Vapaa-ajattelijain 
liitto ry

TOIMINTAKERTOMUS 2005

 

Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 25.11.2006

Tiivistelmä

Kirkosta eroaminen kasvoi kaikkien aikojen ennätykseen: 33043. Eroajista noin 70 % käytti eroakirkosta.fi -palvelua. Sivusto oli julkisuudessa erityisesti koska TKL kielsi sivuston mainostaminen busseissaan.

Liittokokouksessa johto vaihtui melko paljon. Robert Brotheruksesta tuli puheenjohtaja. Liittokokouksessa hyväksyttiin myös liitolle uudet säännöt

Vihkimisoikeuksissa tuli ikävä takapakki, oikeusministeriön työryhmä esitti että oikeutta ei laajennettaisi uskonnottomiin.

Talous oli kireä koko vuoden, mutta laskut saatiin maksettua ajallaan.

Järjestösihteeri irtisanottiin, ja liitolle jäi yksi työntekijä.

Liitto teki huomattavasti aiempaa enemmän lehdistötiedotteita. Median kiinnostus niihin oli vaihtelevaa.

Vapaa-ajattelija ilmestyi kuudesti. Liiton laajahko WWW-sivusto toimi normaalisti koko vuoden, samoin uskonnonvapaus.fi.

Sääntömuutos

Liiton säännöt uudistettiin projektissa, joka loppui kesän liittokokoukseen. Kaikki pykälät uusittiin, mutta rajuja muutoksia kokonaisuuteen ei tullut. Sääntömuutoksesta päävastuu oli Olavi Korhosen vetämällä työryhmällä. Sääntömuutostyöryhmässä oli mukana Olavi Korhonen (pj),Tauno Lehtonen, Eino Huotari, Heljä Pekkalin ja sihteerinä toimi Janne Vainio.

Tarkoituspykälää tarkennettiin. Säännöt käytiin läpi kaikilta osin ja niitä uudistettiin nykyaikaisempaan muotoon.

Liittohallituksessa oli aiemmin neljä varajäsentä, uusissa säännöissä jokaisella seitsemästä jäsenestä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja pääsihteerin roolit säilyivät, eikä heillä ole varajäseniä.

Liittoneuvoston koko kasvoi kymmenestä yhteentoista ja nimi vaihtui liittovaltuustoksi, jonka puheenjohtaja valitaan nyt suoraan liittokokouksessa. Nimenkirjoitusoikeus voidaan nyt myöntää myös liittohallituksen valitsemalla henkilölle, kuitenkin siten että nimenkirjoittajista toisen pitää olla aina puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Liittokokous uudisti johtoa

Liittokokous pidettiin 11.- 12. kesäkuuta Järvenpäässä. Paikalla oli edustus 26 yhdistyksestä, eli poissa oli vain yksi yhdistys. Edustajia kokouksessa oli kaikkiaan 34, ja lisäksi joukko seuraajia.

Toisin kuin vuoden 2002 liittokokouksessa, ei nyt nähty yhden äänen enemmistöjä. Toisaalta suuri osa päätöksistä tehtiin äänestyksen jälkeen.

Liittokokouksen julkilausumat ja henkilövalinnat on selitetty jäljempänä.

Liittohallitus ja -valtuusto

Liiton sääntömuutoksen myötä liittohallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Liittoneuvoston nimeksi tuli liittovaltuusto, ja sen koko kasvoi kymmenestä yhteentoista.

Liittokokoukseen saakka liittohallitus oli seuraava:

 • Erkki Hartikainen, puheenjohtaja
 • Juha Kukkonen, pääsihteeri
 • Aki Räisänen, varapuheenjohtaja joulukuuhun 2003 saakka.
 • Tauno Lehtonen, varapuheenjohtaja joulukuun 2003 jälkeen.
 • Jäsenet Marko Koivuniemi, Aki Räisänen, Jorma Snellman, Eino Huotari, Pauli Hömppi ja Veikko Laine
 • Varajäsenet Marko Lakkala, Jori Mäntysalo, Heljä Pekkalin ja Jani Hinkka

Liittoneuvosto puolestaan oli seuraava:

