Vapaa-ajattelijain 
liitto ry

TOIMINTAKERTOMUS 2006

 

Hyvksytty liittovaltuuston kokouksessa 24.11.2007.

Tiivistelmä

Yhdistysten jäsenmäärä oli 1400. Liittomaksujen tuotto kasvoi 15 %. Sääntömuutoksen vuoksi jäsenmäärien vertailu ei onnistu helposti. Yksi yhdistys liittyi liittoon ja yksi yhdistys erotettiin.

Kirkosta eroaminen kasvoi taas uuteen ennätykseen: 34952. Eroajista noin 80 % käytti eroakirkosta.fi -sivustoa. Sivusto oli julkisuudessa mm. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen otettua kantaa mahdollisuuteen erota kirkosta sähköisesti ja Korkeimman hallinto-oikeuden annettua päätöksen TKL-tapauksessa.

Liittovaltuuston puheenjohtajana toimi Olavi Korhonen ja liittohallituksen puheenjohtajana Robert Brotherus ja palkattuna toiminnanjohtajana oli Paula Vasama. Liittohallituksesta vaihtui yksi jäsen ja kaksi varajäsentä.

Kesäpäivät pidettiin Kuusankoskella. Pohjois-Kymen yhdistyksen järjestämä tapahtuma onnistui hyvin, osallistujia oli lähes 60.

Vapaa Ajattelija ilmestyi kuudesti Marketta Ollikaisen ollessa toimitussihteeri.

Liittoa vastaan tehtiin rikosilmoitus WWW-sivuilla olleista pilakuvista, ja sen uutisoinnin tuloksena mm. liiton sivuille tuli 5000 kävijää päivässä ja yli kymmenen uutta jäsentä liittyi heti. Esitutkinta pilakuvista ei valmistunut kertomusvuonna.

Talous kohentui selvästi, ja tilinpäätös oli noin 10 000 euroa voitollinen, mikä johtui pääasiassa siitä, että liitolla on enää yksi työntekijä.

Uskonnonvapaus.fi -sivustolla oli vaalikone presidentinvaaleja varten. Eduskuntavaaleja varten avattu kone oli toiminnassa jo vuonna 2006, mutta käyttäjiä tuli enemmän vasta vuoden 2007 puolella.

Liiton medianäkyvyys kasvoi edelleen. Liiton jäseniä oli esillä niin televisiossa, radiossa kuin lehdissäkin.

Työntekijät

Liiton toiminnanjohtajana toimi koko vuoden Paula Vasama.

Muodollisesti Janne Vainio oli liiton järjestösihteeri 5.1.2006 saakka. Vainio oli irtisanottu marraskuussa 2005, ja käytännössä hän oli lomalla joulusta 2005.

27 jäsenyhdistystä, 1400 henkilöjäsentä

Vuoden alussa astui voimaan Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry:n jäsenyys.

Rovaniemen Vapaa-ajattelijat perustettiin 16.11. Patentti- ja rekisterihallitus ei ehtinyt rekisteröidä yhdistystä vuoden 2006 aikana, joten muodollisesti liitto ei vielä voinut käsitellä yhdistyksen jäsenhakemusta.

Joulukuun 9. päivä liitosta erotettiin Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT), koska mm. sen WWW-sivustolla olleita herjaavia ilmauksia liitosta, liiton jäsenyhdistyksistä ja liiton johdon jäsenistä ei toistuvista pyynnöistä huolimatta poistettu. Päätöstä edelsi yhdistyslain 15. pykälän 2. momentin mukainen selityspyyntö, johon PAT vastasi. PAT ilmoitti hakevansa muutosta liittovaltuustolta.

Savonlinnan yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin huhtikuussa. Se ei hakenut liiton jäsenyyttä vielä vuonna 2006.

