Vapaa-ajattelijain liitto ry

Raamatun primitiivinen maailmankuva

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
 

...eli Raamatun käsitys naisten tasa-arvosta,
orjuudesta, tähtitieteestä ym.


Tutkiessamme Raamatun käsityksiä ympäristöstämme, huomioiden niin etiikan kuin modernin fysiikan
asettamat standardit, pystymme jokainen henkilökohtaisesti arvioimaan, onko Raamatun sanan takana:

"Kaikkitietävä" ja "moraalisesti täydellinen" Jumala 

-- tai --

Primitiivisen, alkukantaisen taikauskoisen aavikkokansan mielikuvitus.

Yksi ominaispiirre on, että muinaisen israelilaisen kansan "löytämä" Jumala omaa yhtä rajatun
maailmankuvan kuin kyseinen alkukantainen nomaadikansa itse.

Oheisessa dokumentissa löydämme muutamia esimerkkejä Raamatun ja sen edustaman Jumalan
käsityksistä, jotka modernin etiikan ja tieteen puntaroimina voidaan käsittää primitiivisinä, useasti jopa
loukkaavina.


Lähde: Raamatun suomennos 1933, 1938. Luku- ja säenumerointi saattaa vaihdella suomennoksen versiosta riippuen. Sivu hyödyntää Netscape 1.1 HTML-komentoja.

Raamatun käsitys naisesta, tasa-arvosta.

 • 1. Kor. 14:34-35 "Olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua,
  vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan
  omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa."
 • 1. Tim. 2:11-12 "Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo
  opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa."
 • 3. Moos. 12:2-5 "Puhu israelilaisille ja sano: Kun vaimo tulee hedelmälliseksi ja synnyttää poikalapsen,
  olkoon hän saastainen seitsemän päivää; yhtä monta päivää kuin hänen kuukautisensa kestävät, hän olkoon
  saastainen. (4) Mutta vaimo pysyköön kotona kolmekymmentä kolme päivää puhdistavan verenvuotonsa
  aikana; älköön hän koskeko mihinkään, mikä on pyhää, älköönkä tulko pyhäkköön, ennenkuin hänen
  puhdistuspäivänsä ovat kuluneet umpeen. (5) Mutta jos hän synnyttää tyttölapsen, olkoon hän saastainen
  kaksi viikkoa, samoinkuin kuukautisissaan, ja pysyköön kotona kuusikymmentä kuusi päivää puhdistavan
  verenvuotonsa aikana."
 • 5. Moos. 22:5 "Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä
  jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi."
 • 1. Kor. 11:7-10 "Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on
  miehen kunnia. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; eikä miestä luotu vaimoa varten,
  vaan vaimo miestä varten. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien
  tähden."
 • Efes. 5:22-24 "Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää ..
  Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset."
 • 3. Moos. 15:19-30 "Ja kun naisella on vuoto, niin että verta vuotaa hänen ruumiistansa, olkoon hän
  kuukautistilassaan seitsemän päivää, ja jokainen, joka häneen koskee, olkoon saastainen iltaan asti. (22) Ja
  jokainen, joka koskee istuimeen, mihin hyvänsä, jolla hän on istunut, pesköön vaatteensa ja peseytyköön
  vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. (23) Ja jos joku koskee esineeseen, joka on hänen vuoteellaan tai
  istuimella, jolla hän on istunut, olkoon saastainen iltaan asti. (29) Ja kahdeksantena päivänä hän ottakoon
  kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa ja tuokoon ne papille, ilmestysmajan ovelle. (30) Ja pappi
  uhratkoon toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Näin pappi toimittakoon Herran edessä hänelle
  sovituksen hänen saastaisesta vuodostaan."
 • Kol. 3:18 "Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa."
 • 1. Moos. 3:16 "Ja naiselle hän (Jumala) sanoi: Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää
  synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva."

Edellä mainittuun "rakkauden" Jumalan kannanottoon vedoten kirkko vastusti aikoinaan anestesia-, eli puudutuslääkkeiden käyttöönottoa naisten synnytystuskien lieventämiseen. 