 • Olavi Korhonen, puheenjohtaja, varajäsen Mikko Mäkitalo
 • Robert Brotherus, varajäsen Terttu Palmroos
 • Simo Löfgren, varajäsen Unto Söderman
 • Keijo Moberg, varajäsen Hannu Eklund
 • Pertti Periniva, varajäsen Kaarina Pistokoski-Tikkala
 • Tuula Hara (ent. Pitkänen), varajäsen Jari Hakkarainen
 • Reijo Taipale, varajäsen Sirkka-Liisa Pelkonen
 • Sirkka Vadén, varajäsen Teuvo Kantola
 • Anja Tuomola (varajäsen kuollut)
 • Paula Kauppila (siirtynyt varajäsenestä Salon va:n purkauduttua)

Liittokokouksen jälkeen liittohallitus oli seuraava:

 • Robert Brotherus, puheenjohtaja
 • Jori Mäntysalo, pääsihteeri
 • Eino Huotari, varapuheenjohtaja, varalla Esa Ylikoski
 • Petri Karisma, varalla Marko Koivuniemi
 • Heljä Pekkalin, varalla Juha Toivonen
 • Aki Räisänen, varalla Marko Lakkala
 • Erja Sallinen, varalla Henri Vilenius
 • Jorma Snellman, varalla Tuula Hara
 • Raimo Väisänen, varalla Matti Räsänen

Liittokokouksen jälkeinen liittovaltuusto oli

 • Puheenjohtaja Olavi Korhonen, varajäsen Samuli Pahalahti
 • Anneli Laakkonen, varajäsen Esa Honkanen
 • Pertti Periniva, varajäsen Erkki Pekkinen
 • Anssi Kontkanen, varajäsen Taisto Kaukonen
 • Pentti Suksi, varajäsen Mauno Harjunpää
 • Teuvo Kantola, varajäsen Sirkka Vadén
 • Arto Tiukkanen, varajäsen Anneli Aurejärvi-Karjalainen
 • Martti Härkönen, varajäsen Ulla Kindstedt
 • Tauno Lehtonen, varajäsen Jani Hinkka
 • Jari Hakkarainen, varajäsen Unto Söderman
 • Reijo Taipale, varajäsen Rauno Toiminen

Liittovaltuusto kokoontui kerran syksyllä 2005 ja valitsi valtuuston varapuheenjohtajaksi Tauno Lehtosen.

Uusien sääntöjen mukaan liittovaltuuston puheenjohtaja valittiin suoraan liittokokouksessa, vanhojen sääntöjen mukaan valinnan teki liittovaltuusto keskuudestaan.

Sekä uusien että vanhojen sääntöjen mukaan liittohallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri valittiin liittokokouksessa, ja varapuheenjohtajan liittohallitus valitsi keskuudestaan.

Liiton johto uudistui selvästi. Uusi puheenjohtaja toimi liiton pääsihteerinä vuoden 1997 lopusta liittokokoukseen 1999, pääsihteeriksi tuli entinen hallituksen varajäsen. Liittohallituksen muista seitsemästä varsinaisesta jäsenestä kolme oli kokonaan uusia ja yksi edellisen hallituksen varajäsen, kolme jatkoi samalla tittelillä. Liittovaltuuston 11 varsinaisesta jäsenestä viisi ei ollut edellisellä kaudella liittoneuvoston eikä -hallituksen jäsen.

Uusi liittohallitus otti käyttöön JIRA-nimisen www-työkalun ideoiden keräämiseen ja toiminnan tilan seurantaan. JIRA on www-pohjainen ohjelma, johon hallituksen jäsenet voivat kirjata ideoitaan ja esityksiään liiton toiminnaksi ja jossa olevia esityksiä voidaan ottaa hallituksen kokousten esityslistalle. Työkalu todettiin hyödylliseksi, mutta sen hyödyntäminen ei vielä ole päässyt täysimääräiseksi.

Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Timo Vilén ja Erkki Hohenthal.

Työntekijät: järjestösihteeri irtisanottiin

Liiton palkattuna toiminnanjohtajana toimi koko vuoden Paula Vasama. Toiminnanjohtaja teki joulukuussa liittohallitukselle selvityksen työaikansa jakautumisesta eri tehtäviin.

Osa-aikaisena järjestösihteerinä toimi koko vuoden Janne Vainio. Vainio irtisanottiin taloussyistä 6.1.2006 alkaen. Käytännössä lomien vuoksi Vainion työ loppui vuoden 2005 puolella joulun aikoihin.

