Vapaa-ajattelijain liitto ry

Raamatun ristiriidat

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
 

Löytyykö Raamatusta ristiriitaisia selontekoja?

Se, että Raamattu olisi "virheetön Pyhän Hengen inspiroima teos", on yhä tänäkin päivänä uskovaisten tahojen keskuudessa yleinen käsitys. Kanta on ymmärrettävä - jos Raamattu havaitaan ristiriitaiseksi, se merkitsee myös, että Raamatun luotettavuus niin historiallisten kuin "hengellistenkin" tietojen lähteenä kyseenalaistuu.

Tarkennettuna, Raamatun ristiriitaiseksi ja puutteelliseksi toteaminen merkitsisi joko;

Sitä, että kristinuskon jumala, tai "Pyhä Henki", omaa ristiriitaisia tietoja itsestään, teoistaan ja Lähi-idän historiasta. Tällaisia vakavia puutteita ei odottaisi "täydelliseltä" ja "äärettömältä" henkiolennolta.

tai:

Sitä, että Raamatun takana ei ole Pyhiä Henkiä, vaan pikemminkin muinaisen aavikkokansan puutteellinen informaatio, taikauskoinen mielikuvitus ja varhaisen väestönhallinnan tähden suoritettu fabrikointi. Tällöin koko Raamattuun, sekä sen tarjoamaan tietoon mm. Jumalan olemassaolosta tulisi suhtautua varauksellisesti.

Löytyykö Raamatusta ristiriitaisia selontekoja? Tähän dokumenttiin on koottu Raamatun kohtia, jotka objektiivisen, uskonnollisesti sitoutumattoman henkilön silmissä voivat omata ristiriitaisia piirteitä.

Ajoittain uskonnolliset tahot yrittävät selittää ilmeisiä ristiriitoja, useasti mielikuvitusta venyttävillä selityksillä. Esimerkkejä yleisimmistä selityksistä;

Tiedetään varoittaa, että "tekstiä ei tule ottaa sananmukaisesti", eli toisin sanoen, "Pyhä Henki" ei aina tarkoita kirjoittamaansa. On viihdyttävää, että "Pyhää Henkeä" edustavilla tahoilla on useasti varsin eriäiviä mielipiteitä siitä, mitkä kohdat tulisi tulkita sananmukaisina "Jumalan sanoina", ja mitkä eivät.

Ilmoitetaan, että tekstiä "ei saa irrottaa asiayhteydestä". Useaan otteeseen tämä kehotus tulee samoilta tahoilta, jotka itse suoltavat kanssaihmisten riesaksi täysin asiayhteydestä irroitettua Raamattutekstiä, kuten "Jumala on Rakkaus" (1. Joh. 4:8) tai "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." (Joh. 3:16). Lisäksi, jos Raamattu olisi "täydellinen", "virheetön" ja "ikuista totuutta julkituova" kokonaisuus, olettaisi myös pienempien yksityiskohtien kestävän lähempää tarkastelua.

Esitetään, että kyseessä "on vain käännös- tai kirjoitusvirhe", eli myönnetään epäsuorasti Raamatun todellakin olevan virheellinen ja puutteellinen. Jos "ikuinen", "rajaton" ja "täydellinen" olento inspiroisi teoksen maapallon kansoille, olettaisi olennon pystyvän ennakoimaan epäselvyyksiin johtavat kohdat, ja varmistamaan virheellisten tulkintojen syntymättömyyden.

Arvellaan kyseessä olleen "Jumalan ihme". Tämä on yleinen ja hyödyllinen pakokeino kun ei kyetä selittämään ilmeistäepäloogisuutta tai ristiriitaa.

Lähde: Raamatun suomennos 1933, 1938. Luku- ja säenumerointi saattaa vaihdella suomennoksen versiosta riippuen.

Jumalan luonne - säälimätön, tuhoavainen ja armahtamaton, vai rakastava, armahtavainen ja hyvä?

 • 1. Aik. 16:34 "Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti."
 • Psa. 145:9 "Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa."
 • 1. Joh. 4:16 "Jumala on rakkaus."
 • Jaak. 5:11 "Herra on laupias ja armahtavainen."
 • Luuk. 6:36 "Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen."
 • Gal. 5:22 "Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen."
 • 1. Joh. 4:8

vs.

 • Jer. 13:14 "Ja minä murskaan heidät, toisen toistansa vastaan, sekä isät että lapset, sanoo Herra. Minä en sääli, en säästä enkä armahda, niin että jättäisin heidät hävittämättä."
 • 1. Sam. 15:3 "Näin sanoo Herra Sebaot: Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."
 • Naah. 1:2,6 "Kiivas Jumala ja kostaja on Herra. Herra on kostaja ja vihastuvainen ... Kuka seisoo hänen tuimuutensa edessä, ja kuka kestää hänen vihansa hehkua? Hänen vihastuksensa vuotaa niinkuin tuli, ja kalliot halkeilevat hänen edessänsä."
 • Hoos. 14:1 "Samaria joutuu syystänsä kärsimään, koska se on niskoitellut Jumalaansa vastaan: he kaatuvat miekkaan, heidän pienet lapsensa ruhjotaan, ja heidän raskaat vaimonsa halkaistaan."
 • Jer. 19:9 "Ja minä (Herra) panen heidät syömään poikiensa ja tyttäriensä lihaa, ja he syövät toinen toisensa lihaa siinä hädässä ja ahdistuksessa ..."
 • Jer. 4:8 "Sen tähden kääriytykää säkkeihin, valittakaa ja parkukaa, sillä Herran vihan hehku ei ole kääntynyt meistä pois."
 • 2. Sam. 22:7-9 "Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa, Jumalaani minä rukoilin; ja hän kuuli minun ääneni temppelistänsä, minun huutoni kohosi hänen korviinsa. Silloin maa huojui ja järisi, taivaan perustukset järkkyivät; ne horjuivat, sillä hänen vihansa syttyi. Savu suitsusi hänen sieraimistaan, kuluttava tuli hänen suustansa, palavat hiilet hehkuivat hänestä."

Jumalan suhtautuminen tappamiseen.

 • 2. Moos. 20:13 "Älä tapa."
 • 3. Moos. 24:17 "Jos joku lyö kuoliaaksi ihmisen, kenen hyvänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla."

vs.

 • 2. Moos. 32:27 "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisinleirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen."
 • Hes. 9:5-7 "Ja niille toisille hän (Jumala) sanoi minun kuulteni: Kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään jasurmatkaa. Älkää säälikö, älkää armahtako, tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot."
 • 4. Moos. 25:4 "Ja Herra sanoi Moosekselle: Ota kansan kaikki päämiehet ja lävistä heidät paaluihin Herralle, vastenaurinkoa, että Herran vihan hehku kääntyisi pois Israelista."
 • 1. Sam. 6:19 "... ja kansa suri sitä, että Herra oli surmannut niin paljon kansaa."
 • Psa. 7:12-14 "Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä. Jos kääntymystä ei tule, niin hänteroittaa miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää sillä; hän valmistaa surma-aseet ja tekee nuolensa palaviksi."
 • 5. Moos. 20:16-17 "Mutta näiden kansojen kaupungeissa, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, äläjätä ainoatakaan henkeä eloon, vaan vihi ne tuhon omiksi: heettiläiset ja amorilaiset, kanaanilaiset ja perissiläiset,hivviläiset ja jebusilaiset, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt."
 • Tuom. 14:19 "Silloin Herran Henki tuli häneen, ja hän meni Askeloniin, löi siellä kuoliaaksi kolmekymmentä miestä."
 • 4. Moos. 15:36 "Silloin koko seurakunta vei hänet leirin ulkopuolelle, ja he kivittivät hänet kuoliaaksi, niinkuin Herra oliMoosekselle käskyn antanut."
 • Hoos. 14:1 "... he kaatuvat miekkaan, heidän pienet lapsensa ruhjotaan, ja heidän raskaat vaimonsa halkaistaan."

Edustaako Jumala vain hyvää tai kenties vähän pahaakin?

 • 5. Moos. 32:4 "Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala jailman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on."
 • Psa. 145:9 "Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa."
 • 1. Joh. 4:16 "Jumala on rakkaus."
 • 2. Aik. 19:7 "... sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta."

vs.

 • 2. Sam. 12:11 "Näin sanoo Herra: Katso, minä nostatan sinulle onnettomuuden sinun omasta perheestäsi, ja silmiesiedessä minä otan sinun vaimosi ja annan heidät toiselle, ja hän on makaava sinun vaimojesi kanssa tämän auringonnähden."
 • Jes. 45:7 "Minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teenkaiken tämän."
 • Val. 3:38 "Eikö lähde Korkeimman suusta paha ja hyvä?"
 • 2. Moos. 4:11 "Ja Herra sanoi hänelle: Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän taisokean? Enkö minä, Herra?"
 • Jer. 18:11 "... Näin sanoo Herra: Katso, minä hankin teille onnettomuutta ja pidän neuvoa teitä vastaan."
 • Hes. 20:25-26 "Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia, joista he eivät voineetelää, ja annoin heidän saastua lahjoistansa ... jotta saattaisin heidät kauhun valtaan ja he tulisivat tietämään, ettäminä olen Herra."
 • Aam. 3:6 "Puhalletaanko pasunaan kaupungissa, niin ettei kansa peljästy? Tahi tapahtuuko kaupungissaonnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut?"
 • 5. Moos. 32:23-24 "Minä (Herra) kasaan onnettomuuksia heidän päällensä, kaikki nuoleni minä heihin ammun. Henääntyvät nälkään ja menehtyvät ruttoon, kulkutautien poltteeseen; minä lähetän heidän kimppuunsa petojenhampaat ja tomussa matelevaisten myrkyn."
 • Joos. 11:20 "Sillä Herralta tämä tuli; hän paadutti heidän sydämensä, niin että he kävivät taisteluun Israelia vastaan,jotta heidät armotta vihittäisiin tuhon omiksi ja hävitettäisiin."
 • 1. Sam. 16:14 "Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä."
 • Hebr. 12:6 "Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa."
 • 5. Moos. 28:63 "... niin Herra silloin iloitsee teistä, siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät."
 • Joos. 10:11 "Ja kun he paetessaan Israelia olivat Beet-Hooronin rinteessä, heitti Herra taivaasta heidän päällensä isojakiviä, koko matkan Asekaan asti, niin että he kuolivat;"
 • Jes. 6:8-13

Onko Jumala sodan vai rauhan puolesta?

 • Room. 15:3 "Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne. Amen."
 • Jes. 2:4 "... Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan,eivätkä he enää opettele sotimaan."
 • 2. Kor. 13:11 "... niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne."
 • 1. Kor. 14:33 "Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala."

vs.

 • 2. Moos. 15:3 "Herra on sotasankari, Herra on hänen nimensä."
 • Jooel 3:9-10 (Herra puhuu) "... Alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi."
 • Jes. 42:13-15 "Herra lähtee sotaan niinkuin sankari, niinkuin soturi hän kiihoittaa kiivautensa; hän nostaa sotahuudonja karjuu, uhittelee vihollisiansa. 'Minä olen ollut vaiti ikiajoista asti, olen ollut hiljaa ja pidättänyt itseni. Mutta nytminä huudan kuin lapsensynnyttäjä, puhallan ja puuskun. Minä teen autioiksi vuoret ja kukkulat, ja kuihdutan niiltäkaiken ruohon; minä muutan virrat saariksi ja kuivaan vesilammikot.'"
 • Heb. 12:29 "Sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli."
 • 2. Moos. 17:16 "... Herra sotii amalekilaisia vastaan sukupolvesta sukupolveen."

Oliko Jeesus sodan vai rauhan lähettiläs?

 • Joh. 14:27 "Rauhan minä (Jeesus) jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille."
 • Ap. 10:36 "Sen sanan jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa."
 • Luuk. 2:14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"
 • Matt. 26:52 "... Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat."
 • Joh. 16:33 "Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha."

vs.

 • Matt. 10:34 "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa,vaan miekan."
 • Luuk. 22:36 "Niin hän (Jeesus) sanoi heille: ... Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan."
 • Luuk. 12:49-51 "Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!... Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta."

Jeesuksen kuolemaa seuranneet tapahtumat.

Kuvaukset Jeesuksen kuolemaa seuranneista tapahtumista kuuluvat Raamatun ristiriitaisimpiin selontekoihin. Onkin miltei mahdotonta muodostaa yksiselitteistä käsitystä tapahtumakulusta vertaamalla eri evankeliumeja keskenään. Seuraavassa muutama esimerkki;

 • Ruumiin voitelu.
 • Joh. 19:39-40 -- Joosef ja Nikodeemus voitelevat ja käärivät ruumiin, ja asettavat sen hautaan. vs.
 • Luuk. 23:55-56 -- Naiset näkevät kuinka ruumis asetetaan hautaan, ja tämän jälkeen menevät valmistamaan yrttejäja voiteita. Mark. 16:1-2 -- Naiset tulevat varhain aamulla voitelemaan ruumiin.
 • Ketkä olivat ensimmäiset vierailijat?
 • Matt. 28:1 "Maria Magdaleena ja se toinen Maria." (Kaksi)

vs.

 • Mark. 16:1 "Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome." (Kolme)

vs.

 • Luuk. 24:10 "Maria Magdaleena ja Johanna ja Maria, Jaakobin äiti, ja muut naiset heidän kanssansa." (Vähintään viisi)

vs.

 • Joh. 20:1 "Maria Magdaleena." (Yksin)

Milloin vierailijat saapuivat haudalle?

 • Mark. 16:2 "... ani varhain, auringon noustessa."

vs.

 • Joh. 20:1 "... varhain, kun vielä oli pimeä."

Oliko kivi haudan edessä?

 • Matt. 28:1-2 -- Kivi oli paikallaan naisten saapuessa, vieritettiin pois heidän nähden.

vs.

 • Luuk. 24:2 -- Kivi oli vieritetty pois ennen heidän saapumistaan, naisten näkemättä.

Tapahtumat haudan suulla naisten saapuessa.

 • Matt. 28:2 -- Maanjäristys, Herran enkeli istuu haudan ulkopuolella.
 • Matt. 28:2 "Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille."

vs.

 • Mark. 16:5 -- Ei maanjäristystä, Herran enkeli istuu haudan sisäpuolella.
 • Mark. 16:5 "Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti."

vs.

 • Luuk. 24:3-4 -- Ei maanjäristystä, kaksi enkeliä ilmestyy haudan sisäpuolelle.
 • Luuk. 24:3-4 "Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa."

vs.