Vuosi 2006 oli ensimmäinen, jolloin liittomaksut tilitettiin uusien sääntöjen mukaisesti. Jäsenluokkia ei enää ole, vaan liitto peri saman 12 euron liittomaksun jokaista jäsentä kohti. Liittomaksuja tuli 1400 jäseneltä eli tuotto oli lähes 17 000 euroa. Vuodesta 2005 liittomaksujen tuotto kasvoi noin 3000 euroa, mutta muodollinen jäsenmäärä toisaalta oli silloin noin 1650. Käytännössä osa yhdistyksistä jätti B-jäsenten liittomaksut maksamatta vuonna 2006.

Lohjan vapaa-ajattelijat ry muutti nimekseen Keski-Uudenmaan ateistit ry. Järvenpään vapaa-ajattelijat päätti muuttaa nimekseen Keski-Uudenmaan vapaa-ajattelijat, vuoden 2006 lopussa muutos oli yhdistysrekisterin käsittelyssä.

Liiton jäsenyhdistykset ovat tavattoman erikokoisia. 1-10 maksavaa jäsentä oli 10 yhdistyksessä, 11-50 jäsentä 13 yhdistyksessä, 51-100 jäsentä 2 yhdistyksessä, ja yli 100 jäsentä 3 yhdistyksessä. Kolmeen suurimpaan yhdistykseen kuului yhteensä hieman yli puolet kaikista jäsenistä.

Jäsenyhdistykset ja liittomaksun maksaneiden määrä vuonna 2006:

 • Forssan VA 42
 • Helsingin 292
 • Hgin yliopiston VA yhdistys Prometheus 2
 • Joensuun VA 5
 • Järvenpään VA 24
 • Kainuun VA 48
 • Karkkilan VA 283
 • Keski-Suomen VA 37
 • Kemin VA 99
 • Kotkan VA 50
 • Lahden VA 54
 • Lappeenrannan VA 5
 • Luoteis-Lapin VA 39
 • Länsi-Uudenmaan ateistit 8
 • Nokian VA 23
 • Oulun seudun VA 35
 • Pohjois-Kymen VA 46
 • Pohjois-Savon VA 0
 • Porvoon seudun VA 10
 • Pääkaupunkiseudun ateistit 35
 • Raision VA 23
 • Satakunnan VA 20
 • Seinäjoen VA 8
 • Tampereen VA 162
 • Turun VA 32
 • Vaasan VA 4
 • Vapaa-ajattelijain Vuoksenlaakson yhdistys 5
 • Varkauden VA 6

Liittohallitus ja -valtuusto

Liittohallitukseen kuuluu vuoden 2005 sääntöuudistuksen jälkeen puheenjohtaja ja pääsihteeri sekä seitsemän jäsentä joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan liittohallitus valitsee keskuudestaan. Vuoden alkaessa kokoonpano oli:

 • Robert Brotherus, puheenjohtaja
 • Jori Mäntysalo, pääsihteeri
 • Eino Huotari, varapuheenjohtaja, varalla Esa Ylikoski
 • Petri Karisma, varalla Marko Koivuniemi
 • Heljä Pekkalin, varalla Juha Toivonen
 • Aki Räisänen, varalla Marko Lakkala
 • Erja Sallinen, varalla Henri Vilenius
 • Jorma Snellman, varalla Tuula Hara
 • Raimo Väisänen, varalla Matti Räsänen

Raimo Väisänen ilmoitti erostaan 15.4., varajäsen Marko Koivuniemi erosi liittohallituksesta 11.10., ja 17.11. jätti eroilmoituksensa varajäsen Matti Räsänen. Liittovaltuusto valitsi 25.11. Väisäsen sijaan Anneli Laakkosen, Räsäsen sijaan Maija Palmun ja Koivuniemen sijaan Kari Pasasen.

