Vapaa-ajattelijain 
liitto ry

TOIMINTAKERTOMUS 2004

 

Hallituksen 24.4.2005 hyväksymä, esitellään liittokokoukselle kesäkuussa

Hallinto

Kokoukset

Liittoneuvosto kokoontui 21.11.2004. Liittohallitus kokoontui 25.1.2004, 28.3.2004, 6.6.2004, 12.9.2004, 31.10.2004 ja 12.12.2004. Liittohallituksen työvaliokunta kokoontui 11.1.2004, 22.8.2004, 17.10.2004.

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus 1.1. - 31.12.2004

Erkki Hartikainen, puheenjohtaja
Tauno Lehtonen varapuheenjohtaja
Juha Kukkonen, pääsihteeri
Eino Huotari
Pauli Hömppi
Marko Koivuniemi
Veikko Laine
Aki Räisänen
Jorma Snellman

Liittohallituksen varajäsenet

Jani Hinkka
Jori Mäntysalo
Marko Lakkala
Heljä Pekkalin

Vapaa-ajattelijain liiton liittoneuvosto 1.1. - 31.12.2004

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Olavi Korhonen, Lappeenranta, puheenjohtajaMikko Mäkitalo, Turku
Robert Brotherus, HelsinkiTerttu Palmroos, Lohjan seutu
Paula Kauppila, Keski-Suomi (on siirtynyt varajäsenestä jäseneksi)
Simo Löfgren, HelsinkiUnto Söderman, Pääkaupunkiseutu
Keijo Moberg, KotkaHannu Eklund, Kotka
Pertti Periniva, KemiKaarina Pistokoski-Tikkala, Kemi
Tuula Pitkänen, Pohjois-SavoJari Hakkarainen, Pääkaupunkiseutu
Reijo Taipale. LahtiSirkka-Liisa Pelkonen, Lahti
Anja Tuomola, Forssa(Varajäsen on kuollut)
Sirkka Vadén, TampereTeuvo Kantola, Tampere

Työryhmät

Työohjetyöryhmä valmisteli työsopimukset ja työohjeet.

Sääntötyöryhmä valmisteli sääntömuutosesitystä vuoden 2005 liittokokousta varten

Liittomaksutilitystyöryhmä valmisteli liittohallituksen päätöstä yhdistysten liittokokousedustajien lukumääristä.

Tiedotustyöryhmä lähettää liiton nimissä tiedotteita.

Liiton toimihenkilöt

Liiton toiminnanjohtajana toimi Paula Vasama. Paula oli vuoden alussa tilapäisenä toiminnanjohtajana, ja hänet valittiin 25. tammikuuta vakinaiseksi hoitamaan tehtävää. Osa-aikaisena järjestösihteerinä ja osa-aikaisena toimistosihteerinä toimi Janne Vainio.

Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Timo Vilén ja Erkki Hohenthal sekä varatilintarkastajina Eeva Hartikainen ja Mikko Kiio.

Vapaa Ajattelija -lehden vastaavana päätoimittajana toimi Erkki Hartikainen ja toimitussihteerinä Janne Vainio.

Toimisto

Neljäs linja 1 toimiston osakkeet on hankittu vuonna 1997 liitolle. Toimistosta ei siten aiheutunut vuokrakustannuksia. Liiton kanssa samoja varastotiloja käytti kolme yhdistystä, Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Suomen Esperantoliitto ry, Skepsis ry ja Suomen Humanistiliitto ry.

Toimiston kalusteita uusittiin ja tietokoneisiin hankittiin osia ja ohjelmia.

Koulutus

Laivaseminaari ja Tallinnan matka

Liittohallitus ja liittoneuvosto järjestivät psykologi Olavi Parvikon johdolla laivaseminaarin ja Tallinnan matkan 13. - 14.3.2004. Seminaarissa tarkasteltiin liiton toimintaa ja ihmissuhteita. Laivaseminaariin osallistui noin 30 ihmistä.

Kesäpäivät

Kesäpäivät järjestettiin Paimiossa lauantaina 31. päivänä heinäkuuta ja sunnuntaina 1. elokuuta. Kesäpäivillä käsiteltiin mm. liiton tehtäviä, hautaustointa ja sääntömuutosesitystä. Hautaustoimipaneelin aikana paikalla oli yli 50 kuuntelijaa.