 • Joh. 20:1-2 -- Ei maanjäristystä, ei enkeleitä. Maria Magdaleena uskoo jonkun varastaneen Jeesuksen ruumiin. Enkelit saapuvat vasta myöhemmin (Joh. 20:12).
 • Joh. 20:1-2 -- "Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo..."
 • Naisten reaktio - kertovatko he kenellekään?
 • Mark. 16:8 "Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät."

vs.

 • Luuk. 24:9 "Ja he palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille yhdelletoista ja kaikille muille."

vs.

 • Joh. 20:2 "Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille: Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet."

Missä kuolleesta herätetty Jeesus nähdään ensimmäisen kerran?

 • Suhteellisen lähellä hautaa?
  • Matt. 28:8-9 "Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: Terve teille!"

vs.

 • Emmauksen lähellä, 7 mailia Jerusalemista?
  • Luuk. 24:13-15 "Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään, joka on kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista. ... Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä."

vs.

 • Haudan luona?
  • Joh. 20:14 "Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan."

Saavatko ihmiset koskea kuolleesta herätettyä Jeesusta?

 • Joh. 20:17 "Jeesus sanoi hänelle: Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö;"

vs.

 • Matt. 28:9 "Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ... Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä."
 • Joh. 20:27 (Jeesus puhuu) "Sitten hän sanoi Tuomaalle: Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen."

Uskoivatko opetuslapset naisten puheisiin?

 • Matt. 28:10, 16 "Silloin Jeesus sanoi naisille: Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut nähdä ... Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä."

vs.

 • Luuk. 24:11 "Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet heitä."
 • Mark. 16:11 "Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet."

Missä järjestyksessä Jeesus näyttäytyy ihmisille?

 • Matt. 28:1-18 -- Ensin Maria Magdaleenalle ja toiselle Marialle, sitten opetuslapsille.

vs.

 • Mark. 16:9-14 -- Ensin Maria Magdaleenalle, sitten kahdelle tuntemattomalle henkilölle, ja lopuksi opetuslapsille.

vs.

 • Luuk. 24:15-36 -- Ensin Kleopakselle ja hänen ystävälleen, sitten Pietarille, ja lopuksi opetuslapsille.

vs.

 • Joh. 20:14-21:1 -- Ensin Maria Magdaleenalle, sitten Tuomaalle, ja lopuksi kaksi esiintymistä opetuslapsille.

vs.

 • 1. Kor. 15:5-8 -- Ensin Keefaalle, sitten kahdelletoista opetuslapselle (siitä huolimatta että Juudas oli jo tällöin kuollut), 500+ veljelle (siitä huolimatta että Ap. 1:15 ilmoittaa näitä olleen vain noin 120), tämän jälkeen Jaakobille, sitten apostoleille ja lopuksi Pietarille.

Missä tapahtui Jeesuksen ylösnousemus?

 • Mark. 16:14-49 -- Huoneessa, opetuslasten istuessa pöydän ympärillä, oletettavasti Jerusalemissa, tai sen läheisyydessä.

vs.

 • Luuk. 24:50-51 -- Ulkona, aterian jälkeen, Betaniassa.

vs.

 • Ap. 1:9-12 -- Ulkopuolella, Õljymäellä.

vs.

 • Matt. 28:16-20 -- Ei mainintaa ylösnousemuksesta, kirja päättyy vuorella Galileassa.

Onko Jeesus "yhtä kuin" vai "pienempi kuin"?

 • Joh. 10:30 "Minä ja Isä olemme yhtä."

vs.

 • Joh. 14:28 "Minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi."

Jeesus erottamaton Jumalasta?

 • Joh. 10:30 "Minä ja Isä olemme yhtä."
 • Joh. 14:10-11 "Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa?"

vs.

 • Mark. 15:34 "Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?"

Maailman Luonti

Luotiinko ensin ihminen vai eläimet?

 • 1. Moos. 1:25-26 -- Kaikki eläimet luodaan ensin, vasta sitten ihminen (Aatami ja Eeva).
 • 1. Moos. 1:25-26 "Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen ..."

vs.

 • 1. Moos. 2:18-19 -- Aatami (ihminen) luodaan ensin, sitten kaikki eläimet, lopuksi Eeva.
 • 1. Moos. 2:18-19 "Ja Herra Jumala sanoi: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ..."

Luontijärjestys

 • 1. Moos. 1:1-31 antama järjestys;
  • 1. Päivä: Taivas, Maa, Valkeus ja Pimeys. Jumala määrittelee päivän ja yön.
  • 2. Päivä: Vesi, niin meressä kuin taivaan yläpuolellakin (!). Kasvit, Puut.
  • 3. Päivä: Luodaan aurinko, maa ja tähdet (ajanlaskun ja navigaation helpottajina).
  • 4. Päivä: Luodaan meressä elävät (valaat ja kalat) sekä linnut.
  • 5. Päivä: Eläimet ja lopuksi Ihmiset.
  • 6. Päivä: ? (King Jamesin Raamatunversion mukaan Ihminen luotiin 6. Päivänä).
  • 7. Päivä: Lepopäivä (Jumala pitää vapaapäivän).
  • On huomion arvoista, että kolmen ensimmäisen päivän aikana kerrotaan löytyneen 'päiviä', 'iltoja' sekä 'aamuja' -- näin siis ennen auringon luontia.

vs.

 • 2. Moos. 2:4-25 antama järjestys;
  • Maa ja taivas (sumuinen).
  • Aatami, ensimmäinen ihminen (autiolla maapallolla).
  • Kasvit ja puut.
  • Eläimet ja linnut.
  • Eeva, ensimmäinen nainen (Aatamin kylkiluusta).

1. Moos. luvut 1 ja 2 antavat erilaisen version niin kasvien, eläinten, auringon/tähtien kuin ihmisenkin luontijärjestyksestä. Raamattua tutkineet kristilliset teologit ovat Raamatun perusteella määritelleet maailman luonnin tapahtuneen vuonna 4004 eKr., jonka perusteella universumimme olisi vain noin 6000 vuotta vanha. Kreationistiset kristityt uskovat yhä tänään tämän olevan fakta, vaikkakin kaikki olemassa olevat todisteet viittaavat universumin iäksi miljardeja vuosia.

Miten järjestyksenomaisesti luontityö suoritettiin?

 • 1. Moos. 1:1-31 -- Askeleittain ja määrätietoisesti

vs.

 • 2. Moos. 2:4-25 -- Jumala joutuu jatkuvasti korjaamaan luontityötään. Ensimmäinen ihminen on yksinäinen, eikä ole tyytyväinen eläinten seuraan (outoa että kaikkitietävä Jumala ei osannut ennakoida tätä). Lopuksi Jumala luo miehelle naisen.

Jumalan tyytyväisyys luontityöhön?

 • 1. Moos. 1:1-31 -- Jumala toteaa jokaisen askeleen jälkeen luontityönsä 'hyväksi', ja ottaa vapaata seitsemäntenä päivänä ilmeisen tyytyväisenä.

vs.

 • 2. Moos. 2:4-25 -- Jumala korjaa luontityötään edistyessään, eikä hän ilmeisesti tule olemaan kovinkaan tyytyväinen ensimmäisen pariskunnan tottelemattomuuteen (outoa että kaikkitietävä Jumala ei osannut ennakoida tätä).

Lisää ongelmia luontikertomuksessa:

Vastatehtyjen taivaankappaleiden valo saavuttaa maapallon heti luontihetkellä, vaikkakin valon kulkeutuminen lähimmistäkin tähdistä maapallon ulottuviin kestää vuosia.

Kasvit alkoivat kasvamaan ennen auringon, ja sen valon, luontia.

 • 1. Moos. 1:12, 16 -- Jumala luo puiden ja kasvien hedelmät ja jyvät ihmiselle syötäviksi kelpaavina, jolloin myrkyllisten kasvien alkuperä jää epäselväksi.
 • 1. Moos. 2:15-23, 3:1-5 -- Eeva luotiin vasta sen jälkeen kun Jumala oli jo ilmoittanut hyvän ja pahantiedon puusta syönnin kiellosta. Näin ollen ei käy ilmi, miten Eeva olisi saattanut tietää kiellosta, ja millä perustein Jumala katsoi hänen rikkoneen Herran tahtoa.
 • 1. Moos. 9:12-16 -- Jumala luo sateenkaaren paljon myöhemmin. Ilmeisesti veden taittumisen luonnonlait eivät päteneet heti alusta lähtien?

Onko Aatami kuoleva syödessään hyvän- ja pahantiedon puusta?

 • 1. Moos. 2:16-17 "Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: ... hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman."

vs.

 • 1. Moos. 3:17-24 "Ja Aatamille hän sanoi: Koska ... söit puusta, josta minä kielsin ... niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi ... Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu."
 • 1. Moos. 5:5 ilmoittaa Aatamin eläneen karkoituksen jälkeen 930-vuotiaaksi.

Montako eläintä piti Nooan ottaa arkkiin?

 • 1. Moos. 6:19-20 "Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi; niitä olkoon koiras ja naaras. Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä."

vs.

 • 1. Moos. 7:2-3 "Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras. Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä."

(Lisää tulvakertomuksen ongelmia tulevassa artikkelissa.)

Montako hevosvaljakkoa Salomolla oli?

 • 1. Kun. 4:26 "Ja Salomolla oli neljäkymmentä tuhatta hevosvaljakkoa vaunujaan varten ja kaksitoista tuhatta ratsuhevosta."

vs.

 • 2. Aik. 9:25 "Salomolla oli neljätuhatta hevosvaljakkoa vaunuineen ja kaksitoista tuhatta ratsumiestä;"

Viisaudesta iloa?

 • San. 4:5-6 "Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa."
 • San. 3:13-15 "Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon ... eivät mitkään kalleutesi vedä sille vertaa."
 • San. 3:35 "Viisaat perivät kunnian, mutta tyhmäin osa on häpeä."
 • San. 10:1 "Viisas poika on isällensä iloksi."
 • San. 10:23 "Tyhmälle on iloksi ilkityön teko, mutta ymmärtäväiselle miehelle viisaus."
 • San. 23:24 "Ääneen saa riemuita vanhurskaan isä; joka viisaan on siittänyt, sillä on ilo hänestä."
 • Jaak. 1:5 "Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan."

vs.

 • Saarn. 1:18 "Sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua; ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää."
 • 1. Kor. 1:19 "Onhan kirjoitettu: Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi."
 • 1. Kor. 3:18 "Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas."
 • 1. Kor. 3:20 "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi."

Tuleeko meidät tuomita isiemme syntien tähden?

 • 5. Moos. 24:16 "Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden."
 • 2. Kun. 14:6 "Mutta murhaajain lapset hän jätti surmaamatta, niinkuin on kirjoitettu Mooseksen lain kirjaan, jossa Herra on käskenyt: Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden."
 • Hes. 18:20 "Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa."

vs.

 • Jes. 14:21 "Laittakaa hänen lapsillensa verilöyly heidän isiensä pahain tekojen tähden, etteivät he nousisi ottamaan omaksensa maata ja täyttäisi maanpiiriä kaupungeilla."
 • 2. Moos. 20:5 "Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;"
 • 2. Moos. 34:6-7 "Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen."
 • 2. Sam. 12:13-18 "... Niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi; sinä et kuole. Mutta koska sinä tällä teolla olet saattanut Herran viholliset pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka sinulle on syntynyt, on kuoleva."
 • Psa. 137:9 "Autuas se, joka ottaa sinun pienet lapsesi ja murskaa ne kallioon!"

Mooseksen luonne

 • 4. Moos. 12:3 "Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä."

vs.

 • 4. Moos. 31:14-18 "Ja Mooses vihastui sotajoukon johtajiin, tuhannen- ja sadanpäämiehiin, kun he palasivat sotaretkeltä ... Niin surmatkaa siis kaikki poikalapset ja surmatkaa myös jokainen vaimo, joka on yhtynyt mieheen. Mutta jokainen tyttö, joka ei ole yhtynyt mieheen, jättäkää itsellenne henkiin."

Vanhurskaat

 • Psa. 92:13 "Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri."
 • San. 12:21 "Ei tule turmiota vanhurskaalle, mutta jumalattomat ovat onnettomuutta täynnä."
 • Psa. 55:23 "Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen, ei hän salli vanhurskaan ikinä horjua."
 • San. 10:3 "Herra ei salli vanhurskaan nälkää nähdä, mutta jumalattomien himon hän luotansa työntää."

vs.

 • Jes. 57:1 "Vanhurskas hukkuu, eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä."
 • Saarn. 9:2 "Kaikkea voi tapahtua kaikille. Sama kohtalo on vanhurskaalla ja jumalattomalla, hyvällä, puhtaalla ja saastaisella, uhraajalla ja uhraamattomalla; hyvän käy niinkuin syntisenkin, vannojan niinkuin valaa pelkäävänkin."
 • Job. 12:4,6 "Ystävänsä pilkkana on hän, jota Jumala kuuli, kun hän häntä huusi, hurskas, nuhteeton on pilkkana. Ja rauhassa ovat väkivaltaisten majat, turvassa ne, jotka ärsyttävät Jumalaa, ne, jotka kantavat jumalansa kourassaan."
 • Hebr. 11:35-37

Jumalattomat

 • San. 10:27 "Herran pelko elinpäiviä jatkaa, mutta jumalattomien vuodet lyhenevät."
 • Job. 18:5,11,18-19 "Ei, jumalattomain valo sammuu, eikä hänen tulensa liekki loista ... Hänet sysätään valosta pimeyteen ja karkoitetaan maan piiristä. Ei sukua, ei jälkeläistä ole hänellä kansansa seassa, eikä ketään jää jäljelle hänen asuntoihinsa."

vs.

 • Psa. 73:3-5, 12 "Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän. Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat. Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niinkuin muita ihmisiä .. Katso, nämä ovat jumalattomat; kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti."
 • Job. 21:7-9 "Miksi jumalattomat saavat elää, vanheta, jopa voimassa vahvistua? Heidän sukunsa on vankkana heidän edessään, heidän jälkeläisensä heidän silmäinsä alla. Heidän kotinsa ovat rauhassa, kauhuista kaukana; ei satu heihin Jumalan vitsa."

Ketkä voivat olla pyhiä?

 • 3. Moos. 11:44 "Sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne; pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."
 • 3. Moos. 19:2 "Puhu kaikelle israelilaisten seurakunnalle ja sano heille: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä."

vs.