 • 5. Moos. 25:11-12 "Jos kaksi miestä tappelee keskenään ja toisen vaimo tulee auttamaan miestään sen
  käsistä, joka häntä lyö, ja ojentaa kätensä ja tarttuu tämän häpyyn, niin hakkaa poikki hänen kätensä
  säälimättä."
 • 5. Moos. 22:28-29 "Jos joku tapaa neitsyen, joka ei ole kihlattu, ja ottaa hänet kiinni ja makaa hänen
  kanssaan ja heidät siitä tavataan, niin mies, joka makasi hänen kanssaan, antakoon tytön isälle
  viisikymmentä hopeasekeliä, ja tyttö tulkoon hänen vaimokseen, koska hän raiskasi hänet; hän älköön
  hyljätkö häntä koko elinaikanansa."
 • Sananl. 11:22 "Kultarengas sian kärsässä on kaunis nainen, älyä vailla."
 • Sananl. 9:13 "Tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä."
 • Sananl. 31:3 "Älä anna voimaasi naisille, vaellustasi kuningasten turmelijatarten valtaan."
 • 3. Moos. 21:9 "Jos papin tytär häpäisee itsensä haureudella, niin hän häpäisee isänsä; hänet poltettakoon
  tulessa."
 • 2. Moos. 22:18 "Velhonaisen älä salli elää."
 • 5. Moos. 21:10-14 "Kun lähdet sotaan vihollisiasi vastaan ja Herra, sinun Jumalasi, antaa heidät sinun käsiisi
  ja sinä otat heistä vankeja ja vankien joukossa näet kaunisvartaloisen naisen ja mielistyt häneen ja tahdot
  ottaa hänet vaimoksesi, niin vie hänet kotiisi, ja hän ajattakoon hiuksensa ja leikatkoon kyntensä. Ja hän
  riisukoon vaatteensa, joissa hänet vangittiin ... sitten saat yhtyä häneen ja naida hänet, niin että hän tulee
  vaimoksesi. Mutta jos hän ei sitten enää sinua miellytä, niin päästä hänet menemään vapaana äläkä myy
  häntä rahasta."
 • 3. Moos. 27:2-7 "Arvioitse mies, joka on kahdenkymmenen ja kuudenkymmenen vuoden välillä,
  viiteenkymmeneen hopeasekeliin pyhäkkösekelin painon mukaan; mutta jos se on nainen, arvioitse hänet
  kolmeenkymmeneen sekeliin."
 • 5. Moos. 22:13-21 "Jos joku on ottanut vaimon ja yhtynyt häneen, mutta sitten hylkii häntä ... ja sanoo:
  Minä otin tämän naisen vaimokseni, mutta kun ryhdyin häneen, en tavannut hänessä neitsyyden merkkiä ...
  (20) Jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle,
  ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi."
 • Tuom. 21:21 "Kun näette Siilon tyttärien tulevan ulos karkeloimaan, niin rynnätkää viinitarhoista ja
  ryöstäkää jokainen itsellenne vaimo Siilon tyttäristä ja lähtekää Benjaminin maahan."
 • 1. Kun. 11:1-4 Solomolla 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa.

On myöskin huomattava, ettei yksikään nainen kelvannut Jeesukselle opetuslapseksi (todennäköisyys, että kahdentoista miehen valitseminen olisi ollut pelkkää sattumaa on 0,02%, eli käytännöllisesti katsoen mahdottomuus), eikä ainoatakaan naista kutsuttu myöskään Jeesuksen "viimeiselle aterialle". On epäselvää, miten kukaan vapautta, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa arvostava nainen tai mies voisi koskaan kunnioittaa, seurata tai ylistää Raamatun, kristinuskon peruspilarin "pyhää inspiraatiota".

Jumalan suhtautuminen invalideihin.

 • 3. Moos. 21:16-23 "Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: .. Älköön lähestykö kukaan, jossa on joku
  vamma, älköön kukaan sokea tai ontuva, kukaan kasvoiltaan tahi jäseniltään muodoton, jalkansa tai
  kätensä taittanut, kyttyräselkäinen tai surkastunut, silmävikainen tai ihotautinen tai rupinen tai
  kuohittu. .. Älköön hän tulko esiripun luo älköönkä lähestykö alttaria, koska hänessä on vamma, ettei
  hän häpäisisi minun pyhäkköäni."
 • 5. Moos. 23:1 "Älköön kukaan, joka on kuohittu musertamalla tai leikkaamalla, pääskö Herran seurakuntaan."

Jumalan lääketieteellinen tuntemus.