Liittokokousvalmistelujen vuoksi liitto päätti hankkia yhdistelmätuella työllistetyn henkilön kuudeksi kuukaudeksi. Tehtävässä toimi Jani Kauppinen.

Joulukuussa tehtiin päätös Marketta Ollikaisen palkkaamisesta Vapaa Ajattelijan toimitussihteeriksi kolmen numeron koeajaksi; vuonna 2005 tehtävää hoiti Janne Vainio. Ollikaisen työ alkaa numerosta 1/2006.

27 jäsenyhdistystä, 1650 henkilöjäsentä

Liittoon kuului vuoden 2005 alussa 27 toimivaa yhdistystä. Vuoden aikana tehtiin päätös Luoteis-Lapin yhdistyksen liittymisestä mukaan 1.1.2006 alkaen. Savonlinnan yhdistyksen rekisteröinti oli edelleen kesken, mutta se mm. osallistui yhdistyskyselyyn jo nyt.

Liiton jäsenyhdistyksistä tehtiin laaja selvitys vuoden loppupuolella. Janne Vainio selvitti kaikkien vuonna 1979 tai myöhemmin liittomaksuja maksaneiden yhdistysten kohtalon, ja otti yhteyttä niihin joiden yhteystiedot olivat saatavilla. Selvitys osoitti, että kaikki liittomaksunsa maksamatta jättäneet yhdistykset todellakin olivat lopettaneet toimintansa. Tämän perusteella liittohallitus päätti kokouksessaan 6. marraskuuta, että kaikki toimintansa lopettaneet jäsenyhdistykset katsotaan eronneiksi liitosta.

Jäsenyhdistykset v. 2005 lopussa:
Forssan vapaa-ajattelijat ry Kotkan vapaa-ajattelijat ry Pääkaupunkiseudun ateistit ry
Helsingin vapaa-ajattelijat ry Lahden vapaa-ajattelijat ry Raision vapaa-ajattelijat ry
Hgin yliopiston vapaa-ajattelija yhdistys Prometheus ry Lappeenrannan vapaa-ajattelijat ry Satakunnan vapaa-ajattelijat ry
Joensuun vapaa-ajattelijat ry Lohjan vapaa-ajattelijat ry Seinäjoen vapaa-ajattelijat ry
Järvenpään vapaa-ajattelijat ry Nokian vapaa-ajattelijat ry Tampereen vapaa-ajattelijat ry
Kainuun vapaa-ajattelijat ry Oulun seudun vapaa-ajattelijat ry Turun vapaa-ajattelijat ry
Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat ry Vaasan vapaa-ajattelijat ry
Kemin vapaa-ajattelijat ry Pohjois-Savon vapaa-ajattelijat ry Vapaa-ajattelijain Vuoksenlaakson yhdistys ry
Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry Porvoon seudun vapaa-ajattelijat ry Varkauden vapaa-ajattelijat ry

Liiton toimiville yhdistyksille tehtiin kysely syksyllä. Siinä kysyttiin mm. taloutta, aktiivijäsenten määrää ja toimintatapoja. Osa vastauksista tuli hyvin myöhään, eikä vuoden 2005 aikana ehditty tehdä yhteenvetoa.

Vuonna 2005 Tampereen ja Järvenpään jäsenyhdistykset täyttivät molemmat 60 vuotta.

Uusien sääntöjen mukaan kunkin vuoden liittomaksut tilitetään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, vanhoissa säännöissä määräaika oli marraskuun loppu. Lisäksi sääntömuutoksessa jako A- ja B-jäseniin lakkasi. Tämän vuoksi jäsen- ja jäsenmaksuluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Vertailua vaikeuttaa sekin, että liittokokousvuotta edeltävänä vuonna ovat yhdistykset perinteisesti karhunneet jäsenmaksuja tavallista tehokkaammin.

Vuoden 2005 liittomaksuja maksettiin noin 1650 jäseneltä. Määrä oli vähemmän kuin vuoden 2004 osalta.