 • Ilm. 15:4 "Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä;"

Miten Juudas kuoli, ja mitä hän teki petoksensa rahoilla?

 • Ap. 1:18 "Hän (Juudas) hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla, ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos."

vs.

 • Matt. 27:5 "Ja hän (Juudas) viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi."

Jeesuksen merkittävin saarna vuorella vai lakealla paikalla?

 • Matt. 5:1-2 "Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi: ..."

vs.

 • Luuk. 6:17-20 "Ja hän astui alas heidän kanssaan ja seisahtui lakealle paikalle ... Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ..."
 • Markuksen ja Johanneksen Evankeliumit eivät edes mainitse nk. vuorisaarnaa, ja Paavalikin vaikuttaa täysin tapahtumasta tietämättömältä.

Jeesuksen viimeiset sanat?

 • Matt. 27:46,50 "Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä."

vs.

 • Luuk. 23:46 "Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä."

vs.

 • Joh. 19:30 "Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: Se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä."

Montako nälkävuotta?

 • 2. Sam. 24:13 "Niin Gaad meni Daavidin tykö, ilmoitti ja sanoi hänelle: Tuleeko nälkä seitsemäksi vuodeksi sinun maahasi, vai ..."

vs.

 • 1. Aik. 21:11-12 "Niin Gaad meni Daavidin tykö ja sanoi hänelle: Näin sanoo Herra: Valitse itsellesi joko kolme nälkävuotta tahi ..."

Kuka yllytti Daavidin väenlaskuun?

 • 2. Sam. 24:1 "Mutta Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan, niin että hän yllytti Daavidin heitä vastaan, sanoen: Mene ja laske Israel ja Juuda."

vs.

 • 1. Aik. 21:1 "Mutta Saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin."

Ajoittain tätä ristiriitaa yritetään selittää arvelemalla, että Herra käyttäisi Saatanaa ns. 'välikappaleena.' Tämä tosin tarkoittaisi, että Jumala tekisi laajamittaista yhteistyötä perivihollisensa kanssa, mikä ei ole todennäköistä.

Kuka oli Joosefin isä?

 • Matt. 1:16 "Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi."

vs.

 • Luuk. 3:23 "Ja hän, Jeesus, oli aloittaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika."

Onko Jumala nähtävissä?

 • Joh. 1:18 "Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt;"
 • 2. Moos. 33:20 "Ja Jumala sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon.'"
 • 1. Tim. 6:16 "(Herra) jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen."
 • Joh. 6.46 "Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän."
 • 1. Joh. 4:12 "Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt."

vs.

 • 2. Moos. 24:10 "Ja he näkivät Israelin Jumalan; ja hänen jalkainsa alla oli alusta, niinkuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas."
 • 2. Moos. 24:11 "... ja he katselivat Jumalaa, söivät ja joivat."
 • Aam. 9:1 "Minä näin Herran seisovan alttarin ääressä."
 • 2. Moos. 33:23 "Kun minä (Herra) sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa."
 • 2. Moos. 33:11 "Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niinkuin mies puhuttelee toista."
 • 1. Moos. 32:30 "... minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut"
 • Jes. 6:1 "Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin."
 • Job. 42:5 "Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut (Herran) nähnyt."

Taivaisiin nouseminen

 • Joh. 3:13 "Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa."

vs.

 • 2. Kun. 2:11 "... ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen."
 • 2. Kor. 12:2-4 "Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen ... Ja minä tiedän, että tämä mies ... temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua."

Kukko laulaa kerran vai kahdesti?

 • Matt. 26:34 "Jeesus sanoi hänelle: Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät."

vs.

 • Mark. 14:30 "Jeesus sanoi hänelle: Totisesti minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät."

Pietarin toinen kielto. Kuka ahdisti Pietaria toisella kerralla?

 • Sama palvelijatar kuin ensimmäisellä kerralla?
  • Mark. 14:69-70 "Ja nähdessään hänet siellä palvelijatar rupesi taas sanomaan lähellä seisoville: Tämä on yksi niistä."

vs.

 • Toinen nainen?
  • Matt. 26:71-72 "Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi sielläoleville: Tämäkin oli Jeesuksen, Nasaretilaisen, seurassa."

vs.

 • Naisten sijaan mies?
  • Luuk. 22:58 "Ja hetkisen perästä näki hänet toinen, eräs mies, ja sanoi: Sinäkin olet yksi niistä."

Kuka surmasi Saulin?

Tappoiko hän itsensä, tappoiko hänet amalekilainen, surmasivatko filistealaiset hänet, tai ehkä jopa Jumala itse?

 • 1. Sam. 31:4 "Niin Saul itse otti miekan ja heittäytyi siihen."

vs.

 • 2. Sam. 1:8-10 "Niin hän (Saul) kysyi minulta: 'Kuka olet?' Minä vastasin hänelle: 'Olen amalekilainen'. Sitten Saul sanoi minulle: 'Astu luokseni ja surmaa minut, sillä minä olen kangistumassa, vaikka olenkin vielä täysin hengissä'. Niin minä astuin hänen luoksensa ja surmasin hänet."

vs.

 • 2. Sam. 21:12 "... silloin, kun filistealaiset surmasivat Saulin Gilboassa."

vs.

 • 1. Aik. 10:13-14 "Niin kuoli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan ... Sentähden Herra surmasi hänet ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle."

Tekevätkö kaikki syntiä?

 • 1. Kun. 8:46 "Jos he tekevät syntiä sinua vastaan - sillä ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee."
 • San. 20:9 "Kuka voi sanoa: Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas synnistäni?"
 • Saarn. 7:21 "Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä."
 • 1. Joh. 1:8 "Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä."
 • Room. 3:23 "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla."
 • Psa. 14:3 "... ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään."
 • 2. Aik. 6:36.

vs.

 • 1. Joh. 3:9 "Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt."
 • Job. 1:1 "Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen."
 • Luuk. 1:6 "He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina."

Kantaako toistenkin, vai pelkästään omaa taakkaansa?

 • Gal. 6:2 "Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain."

vs.

 • Gal. 6:5 "Sillä kunkin on kannettava oma taakkansa."

Miten vastaamme tyhmälle?

 • San. 26:5 "Vastaa tyhmälle hänen hulluutensa mukaan, ettei hän itseänsä viisaana pitäisi."

vs.

 • San. 26:4 "Älä vastaa tyhmälle hänen hulluutensa mukaan, ettet olisi hänen kaltaisensa sinäkin."

Naimisiinmeno

 • San. 18:22 "Joka vaimon löysi, se onnen löysi, sai Herralta mielisuosion."

vs.

 • 1. Kor. 7:1 "Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;"
 • 1. Kor. 7:27 "... jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa."
 • 1. Kor. 7:39-40 "Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin ... Mutta hän on onnellisempi, jos pysyy entisellään."

Kuulivatko Sauluksen seuralaiset äänen?

 • Ap. 9:7 "Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet."

vs.

 • Ap. 22:9 "Ja minun seuralaiseni näkivät kyllä valon, mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka minulle puhui."

Seisoivatko Sauluksen seuralaiset, vai kaatuivatko?

 • Ap. 9:7 "Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: ..."

vs.

 • Ap. 26:14 "Ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: Saul, Saul, miksi vainoat minua?"

Missä Jeesus oli kasteensa jälkeen?

 • Mark. 1:12 "Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan."
 • Mark. 1:13 "Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää ..."

vs.

 • Joh. 1:35-36 "Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: Katso, Jumalan Karitsa!"
 • Joh. 2:1-2 "Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa ... Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin."

Pelastummeko tekojemmekin kautta?

 • Jaak. 2:24 "Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta."
 • Matt. 7:21 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."
 • Room. 2:10 "Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!"
 • Joh. 5:29
 • Room. 2:6,13
 • Luuk. 10:36-37
 • Luuk. 14:13-14

vs.

 • Efes. 2:8-9 "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta ... ette tekojen kautta."
 • Gal. 2:16 "Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ..."
 • Room. 3:20 "Sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista;"
 • Room. 3:28 "Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja."

Näytämmekö hyvät tekomme muille?

 • Matt. 5:16 "Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa."
 • 1. Piet. 2:12 "... ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että ... teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä."

vs.

 • Matt. 6:1-4 "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. ... Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa."
 • Matt. 23:3,5 "Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö ... kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat."

Jeesukseen välinpitämättömästi suhtautuvat puolesta vai vastaan?

 • Matt. 12:30 "Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan;"

vs.

 • Mark. 9:40 "Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme."
 • Luuk. 9:50

Milloin tulee maailmanloppu ja Jeesuksen toinen tulo?

 • Matt. 24:3-35 "Ja kun hän istui Õljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? ... Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus .. aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta .. ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat."
 • Lukijaa muistutetaan, että Jeesuksen aikainen sukupolvi katosi noin 1900 vuotta sitten.
 • Mark. 13:30 "Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat."
 • Luuk. 21:32 "Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu."
 • Ajoittain arvellaan Jeesuksen tarkoittaneen 'sukupolvella' jotakin ihmissukupolvea väljempää käsitettä. Tämä selitys ei silti ole yhteensopiva Jeesuksen ja profeettojen lausuntojen kanssa --
 • Matt. 16:28 -- Jeesus ilmoittaa ihmisjoukolle, että kaikki heistä eivät ehdi kuolla ennen Jeesuksen toista tuloa;
 • Matt. 16:28 "Totisesti minä sanon teille: Tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan."
 • Matt. 10:23 -- Jeesus tietää valistaa, että opetuslapset eivät ehdi edes käydä Israelin kaupunkeja loppuun, ennen kuin maailmanloppu tapahtuu.
 • Matt. 10:23 "Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee."
 • Mark. 14:61-62 -- Jeesus uhittelee papille, että myös tämä tulee näkemään Jeesuksen toisen tulon vielä elinaikanaan.
 • Mark. 14:62 "Jeesus sanoi: Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä."

Raamatun muut profeetat ovat myös liikuttavan yksimielisiä maailmanlopun välittömyydestä;

 • 1. Joh. 2:17-18 -- Johannes tietää varoittaa mm. että "Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika."
 • 1. Tess. 4:15-18 -- Kirjoitettu muodossa "me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen."
 • Paavali valistaa korinttilaisia, ettei heidän kannata enää mennä naimisiin maailmanlopun välittömyyden vuoksi, "Jos olet sidottu vaimoon, älä pyydä eroa; jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa." Paavali jatkaa;
 • 1. Kor. 7:29-31 "Mutta sen minä sanon, veljet: aika on lyhyt; olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot, niinkuin ei heillä niitä olisikaan, ja ne, jotka ostavat, niinkuin eivät saisi omanansa pitää, ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niinkuin eivät sitä käyttäisi; sillä tämän maailman muoto on katoamassa."

Lisää esimerkkejä maailmanlopun uskotusta välittömyydestä;

 • Matt. 4:17 "Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle."
 • Mark. 1:15 "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle."

1900 vuotta luvatun maailmanlopun jälkeen voimme vain ihmetellä, minne Ihmisen Poika jäi.

Montako maaherrojen virkamiestä?

 • 1. Kun. 9:23 "Maaherrojen virkamiehiä, jotka valvoivat Salomon töitä, oli viisisataa viisikymmentä miestä, vallitsemassa väkeä, joka teki työtä."

vs.

 • 2. Aik. 8:10 "Maaherrojen virkamiehiä oli Salomolla kaksisataa viisikymmentä, jotka vallitsivat väkeä."

Kuka oli Abian äiti ja isoäiti?

 • Maaka, Absalomin tytär?
  • 2. Aik. 11:20 "Hänen jälkeensä hän nai Maakan, Absalomin tyttären, joka synnytti hänelle Abian."

vs.

 • Mikaja, Uurielin tytär?
  • 2. Aik. 13:2 "Hänen (Abian) äitinsä nimi oli Mikaja, Uurielin tytär, Gibeasta."

Milloin Baesa kuoli?

 • 1. Kun. 16:6-8 ilmoittaa Baesan menehtyneen ja hänen poikansa Eelan perivänsä kuninkuuden Asan 26. hallitusvuotena.
 • 1. Kun. 16:6 "Ja Baesa meni lepoon isiensä tykö, ja hänet haudattiin Tirsaan. Ja hänen poikansa Eela tuli kuninkaaksi hänen sijaansa."
 • 1. Kun. 16:8 "Aasan, Juudan kuninkaan, kahdentenakymmenentenä kuudentena hallitusvuotena tuli Eela, Baesan poika, Israelin kuninkaaksi Tirsassa, ja hän hallitsi kaksi vuotta."

vs.

 • 2. Aik. 16:1 ilmoittaa silti Baesan hyökänneen Israelia vastaan Asan 36. Hallitusvuotena, 10 vuotta sen jälkeen kuin 1. Kun. ilmoittaa hänen kuolleen.
 • 2. Aik. 16:1 "Aasan kolmantenakymmenentenä kuudentena hallitusvuotena lähti Baesa, Israelin kuningas, Juudaa vastaan."

Kuka tuli kuninkaaksi Joosian jälkeen?

 • 2. Aik. 36:1 "Maan kansa otti Joosian pojan Jooahaan ja teki hänet kuninkaaksi Jerusalemiin hänen isänsä jälkeen."

vs.

 • 2. Aik. 22:11 "Sillä näin sanoo Herra Sallumista, Joosian pojasta, Juudan kuninkaasta, joka tuli kuninkaaksi isänsä Joosian sijaan."

Jeesuksen vaipan väri?

 • Matt. 27:28 "Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan." (Moraalittomuuden väri)

vs.

 • Joh. 19:2 "Ja sotamiehet väänsivät kruunun orjantappuroista, panivat sen hänen päähänsä ja pukivat hänen ylleen purppuraisen vaipan." (Kuninkaallisuuden väri)

Mitä Jeesukselle annettiin juotavaksi? Joiko hän?

 • Mark. 15:23 "Ja he tarjosivat hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei sitä ottanut."

vs.

 • Matt. 27:34 "He tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda."

vs.

 • Joh. 19:29-30 "Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä ... Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: Se on täytetty."

Terahin kuolinikä

 • Ap. 7:4 ilmoittaa Terahin olleen kuollut Abrahamin lähdettyä Harranista.
 • 1. Moos. 11:26 ilmoittaa Abrahamin (Abram) synnyn tapahtuneen Terahin ollessa 70-vuotias.
 • 1. Moos. 12:4 ilmoittaa Abrahamin (Abram) olleen 75-vuotias hänen lähtiessään Harranista.
 • Näiden tietojen mukaan Terahin kuolinikä olisi ollut 70 + 75 = 145 vuotta.
 • Ap. 7:4 "Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Ja kun hänen isänsä oli kuollut, siirsi Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte."
 • 1. Moos. 11:26 "Kun Terah oli seitsemänkymmenen vuoden vanha, syntyivät hänelle Abram, Naahor ja Haaran."
 • 1. Moos. 12:4 "Niin Abram lähti, niinkuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä seitsemänkymmenen viiden vuoden vanha."

vs.