Kun Raamatun "kaikkitietävä" Jumala ilmoittaa lääkereseptin pitalitautia vastaan, ovat odotuksemme
luonnollisesti korkeat. "Kaikkitietävän" Jumalan lääketieteellistä osaamista voi jokainen itse punnita,
lukiessamme millä keinoin Jumala neuvoo meidän puhdistavan rakennuksia pitalitarttumasta; 

 • 3. Moos. 14:49-57 "Ja pappi ottakoon talon puhdistamiseksi kaksi lintua, setripuuta, helakanpunaista lankaa ja isoppikorren. Ja teurastakoon toisen linnun saviastian päällä, jossa on raikasta vettä. Ja ottakoon setripuun, isoppikorren ja helakanpunaisen langan ja elävän linnun, kastakoon ne teurastetun linnun vereen
  ja raikkaaseen veteen ja pirskoittakoon sitä taloon seitsemän kertaa. Näin hän puhdistakoon talon linnun verellä ja raikkaalla vedellä, elävällä linnulla, setripuulla, isoppikorrella ja
  helakanpunaisella langalla. Ja sitten hän päästäköön elävän linnun lentämään ulkopuolelle kaupunkia kedolle. Kun hän näin on toimittanut talolle sovituksen, on se puhdas. Tämä on laki
  kaikkinaisesta pitalitaudista ja syyhelmästä, pitalista vaatteissa ja taloissa."

Pyhä Henki paljastaa lääketieteellistä osaamistaan edelleen kohdassa 3. Moos. 13:47-59, varoittaen myös vaatekappaleen voivan sairastua pitalitautiin, aiheuttaen mm. leviävää kankaan tai nahan vihertymistä, punertumista ym... 

Orjuuden hyväksyttävyys.

 • 3. Moos. 25:44-46 "Mutta orjasi ja orjattaresi, jotka hankit itsellesi, ostakaa kansoista, jotka asuvat teidän ympärillänne .. Ja jättäkää ne jälkeenne perinnöksi lapsillenne, pysyväksi perintöomaisuudeksi; niitä saatte pitää ainaisesti orjinanne."
 • 5. Moos. 15:17 ".. niin ota naskali ja pistä se hänen korvansa läpi oveen; olkoon hän sitten sinun orjasi ainiaan. Samoin tee myös orjattarellesi."
 • 1. Moos. 9:25 "Niin hän sanoi: Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä orjain orja."
 • 2. Moos. 21:2 "Jos sinä ostat hebrealaisen orjan, niin hän palvelkoon kuusi vuotta, mutta seitsemäntenä hän pääsköön vapaaksi maksutta."
 • 2. Moos. 21:7 "Jos joku myy tyttärensä orjaksi, älköön tämä pääskö vapaaksi, niinkuin miesorjat pääsevät."
 • 2. Moos. 21:20-21 "Jos joku lyö orjaansa tai orjatartaan sauvalla, niin että tämä kuolee hänen käsiinsä, niin häntä rangaistakoon. Mutta jos se elää päivän tai kaksi, niin älköön lyöjää rangaistako, sillä se on hänen omaa rahaansa."
 • Tiit. 2:9 "Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele."
 • 1. Piet. 2:18-19 "Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien."
 • Jooel 3:8 "Minä myyn teidän poikianne ja tyttäriänne Juudan poikien käsiin, ja he myyvät ne sabalaisille, kaukaiselle kansalle. Sillä Herra on puhunut."
 • Luuk. 12:47 (Jeesus puhuu) "Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla
  lyönneillä."

Raamatun orjuuttaa puoltavat säkeet ovat ihmiskunnan historian aikana monesti toimineet orjuuden sekä ihmisten sorron pyhittäjinä, esimerkkinä Etelävaltioissa Yhdysvaltain sisällissotaa edeltävänä aikana, kuten myös muutama vuosi sitten Etelä-Afrikassa Dutch Reformed Churchin johdosta apartheidin moraalisena pyhittäjänä. Orjuutta puoltavia säkeitä löytyy Raamatusta enemmänkin, kuin pelkästään tässä kuvatut. 

"Pyhää" kansakiihkoilua?

 • 5. Moos. 23:3 "Älköön ammonilainen ja mooabilainen pääskö Herran seurakuntaan; älkööt heidän jälkeläisensä edes kymmenennessä polvessa koskaan pääskö Herran seurakuntaan."
 • Ap. 16:6 "Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa."
 • Matt. 10:5-6 "Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö."
 • Matt. 15:24 "Jeesus vastasi ja sanoi: Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö."
 • Joh. 4:22 "Sillä pelastus on juutalaisista."
 • Ilm. 2:6 "Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä (Jeesus) vihaan."
 • Ilm. 2:9 "Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga."
 • Room. 2:10 "Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!"
 • Hes. 3:5 "Sillä ei sinua lähetetä outokielisen ja kankeapuheisen kansan tykö, vaan Israelin heimon tykö."
 • 2. Aik. 14:12 "Niin Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, ja etiopialaiset pakenivat."