Liitossa on meneillään henkilöjäsenrekisterin uudistusprojekti Brotheruksen johdolla. Nykyisessä järjestelmässä jäsenyhdistykset pitävät rekisteriä jäsenistään ja liitto pitää päällekkäistä rekisteriä ko. jäsenistä lehden lähettämistä varten. Koska rekisterit ovat toisistaan irrallisia, ne ajautuvat helposti ristiriitaan keskenään ja näin onkin monien jäsenyhdistysten kohdalla tapahtunut. Uudessa järjestelmässä jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus käyttää liiton rekisteriä omana rekisterinään, niin että jäsenet ja heidän osoitetietonsa on kirjattu vain yhteen rekisteriin. Jäsenyhdistysten jäsentiedot ovat sekä jäsenyhdistyksen toimihenkilöiden että liiton toimiston päivitettävissä www-käyttöliittymällä. Vuonna 2006 uutta järjestelmää ja rekisterien yhdistystä on tarkoitus kokeilla Helsingin vapaa-ajattelijoiden kanssa.

Talous oli tiukka

Liiton talous oli äärimmäisen tiukka lähes koko vuoden, ja tilanne helpottui vasta, kun otettiin erään jäsenen myöntämä n. 13500 euron likviditeettilaina kiinteällä 4,214% korolla.

Tilinpäätöksessä koko vuoden tappioksi jäi noin 4500 euroa. Tämä on suunnilleen liittokokouksen kulujen verran. Liittokokous toistuu normaalisti kolmen vuoden välein.

Vuoden loppuun mennessä saatiin kaikki rästilaskut maksettua ja seuraava vuosi pääsi alkamaan taloudellisesti tasapainoisempana.

www.eroakirkosta.fi: 22770 erosi sivulla!

Eroakirkosta-sivu jatkoi voittokulkuaan. Sivun kautta erosi 22770 ihmistä, ja kun eronneita kaikkiaan oli 33043, tuli sivun markkinaosuudeksi 69%. Sivustosta myös tiedotettiin aktiivisesti, ja TKL-jupakan puinti hallinto-oikeudessa oli hyvä uutisaihe medialle. Kirkosta eroaminen kokonaisuudessaan oli kaikkien aikojen ennätys, eli ylitti myös vuoden 1992 eropiikin.

Eroamisen kasvun syistä tärkein oli eroamisen salliminen sähköpostilla. Sisäasianministeriö suositteli 28.12.2004 maistraatteja hyväksymään myös sähköpostitse eroamisen. Syynä suositukseen oli aiemmin lähetetty kirjelmä ministeriölle. Suositusta noudatettiin varsin hyvin, ainoastaan Helsingin ja Vakka-Suomen maistraatit kieltäytyvät hyväksymästä eroilmoituksia sähköpostilla. Näiden maistraattien toiminnasta kanneltiin oikeusasiamiehelle, vastausta kanteluun ei kertomusvuonna saatu.

Pian suosituksen jälkeen sivustoa muutettiin siten, että sivu lähetti suoraan sähköpostin maistraattiin. Osa maistraateista ei tähän suostunut, vaan vaati normaalin sähköpostiohjelman käyttöä. Sivua muokattiin maistraattikohtaisesti siten, että kotikuntansa syöttämällä eroaja saa aina helpoimman mahdollisen eroamistavan. Nykyisellään kirkon jäsenistä pystyy suoraan verkossa eroamaan noin 60 % alle minuutissa, 30 % alle kahdessa minuutissa ja 10 % joutuu tulostamaan ilmoituksen paperille.

Sivustoa oli tarkoitus mainostaa TKL:n busseissa syksyllä 2004, mutta TKL kielsi mainoksen. Tampereen vapaa-ajattelijayhdistys valitti asiasta kaupunginhallitukselle, joka helmikuussa hylkäsi valituksen. Tästä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka syksyllä hylkäsi valituksen äänin 2-1. Tästä valitettiin edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätöstä ei vuonna 2005 saatu.

Valituskierros kokonaisuudessaan tarjosi medialle oikein hyvää uutismateriaalia. Sivu oli laajasti lehdistössä esillä, ja jokaisen lehtijutun jälkeen nähtiin selvä kirkosta eroamispiikki.

Sivustoa mainostettiin joulukuussa Aamulehdessä ja kahdessa opiskelijalehdessä. Mainokset olivat koe, joka osoitti että mainonta toimii mutta vaikutus on melko vähäinen.