 • 1. Moos. 11:32 ilmoittaa silti Terahin kuoliniäksi 205 vuotta.
 • 1. Moos. 11:32 "Ja Terahin ikä oli kaksisataa viisi vuotta; sitten Terah kuoli Harranissa."

Antoiko Jumala Abrahamille luvatun maan?

 • 1. Moos. 17:8 "Ja minä (Herra) annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa."

vs.

 • Heb. 11:13 "Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä."

Montako perheenjäsentä Jaakob lähetti Egyptiin?

 • 1. Moos. 46:27 "... Jaakobin perheen jäseniä, jotka siirtyivät Egyptiin, oli kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä."

vs.

 • Ap. 7:14 "Niin Joosef lähetti kutsumaan luokseen isänsä Jaakobin ja koko sukunsa, seitsemänkymmentä viisi henkeä."

Minne Jaakob haudattiin, keneltä Aabraham oli ostanut haudan?

 • 1. Moos. 50:13 "Hänen poikansa veivät hänet Kanaanin maahan ja hautasivat hänet Makpelan vainiolla olevaan luolaan, jonka vainion Aabraham oli ostanut perintöhaudaksi heettiläiseltä Efronilta ja joka oli itään päin Mamresta."

vs.

 • Ap. 7:15-16 "Ja Jaakob meni Egyptiin ja kuoli siellä, niin myös kuolivat isämme, ja heidät siirrettiin Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Aabraham oli rahalla ostanut Emmorin lapsilta Sikemissä."

Montako ihmistä kuoli haureutta seuranneessa vitsauksessa?

 • 4. Moos. 25:9 "Ja niitä, jotka kuolivat tässä vitsauksessa, oli kaksikymmentäneljä tuhatta."

vs.

 • 1. Kor. 10:8 "Älkäämmekä harjoittako haureutta, niinkuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä kaksikymmentäkolme tuhatta."

Israelilaisten liikehdintä

 • 5. Moos. 10:6-7 ilmoittaa täysin erilaisen reitin kuin 4. Moos. 33:32-42, samaten poikkeaa selonteko Aaronin kuolinpaikasta.
 • 4. Moos. 10:6-7 "Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle Bene-Jaakanin kaivoilta ja vaelsivat Mooseraan. Siellä kuoli Aaron, ja hänet haudattiin sinne; ja hänen poikansa Eleasar tuli papiksi hänen sijaansa. Sieltä he lähtivät liikkeelle Gudgodaan, ja Gudgodasta Jotbataan, seutuun, jossa on vesipuroja."

vs.

 • 5. Moos. 33:32-42 "Ja he lähtivät Bene-Jaakanista ja leiriytyivät Hoor-Gidgadiin. Ja he lähtivät Hoor-Gidgadista ja leiriytyivät Jotbataan. Ja he lähtivät Jotbatasta ja leiriytyivät Abronaan. Ja he lähtivät Abronasta ja leiriytyivät Esjon-Geberiin. Ja he lähtivät Esjon-Geberistä ja leiriytyivät Siinin erämaahan, se on Kaadekseen. Ja he lähtivät Kaadeksesta ja leiriytyivät Hoorin vuoren juurelle, Edomin maan rajalle. Ja pappi Aaron nousi Hoorin vuorelle Herran käskyn mukaan ja kuoli siellä neljäntenäkymmenentenä vuotena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, viidennessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä. Ja Aaron oli sadan kahdenkymmenen kolmen vuoden vanha kuollessaan Hoorin vuorella. Mutta Aradin kuningas, kanaanilainen, joka asui Kanaanin maan eteläosassa, sai kuulla israelilaisten tulosta. Ja he lähtivät Hoorin vuorelta ja leiriytyivät Salmonaan. Ja he lähtivät Salmonasta ja leiriytyivät Puunoniin."

Salomon hallituskausi

 • Ap. 13:16-22 ilmoittaa ajan, jolloin israelilaiset jättivät Egyptin Daavidin kuninkuuteen saakka 530 vuodeksi (40 vuotta erämassa + 450 vuotta Kaananista jaetussa perintömaassa + 40 vuotta Saulin kuninkuutta).
 • 1. Aik. 29:26-28 ilmoittaa Daavidin hallinneen Israelia 40 vuotta, jonka jälkeen Salomo tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
 • Näillä tiedoilla israelilaisten Egyptistä lähdön ja Salomon hallituskauden alun välissä olisi ollut 530 + 40 = 570 vuotta.
  • Ap. 13:18 "... ja hän kärsi heidän tapojansa noin neljäkymmentä vuotta erämaassa."
  • Ap. 13:20 "... Näin kului noin neljäsataa viisikymmentä vuotta."
  • Ap. 13:21 "... ja Jumala antoi heille Saulin ... neljäksikymmeneksi vuodeksi."
  • Ap. 13:22 "Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin."
  • 1. Aik. 29:26 "Daavid, Iisain poika, oli hallinnut koko Israelia."
  • 1. Aik. 29:27 "Ja aika, jonka hän hallitsi Israelia, oli neljä- kymmentä vuotta;"
  • 1. Aik. 29:28 "... ja hänen poikansa Salomo tuli kuninkaaksi hänen sijaansa."

vs.

 • 1. Kun. 6:1 ilmoittaa silti vastaavan ajan olleen 476 vuotta (480 vuotta - 4 vuotta)
 • 1. Kun. 6:1 "Neljäntenäsadantena kahdeksantenakymmenentenä vuotena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, neljäntenä vuotena siitä, kun Salomo oli tullut Israelin kuninkaaksi ... "

Kysyikö Saul neuvoa Herralta?

 • 1. Sam. 28:6 "Ja Saul kysyi Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unissa, ei uurimin eikä profeettain kautta."

vs.

 • 1. Aik. 10:13-14 "Niin kuoli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan ... mutta ei ollut kysynyt neuvoa Herralta. Sentähden Herra surmasi hänet."

Montako lasta Iisailla oli? 7 vai 8?

 • 1. Aik. 2:13-15 "Ja Iisaille syntyi esikoisena Eliab, toisena Abinadab, kolmantena Simea, neljäntenä Netanel, viidentenä Raddai, kuudentena Oosem ja seitsemäntenä Daavid."

vs.

 • 1. Sam. 16:10-11 "Niin toi Iisai seitsemän poikaansa Samuelin eteen. Ja Samuel kysyi Iisailta: Siinäkö olivat kaikki nuorukaiset? Hän vastasi: Vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita."

Kuka tappoi Gatista kotoisin olevan Goljatin, jonka keihään varsi oli kuin kangastukki?

 • 1. Sam. 17:4,7,50 "Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat, kotoisin Gatista. ... Hänen peitsensä varsi oli niinkuin kangastukki ... Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään."

vs.

 • 2. Sam. 21:19 "Taas oli taistelu filistealaisia vastaan Goobissa. Elhanan, Jare-Ooregimin poika, beetlehemiläinen, surmasi gatilaisen Goljatin, jonka peitsen varsi oli niinkuin kangastukki."

Jooramin ja Jootamin välinen sukulaisuus?

 • 1. Aik. 3:11 "... tämän poika Jooram; tämän poika Ahasja; tämän poika Jooas; tämän poika Amasja; tämän poika Asarja; tämän poika Jootam;"

vs.

 • Matt. 1:8-9 "... Jooramille syntyi Ussia, Ussialle syntyi Jootam ..."

Kuka oli Serubbaabelin poika?

 • Matt. 1:13 "Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;"

vs.

 • Luuk. 3:27 "... tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin ..."

vs.

 • 1. Aik. 3:19 "... Ja Serubbaabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heidän sisarensa oli Selomit; vielä Hasuba, Oohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed, kaikkiaan viisi."

Poistiko Aasa uhrikukkulat?

 • 2. Aik. 14:2-3 "Ja Aasa teki sitä, mikä oli hyvää ja oikeata Herran, hänen Jumalansa, silmissä. Hän poisti vieraat alttarit ja uhrikukkulat ... "

vs.

 • 1. Kun. 15:11-14 "Ja Aasa teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä ... Mutta uhrikukkulat eivät hävinneet."

Poistiko Joosafat uhrikukkulat?

 • 2. Aik. 17:5-6 "Niin Herra vahvisti kuninkuuden hänen käsissään, ja koko Juuda antoi lahjoja Joosafatille, niin että hänelle tuli paljon rikkautta ja kunniaa. Ja kun hänen rohkeutensa kasvoi Herran teillä, poisti hän vielä uhrikukkulatkin ja asera-karsikot Juudasta."

vs.

 • 1. Kun. 22:42-44 "Joosafat oli kolmenkymmenen viiden vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi kaksikymmentä viisi vuotta Jerusalemissa ... Mutta uhrikukkulat eivät hävinneet, vaan kansa uhrasi ja suitsutti yhä edelleen uhrikukkuloilla."

Missä Ussa kuoli? Naakonin vai Kiidonin puimatantereen luona?

 • 2. Sam. 6:6 "Mutta kun he tulivat Naakonin puimatantereen luo ... Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan, ja Jumala löi hänet siinä hänen hairahduksensa tähden, niin että hän kuoli siihen."

vs.

 • 1. Aik. 13:9 "Mutta kun he tulivat Kiidonin puimatantereen luo ... Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan, ja hän löi hänet sentähden, että hän oli ojentanut kätensä arkkiin, ja niin hän kuoli siihen, Jumalan eteen."

Montako ratsumiestä Daavid ottaa vangiksi Sooban kuninkaalta?

 • 2. Sam. 8:4 "Ja Daavid otti häneltä vangiksi tuhat seitsemänsataa ratsumiestä ..."

vs.

 • 1. Aik. 18:4 "Ja Daavid otti häneltä tuhat vaunuhevosta, seitsemäntuhatta ratsumiestä ... "

Montako aramilaista vaunuhevosta Daavid tappoi?

 • 2. Sam. 10:18 "Mutta aramilaiset pakenivat Israelia, ja Daavid tappoi aramilaisilta seitsemän sataa vaunuhevosta ..."

vs.

 • 1. Aik. 19:18 "Mutta aramilaiset pakenivat Israelia, ja Daavid tappoi aramilaisilta seitsemäntuhatta vaunuhevosta ... "

Kansan laskettu lukumäärä?

 • 1. Aik. 21:5 "Ja Jooab ilmoitti Daavidille kansan lasketun lukumäärän: koko Israelissa oli yksitoistasataa tuhatta sotakuntoista miekkamiestä, ja Juudassa oli neljäsataa seitsemänkymmentä tuhatta miekkamiestä."

vs.

 • 2. Sam. 24:9 "Ja Jooab ilmoitti kuninkaalle kansan lasketun lukumäärän: Israelissa oli kahdeksansataa tuhatta sotakuntoista miekkamiestä, ja Juudassa oli viisisataa tuhatta miestä.

Paljonko Daavid maksoi Ornanille puimatantereesta?

 • 1. Aik. 21:25 "Niin Daavid antoi Ornanille siitä paikasta kuudensadan sekelin painon kultaa."

vs.

 • 2. Sam. 24:24 "... Niin Daavid osti puimatantereen ja härät viidelläkymmenellä hopeasekelillä."

Herran temppelin pilarien korkeus?

 • 1. Kun. 7:15 "Hän teki vaskesta kaksi pylvästä. Toinen pylväs oli kahdeksantoista kyynärän korkuinen, ja kahdentoista kyynärän pituinen nauha ulottui toisen pylvään ympäri."

vs.

 • 2. Aik. 3:15 "Ja hän teki temppelin eteen kaksi pylvästä, kolmenkymmenen viiden kyynärän korkuista; ja pylväänpää, joka oli niiden päässä, oli viittä kyynärää korkea."

Monen bat-mitan kokoinen oli valettu meri?

 • 1. Kun. 7:26 "Se oli kämmenen paksuinen, ja sen reuna oli maljan reunan kaltainen, puhjenneen liljan muotoinen; se veti kaksituhatta bat-mittaa."

vs.

 • 2. Aik. 4:5 "Se oli kämmenen paksuinen, ja sen reuna oli maljan reunan kaltainen, puhjenneen liljan muotoinen. Siihen mahtui, se veti kolmetuhatta bat-mittaa."

Alkoholi hyväksyttävää?

 • Alkoholi hyväksyttävää;
  • 4. Moos. 14:26 "... ja osta sillä rahalla kaikkea, mitä haluat, joko raavaita tai lampaita, viiniä tai väkijuomaa, kaikkea, mitä mielesi tekee, ja syö siellä Herran, sinun Jumalasi, edessä ja iloitse, sinä ja perheesi."
  • Joh. 2:1-11
  • 1. Tim. 5:23 "Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi."
  • San. 31:6 "Antakaa väkevää juomaa menehtyvälle ja viiniä murhemielisille."
  • San. 31:7 "Sellainen juokoon ja unhottakoon köyhyytensä älköönkä enää vaivaansa muistelko."

vs.

 • Alkoholi ei hyväksyttävää;
  • San. 20:1 "Viini on pilkkaaja, väkijuoma remunpitäjä; eikä ole viisas kenkään, joka siitä hoipertelee."
  • San. 23:31-34 "Älä katsele viiniä, kuinka se punoittaa ... ja helposti valahtaa alas. Lopulta se puree kuin käärme ja pistää kuin myrkkylisko."
  • Hoos. 4:11 "Haureus ja viini ja rypälemehu vievät järjen."

Montako sotaväen tarkastajaa otettiin?

 • 2. Kun. 25:19 "Ja kaupungista hän otti yhden hoviherran, joka oli sotaväen tarkastaja, ja viisi kuninkaan lähintä miestä, jotka tavattiin kaupungista ..."

vs.

 • Jer. 52:25 "Ja kaupungista hän otti yhden hoviherran, joka oli sotaväen tarkastaja, ja seitsemän kuninkaan lähintä miestä, jotka tavattiin kaupungista ..."

Kastoiko Jeesus?

 • Joh. 3:22 "Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi."

vs.

 • Joh. 4:2 "Vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa."

Montako riivattua gadaralaisten/geraslaisten alueella?