Ateismin peruskurssi

Puheenjohtaja Erkki Hartikainen ryhtyi pitämään ateismin peruskurssia Vantaan Aikuisopistossa, mutta kurssi jouduttiin keskeyttämään puheenjohtajan sairastumisen johdosta.

Lainsäädäntöön vaikuttaminen

KHO:n päätös uskontokuntiin kuulumattomien osallistumisesta uskonnonopetukseen

Porilaisen Sirpa Sarjan valitus siitä, että rehtori määräsi uskontokuntiin kuulumattomat lapset uskonnonopetukseen, meni läpi Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kumottua Porin koulutuslautakunnan ja Turun hallinto-oikeuden päinvastaiset päätökset.

KHO toteaa päätöksessään mm. seuraavaa: "Kun otetaan huomioon uskonnonvapauslain 3 §:n 2 momentti ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 5 §, toinen huoltajista ei toisen huoltajan vastustaessa voi pätevästi tehdä perusopetuslain 13 §:n 1. momentissa tarkoitettua ilmoitusta uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattoman lapsen osallistumisesta uskonnonopetukseen."

Eduskuntakysely

Kansanedustaja Mikko Elo teki Porin tapauksesta eduskuntakyselyn.

Hautaustoimilain epäkohdat

Uuden hautaustoimilain epäkohdat ovat tulleet näkyvästi esille. On jo esiintynyt tapauksia, joissa evankelis-luterilainen krematorio on kieltäytynyt luovuttamasta uskonnottoman vainajan tuhkaa omaisille. Pääsihteeri Juha Kukkonen esitti liiton nimissä kommentteja 21.6. järjestetyssä hautaustoimilain seurantatilaisuudessa. Hallitus toimitti kirjallisen lausunnon opetusministeriölle ja seurantatyöryhmälle.

Valitus kilpailuviraston päätöksestä (KHO:n kielteinen päätös)

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 29.1.2004 Vapaa-ajattelijain liiton valituksen kirkon hautausmaamonopolia koskevasta kilpailuviraston kielteisestä päätöksestä. KHO:n mukaan Vapaa-ajattelijain liitto ry:llä ei ole oikeutta valittaa kilpailuviraston päätöksestä, koska KHO:n mielestä kilpailuviraston päätös ei vaikuta välittömästi liiton oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun.

Kielteinen kannanotto poikien ympärileikkaukseen

Sosiaali- ja terveysministeriölle sekä tiedotusvälineille lähetettiin kielteinen kannanotto poikien ympärileikkaukseen.

Kulttuuri

Kulttuuriohjelma

Liittoneuvosto teki kulttuuriohjelmaan lakien muutoksista johtuvat korjaukset.

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB

Liiton ja sen jäsenyhdistysten omistama Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab jatkoi kirjallisuuden myyntiä. Toimintakertomusvuonna ei julkaistu uusia kirjoja. Aki Räisänen on liiton edustajana yhtiökokouksessa. Liiton omistusosuus yhtiöstä on 70 % (84 osaketta 120:sta).

Vapaa Ajattelija -lehti

Vapaa Ajattelija -lehti levitti tieteellistä todellisuuskäsitystä ja kertoi vapaa-ajattelijain tapahtumista kotimaassa ja ulkomailla. Lehti ilmestyi viitenä erillisenä numerona, joista yksi oli kaksoisnumero.

Uskonnoton tapakulttuuri ja siviilijuhlat

Liitto jatkoi yhteistyötä uskonnottoman tapakulttuurin palvelukeskuksen, Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-seremoniat) sekä Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n kanssa. Liiton jäsenyhdistysten puhujat esiintyivät yli sadassa uskonnottomassa juhlatilaisuudessa. Liitto on tukenut merkittävästi jäsenyhdistysten hautausmaita taloudellisesti.

Jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää (7) hautausmaata. Jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää (7) hautausmaata. Lisäksi Keski-Suomen vapaa-ajattelijat aloittivat talkoovoimin uskonnottoman hautausmaan rakentamisen ylimääräisten puiden kaadolla ja alueen siivouksella. Myöhemmin maansiirtokoneella alueelta poistettiin kannot ja alueelle siirrettiin muistomerkkikivet. (Hautausmaa pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2005 aikana.)

Puhujatuki

Liitto jatkoi 1997 käyttöönotettua juhlapuhujien tukijärjestelmää, johon käytettiin Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahaston varojen tuottoa. Puhuja voi saada tukea vuoden aikana enintään kymmenen puheen pitämisestä. Tuki oli enintään 33,64 euroa/puhe.

Väinö Voipio -palkinto

Liittohallituksen myöntämä Väinö Voipio -palkinto ojennettiin Väinö Voipion syntymän 90-vuosipäivänä 11.12.2004 ravintola Perhossa Helsingissä kosmologian professori Kari Enqvistille työstä tieteellisen todellisuuskäsityksen tunnetuksi tekemisessä.

Tiedottaminen

Mielenosoitukset

Vapaa-ajattelijain liitto järjesti mielenosoituksen Helsingissä Eduskunnan lisärakennuksen avajaisten yhteydessä 22.9. Aiheena olivat uskonnottomien oikeudet. Mielenosoituksessa oli vajaat kolmekymmentä osanottajaa ja kadulta tuli lisää ohikulkijoita. Valtiovallan sisäinen eriarvoisuus näkyi siten, että vapaa-ajattelijat sijoitettiin liejua täynnä olevalle työmaalle samaan aikaan kun pappi siunasi uutta eduskunnan toimitilaa.

Syksyn kirkosta eroamis- ja julkisuuskampanja

Eroakirkosta.fi -sivustolla saattoi tulostaa ilmoituksen kirkosta eroamisesta, ja lähettää sen postissa. Postimaksut maksoivat Tampereen Vapaa-ajattelijat ry, mutta vuoden alussa liitto päätti maksaa ne ja takautuvasti myös vuoden 2003 postikulut.

Sivuston kautta erosi kirkosta yli 10000 henkilöä vuonna 2004. Sivusto sai erityisen runsaasti julkisuutta syksyllä, kun Tampereen kaupungin liikennelaitos peruutti yhdistykselle busseista luvatun mainospaikan. Muutoinkin sivu pääsi useisiin lehtijuttuihin ja aivan vuoden alussa se jopa mainittiin TV1:n pääuutisissa.

Sivuston ylläpitäjät vaativat mahdollisuutta lähettää eroilmoitus myös sähköpostilla. Vaatimus kirjelmöitiin ensin kahdelle maistraatille ja sitten Sisäministeriölle. Viimeinen kirjelmä johtikin tulokseen, joka tosin ei ehtinyt vuoden 2004 puolella vaikuttaa.

Muuta

Kirjamessuille osallistuttiin Kultin osastolla.

Liiton toimisto myi lähes 200 t-paitaa, joissa mainostettiin www.eroakirkosta.fi -sivustoa.

Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta käsittelevä uskonnonvapaus.fi -sivusto avattiin marraskuun lopussa. Kävijöitä sivulla oli 30 - 60 päivässä, mutta tästä suuri osa voi olla liiton jäseniä jotka kävivät pyynnöstä katsomassa tiettyä sivua.

Muu toiminta kotimaassa

EU-elintarvikejakelu

Useat vapaa-ajattelijayhdistykset ovat jo monien vuosien ajan osallistuneet kansalaisjärjestöjen järjestämään EU-elintarvikeavustusten jakeluun vähävaraisille. Toimintakertomusvuonna jakelu saavutti myönteistä julkisuutta.

Järjestötoiminta

Puheenjohtaja, pääsihteeri, järjestösihteeri sekä toiminnanjohtaja vierailivat jäsenyhdistysten tilaisuuksissa esitelmöimässä ja osallistuivat lukuisiin keskusteluihin ja seminaareihin.

Lehtiin kirjoitettiin liittoon ja liiton toimintaan liittyviä puheenvuoroja ja vastineita. Liiton toimisto otti vastaan erilaisia vierailijaryhmiä, samoin toiminnanjohtaja vastasi soittajien tiedusteluihin ja antoi tietoja liitosta. Kymmeniä aineistokuoria lähetettiin kiinnostuneille. Liittohallituksen jäsenet antoivat haastatteluja lehdistölle, radioille ja televisiolle sekä kirjoittivat eri lehtiin.