Vastaavan luonteista eri kansoja paremmuusjärjestykseen leimaavaa materiaalia löytyy Raamatusta enemmänkin, kuin tässä esitetyt esimerkit. Olettaisi silti "moraalisesti täydellisen" Jumalan osoittavan puolueettomuutensa tämän luonteisessa kysymyksessä. Mainittakoon myös, että antisemitismiä harjoittavat järjestöt ovat hyvällä menestyksellä käyttäneet vastaavanlaisia kohtia (eritoten Ilm. 2:6,9,15, 3:9, ja Matt. 23:1-39) rotu- ja juutalaisvihaa lietsovan propagandansa peruspilareina -- olettaisi "kaikkitietävän" Jumalan osanneen ennakoida tämän antaessaan kannanottojaan. 

Raamatun käsitys alkoholin käytöstä.

Ajoittain Raamattu suosittelee alkoholia murheiden ja ongelmien ratkaisuna -- jokainen voi itse pohtia kyseisten sananlaskujen viisautta, suosittelisimmeko me Raamatun tarjoamaa ratkaisua hädässä olevalle ystävälle? -- 

 • Sananl. 31:6 "Antakaa väkevää juomaa menehtyvälle ja viiniä murhemielisille."
 • Sananl. 31:7 "Sellainen juokoon ja unhottakoon köyhyytensä älköönkä enää vaivaansa muistelko."

Edellytetään myös kuninkaiden juovan viiniä, vastoin tahtoaankin, oksentamis- ja sammumistilaan asti -- 

 • Jer. 25:27-28 "Sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Juokaa ja juopukaa, oksentakaa ja kaatukaa, älkääkä enää nousko .. Mutta jos he eivät tahdo ottaa maljaa sinun kädestäsi ja juoda, niin sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Teidän täytyy juoda."
 • Joh. 2:1-11 -- Jeesus muuttaa veden viiniksi.
 • 1. Tim. 5:23 "Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi."

Maapallon muoto.

 • Jes. 40:22 "Hän (Herra) istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat; hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi.
 • Jes. 44:24 ".. Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan - kuka oli minun kanssani?"
 • Dan. 4:8 "Puu kasvoi ja vahvistui, niin että sen latva ulottui taivaaseen ja se näkyi kaiken maan ääriin."

Miten korkea tulisi puun olla, jotta se olisi havaittavissa koko maailmassa? Sfäärin muotoisten taivaankappalaitten yhtenä ominaispiirteenä on, että koko pinta-ala ei ole nähtävissä samanaikaisesti yhdestäkään pisteestä. On ilmeistä, että Raamatun kirjoittajat uskoivat, kuten muinoin oli yleistä, litteään maahan, jolloin Raamatun kuvaaman Jumalan "kaikkitietoisuus" ei tässäkään suhteessa ole helposti havaittavissa. Samoja pulmia kohtaa myös seuraava säe -- valtakuntia oli Jeesuksen aikaan Afrikassa, Amerikassa, Aasiassa, Euroopassa jne -- 

 • Mat. 4:8 "Taas perkele otti Jeesuksen kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston."

Ympyrän muotoinen taivaankappale ei yleisen käsityksen mukaan ole neliskulmainen, mutta Raamattu edustaa silti eriävää mielipidettä -- 

 • Ilm. 7:1 "Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta."
 • Ilm. 26:8 "Ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan."

Maapallo tuettu?

 • 1. Sam. 2:8 ".. Sillä maan tukipylväät ovat Herran, hän on asettanut niiden päälle maanpiirin."
 • Psa. 104:5 "Sinä asetit maan perustuksillensa, niin että se pysyy horjumatta iankaikkisesti."
 • Job. 9:6 "Hän (Herra) järkyttää maan paikaltaan, ja sen patsaat vapisevat;"
 • Jes 19:10 "Maan peruspylväät murskataan, ja kaikki palkkalaiset ovat murheellisella mielellä."
 • 1. Aik. 16:30 "Maan piiri pysyy lujana, se ei horju."
 • Ps. 93:1 ".. Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju."
 • Job 26:7 "Pohjoisen hän kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa maan tyhjyyden päälle."

Aurinkokunnan luonne.

 • Joos. 10:12-14 "Silloin puhui Joosua Herralle .. Aurinko, seiso alallasi Gibeonissa, ja kuu Aijalonin laaksossa .. Niin aurinko pysyi paikallansa keskitaivaalla päiväkauden,
  kiirehtimättä laskemaan."
 • Job. 9:7 "Hän (Herra) kieltää aurinkoa, ja se ei nouse, ja hän lukitsee tähdet sinetillään;"

Auringon "pysäyttäminen" ei estäisi auringon liikkumista taivaalla, joka johtuu maapallon pyörimisliikkeestä. Monet säkeet Raamatussa viittaavat vanhaan harhakäsitykseen, jonka mukaan maapallo olisi aurinkokunnan ja universumin keskipiste. Tämä olikin "kaikkitietävää" Jumalaa edustavan kirkon virallinen näkemys aina 1600-luvun loppuun asti. Lisäksi on outoa, että vaikka väitetty auringon "pysäyttämisen" ihme on täytynyt olla nähtävissä koko maailmassa, ei ihmettä olla dokumentoitu (Raamatun lisäksi) missään muualla. 