 • Matt. 8:28 "Kun hän tuli toiselle rannalle, gadaralaisten alueelle, tuli häntä vastaan kaksi riivattua, jotka olivat haudoista lähteneet ja olivat kovin raivoisia ..."

vs.

 • Mark. 5:1-2 "Ja he tulivat toiselle puolelle järveä gerasalaisten alueelle. Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa."

Oliko Jerikosta lähdettäessä tien varrella yksi vai kaksi kerjäläistä?

 • Mark. 10:46-47 "Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen, Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus Nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua."

vs.

 • Matt. 20:29-30 "Ja heidän lähtiessään Jerikosta seurasi häntä suuri kansan paljous. Ja katso, kaksi sokeaa istui tien vieressä; ja kun he kuulivat, että Jeesus kulki ohitse, huusivat he sanoen: Herra, Daavidin poika, armahda meitä."

Kunnioittaakko vanhempiaan?

 • 2. Moos. 20:12 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa."
 • 3. Moos. 19:3 "Jokainen teistä peljätköön äitiänsä ja isäänsä, ja pitäkää minun sapattini. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."
 • 5. Moos. 5:16 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa."
 • Efes. 6:1 "Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein."
 • 2. Moos. 21:17 "Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, se rangaistakoon kuolemalla."

vs.

 • Matt. 8:21-22 "Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle: Seuraa sinä minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa."
 • Matt. 10:34-35 "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan."
 • Matt. 10:37 "Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua (Jeesusta), se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;"
 • Matt. 19:29 "Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun (Jeesuksen) nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän."
 • Matt. 23:9 "Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa."
 • Luuk. 14:26 "Jos joku tulee minun (Jeesuksen) tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni."
 • Luuk. 2:48-49 "Ja Jeesuksen nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: Poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua. Niin Jeesus sanoi heille: Mitä te minua etsitte?"
 • Joh. 2:3-4 "Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: 'Heillä ei ole viiniä'. Jeesus sanoi hänelle: Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? ..."

Tuomitseeko Jeesus?

 • Joh. 5:22,27 "Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle ... Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika."
 • Joh. 9:39 "Ja Jeesus sanoi: Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi."
 • 2. Kor. 5:10 "Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa."
 • Joh. 5:30 "... Niinkuin minä (Jeesus) kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea ..."
 • Ap. 10:42 "Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi."

vs.

 • Joh. 8:15 "Te tuomitsette lihan mukaan; minä (Jeesus) en tuomitse ketään."
 • Joh. 12:47 "Ja jos joku kuulee minun (Jeesuksen) sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman."
 • Joh. 3:17

Tuomitseeko Jumala?

 • Joh. 5:22 "Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle."

vs.

 • Room. 2:2-5 "Ja me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuuden mukainen niille, jotka senkaltaista tekevät."
 • Room. 3:19
 • 2. Tess. 1:5
 • 1. Piet. 1:17

Veljen vihaaminen

 • 1. Joh. 3:15 "Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi."
 • 1. Joh. 4:20-21 "Jos joku sanoo: Minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija ... joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä."

vs.

 • Luuk. 14:26 (Jeesus julistaa) "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni."

Antoiko Jeesus merkkejä sukupolvelle?

 • Matt. 12:39 "Mutta hän vastasi heille ja sanoi: Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki."
 • Mark. 8:12 "Niin hän huokasi hengessään ja sanoi: Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti minä sanon teille: tälle sukupolvelle ei anneta merkkiä."
 • Luuk. 11:29 "Kun kansaa yhä kokoontui, rupesi hän puhumaan: Tämä sukupolvi on paha sukupolvi: se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki."

vs.

 • Joh. 20:30 "Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;"
 • Ap. 2:22 "Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte ..."

Kadotettiinko kukaan opetuslapsista?

 • Joh. 17:12 "... eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen."

vs.

 • Joh. 18:9 "... En minä ole kadottanut ketään niistä, jotka sinä olet minulle antanut."

Jeesuksen Vanhan Testamentin tuntemus

 • Jeesus väittää Daavidin syöneen näkyleivät Abjatarin ollessa pappina (Mark. 2:25-26).
  • Mark. 2:25-26 "Hän (Jeesus) sanoi heille: Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki ... kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ylimmäisen papin Abjatarin aikana ja söi näkyleivät ..."

vs.

 • Itse asiassa Daavid söi näkyleivät Ahimelekin, Abjatarin isän, ollessa ylipappina (1. Sam. 21:1-6);
  • 1. Sam. 21:1-6 "Ja Daavid tuli pappi Ahimelekin luo Noobiin ... Niin pappi antoi hänelle pyhää leipää; sillä siellä ei ollut muuta leipää kuin näkyleipiä."

Opetuslasten varustus

 • Matt. 10:9-10 "Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne, älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut."

vs.

 • Mark. 6:8-9 "Ja hän sääti heille, etteivät saaneet ottaa matkalle muuta kuin ainoastaan sauvan; ei leipää, ei laukkua, ei rahaa vyöhönsä. He saivat kuitenkin sitoa paula-anturat jalkaansa;"

Voiko joku hallita kuoleman päivää?

 • Saarn. 8:8 "Ei ole ihminen tuulen valtias, niin että hän voisi sulkea tuulen, ei hallitse kukaan kuoleman päivää ..."

vs.

 • Ap. 9:37-40 "Ja tapahtui niinä päivinä, että hän (Tabita) sairastui ja kuoli; ja he pesivät hänet ja panivat yläsaliin. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili; ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi: Tabita, nouse ylös! Niin tämä avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan."
 • 2. Kun. 4:32-37
 • Matt. 9:18-25
 • Joh. 11:38-44

Tulisiko uskovaisen pitää huolta perheestään?

 • 1. Tim. 5:8 "Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi."
 • 1. Joh. 4:21 "Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä."

vs.

 • Luuk. 14:26 "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni."
 • Luuk. 14:33 "Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni."
 • Luuk. 18:29,30 "Niin hän sanoi heille: Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljistä tai vanhemmista tai lapsista, ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää"."

Oliko Jeesus luotettava?

 • Joh. 5:31 "Jos minä (Jeesus) itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä."

vs.

 • Joh. 8:14 "Jeesus vastasi ja sanoi heille: Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä ..."
 • Joh. 8:18 "Minä (Jeesus) olen se, joka todistan itsestäni."

Tuliko Jeesus kumoamaan lait?

 • Matt. 5:17 "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään."
 • Matt. 5:18 "Sillä totisesti minä (Jeesus) sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut."
 • Luuk. 16:17 "Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää."

vs.

 • Room. 7:4 "Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta ..."
 • Efes. 2:15 "Kun hän (Jeesus) omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä ..."
 • Kol. 2:14 "(Jeesus) pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme ..."

Olivatko Simon ja Andrea kotoisin Kapernaumista vai Beetsaidasta?

 • Mark. 1:21,29 "Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti ... Ja tultuaan ulos synagoogasta he menivät kohta Simonin ja Andreaan taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa."

vs.

 • Joh. 1:44 "Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista."

Jeesuksella kaikki valta?

 • Matt. 28:18 "Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä."
 • Joh. 3:35 "Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä."

vs.

 • Matt. 20:23 "Hän sanoi heille: Minun (Jeesuksen) maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun Isäni on sen valmistanut."
 • Joh. 5:19 "Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän;"

Ennustuksen ajankohta

 • Matt. 26:20-34 -- Pietarille kerrotaan hänen kieltävän Jeesuksen kolmasti ennen Õljymäelle lähtöä.

vs.

 • Luuk. 22:33-39 -- Pietarille kerrotaan hänen kieltävän Jeesuksen kolmasti Õljymäelle lähdön jälkeen.

Oikeudenkäynnin ajankohta

 • Matt 26:57-75 -- Jeesuksen oikeudenkäynti kansan vanhimpien ja oppineiden edessä ennen Pietarin kieltoa ja kukonlaulua.

vs.

 • Luuk. 22:61-71, 23:1 -- Jeesuksen oikeudenkäynti kansan vanhimpien ja oppineiden edessä Pietarin kiellon, ja kukonlaulun jälkeen.

Kantoiko Jeesus itse ristinsä?

 • Joh. 19:17 "Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi."

vs.

 • Matt. 27:32-33 "Ja matkalla he tapasivat kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiänsä. Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi - se on: pääkallon paikaksi ..."

Herjasivatko Jeesusta molemmat, vai vain toinen ryöväreistä?

 • Matt. 27:44 "Ja samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa."

vs.

 • Luuk. 23:39-43 "Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? Ja hän sanoi: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi."

Lähtikö Jeesus paratiisiin heti ristiinnaulinnan jälkeen, vai ylösnoustessaan?

 • Luuk. 23:43 (ristillä) "Niin Jeesus sanoi hänelle: Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."

vs.

 • Joh. 20:17 (kolme päivää myöhemmin) "Jeesus sanoi hänelle: Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö."

Eeli ja Mooses ilmestyvät vuosisatoja kuolemansa jälkeen.

 • Mark. 9:2-4 Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään; ... Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa."

vs.

 • Vain jumala on kuolematon;
  • 1. Tim. 6:15 "Jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra jolla ainoalla on kuolemattomuus;"

Miten kauan Jeesus oli kuollut?

 • Jeesus ennustaa olevansa haudattu 3 päivää ja 3 yötä;
 • Matt. 12:40 "... niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä."
 • Jeesus haudataan sapattipäivän (seitsemännen päivän) aaton illalla, ja herää kuolleesta varhain viikon ensimmäisenä päivänä. Jeesus siis haudattuna 1 päivän ja 2 yön ajan.
 • Mark. 15:42-43 "Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä tuli Joosef, ... rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista."
 • Joh. 20:1 "Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta."

Jumalan suhtautuminen valheisiin.

 • 2. Moos. 20:16 "Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi."
 • San. 12:22 "Herralle kauhistus ovat valheelliset huulet."
 • San. 6:16-19 "Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu: ... valheellista kieltä ... joka valheita puhuu ..."

vs.

 • 1. Kun. 22:23 "Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun ..."
 • 2. Tess. 2:11 "Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen."
 • 2. Aik. 18:22 "Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen näiden sinun profeettaisi suuhun ..."

Päästikö Raahab miehet toista tietä pois, vai piilottiko hän heidät?

 • Joos. 2:3-6 "Silloin Jerikon kuningas lähetti sanan Raahabille: Tuo ulos ne miehet, jotka ovat tulleet luoksesi ... Mutta vaimo otti molemmat miehet, piilotti heidät ja sanoi: ... En tiedä, minne miehet menivät; ... Mutta hän oli vienyt heidät katolle ja kätkenyt heidät pellavanvarsien alle, joita oli asetellut katolle."

vs.

 • Jaak. 2:25 "Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois?"

Tulisiko meidän varastaa?

 • 2. Moos. 20:15 "Älä varasta."
 • 3. Moos. 19:13 "Älä tee lähimmäisellesi vääryyttä äläkä ota mitään väkisin."

vs.

 • 2. Moos. 3:22 "... Niihin te puette poikanne ja tyttärenne ja viette ne saaliina egyptiläisiltä."
 • 2. Moos. 12:36 "Ja Herra oli antanut kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että nämä suostuivat heidän pyyntöönsä; ja niin he veivät saalista egyptiläisiltä."
 • Luuk. 19:29-34 "Ja tapahtui, kun hän (Jeesus) tuli lähelle Beetfagea ... että hän lähetti kaksi opetuslastaan sanoen: Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istununut; päästäkää se ja tuokaa tänne .. Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: Miksi te päästätte varsan? Niin he sanoivat: Herra tarvitsee sitä."

Tulisiko meidän pyhittää lepopäivä/sapatti?

 • 2. Moos. 20:8 "Muista pyhittää lepopäivä."
 • 2. Moos. 31:15 "Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla."
 • 4. Moos. 15:32,35,36 "Israelilaisten oleskellessa erämaassa tavattiin mies kokoamassa puita sapatinpäivänä ... Mutta Herra sanoi Moosekselle: Se mies rangaistakoon kuolemalla ... Silloin koko seurakunta vei hänet leirin ulkopuolelle, ja he kivittivät hänet kuoliaaksi, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut."
 • 3. Moos. 26:2 "Pitäkää minun sapattini ja peljätkää minun pyhäkköäni. Minä olen Herra."

vs.

 • Jes. 1:13 "Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria; suitsutus on minulle kauhistus. En kärsi uuttakuuta enkä sapattia, en kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä juhlakokousta."
 • Joh. 5:16 "Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina."
 • Kol. 2:16 "Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta."

Huorin teko

 • 2. Moos. 20:14 "Älä tee huorin."

vs.

 • Hoos. 1:2 "Kun Herra alkoi Hoosealle puhua, sanoi Herra Hoosealle: Mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta."
 • Matt. 1:18 "Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä."

Katuuko tai muuttaako Jumala mieltään?

 • 4. Moos. 23:19 "Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?"
 • Hes. 24:14 "Minä, Herra, olen puhunut. Se tapahtuu, ja minä teen sen. Minä en hellitä, en säästä enkä kadu."
 • 1. Sam. 15:29 "Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu; sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi."
 • Mal. 3:6 "Sillä minä, Herra, en muutu."

vs.

 • 2. Moos. 32:14 "Niin Herra katui sitä turmiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansallensa."
 • 1. Moos. 6:6 "Niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä."
 • 1. Moos. 6:7 "Ja Herra sanoi: Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni."
 • Joona 3:10 "... niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä."
 • 2. Kun. 20:1-7
 • 1. Moos. 18:23-33

Jumala ansainnut helvetin tulen?

 • Matt. 5:22 (Jeesus puhuu) "Joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen."

vs.

 • Jer. 4:22 (Herra puhuu) "Sillä minun kansani on hullu."
 • Jes. 19:11 (Herra puhuu) "Hulluina ovat Sooanin päämiehet kaikki, viisaimmat faraon neuvonantajista ovat neuvossaan tyhmistyneet."

Onko Jumala yksi, vai monta?

 • 5. Moos. 6:4 "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi."

vs.

 • 1. Moos. 1:26 "Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme;"
 • 1. Moos. 3:22 "Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan."
 • Ajoittain Jumala puhuu itsestään monikossa. Alkuperäisellä kielellä Jumalaa kuvattu sanalla 'Elohim', joka on monikkomuoto sanasta 'El,' joka tarkoittaa Jumalaa. Varhaiset israelilaiset olivat polyteisteja, toisin sanoen uskoivat lukuisten jumalten olemassaoloon.