Uusia jäsenyhdistyksiä ei perustettu eikä olemassa olevia purkautunut. Maksaneiden henkilöjäsenten määrä vuoden lopussa oli noin 1500.

Palkkiot ja avustukset

Liiton talousarviossa on pienten jäsenyhdistysten tukirahasto, josta hakemuksesta myönnetään avustusta yhdistysten toiminnan tukemiseen. Ensi sijassa rahastolla tuetaan normaalista poikkeavia toimintaideoita. Määräraha otettiin ensimmäisen kerran vuoden 1998 talousarvioon.

Kansainvälinen toiminta

Yleistä

Liitto ja Vapaa Ajattelija -lehti seurasivat kansainvälisiä tapahtumia internetin ja ulkomailta saapuvien lehtien avulla.

Jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä

Liitto on kansainvälisen humanistisen ja eettisen unionin (IHEU) liitännäisjäsen.

Talous

Yleiskatsaus

Taloustilanne oli kertomusvuonna vaikea johtuen v. 2003 loppupuolella irtisanotun toimistonhoitajan aiheuttamista kustannuksista, jotka olivat yht. 20.343 euroa. Aiheutuneen kassakriisin vuoksi kuluja jouduttiin rajoittamaan ja maksuliikenne kärsi.

Valtion toiminta-avustusta saatiin 25.000 euroa (vuonna 2003 22.000 euroa). Kulttuurilehtitukea saatiin 5.000 euroa (5.000 euroa). Yhteensä valtionapuja saatiin 30.000 euroa (27.000 euroa). Valtionavustukset muodostivat n. 30,2 % (27,8 %) liiton kaikista tuloista.

Liittomaksut olivat ns. A-jäseniltä 12 euroa ja ns. B-jäseniltä 6 euroa. Tuotto oli 18.212,00 euroa (18.699,00 euroa). Liittomaksut muodostivat n. 18,3 % (19,2 %) liiton kaikista tuloista.

Sijoitustoiminnan tuotto oli 43.951,14 euroa (45.994,48 euroa) ja nettotuotto 30.766,98 euroa (32.433,10 euroa). Sijoitustuotot muodostivat 31 % (33,4 %) liiton kaikista tuloista ja kertyivät koroista ja vuokrista.

Vapaa Ajattelija -lehden vuositilaushinta oli 22 euroa, kuten edellisenäkin vuonna. Tilausmaksuja saatiin 2.296,80 euroa (2.539,03 euroa). Lehti ilmestyi 5 erillisenä numerona, joista yksi oli kaksoisnumero. Lehden tappio oli 9.482,21 euroa (11.777,38 euroa) ja sen tuotot kattoivat kuluista n. 43,5 % (39,2 %). Lehden kulujen pienentämiseksi vaihdettiin painotaloa ja lopetettiin postin osoitepalvelu.

Palvelutoiminnan kulut koostuivat toiminta-avustuksista jäsenyhdistyksille, kulukorvauksista juhlapuhujille ja muusikoille sekä hautausmaa-avustuksista. Juhlapuhujakorvaukset katettiin Koivistojen rahastosta ja www.eroakirkosta.fi -nettisivuston kulut Lampisen rahastosta.

Myyntitoiminnan tulos parani, noussen 873,46 euroon (282,53 euroa) tehostetun adressimyynnin johdosta.

Toimistohenkilöstön välittömät palkkamenot, 35.124,97 euroa (40.357,32 euroa), olivat liiton kaikista menoista 32 % (36,2 %).

Sijoituslainoja oli vuoden lopussa 32.000 (36.000 euroa) euroa.

Liitto ei saanut kertomusvuonna yhtään testamenttia eikä isompia lahjoituksia.

Tilikauden tulos on -10.380,13 euroa (-14.537,70 euroa). Taseen loppusumma on 538.139,01 euroa (548.730,40 euroa). Oma pääoma on 484.046,59 euroa (485.715,67 euroa).