 • Jes. 38:8 "Katso, minä annan aurinkokellon varjon siirtyä takaisin kymmenen astetta .. Ja aurinko siirtyi aurinkokellossa takaisin kymmenen astetta, jotka se jo oli laskeutunut."
 • Aam. 8:9 "Ja on tapahtuva sinä päivänä, sanoo Herra, Herra, että minä annan auringon laskea sydänpäivällä ja teen maan pimeäksi keskellä kirkasta päivää."

Raamattu tarjoaa lisää vallankumouksellista tähtitiedettä ilmoittamalla kuun jonakin päivänä loistavan yhtä voimakkaana kuin aurinko tänä päivänä. Tämä edustaa muinaista harhaluuloa, jonka mukaan kaikki taivaankappaleet olisivat itsevalaisevia, kuu mukaanlukien.. -- 

 • Jes. 30:26 "Ja kuun valo on oleva kuin auringon valo."

Raamattu kyseenalaistaa jälleen "kaikkitietävää" alkuperäänsä julistamalla, että vettä löytyy myös taivaan yläpuolelta:

 • 1. Moos. 1:7 "Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin."

Uskomus, että taivaankannen yläpuolella olisi vettä, on peräisin muinaisista Babylonian uskonnoista, joissa uskottiin, että alussa oli tyhjyyden sijaan loputtomasti vettä. "Taivaankannen yläpuolella" vierailleet astronautit eivät tosin ole havainneet tätä Raamatun kuvaamaa "Jumalan luontityön" tärkeätä osaa. 

Veden kiertokulku.

 • Saarn. 1:7 "Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei siitänsä täyty; samaan paikkaan, johon joet ovat laskeneet, ne aina edelleen laskevat."
 • Job 38:22 "Oletko käynyt lumen varastohuoneissa, ja oletko nähnyt rakeiden varastot?"

Varastohuoneet eivät yleisen käsityksen mukaan ole osana veden kiertokulkua. 

 • Jer. 5:22 "Ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, joka olen pannut hiekan meren rajaksi, ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse."

Meri, Jumalan uhittelusta huolimatta, on useaan otteeseen ympäri maailmaa tulvinut yli "ikuisen rajansa".

Jumalan käsitys eläinkunnasta.

Lepakko ei ole lintu --

 • 5. Moos. 14:12-18 "Mutta nämä ovat linnuista ne, joita älkää syökö: kotka, partakorppikotka, harmaa korppikotka .. haikara, sirriäislajit, harjalintu ja yölepakko."

Jänikset eivät märehdi --

 • 3. Moos. 11:6 "Jänistä, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia: se olkoon teille saastainen;"

Heinäsirkat, kuten hyönteiset yleisesti, eivät ole nelijalkaisia, eivätkä liiku neljän jalan varassa --

 • 3. Moos. 11:21-23 "Kuitenkin saatte siivellisistä pikkueläimistä, jotka liikkuvat neljällä jalalla, syödä niitä, joilla jalkojen yläpuolella on kaksi säärtä hypelläksensä niillä maassa. Niistä te saatte syödä seuraavia: heinäsirkkalajeja, solam-sirkkalajeja, hargol-sirkkalajeja ja haagab-sirkkalajeja. Mutta kaikkia muita siivellisiä pikkueläimiä, joilla on neljä jalkaa, inhotkaa."

Nykytiede ei ole vielä havainnut etanoiden sulavan --

 • Psa. 58:9 "Olkoot he niinkuin etana, joka sulaa mataessaan, niinkuin vaimon keskoiset, jotka eivät aurinkoa näe."

Yhdenkään käärmelajin ruokavalioon ei kuulu tomu --

 • 1. Moos. 3:14 "Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: .. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi."

Copyright 1996 by Thomas Mannfred Carlsson

The graphical contents may not be reproduced or republished. Tekstiä saa vapaasti levittää, julkistaa ja kopioida, "edellyttäen," että lähde mainitaan. 

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki puh. 0440 715 601 fax (09) 739 055
email
val@vapaa-ajattelijat.fi
Kommentoitavaa sivuista? Ruusuja ja risuja? Kerro se meille!