Tulisiko meidän vannoa vala?

 • 4. Moos. 30:3 "Jos joku tekee lupauksen Herralle tahi valalla vannoen sitoutuu kieltäytymään jostakin, älköön hän rikkoko sanaansa, vaan tehköön kaiken, mitä hänen suunsa on sanonut."
 • 1. Moos. 21:23 "Vanno nyt tässä minulle Jumalan kautta, ettet ole oleva petollinen minulle ..."
 • Heb. 6:13 "Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa."
 • Heb. 6:17 "Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla."
 • 1. Moos. 22:16 "... Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra."
 • Tuom. 11:30-39

vs.

 • Matt. 5:34-37 (Jeesus puhuu) "Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta ... vaan olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta."
 • Jaak. 5:12 "Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa; vaan 'on' olkoon teillä 'on', ja 'ei' olkoon teillä 'ei', ettette joutuisi tuomion alle."

Milloin Jeesus ristiinaulittiin?

 • Mark. 15:25 "Oli kolmas hetki, kun he hänet ristiinnaulitsivat."

vs.

 • Joh. 19:14-15 "Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki ... Niin he huusivat: Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!"

Tulisiko meidän totella ihmisten lakia?

 • 1. Piet. 2:13-14 "Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt..."
 • Room. 13:1 "Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat."
 • Room. 13:7 "Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia."
 • Tiit. 3:1 "Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit,"

vs.

 • Ap. 5:29 "... Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä."

Jumala kaikkivoipa?

 • Jer. 32:27 "Katso, minä olen Herra, kaiken lihan Jumala; onko minulle mitään mahdotonta?"
 • Matt. 19:26 "Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista."

vs.

 • Tuom. 1:19 "Ja Herra oli Juudan kanssa, niin että hän sai haltuunsa vuoriston; sillä hän ei kyennyt karkoittamaan niitä, jotka asuivat tasangolla, koska heillä oli raudoitettuja sotavaunuja."
 • 1. Moos. 24-30 -- Raamattu ilmoittaa Jumalan painineen Jaakobin kanssa päivän koittoon saakka, voittamatta. Jumala voittaa painiottelun vasta lyömällä Jaakobia niin, että Jaakobin lonkka nyrjähtää.
 • 1. Moos. 32:28 "Silloin hän (Jumala) sanoi: Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut."

Asuuko Jumala valossa?

 • 1. Tim. 6:15-16 "... kuningasten Kuningas ja herrain Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa mihin ei kukaan taida tulla; ..."
 • Jaak. 1:17 "Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa."
 • Joh. 12:35 "Niin Jeesus sanoi heille: ... Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee."
 • Job. 18:18 "Hänet (jumalaton) sysätään valosta pimeyteen ja karkoitetaan maan piiristä."
 • Dan. 2:22 "Hän (Herra) paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä."
 • 2. Kor. 6:14 "... sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?"

vs.

 • 2. Sam. 22:12 "Ja hän (Herra) pani pimeyden majaksi ympärillensä, synkät vedet, paksut pilvet."
 • Psa. 18:12 "Hän (Herra) pani pimeyden verhoksensa, majaksensa yltympäri: mustat vedet, paksut pilvet."
 • Psa. 97:1-2 "Herra on kuningas! Riemuitkoon maa; ... Pilvi ja pimeys on hänen ympärillänsä, vanhurskaus ja oikeus on hänen valtaistuimensa perustus."
 • 1. Kun. 8:12 "Silloin Salomo sanoi: Herra on sanonut tahtovansa asua pimeässä." (2. Aik. 6:1)

Hyväksyykö Jumala ihmisuhrin?

 • 5. Moos. 12:31 "Älä tee niin Herraa, sinun Jumalaasi, kohtaan, sillä kaikkea, mikä on Herralle kauhistus ja mitä hän vihaa, he ovat tehneet palvellessaan jumaliansa: omia poikiansakin ja tyttäriänsä he ovat jumalillensa polttaneet."

vs.

 • 1. Moos. 22:2 "Ja Herra sanoi: Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon."
 • 2. Moos. 22:29 "Älä viivyttele antamasta antia vilja- ja mehusatosi runsaudesta. Esikoinen pojistasi anna minulle."
 • Tuom. 11:30-39 "Ja Jefta teki lupauksen Herralle ja sanoi: Jos sinä annat ammonilaiset minun käsiini, niin tulkoon kuka tulkoonkin minua vastaan taloni ovesta, kun minä voittajana palaan ammonilaisten luota, hän on oleva Herran, ja minä uhraan hänet polttouhriksi."

Milloin Jeesus syntyi?

 • Matt. 2:1 "Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana ..."

vs.

 • Luuk. 2:2-5 "Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana ... Niin Joosefkin lähti ... kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem ... Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli."
 • Kuningas Herodes kuoli vuonna 4 eKr. Kyreneiuksesta ei tullut maaherraa ennen vuotta 7 jKr.

Jeesuksen seuraaminen helppo tehtävä?

 • Matt. 11:30 "Sillä minun (Jeesuksen) ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

vs.

 • 2. Tim. 3:12 "Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi."
 • Matt. 24:9 "Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun (Jeesuksen) nimeni tähden."

Jeesuksen luonne

 • Matt. 11:29 (Jeesus puhuu) "Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne."

vs.

 • Joh. 2:15 "Ja hän (Jeesus) teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon."
 • Rahanvaihtajien läsnäolo temppelissä tapahtui temppeliviranomaisten siunauksella, ja oli välttämätöntä huomioiden että juutalaiset eivät hyväksyneet roomalaisia kolikoita uhrilahjojen ostoon. Täten Jeesuksen toiminta ei ollut realistista.

Ihmisten pelko.

 • Jeesus kehottaa ihmisiä olemaan pelkäämättä "niitä, jotka tappavat ruumiin" (ihmisiä):
  • Matt. 10:28 (Jeesus puhuu) "Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua;"
  • Luuk. 12:4

vs.

 • Silti, näin pelottomasti Jeesus itse kohtaa "niitä, jotka tappavat ruumiin":
  • Joh. 8:59 "Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä."
  • Matt. 12:14-15 "Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois."
  • Joh. 7:1 "Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa; sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa."
  • Joh. 10:39
  • Joh. 11:53-54
 • Ja näin "reippaasti" Jeesus suhtautuu omaan kuolemaansa (ristiinnaulintaa edeltävinä päivinä): 
  • Luuk. 22:44 "Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan."

Jumalan rakastaminen ja pelkääminen.

 • 5. Moos. 6:5 "Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi."
 • 5. Moos. 6:13 "Pelkää Herraa, sinun Jumalaasi, ja palvele häntä ja vanno hänen nimeensä."

vs.

 • 1. Joh. 4:18 "Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta;"

Näkeekö Jumala kaiken?

 • Jer. 23:24 "Saattaako joku niin piiloon piiloutua, etten minä häntä näe? sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata? sanoo Herra."
 • San. 15:3 "Herran silmät ovat joka paikassa; ne vartioitsevat hyviä ja pahoja."
 • Hebr. 4:13 "Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili."

vs.

 • Tästä huolimatta Jumala joutuu kysymään Aabelin sijaintia ...
  • 1. Moos. 4:9 "Niin Herra sanoi Kainille: Missä on veljesi Aabel?"
 • Ja Kain onnistuu katoamaan Jumalan näköpiiristä ... 
  • 1. Moos. 4:16 "Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä."
 • Ja siitä huolimatta, että 'Herran silmät ovat joka paikassa,' hän joutuu 'menemään alas katsomaan' mitä Sodomassa tapahtuu.
  • . Moos. 18:20-21 "Niin Herra sanoi: Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sentähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö; minä tahdon sen tietää."
 • Jumala joutuu kysymään Saatanalta mistä hän on kotoisin.
  • Job. 1:7 "Niin Herra kysyi Saatanalta: Mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta."
 • Israelilaiset joutuvat merkitsemään kotiensa ovet verellä, jotta Jumala pystyisi erottamaan heidän kotinsa viholliskansojen kodeista.
  • 2. Moos. 12:13 "Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata."
 • Yllättäen myös Samuel joutuu ilmoittamaan erikseen Jumalalle, mitä on kuullut kansan puhuvan (1. Sam. 8:2-22).
  • 1. Sam. 8:21 "Kun Samuel kuuli kaikki kansan puheet, puhui hän ne Herralle."

Milloin Jeesus nousi taivaaseen?

 • Luuk. 24:51 - Samana päivänä kuin hän heräsi kuolleesta.

vs.

 • Ap. 1:3-12 - Vasta 40 päivän kuluttua hänen kuolleesta heräämisestään.

Viikunapuun kuivettuminen.

Jeesuksen Jerusalemiin tulon jälkeen Jeesus näkee viikunapuun, josta hän haluaa viikunoita. On varhainen kevät, jolloin viikunasadon odottaminen viikunapuulta ei ole täysin loogista. "Kaikkitietävän" Jumalan pojan huomatessa että puussa ei ole viikunoita, hän kiroaa puun, jonka väitetään johtaneen puun kuivettumiseen. Raamattu ei ole yksimielinen siitä, että milloin puu kuivettui kirouksen seurauksena;

 • Matt 21:19-20 ilmoittaa puun kuihtuneen opetuslasten nähden samana päivänä;
  • Matt. 21:19-20 "Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja hän sanoi sille: Älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako. Ja kohta viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat: Kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui?"

vs.

 • Mark. 11:20-21 ilmoittaa puun kuihtuneen ja opetuslasten huomanneen tämän vasta seuraavana päivänä;
  • Mark. 11:20-21 "Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle: Rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut."

Montako kieltä ennen Baabelin tornia?

 • 1. Moos. 10:5, 20, 31 -- Monta kieltä.

vs.

 • 1. Moos. 11:1 -- Vain yksi kieli.

Ympärileikkautumisen merkitys.

Iankaikkinen liitto vai merkityksetön?

 • 1. Moos. 17:7,10-14 "Ja minä (Jumala) teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala ... Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. Mutta ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa; hän on rikkonut minun liittoni."

vs.

 • Gal. 6:15 "Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus."

Insesti sallittua?

 • 3. Moos. 20:17, 5. Moos. 27:20-23 -- Jumala kieltää avioliitot veljien ja sisarusten välillä.

vs.

 • 1. Moos. 17:15-16, 20:11-12, 22:17 -- Jumala siunaa Abrahamin avioliiton sisarensa kanssa.

Loot hurskas?

 • 2. Piet. 2:7 "Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi."

vs.

 • 1. Moos. 19:30-38 -- Lootin ollessa vahvassa humalatilassa, hän makaa kahden tyttärensä kanssa niin, että molemmat tulevat raskaiksi.

Jaakobin nimeksi Israel?

 • 1. Moos. 35:10 "Ja Jumala sanoi hänelle: Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. - Niin hän sai nimen Israel."

vs.

 • Myöhemmin silti Jumala itse käyttää jälleen nimeä Jaakob;
  • 1. Moos. 46:2 "Ja Jumala puhui Israelille näyssä yöllä; hän sanoi: Jaakob, Jaakob! Tämä vastasi: Tässä olen."

Kuka oli Mooseksen appi - Reguel, Hoobab vai Jetro?

 • 4. Moos. 10:29 "Ja Mooses puhui Hoobabille, midianilaisen Reguelin, Mooseksen apen, pojalle."

vs.

 • Tuom. 4:11 "Mutta keeniläinen Heber oli eronnut keeniläisistä, Hoobabin, Mooseksen apen, jälkeläisistä;"

vs.

 • 2. Moos. 3:1 "Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita."

Montako poikaa Aabrahamilla oli - yksi ainoa tai kaksi?

 • Hebr. 11:17 "Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa."

vs.

 • Gal. 4:22 "Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta."
 • 1. Moos. 16:15 -- Aabrahamille syntyy Ismael.
 • 1. Moos. 21:2-3 -- Aabrahamille syntyy Iisak.

Laki säädetty välimiehen kautta, vai ilman?

 • 2. Moos. 20:1-17 -- Jumala antaa lain suoraan Moosekselle, ilman välimiestä.

vs.

 • Gal. 3:19 "(Laki) säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä."

Jumalankuvat, sekä "ylhäällä taivaassa" olevien kuvaaminen.

 • 2. Moos. 20:4 "Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla."

vs.

 • 2. Moos. 25:18 (Jumala puhuu) "Ja tee kaksi kultakerubia (enkelipatsas), tee ne kohotakoista tekoa, armoistuimen molempiin päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän."

Miten meidän tulisi toimia joutuessamme vääryyden kohteeksi?

 • 2. Moos. 21:23-25 (Jumala puhuu) "Mutta jos vahinko tapahtuu, niin annettakoon henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, palovamma palovammasta, haava haavasta, mustelma mustelmasta."
 • 3. Moos. 24:20 (Jumala puhuu) "Ruhje ruhjeesta, silmä silmästä, hammas hampaasta; saman vamman, jonka hän on toiselle tuottanut, saakoon hän itsekin."
 • 5. Moos. 19:21 (Jumala puhuu) "Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta."

vs.

 • Matt. 5:38-39 (Jeesus puhuu) "Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin."
 • Luuk. 6:27-29 (Jeesus puhuu) "Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan."

Voimmeko luottaa Jumalaan?

 • 5. Moos. 7:9 "Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton."
 • Tiit. 1:2 "... apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja."

vs.

 • 4. Moos. 14:30 "Totisesti, te ette pääse siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa teille asumasijaksi, ei kukaan teistä, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika."
 • 1. Kun. 22:22-23 "Hän vastasi: Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun. Silloin Herra sanoi: Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin. Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden."
 • 2. Tes. 2:11 "Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen."

Sijoitustoiminta hyväksyttävää?

 • Matt. 25:27 "Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen."
 • Luuk. 19:23 "Miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?"

vs.

 • Psa. 15:5 "Joka ei anna rahaansa korolle eikä ota lahjuksia viatonta vastaan. Joka näin tekee, hän ei ikinä horju."
 • 3. Moos. 25:36-37 "Älä ota korkoa tai voittoa häneltä, vaan pelkää Jumalaasi ja anna veljesi elää luonasi. Älä anna hänelle rahaasi korolle äläkä ota elintarpeista voittoa."

Voivatko uhrilahjat poistaa synnit?

 • Hebr. 10:11 "Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;"

vs.