Vihkimisoikeus ja ikävä yllätys

Helsingin vapaa-ajattelijayhdistys oli jo keväällä 2004 tehnyt oikeusministeriöön aloitteen vihkimisoikeuden myöntämisestä uskonnottomille. Aloite johti tulokseen, ja keväällä 2005 aloitti työryhmä, joka selvitti asiaa. Työryhmä kuuli uskonnottomien järjestöjä, myös Robert Brotherusta joka edusti liittoamme. Kuulemisessa työryhmä oli selvästi myönteinen asiallemme.

Työryhmän mietintö oli kuitenkin pettymys. Siinä todettiin, että perustuslain 124 §:n perusteella vihkimisoikeuksia tulee rajoittaa, ja ettei yhdenvertaisuus edellytä meille samoja oikeuksia kuin uskontokunnille. Liitto päätti antaa lausunnon mietinnöstä, mahdollisesti yhdessä Humanistiliiton kanssa. Mietintö valmistui vasta joulukuussa, ja lausunnon antaminen jäi vuodelle 2006.

Kannanotot

Liitto jätti hedelmöityshoitolain valmisteluun kannanoton, jossa mm. kannatettiin hoitojen antamista myös samaa sukupuolta oleville pareille. Kannanotto sai jonkin verran julkisuutta. Itse lakiesitys on tulossa vasta vuonna 2006.

Sami Kukkosen aloitteesta tehtiin kannanotto Neitsythäkki -kirjaan liittyen. Otava oli julkaissut kirjan, mutta mm. jättänyt suomentajan nimen kertomatta väkivallan pelossa. Liiton ja Humanistiliiton johtajien yhteisessä kannanotossa tuomittiin väkivalta, ja kannanottoon pyydettiin allekirjoittajiksi myös muslimiyhteisöjä ja muidenkin uskontokuntien edustajia. Kannanotto julkaistiin joulukuussa, ja vain yksi muslimien järjestö vastasi siihen. Vastauksessa allekirjoituksesta kieltäydyttiin vedoten erääseen sivuasiaan. Julkisuutta kannanotto sai ainakin Helsingin Sanomien sivulla.

Liittokokous teki kolme kannanottoa:

 • vähemmistövaltuutetun työalaan pitää kuulua myös katsomukselliset vähemmistöt
 • valtioneuvoston ei pidä lähettää edustajaa kirkolliskokoukseen.
 • hartausohjelmien ei pidä olla Yleisradion lakisääteinen velvollisuus
Liittokokouksen kannanotot eivät keränneet juurikaan julkisuutta.

Uskontokuntien valtionapua selvittänyt työryhmä esitti jäsenmäärään ohjautuvaa avustusta kaikille uskonnollisille yhdyskunnille. Liitto jätti kannanoton, jossa vastustettiin tukea. Julkisuutta ei kannanotto saanut.

VA -lehti jatkoi normaalisti

Vapaa Ajattelija ilmestyi aikataulun mukaan kuudesti. Lehteen ei tehty merkittäviä muutoksia vuoden aikana. Lehdestä vastasi käytännössä lähinnä Janne Vainio. Päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja, ennen liittokokousta siis Erkki Hartikainen ja sen jälkeen Robert Brotherus.

Uskonnottomat juhlat

Liitto on Pro-Seremonioiden osakas, ja juhlapuhujapyynnöt osoitettiin sille. Liitolla ei ollut varsinaista omaa puhujatoimintaa vuoden aikana, mutta suurin osa Pro-Seremonioiden puhujista on liiton jäseniä.

WWW-sivut, liiton & uskonnonvapaus.fi

Liiton pääsivulle ei tehty merkittäviä muutoksia. Sivulla on edelleen mm. uskontokritiikkiä ja perustiedot liitosta. Vapaa Ajattelija on luettavissa sivuston kautta ilmaiseksi. Sivua ylläpiti Marko Koivuniemi.

Uskonnonvapaus.fi jatkoi toimintaansa hitaasti laajentuen. Vuoden lopussa sivustolle tehtiin presidentinvaaleihin liittyen vaalikone, mutta ehdokkaista vastasivat vain Kallis, Lax ja Niinistö, heistäkin Niinistö vastasi vasta 23.12. Vaalikonetta käytti 1500 ihmistä vuoden 2005 puolella. Kävijämäärä vakiintui noin sataan kävijään päivässä, mutta useimmat kävijät lukivat vain yhden tai kaksi sivua. Sivustoa hoiti lähinnä Jori Mäntysalo, lisäksi auttoivat Laura Mäntysalo (tekstin luettavuus), Janne Vainio (yhteiskuntafilosofia) ja Arto Tiukkanen (oikeustiede).