Liittovaltuustoon kuuluu yksitoista jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kokoonpano oli:

 • Puheenjohtaja Olavi Korhonen, varajäsen Samuli Pahalahti
 • Anneli Laakkonen, varajäsen Esa Honkanen
 • Pertti Periniva, varajäsen Erkki Pekkinen
 • Anssi Kontkanen, varajäsen Taisto Kaukonen
 • Pentti Suksi, varajäsen Mauno Harjunpää
 • Teuvo Kantola, varajäsen Sirkka Vadn
 • Arto Tiukkanen, varajäsen Anneli Aurejärvi-Karjalainen
 • Martti Härkönen, varajäsen Ulla Kindstedt
 • Tauno Lehtonen, varapuheenjohtaja, varajäsen Jani Hinkka
 • Jari Hakkarainen, varajäsen Unto Söderman
 • Reijo Taipale, varajäsen Rauno Toiminen

Anneli Laakkosen tultua valituksi liittohallitukseen nousi hänen varajäsenensä Esa Honkanen varsinaiseksi liittovaltuuston jäseneksi.

Liittohallitus kokoontui fyysisesti 8 kertaa: 11.2., 1.4., 6.5, 27.5., 6.8., 23.9., 28.10. ja 9.12. Kokouksista 6.8. pidettiin kesäpäivien yhteydessä ja 28.10. Lahden yhdistyksen 70-vuotisjuhlien yhteydessä. 23.9. pidetty kokous ei ollut päätösvaltainen, mutta muodollisesti sen tärkein päätös vahvistettiin sähköpostitse pidetyssä kokouksessa 26.9.

Liittovaltuusto kokoontui vuoden aikana kahdesti. 22.4. pidetty kokous ei muodollisesti ollut päätösvaltainen, koska kutsu lähetettiin päivä liian myöhään. Tämä kokous kuitenkin käsitteli alustavasti mm. toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2005. Toinen kokous pidettiin 25.11. Tässä kokouksessa mm. myönnettiin tili- ja vastuuvapaus edelliseltä vuodelta sekä hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2005 ja toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007.

Talous

Edellisen vuoden aikana oli saatu talous kohtuulliseen tasapainoon ja laskut maksettua. Tilikauden tulos oli 11.276,41 euroa ylijäämäinen. Ylijäämään oli syytä pyrkiä ulospäin suuntautuvan näkyvän toiminnan järjestämiseksi liiton 70-vuotisjuhlavuodelle (v. 2007) ja vuoden 2008 liittokokouksen aiheuttamien ylimääräisten kulujen vuoksi.

Valtionapu toimintaan pysyi v. 2005 verrattuna ennallaan ollen 25.000 ja kulttuurilehtituki nousi 6.000 eurosta 6.500 euroon. Lehden tilausmaksuina saatiin 2.735,70 ja liittomaksutilityksinä 16.816,00. Liitto tuki puolestaan kolmen yhdistyksensä toimintaa yht. 3.620,00 eurolla sekä neljän vapaa-ajattelija yhdistyksen ylläpitämien uskonnottomien hautausmaiden kunnostusta tuettiin yhteensä 2.325,00 eurolla. Siviilijuhlapuhujatoimintaa tuettiin yht. 1.174,00 eurolla.

Koska sääntöjä muutettiin v. 2005 liittokokouksessa niin, että jäsenmaksutilitykset tehdään aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, vaikeutti tämä jonkin verran loppuvuoden 2006 talousarviointia ja vuoden 2007 talousarvion tekemistä varsinkin, kun melkein puolet yhdistyksistä ei arviointihetkellä ollut vielä tehnyt liittomaksutilityksiään.

www.eroakirkosta.fi: 27672 erosi sivulla!

Eroakirkosta.fi -sivuston voittokulku jatkui: Sivuston kautta erosi vuoden aikana 27672 ihmistä. Kaikkiaan kirkosta eronneita oli 34952, joten sivun osuus eronneista oli 79%.

Sivusto on muodollisesti Tampereen yhdistyksen hallinnoima, mutta sen tekijätiimi laajeni vuoden aikana niin, että tekijöitä asuu nyt ympäri maata, ja osa tekijöistä ei kuulu mihinkään liiton jäsenyhdistykseen.

Marraskuun alussa sivusto uudistui. Ulkonäkö muuttui täysin, ja sivustolle tehtiin Ole mukana -osio, jossa on mm. mainosjulisteita levitettäväksi ilmoitustauluille.