 • 4. Moos. 15:24-25 "Niin, jos rikkomus tapahtui seurakunnan tietämättä, erehdyksestä, uhratkoon koko seurakunta mullikan polttouhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle, ynnä siihen kuuluvan ruoka- ja juomauhrin, niinkuin säädetty on, sekä kauriin syntiuhriksi. Kun pappi sitten on toimittanut sovituksen kaikelle israelilaisten seurakunnalle, niin rikkomus annetaan heille anteeksi; sillä se on ollut erehdys ja he ovat tuoneet lahjansa uhriksi Herralle sekä syntiuhrinsa Herran eteen erehdyksensä vuoksi."
 • 4. Moos. 15:27-28 "Mutta jos joku yksityinen rikkoo erehdyksestä, tuokoon vuoden vanhan vuohen syntiuhriksi. Kun pappi on toimittanut sovituksen sille, joka on erehdyksestä, tahtomattaan, rikkonut Herraa vastaan, kun hän on toimittanut hänelle sovituksen, niin hänelle annetaan anteeksi."

Vihastuminen synti?

 • Matt. 5:22 "Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion."

vs.

 • 5. Moos. 6:15 "Sillä Herra, sinun Jumalasi, on kiivas Jumala sinun keskelläsi - ettei Herran, sinun Jumalasi, viha syttyisi sinua vastaan ja hän hävittäisi sinua maasta."
 • 5. Moos. 9:7 "Muista äläkä unhota, kuinka sinä erämaassa vihoitit Herran, sinun Jumalasi."
 • 5. Moos. 32:19 "Herra näki sen ja hylkäsi heidät, sillä hän vihastui poikiinsa ja tyttäriinsä."

Kannattaako kuohiutua?

 • Jes. 56:4-5 "Sillä näin sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani, heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi; minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä."
 • Matt. 19:12 "Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon."

vs.

5. Moos. 23:1 "Älköön kukaan, joka on kuohittu musertamalla tai leikkaamalla, pääskö Herran seurakuntaan."

Seisoiko, vai nukkuiko Siisera Jaaelin tappaessa hänet?

 • Tuom. 4:21 "Mutta Jaael, Heberin vaimo, tempasi telttavaarnan, otti vasaran käteensä, hiipi hänen luoksensa ja löi vaarnan hänen ohimoonsa, niin että se tunkeutui aina maahan asti; hän oli näet väsymyksestä vaipunut sikeään uneen, ja hän kuoli."

vs.

 • Tuom. 5:26-27 "Hän ojensi kätensä ottamaan vaarnaa, oikean kätensä työvasaraa; ja hän iski Siiseraa, löi murskaksi hänen päänsä, musersi ja lävisti hänen ohimonsa. Hänen jalkainsa juureen hän vaipui, kaatui, jäi kuolleena makaamaan siihen, mihin vaipui."

Milloin israelilaiset saivat haltuunsa Debirin?

 • Joosuan johdon alla, vai vasta hänen kuolemansa jälkeen (Tuom. 1:1) Juudan sotaretken aikana Otnielin johdosta?
 • Joos. 10:38-39 "Sitten Joosua ja koko Israel hänen kanssaan kääntyi Debiriin ja ryhtyi taisteluun sitä vastaan. Ja hän sai valtaansa sen ja sen kuninkaan ja kaikki sen alaiset kaupungit."

vs.

 • Tuom. 1:11-13 "Sieltä hän meni Debirin asukkaita vastaan - Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer - ja Kaaleb sanoi: Joka voittaa ja valloittaa Kirjat- Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi. Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin nuoremman veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi."

Tunsiko Saul Daavidin ennen Daavidin taistelua Goljatin kanssa?

 • 1. Sam. 16:19-21 "Niin Saul lähetti sanansaattajat Iisain luo ja käski sanoa: Lähetä minun luokseni poikasi Daavid, joka kaitsee lampaita. Ja Daavid tuli Saulin luo ja rupesi palvelemaan häntä; ja hän tuli hänelle hyvin rakkaaksi ja pääsi hänen aseenkantajakseen."

vs.

 • 1. Sam. 17:55-58 "Kun Saul näki Daavidin menevän filistealaista vastaan, kysyi hän sotapäälliköltään Abnerilta: Kenen poika tuo nuorukainen on, Abner? ... Niin Saul kysyi häneltä: Kenen poika sinä olet, nuorukainen? Daavid vastasi: Palvelijasi beetlehemiläisen Iisain poika."

Tappoiko Daavid Goljatin lingolla vai miekalla?

 • 1. Sam. 17:50 "Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään."

vs.

 • 1. Sam. 17:51 "Sitten Daavid juoksi ja asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä häneltä pään poikki."

Daavidin synnit.

Oliko Daavidin ainut synti 'Uurian asiassa'?

 • 1. Kun. 15:5 "... koska Daavid oli tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, eikä koko elinaikanaan ollut poikennut mistään, mitä hän on käskenyt, paitsi heettiläisen Uurian asiassa."

vs.

 • 2. Sam. 24:10 "Mutta Daavidin omatunto soimasi häntä, sittenkuin hän oli laskenut kansan, ja Daavid sanoi Herralle: Minä olen tehnyt suuren synnin tehdessäni tämän; mutta anna nyt, Herra, anteeksi palvelijasi rikos, sillä minä olen menetellyt ylen tyhmästi."

Voiko tulla Salomoa suurempi?

 • 1. Kun. 3:12 "... katso, minä (Herra) annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi."

vs.

 • Matt. 12:42 (Jeesus puhuu itsestään) "... ja katso, tässä on enempi kuin Salomo."

Montako työnvalvojaa Salomolla oli?

 • 1. Kun. 5:16 "Sen lisäksi Salomon maaherrojen virkamiehiä, jotka valvoivat töitä, kolmetuhatta kolmesataa miestä, vallitsemassa väkeä, joka teki työtä."

vs.

 • 2. Aik. 2:2 "Ja Salomo määräsi seitsemänkymmentä tuhatta miestä taakankantajiksi ja kahdeksankymmentä tuhatta miestä kivenhakkaajiksi vuoristoon ja niille kolmetuhatta kuusisataa työnjohtajaa."

Montako talenttia tuotiin Oofirista?

 • 1. Kun. 9:28 "He menivät Oofiriin ja noutivat sieltä kultaa neljäsataa kaksikymmentä talenttia ja toivat sen kuningas Salomolle."

vs.

 • 2. Aik. 8:18 "... ja menivät yhdessä Salomon palvelijain kanssa Oofiriin ja noutivat sieltä kultaa neljäsataa viisikymmentä talenttia ja toivat sen kuningas Salomolle."

Miten kauan Omri hallitsi? 12 vai 7 vuotta?

 • 1. Kun. 16:23 "Juudan kuninkaan Aasan kolmantenakymmenentenä ensimmäisenä hallitusvuotena tuli Omri Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi kaksitoista vuotta; Tirsassa hän hallitsi kuusi vuotta."

vs.

 • 1. Kun. 16:28-29 "Omri meni lepoon isiensä tykö, ja hänet haudattiin Samariaan ... Ahab, Omrin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Aasan, Juudan kuninkaan, kolmantenakymmenentenä kahdeksantena hallitusvuotena;"
 • Aasan 31. hallitusvuodesta (1. Kun 16:23) Aasan 38. hallitus vuoteen (1. Kun. 16:29) = 7 tai 8 vuotta.

Ahasjan kohtalo.

Ampuiko Jeehu hänet Guurin solassa, Ahasjan paetessa ja kuollessa Megiddoon, vai piileskelikö Ahasja Samariassa, ja vietiin Jeehun eteen surmattavaksi?

 • 2. Kun. 9:27 "Kun Ahasja, Juudan kuningas, sen näki, pakeni hän Beet-Gaaniin päin. Mutta Jeehu ajoi häntä takaa ja sanoi: Ampukaa hänetkin vaunuihinsa. Ja he ampuivat häntä Guurin solassa, joka on Jibleamin luona; mutta hän pakeni Megiddoon ja kuoli siellä."

vs.

 • 2. Aik. 22:9 "Sitten hän etsi Ahasjaa; ja tämä saatiin kiinni Samariassa, jossa hän piileskeli. Niin hänet vietiin Jeehun eteen ja surmattiin."

Onnistuiko Aramin kuningas voittamaan Aahasin?

 • 2. Kun. 16:5 "Siihen aikaan Resin, Aramin kuningas, ja Pekah, Remaljan poika, Israelin kuningas, lähtivät Jerusalemiin sotimaan. Ja he saartoivat Aahaan, mutta eivät voineet valloittaa kaupunkia."

vs.

 • 2. Aik. 28:1,5 "Aahas oli kahdenkymmenen vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kuusitoista vuotta. Hän ei tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, niinkuin hänen isänsä Daavid ... Sentähden Herra, hänen Jumalansa, antoi hänet Aramin kuninkaan käsiin."

Miten kauan Joojakin hallitsi Jerusalemissa?

 • 2. Kun. 24:8 "Joojakin oli kahdeksantoista vuoden vanha tullessansa kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kolme kuukautta."

vs.

 • 2. Aik. 36:9 "Joojakin oli kahdeksantoista vuoden vanha tullessansa kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kolme kuukautta ja kymmenen päivää."

Oliko Joojakinin seuraaja Sidkia hänen setänsä, vai veljensä?

 • 2. Kun. 24:17 "Mutta Baabelin kuningas asetti hänen setänsä Mattanjan kuninkaaksi hänen sijaansa ja muutti hänen nimensä Sidkiaksi."

vs.

 • 2. Aik. 36:10 "Vuoden vaihteessa kuningas Nebukadnessar lähetti noutamaan hänet Baabeliin, hänet ynnä Herran temppelin kallisarvoiset kalut. Ja hän teki hänen veljensä Sidkian Juudan ja Jerusalemin kuninkaaksi."

Herra lähellä niitä, jotka huutavat häntä avuksi?

 • Psa. 145:18 "Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat."

vs.

 • Psa. 22:2-3 "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta."

Jumala apumme ahdingon aikoina?

 • Psa. 46:2 "Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva."

vs.

 • Psa. 10:1 "Miksi, Herra, seisot niin kaukana, miksi kätkeydyt ahdingon aikoina?"

Jumalan viha ikuista?

 • Jer. 17:4 "Sillä te olette sytyttäneet minun vihani tulen; se on palava iankaikkisesti."
 • Matt. 25:46 "Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

vs.

 • Jer. 3:12 "... sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti."
 • Miika 7:18 "... Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen."
 • Psa. 30:6 "Sillä silmänräpäyksen kestää hänen vihansa, eliniän hänen armonsa;"

Maa ikuinen?

 • Psa. 78:69 "Ja hän rakensi pyhäkkönsä korkeuksien tasalle, rakensi sen kuin maan, jonka hän on perustanut ikiajoiksi."

vs.

 • Psa. 102:26-27 "Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi. Ne katoavat, mutta sinä pysyt."

Hyvä olla juomatta viiniä?

 • Room. 14:21 "Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta."

vs.

 • 1. Tim. 5:23 "Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi."
 • 1. Moos. 27:28 "Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin."
 • 5. Moos. 7:13 "Ja hän rakastaa sinua, siunaa sinua ja antaa sinun lisääntyä; hän siunaa sinun kohtusi hedelmän ja maasi hedelmän, siunaa sinun viljasi, viinisi ja öljysi."
 • Psa. 104:14-15 "... Niin sinä tuotat maasta leivän ja viinin, joka ilahuttaa ihmisen sydämen;"

Haluaako Jumala pelastaa kaikki?

 • 1. Tim. 2:3-4 "Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat."
 • 2. Piet. 3:9 "... sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen."

vs.

 • Matt. 11:25 "Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille."
 • Mark. 4:11-12 "Niin hän sanoi heille: Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi."
 • 2. Tim. 2:11-12 "Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Tuomitseeko Jumala kansoja nousten vai istuen?

 • Jes. 3:13 "Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan."

vs.

 • Jooel 3:12 "... sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita."

Niitämmeko mitä kylväämme?

 • Gal. 6:7 "... sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää."
 • 2. Kor. 9:6 "Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää."

vs.

 • Jer. 12:13 "He ovat kylväneet nisuja ja niittäneet ohdakkeita."
 • Miika 6:15 "Sinä kylvät, mutta et leikkaa."
 • Matt. 25:26 "Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut."
 • Luuk. 19:22 "... ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt."

Saako Sidkia kuolla rauhassa?

 • Jer. 34:4-5 "Mutta kuule Herran sana, Sidkia, Juudan kuningas: Näin sanoo Herra sinusta: Sinä et ole kuoleva miekkaan. Sinä saat kuolla rauhassa;"

vs.

 • Jer. 52:10-11 "Ja Baabelin kuningas teurastutti Sidkian pojat hänen silmiensä edessä ... Ja Sidkialta Baabelin kuningas sokaisutti silmät, kytketti hänet vaskikahleisiin ja vei hänet Baabeliin, ja hän pani hänet vankihuoneeseen, jossa hän oli kuolinpäiväänsä asti."

Saatanan kiusaustyön järjestys.

 • Matt. 4:5-8 -- Saatana vie Jeesuksen ensin pyhäkön harjalle, sitten korkealle vuorelle.

vs.

 • Luuk. 4:5-9 -- Saatana vie Jeesuksen ensin korkealle vuorelle, sitten pyhäkön harjalle.

Pietarin opetuslapseksi valitseminen.

 • Matt. 4:18-20 ja Mark. 1:16-18 kertovat Pietarin ja Andreaan seisseen heittämässä verkkoa järveen Jeesuksen kävellessä järven rantaa, ja seuranneen Jeesusta tämän kehoituksesta.

vs.

 • Luuk. 5:2-11 ilmoittaa Jeesuksen tavanneen Pietarin huuhtomasta verkkoaan, ja Pietarin kuljettaneen Jeesusta veneellään jonkun matkaa, jonka jälkeen Pietari heittäessään Jeesuksen kehoituksesta verkon mereen sai suuren kalasaaliin. Pietarin ja hänen kalastuskumppanien Jaakobin ja Johanneksen nähtyään tämän, kaikki kolme seurasivat Jeesusta.

vs.

 • Joh. 1:35-42 tietää kertoa Andreaan ja Pietarin seuranneen Jeesusta Johannes Kastajan kommenttien rohkaisemina.

"Rakastakaa vihollisianne"?

 • Matt. 5:44 "Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat."

vs.

