aktiivisesti myös hautausmaan hoitoon

Hautaaminen tapahtuu vainajaa kunnioittaen ilman uskonnollisia tapoja. Hautaukseen on käytettävissä sekä uurnapaikkoja että sirottelualueet. Yksittäisen uurnapaikan koko on 50 cm x 50 cm. Yhdistämällä useampia uurnapaikkoja voidaan muodostaa myös perhehauta. Uurnapaikoille voi laittaa tilaan sopivan muistomerkin.

Sirottelualueilla tuhka voidaan joko sirottaa maan pinnalle tai peittää kevyesti maahan. Sirottelualueilla hautapaikkaa ei merkitä. Muistoksi vainajasta, jonka tuhka on siroteltu alueelle, voidaan kiinnittää muistolaatta hautausmaan kivilohkareisiin eli muistokiviin. Muistokilven voi kiinnittää myös muualle haudatun vainajan muistoksi.

Kivissä ja kilvissä ei käytetä uskonnollisia tunnuksia kuten ristejä tai vastaavia. Noudatamme toiminnassamme Leporinne-hautausmaan sääntöjä ja hautaustoimilakia.

Hinnasto

Päivitetty 4.11.2015

 
Paikka- ja sirottelulupamaksutjäsenei jäsen
Uurnahautapaikka, hallinta-aika 25 v55,00 €90,00 €
Sirottelu (sisältää muistokilpipaikan)15,00 €35,00 €
Muistomerkkipaikka55,00 €90,00 €
Muistokilpipaikka15,00 €35,00 €
 
Maksut hautaamiseen liittyvistä toimenpiteistäjäsenei jäsen
Uurnahauta, kaivaminen ja pinnan siistiminen60,00 €90,00 €
Sirottelualue (opastus ja kattaminen)10,00 €20,00 €
Asioinnit omaisten ja hautaustoimistojen kanssa,
kulukorvaus hautaustoimen hoitajalle40,00 €60,00 €
 
Paikkavarauksetjäsenei jäsen
Uurnahautapaikkavaraus(*)15,00 €35,00 €
Perhehautapaikkavaraus(*)60,00 €90,00 €
 

(*) Varausmaksu hyvitetään hautapaikkamaksussa

Tarjoamme apuamme muissa hautaamiseen liittyvissä järjestelyissä sopimuksen mukaan.

Yhteydenotot:

Päivi Kovanen, hautausmaavastaava
sähköposti paivisaloe@gmail.com
p. 040 8458149