Helsingin maistraatti ja kaksi muuta maistraattia eivät hyväksyneet sivuston kautta tehtyjä sähköisiä eroilmoituksia. Liiton tästä vuonna 2005 tekemä kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle ratkaistiin joulukuun alussa. Ratkaisussaan oikeusasiamies suositteli maistraateille yhtenäistä linjaa, ja piti Helsingin maistraatin laintulkintaa ahtaana vaikka ei suorastaan lainvastaisena. Vuoden loppuun mennessä ei selvinnyt muuttaako oikeusasiamiehen ratkaisu maistraattien käytäntöä.

Sivustoa piti mainostaa 18 vuotta täyttäville kirjeenä. Väestörekisterikeskus ei kuitenkaan suostunut myymään osoitetietoja, vaikka samoja tietoja voi ostaa esimerkiksi poliittista vaalimainontaa varten. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeudelle, jonka ratkaisu on tulossa vuonna 2007. VRK:n ratkaisusta myös tiedotettiin laajasti, mutta tiedote ei saanut julkisuutta juuri lainkaan. Ei tiedetä miksi lehdistö ei nyt kiinnostunut, vaikka lähes vastaava TKL-juttu vuotta aiemmin keräsi laajasti julkisuutta.

Joulun alla Korkein hallinto-oikeus ratkaisi valituksen Tampereen kaupungin liikennelaitoksen päätöksestä kieltää eroakirkosta-sivun markkinointi. Päätös oli meille kielteinen, TKL sai kieltää mainoksen. Toisaalta KHO ei ottanut kantaa sivuston sisältöön, eikä KHO:n päätös estä esimerkiksi muiden kaupunkien vastaavia liikennelaitoksia ottamasta mainosta.

Vihkimisoikeus

Joulukuussa 2005 valmistunut oikeusministeriön työryhmämietintö esitti, että Vapaa-ajattelijoille ei myönnettäisi vihkimisoikeutta. Perusteluna oli lähinnä PL 124 , joka rajoittaa julkisen hallintotehtävän antamista virkakoneiston ulkopuolelle.

Liitto jätti tammikuussa lausunnon, jossa todettiin tasa-arvon vaativan vihkimisoikeutta myös uskonnottomille katsomuksille. Enempää asia ei vuoden mittaan edennytkään. Oikeusministeriön mukaan lakiesitys vihkimisoikeuksista pyritään antamaan eduskunnalle kevätkaudella 2007.

Lausunnot ja kannanotot

Vihkimisoikeudet on mainittu edellä.

Väestötietolain uudistuksesta jätettiin lausunto. Käytännöllisinä muutoksina esitettiin vähäisiä tarkennuksia lakiesitykseen. Mm. puolustusvoimille ei ole tarvetta luovuttaa tietoa uskontokunnasta, sillä vala ja vakuutus eivät enää riipu uskontokuntiin kuulumisesta. Lisäksi tuotiin esille liiton periaatteellinen kanta, jonka mukaan uskonnon ei pitäisi liittyä valtion toimintaan lainkaan, eikä tämän tavoitteen toteutuessa tarvita myöskään väestötiedoissa uskontokuntaa. Lausunnosta ei tehty lehdistötiedotetta.

Toukokuussa jätettiin oikeusministeriölle aloite tuomarin ja todistajan valojen korvaamisesta vakuutuksella. Lehdistötiedote tehtiin, mutta se tuotti niukasti tulosta. Oikeusministeri Leena Luhtanen vastasi kesäkuussa, ja totesi ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin. Pääsihteeri laittoi vielä yksityishenkilönä ministerin vastauksen tiedoksi Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle, joka ei reagoinut asiaan.

Asevelvollisuuslain uudistuksesta liitto jätti toukokuussa lausunnon, jossa ehdotettiin erillisen valan ja vakuutuksen korvaamista kaikille yhteisellä vakuutuksella. Samalla esitettiin yleistä vakaumuksen kunnioittamista koskevaa pykälää. Hallituksen esityksessä uskonnollinen vala oli edelleen jäljellä. Vuoden 2006 loppuessa esitys oli Eduskunnan puolustusvaliokunnan käsittelyssä.