 • Miten hienovaraisesti Jeesus käyttäytyy kohdatessaan omat vihollisensa? Raamattu ilmoittaa Jeesuksen toimineen mm. seuraavasti:
  • Joh. 2:15 "Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon."
 • Rakkautta viholliseen ei puutu Jeesuksen sanoistakaan. Seuratkaamme Jeesuksen esimerkillistä verbaalista sisältöä:
  • Matt. 23:33 "Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?"
  • Matt. 23:17 "Te tyhmät ja sokeat!"
  • Matt. 12:34 "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja?"

Pelastuvatko kaikki, jotka huutavat Herraa?

 • Matt. 7:21 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan."

vs.

 • Room. 10:13 "Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."

Tuliko sadanpäämies henkilökohtaisesti tapaamaan Jeesusta?

 • Matt. 8:5 "Ja kun hän (Jeesus) saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä."

vs.

 • Luuk. 7:2-3 "Ja eräällä sadanpäämiehellä oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan ja jota hän piti suuressa arvossa. Ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa."

12 opetuslasten nimet.

 • Matt. 10:2-4 "Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi."

vs.

 • Luuk. 6:13-16 "Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, joille hän myös antoi apostolin nimen: Simonin, jolle hän myös antoi nimen Pietari, ja Andreaan, hänen veljensä, ja Jaakobin ja Johanneksen, ja Filippuksen ja Bartolomeuksen, ja Matteuksen ja Tuomaan, ja Jaakobin, Alfeuksen pojan, ja Simonin, jota kutsuttiin Kiivailijaksi, ja Juudaan, Jaakobin pojan, sekä Juudas Iskariotin, josta tuli kavaltaja."
 • Luuk. 6:13-16 ilmoittaa muuten identtisen nimilistan, paitsi että Lebbeuksen (Taddeus) sijaan ilmoitetaan Jakobin poika Juudas.

Oliko Johannes profeetta, tuleva Elias?

 • Matt. 11:7-15 "Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? (9) Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta. (11) Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja (14) ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva."

vs.

 • Joh. 1:21 (Johannes Kastajalta kysytään) "Ja he kysyivät häneltä: 'Mikä sitten? Oletko sinä Elias?' Hän sanoi: 'En ole'. 'Se profeettako olet?' Hän vastasi: 'En'."

Onko kaikki mahdollista sille, joka uskoo?

 • Mark. 9:23 "... Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo."
 • Matt. 21:22 "Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte."

vs.

 • Uskostaan huolimatta jopa Jeesukselle ei aina ollut mahdollista tehdä voimallisia tekoja;
  • Mark. 6:5 "Ja hän (Jeesus) ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen."

Kenen hapatusta Jeesus kehotti karttamaan?

 • Matt. 16:6 "Ja Jeesus sanoi heille: Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta."

vs.

 • Mark. 8:15 "Ja hän käski heitä sanoen: Varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta."

Miten monen päivän kuluttua tapahtui Jeesuksen muodonmuutos?

 • Matt. 17:1-2 "Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo."

vs.

 • Luuk. 9:28-29 "Noin kahdeksan päivää sen jälkeen kuin hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi."

Pyysikö Sebedeuksen poikain äiti palvelusta, vai pyysivätkö pojat sitä henkilökohtaisesti?

 • Matt. 20:20-21 "Silloin Sebedeuksen poikain äiti tuli poikineen hänen tykönsä ja kumarsi häntä, aikoen anoa häneltä jotakin ... Tämä sanoi hänelle: Sano, että nämä minun kaksi poikaani saavat istua, toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi, sinun valtakunnassasi."

vs.

 • Mark. 10:35-37 "Ja Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, menivät hänen luoksensa ja sanoivat hänelle: ... Anna meidän istua, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi, sinun kirkkaudessasi."

Mitä tapahtui Jerusalemissa?

 • Matt. 21:1-17 -- Järjestys: Näyttävä saapuminen Jerusalemiin, pyhäkön puhdistus, Betania.

vs.

 • Luuk. 19:28-48 -- Järjestys: Näyttävä saapuminen Jerusalemiin, pyhäkön puhdistus, päivittäinen temppelissä opetus.

vs.

 • Joh. 12:1-18 -- Järjestys: Pyhäkön puhdistus (aikaisin Jeesuksen uralla, Joh. 2:13-17), näyttävä saapuminen Jerusalemiin. Pyhäkön puhdistus ei seuraa näyttävää saapumista.

Montako aasia Jeesus ratsasti Jerusalemissa?

 • Matt. 21:7 "Ja he toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle."

vs.

 • Mark. 11:7 "Ja he toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän istui sen selkään."

Kuka oli Sakariaan isä?

 • Matt. 23:35 "... joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti ..."

vs.

 • 2. Aik. 24:20 "Niin Jumalan Henki täytti Sakarjan, pappi Joojadan pojan."

Jeesuksen mainitsema nimi Barakias, ei ilmene kertaakaan Vanhassa Testamentissa.

Jumalan valtakunnan tulon merkit.

 • Matt. 24:29-33, Mark. 13:24-29 -- Jumalan valtakunnan tuloa edeltävät merkit ja ihmeet.

vs.

 • Luuk. 17:20-21 -- Jumalan valtakunnan tuloa eivät edellä merkit tai ihmeet; se on jo täällä.

Kenen luona Jeesuksen voitelu tapahtui?

 • Mark. 14:3 "Ja kun hän oli Betaniassa, pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen aterialla ollessaan nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata, kallista nardusvoidetta."

vs.

 • Luuk. 7:36-38 "Niin eräs fariseuksista pyysi häntä ruualle kanssaan; ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen ... ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta."

Kaadettiinko öljy Jeesuksen päähän vai jalkoihin?

 • Mark. 14:3 "... tuli hänen aterialla ollessaan nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata, kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä."

vs.

 • Joh. 12:3 "Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua."

Montako opetuslasta närkästyy voitelevaan naiseen?

Kaikki, 'muutama' vai pelkästään Juudas Iskariot?

 • Matt. 26:8-9 "Mutta sen nähdessään hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat: Mitä varten tämä haaskaus? Olisihan sen voinut myydä kalliista hinnasta ja antaa rahat köyhille."

vs.

 • Mark. 14:4-5 "Niin oli muutamia, jotka närkästyivät ja sanoivat keskenään: Mitä varten tämä voiteen haaskaus? Olisihan voinut myydä tämän voiteen enempään kuin kolmeensataan denariin ja antaa ne köyhille. Ja he toruivat häntä."

vs.

 • oh. 12:4-5 "Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava: Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denariin ja niitä annettu köyhille?"

Milloin Juudas tekee liiton ylipappien kanssa?

 • Matt. 26:14-25, Mark. 14:10-11, Luuk. 22:3-23 -- Ennen ateriaa.

vs.

 • Joh. 13:21-30 -- Aterian jälkeen.

Milloin Jeesus ennustaa kavalluksen?

 • Matt. 26:20-29, Mark. 14:17-28, Joh. 13:21-30 -- Ennen ehtoollisateriaa.

vs.

 • Luuk. 22:14-23 -- Ehtoollisaterian jälkeen.

Mikä oli ehtoollisaterian järjestys?

 • Matt. 26:26-29, Mark. 14:22-25 -- Ensin leipä, sitten viini.

vs.

 • Luuk. 22:17-20 -- Ensin viini, sitten leipä.

Montako kertaa opetuslapset nukahtavat yönä, jolloin Jeesus vangitaan?

 • Matt. 26:40-45, Mark. 14:37-41 -- Kolme kertaa.

vs.

 • Luuk. 22:45 -- Yhden kerran.

Miten Jeesuksen vainoajat tunnistavat hänet? Juudaksen suudelmalla, vai Jeesuksen itse noustessa esiin vapaaehtoisesti?

 • Matt. 26:49-50 -- Juudas kavaltaa Jeesuksen suudelmalla.

vs.

 • Luuk. 22:47-48 -- Jeesus ennakoi Juudaksen suudelman, eikä varsinaista suudelmaa ilmoiteta tapahtuneen.

vs.

 • Joh. 18:2-9 -- Jeesus nousee vapaaehtoisesti esiin ilmoittaen henkilöllisyytensä. Suudelmasta ei mainita sanaakaan, vaan ilmoitetaan Juudaksen seisoneen ylipappien kanssa.

Irti isketyn korvan kohtalo.

 • Matt. 26:51, Mark. 14:47, Joh. 18:10 -- Palvelijan korva isketään irti, ja se pysyy irtonaisena.

vs.

 • Luuk. 22:50-51 -- Korva ei pysy irrotettuna, vaan Jeesus parantaa sen.

Miten Jeesus vastaa oikeudenkäynnissä?

 • Mark. 14:61-62 "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika? Jeesus sanoi: Olen."

vs.

 • Matt. 26:63-64 "... oletko sinä Kristus, Jumalan Poika. Jeesus sanoi hänelle: Sinäpä sen sanoit."

Miten Jeesus vastaa Pilatukselle?

 • Luuk. 23:3 "Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen: Oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi hänelle ja sanoi: Sinäpä sen sanot."

vs.

 • Joh. 18:33-34 "Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi hänelle: Oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi hänelle: Itsestäsikö sen sanot, vai ovatko muut sen sinulle minusta sanoneet?"

Vastaako Jeesus syytteisiin Pilatuksen edessä?

 • Matt. 27:11-14 -- Jeesus ei vastaa ainoaankaan syytteeseen.

vs.

 • Joh. 18:33-37 -- Jeesus vastaa jokaiseen syytteeseen.

Mitä kirjoitettiin Jeesuksen ristiin?

 • Joh. 19:19 "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas."

vs.

 • Matt. 27:37 "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas."

vs.

 • Luuk. 23:38 "Tämä on juutalaisten kuningas."

vs.

 • Mark. 15:26 "Juutalaisten kuningas."

Mikä oli sadanpäämiehen kommentti Jeesuksen kuoltua?

 • Mark. 15:39 "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika."

vs.

 • Luuk. 23:47 "Totisesti, tämä oli vanhurskas mies."

Seisoiko Maria Magdaleena ristin luona, vai kauempana?

 • Joh. 19:25 "Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena."

vs.

 • Matt. 27:55-56 "Ja siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä; he seisoivat taaempana katselemassa. Heidän joukossaan oli Maria Magdaleena ja Maria ..."

Opetuslasten velvollisuus.

 • Matt. 28:19 -- Jeesus käskee opetuslapsiaan kastamaan.

vs.

 • 1. Kor. 1:17 -- Vaikkakin Paavali katsoo olevansa opetuslapsi, hän ilmoittaa, ettei Kristus ole lähettänyt häntä kastamaan.

Ovatko saastaiset henget Jumalasta?

 • 1. Joh. 4:1-2 "Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; ... Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta."
 • Mark. 1:23-24 "Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi sanoen: Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? ... Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
 • Huom: Saastaisen hengen tunnustaessa Jeesuksen tulleen lihaksi tämänkin tulisi olla Jumalasta.

Opettiko Jeesus avoimesti?

 • Joh. 18:20 "Jeesus vastasi hänelle: Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään."

vs.

 • Mark. 4:11-12 "Niin hän sanoi heille: Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi."
 • Matt. 11:25 "Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille."
 • Mark. 11:33 "Silloin Jeesus sanoi heille: Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen."

Miten Herodes reagoi huhuihin Messiaasta?

 • Luuk. 9:7 "Ja neljännysruhtinas Herodes sai kuulla kaikki, mitä tapahtui, eikä tiennyt, mitä ajatella."

vs.

 • Mark. 6:16 "Mutta kun Herodes sen kuuli, sanoi hän: Johannes, jonka minä mestautin, on noussut kuolleista."

Suuren ihmisjoukon ruokinta.

Miten suuri ihmisjoukko reagoi siihen, että Jeesus ruokitsi sen 5 leivällä ja 2 kalalla?

 • Mark. 6:52 ilmoittaa ihmisten suhtautuneen tapaukseen välinpitämättömästi, käsittämättä tapahtunutta.
 • Mark. 6:52 "Sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut."

vs.

 • Joh. 6:14-15 taas ilmoittaa heidän olleen niin vaikuttuneita, että he vaativat Jeesuksen kuninkaakseen.
 • Joh. 6:14-15 "Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi .."

Minne Jeesus lähti opetuslapsineen ruokittuaan suuren ihmisjoukon?

 • Mark. 6:53 "Ja kuljettuaan yli toiselle rannalle he tulivat Gennesaretiin ja laskivat maihin."

vs.

 • Joh. 6:17-25 "... astuivat venheeseen ja lähtivät menemään järven toiselle puolelle, Kapernaumiin."

Kysyivätkö opetuslapset minne Jeesus menee?

 • Joh. 13:36 "Simon Pietari sanoi hänelle: Herra, mihin sinä menet? Jeesus vastasi hänelle: Mihin minä menen, sinne sinä et voi nyt minua seurata ..."
 • Joh. 14:5 "Tuomas sanoi hänelle: Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"

vs.

 • Joh. 16:5 "Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: Mihin sinä menet?"

Miten päästä Jumalan tai Jeesuksen tykö?

 • Joh. 14:6 "Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani."

vs.

 • Joh. 6:44 "Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä."

Milloin opetuslapset täyttyivät Pyhästä Hengestä?

 • Joh. 20:22 -- Heti Jeesuksen herättyä kuolleesta.

vs.

 • Ap. 1:3-5, Ap. 2:1-4 -- Paljon myöhemmin, vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.

Syömisestä ja juomisesta tuomitseminen.

 • Kol. 2:16 "Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta."

vs.

 • Room. 14:21 "Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee."

Tuleeko leskien mennä naimisiin?

 • 1. Kor. 7:8-9 "Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin;"

vs.

 • 1. Tim. 5:14 "Minä tahdon sentähden, että nuoret lesket menevät naimisiin."

Montako Jumalaa?

 • 1. Kor. 8:4 -- Jumalia on vain yksi.

vs.

 • 2. Kor. 4:4 -- Myös Saatana on 'tämän maailman jumala' (näin ollen jumalia vähintään kaksi).

Tuleeko puhua uskostaan uskonnottomille?

 • 1. Piet. 3:15 "Pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on."

vs.

 • 2. Tim. 2:16 "Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa."
 • 2. Tim. 3:1-7 "Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta."
 • 2. Joh. 1:10-11

Copyright 1996 by Thomas Mannfred Carlsson

The graphical contents may not be reproduced or republished. Tekstiä saa vapaasti levittää, julkistaa ja kopioida, "edellyttäen," että lähde mainitaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki puh. 0440 715 601 fax (09) 739 055
email
val@vapaa-ajattelijat.fi
Kommentoitavaa sivuista? Ruusuja ja risuja? Kerro se meille!