Seminaari

Uusi johto piti syksyllä hallituksen ja valtuuston yhteisen kaksipäiväisen seminaarin Kiljavalla. Seminaarissa arvioitiin liiton tilannetta, vahvuuksia ja heikkouksia, sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia. Samoin seminaarissa ideoitiin liiton tavoitteita, tehtäviä ja toimintamuotoja. Seminaarissa hahmoteltiin alustavasti liiton tulevia pianopistealueita ja linjaa. Samoin pohdittiin liiton julkista kuvaa, imagoa, ja sen kehittämistä. Toisaalta käsiteltiin myös esiin nousseita yksittäisiä kysymyksiä, kuten jäsenhakemusten käsittelyprosessia.

Seminaarissa perehdyttiin myös nettisivuihin ja nettityökaluihin.

Siviilihautajaiskortti

Vuoden 2004 lopussa olivat Helsingin Va -yhdistys, Helsingin Humanistiyhdistys ja Pro-Seremoniat julkaisseet "Tahdon siviilihautajaiset" -kortin sekä WWW-sivun www.siviilihautajaiset.fi. Korttia jaettiin noin 3500 kappaletta, josta pieni osa jo joulukuussa 2004. WWW-sivulla kävijöitä oli noin 15000.

Korttia päätettiin uudistaa siten, että liitot ovat suoraan esillä yhdistysten sijaan. Uusi kortti ei kuitenkaan painotalon virheen vuoksi valmistunut vielä 2005.

Hautausmaat: Keski-Suomeen yksi lisää

Suoraan liiton hallinnassa ei ole hautausmaita, vaan niitä on joillakin jäsenyhdistyksillä.

Vuoden 2005 aikana Keski-Suomen yhdistyksen projekti eteni siten, että Jyväskylässä saatiin uusi hautausmaa käyttöön. Viimeistely jäi vuodelle 2006.

Vakiintuneita uskonnottomia hautausmaita on 11.
Paikkakunta VA-Yhdistys Koko Uutta 2005
Eno Keravan uurnahautausmaa Oy  
Forssa Forssan va Max. 1 ha  
Humppila (Ei yhdistystoimintaa)    
Kajaani Kainuun va 1 ha  
Karkkila Karkkilan va 1,3 ha Jätekatos ja puucee
Kemi Kemin va 0,5 ha  
Kolari Luoteis-Lapin va 1 ha  
Kotka Kotkan va 1 ha  
Kuusankoski Pohjois-Kymen va 1 ha Maalausta, sisätöitä
Raahe Hautausmaayhdistys 1 ha  
Vaasa Vaasan va Alle 1 ha  

Kansainvälinen toiminta

Eino Huotari valittiin uuden hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavaksi.

Huotari osallistui Heinäkuun alussa Pariisissa pidettyyn IHEUn eli Kansainvälisen Humanistiliiton 16.maailman humanistien kongressiin, jonka isäntänä tällä kertaa oli Ranskan Vapaa-ajattelijoiden liitto. Kongressin teemana oli Kirkon ja valtion ero, siksi että tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta Ranskan kirkon ja valtion erosta.

Liitto piti Eurooppa-teemaa vuoden 2005 aikana esillä erityisesitelmien ja julkaisemansa materiaalin kautta. Eurokansanedustaja Esko Seppänen puhui liiton kesäpäivillä otsikolla "Jumalan lobbarit EU:ssa". Aihetta käsitteli erityisesti Vapaa-ajattelija -lehden "Suomi, Uskonnonvapaus ja EU" teemanumero 5/2005.

Muuta

Liiton jäsenyhdistykset jakoivat EU:n ruoka-apua kaikkiaan 18000 kiloa yhteensä kuudella paikkakunnalla. Jakeluun osallistuivat Forssan, Järvenpään, Kotkan, Tampereen ja Turun Vapaa-ajattelijat ry sekä Pääkaupunkiseudun ateistit ry.

Toimisto oli avoinna arkipäivisin kuten ennenkin.