Vuonna 2005 liitto oli antanut lausunnon sallivan hedelmöityshoitolain puolesta. Eduskunta päätyi samalle kannalle syksyllä lakiehdotusta käsitellessään.

Jumalanpilkkajupakka

Heinäkuussa tehtiin rikosilmoitus liiton lehdessä ja WWW-sivulla julkaistuista pilakuvista. Piirtäjää ja puheenjohtajaa kuulusteltiin, epäiltynä nimikkeenä olivat uskonrauhan rikkominen ja kiihotus kansanryhmää vastaan. Jutusta tiedotettiin, ja STT:n kautta uutinen levisi kaikkiin suurimpiin medioihin. Liittoon liittyi välittömästi yli kymmenen uutta jäsentä.

Pian tämän jälkeen liitto puolestaan teki rikosilmoituksen, jossa todettiin Raamatun sisältävän kiihotusta kansanryhmää vastaan. Tämän ilmoituksen poliisi käsitteli parissa päivässä, ja totesi ettei rikosta ole tapahtunut. Mm. Helsingin Sanomat uutisoi sekä rikosilmoituksen että sen päätöksen.

VA-lehti jatkoi normaalisti

Vapaa Ajattelijan päätoimittaja oli Robert Brotherus ja toimitussihteerinä toimi Marketta Ollikainen.

Ollikainen oli valittu edellisenä vuonna tehtävään numeroiden 1-3 ajaksi, ja myöhemmin hänet valittiin tehtävään toistaiseksi.

Uskonnottomat juhlat

Uskonnottomista juhlista huolehti edelleen Pro-Seremoniat, jonka osakas liitto on yhdessä mm. Humanistiliiton ja Prometheus-leirin tuki ry:n kanssa. Liiton toimistolta välitettiin puhujapyynnöt Pro-Seremonioille. Vuoden aikana toiminta laajeni edelleen jonkin verran.

Tahdon siviilihautajaiset -kortin uusi versio saatiin painotalon kolmen epäonnistuneen yrityksen jälkeen viimein tehtyä tammikuussa 2006. Uudessa versiossa julkaisijana ovat suoraan VA-liitto ja Humanistiliitto, sekä tietysti Pro-Seremoniat. Kortti on nyt saatavilla myös ruotsinkielisenä.

WWW-sivut, liiton & uskonnonvapaus.fi

Liiton WWW-sivut toimivat aiempien vuosien tapaan. Merkittäviä lisäyksiä sivulle ei tehty. Erityisen ongelmallista oli VA-lehden WWW-version aikaansaaminen.

Erillisiä IP-osoitteita liiton pääsivun lokeista löytyi noin 1000-1800 päivässä. Suurin piikki, yli 5000 kävijää, syntyi pilakuvajupakan ansiosta.

Hautausmaat

Liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät yhdeksää hautausmaata:

 • Forssa (Forssan va) (Penkit uusittu, kytkinkello valaistukseen)
 • Jyväskylä (Keski-Suomen va) (Siivoustalkoot, muuten ei erikoisempaa)
 • Kajaani (Kainuun va)
 • Karkkila (Karkkilan va)
 • Kemi (Kemin va) (Saattolan maalausremontti, maansiirtotöitä)
 • Kolari (Luoteis-Lapin va)
 • Kotka (Kotkan va) (Laajennussuunnitelma valmistui, työt v. 2007)
 • Kuusankoski (Pohjois-Kymen va) (Ei ihmeempiä, suunnitelma laajentaa)
 • Vaasa (Vaasan va)

Liiton historian ensimmäinen hautausmaita ylläpitävien järjestöjen yhteinen seminaari pidettiin 18.11. liiton toimistolla. Seminaariin osallistui seitsemän edustajaa viidestä eri yhdistyksestä. Yhteistyön tarve todettiin tärkeäksi ja hautaustoimilain velvoituksista huolehtimisen pienille yhdistyksille yksin vaikeita. Tilaisuudessa kartoitettiin liiton jäsenyhdistysten hautausmaiden tilannetta, niiden säännöstöjen tilaa ja yleisiä tietoja näistä. Samalla suunniteltiin, miten parhaiten saadaan kaikkien hautausmaiden tilanne ajan tasalle.

Jatkosuunnittelua varten liittohallitus perusti seminaarin ehdotuksesta hautausmaatoimikunnan, johon valittiin Eino Huotari (koollekutsuja), Erkki Hohenthal, Heljä Pekkalin ja Pertti Periniva. Myöhemmin ryhmää on täydennetty Erja Sallisella.

Ansiomerkkejä jaettiin kymmenen

Vuoden aikana ansiomerkkejä jaettiin seuraavasti:

 • Arto Tiukkanen (Helsingin VA), kultainen ansiomerkki
 • Veikko Laine (Järvenpään VA), kultainen --"--
 • Irma, Jaakonsaari (Lahden VA), kultainen --"--
 • Raimo Jussila (Lahden VA), kultainen --"--
 • Sirpa Taipale (Lahden VA), kultainen --"--
 • Aune Tusula (Lahden VA), kultainen --"--
 • Väinö Samikivi (Lahden VA), kultainen --"--
 • Juha Kukkonen (Helsingin VA), hopeinen ansiomerkki
 • Erkki Haavisto (Järvenpään VA), hopeinen --"--
 • Rauno Toiminen (Lahden VA), hopeinen --"--

Kesäpäivät Kuusankoskella onnistuivat hyvin

Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat järjesti liiton kesäpäivät 5.--6.8. Kuusankoskella. Osallistujia oli lähes 60, lisäksi paikalla kävi joukko Humanistiliiton jäseniä.

Hyötyosuutena oli seminaari aiheesta "Mitä vapaa-ajattelijan tulee tietää" sekä tutustuminen vapaa-ajattelijoiden hautausmaahan. Huviosuuteen kuuluivat mm. tutustuminen Verlan tehdasmuseoon sekä karaokekisat.

Päivät sujuivat mukavasti ilman ongelmia, ja sääkin oli suosiollinen. Ainoa isompi ongelma oli VA-lehteen päätyneissä virheellisissä aikataulu- ym. tiedoissa.

Liiton sähköpostilista

Liiton sähköpostilistalla on jatkuvasti esiintynyt tarpeettoman kärjekästä ja osin epäasiallistakin kritiikkiä. Tämä on todistetusti karkottanut muutamia jäseniä, todennäköisesti useampiakin kuin tiedetään.

Tammikuun ajan kokeiltiin keskustelu-listan täysmoderointia. Kokeilu oli toimiva, mutta osoittautui melko työlääksi moderaattoreille. Myöhemmin keväällä moderointilinjaa kiristettiin jonkin verran, ja pari kirjoittajaa poistettiin listalta. Tuloksena lista rauhoittuikin selvästi. Keskustelu pysyi varsin hyvin aiheessa ja tuki liiton toimintaa.

Vaalikoneet

Presidentinvaaleissa 2006 oli uskonnonvapaus.fi -sivustolla vaalikone. Vuoden 2005 puolella vastasivat Bjarne Kallis, Henrik Lax ja Sauli Niinistö, eikä vuonna 2006 tullut enempää vastauksia. Vaalikoneen käyttäjiä oli kaikkiaan noin 3000, joista puolet vuoden 2006 puolella.

Eduskuntavaaleja 2007 varten tehtiin vaalikone marraskuussa. Siihen vastasi vuoden loppuun mennessä 194 ehdokasta, joista 163 nykyisten eduskuntapuolueiden listoilta. Vaalikoneen käyttäjiä oli vuoden 2006 aikana noin 900.

Muuta

Väinö Voipio -palkinto luovutettiin Esko Valtaojalle. Valtaoja on kosmologiaa kansanomaistavissa kirjoissaan tuonut selvästi esille uskonnottoman, tieteellisen käsityksensä maailmasta. Palkinto luovutettiin Turun yhdistyksen 70-vuotisjuhlissa 28.10. Valtaoja piti samalla esitelmän, jota kuulemassa oli parikymmentä ihmistä. Lehdistössä Valtaojan palkitseminen uutisoitiin melko hyvin.

Helsingin työväenopistossa pidettiin kaksi kertaa kaksiosainen luento uskonnottomien oikeuksista sekä katsomusvapauden kehityksestä ja ongelmista Suomessa. Esitykset piti Esa Ylikoski, toisen Anneli Aurejärvi-Karjalaisen kanssa. Esityksiä varten tuotettu Powerpoint -muotoinen materiaali - tekijöinä Ylikosken (toim.) ja Aurejärvi-Karjalaisen lisäksi Eino Huotari ja Jori Mäntysalo - on myös saatavissa liiton muiden toimijoiden käyttöön ja vapaasti muokattavaksi vastaavissa tilaisuuksissa.

Liiton medianäkyvyys kaikkiaan kasvoi. Liiton eri toimijat esiintyivät niin lehdissä, radiossa kuin televisiossakin.

Vuoden 2007 Solidaarisuuskalenterin teemaksi tuli vapaus, ja liitoltammekin pyydettiin siihen pieni esittely. Juha Kukkosen kirjoittama teksti levisi 8000 kappaleen painoksen verran.

Kansainväliset asiat: Oslon Humanistijärjestön 50 v.- juhlat Norjassa ja Baltic Sea Conference Ruotsissa (Huotari) ja Kanadalaisen Dr. Marvin F. Zayedin vierailu Hgissä liiton vieraana.

Sääntömuutostyö jatkui siten, että jäsenyhdistysten mallisäännöt saatiin valmiiksi ja lähetettiin yhdistysrekisteriin juuri ennen vuodenvaihdetta. Sääntötyöryhmää veti Olavi Korhonen.

Hautausmaa- ja juhlavuositoimikunnat toimivat vuoden 2006 aikana.

Yhteistyö humanistien kanssa viralliseksi

Liittomme on jo aiemmin yhdessä Humanistiliiton kanssa osakkaana Pro-Seremonioissa, ja yhden julkilausuma vuoden 2005 lopulla allekirjoittivat molempien liittojen johtajat. Tänä vuonna kesäpäivillekin osallistui joukko humanisteja.

Vuoden 2007 toimintasuunnitelmaan kirjattiin ensimmäistä kertaa muodollisesti yhteistyö Humanistiliiton kanssa. Erityisesti liiton lakialoitteet ja lausunnot valmistellaan yhdessä, ja pyritään muotoiluun jonka molemmat liitot voivat aloittaa. Ensimmäinen tällainen yhteislausunto koskee siviilipalveluslakia.

Liitoilla on kuitenkin ainakin tällä hetkellä tarkoitus jatkaa omina, erillisinä organisaatioinaan.

Merkittäviä ulkopuolisia tapahtumia

Helmikuussa Jyllands Posten -lehden Muhammed -pilakuvien aiheuttama mellakointi näkyi laajasti Suomenkin lehdistössä. Liitto ei virallisesti reagoinut mitenkään, vaikka liiton sisällä käytiinkin laajaa keskustelua aiheesta.

Kesällä Vihreän liiton puoluekokous päätti ottaa tavoiteohjelmaan kirkon ja valtion erottamisen. Päätös oli yllätys puoluejohdollekin. Valitettavasti puoluejohto kiirehti heti päätöksen jälkeen kertomaan, ettei puolue aio tehdä mitään konkreettista päätöksen toteuttamiseksi.

Nuorisobarometri 2006 -tutkimus herätti keskustelua syyskuussa. Valtion tuottama tutkimus pohti miten nuoret voitaisiin sitoa paremmin kirkkoon(!), ja mm. ateistien osuudeksi väitettiin alle 10 % nuorista, vaikka 16 % vastasi, ettei usko "minkäänlaiseen henkeen, jumalaan tai elämänvoimaan".