Vapaa-ajattelijain 
liitto ry

TOIMINTAKERTOMUS 2002

 

Hallituksen hyväksymä 5.10.2003.

HALLINTO

Kokoukset

22. liittokokous pidettiin Kotkan Karhulassa 8.-9. kesäkuuta. Liittoneuvosto kokoontui yhden kerran (23.11.). Liittohallitus kokoontui neljä kertaa (23.3., 4.4., 7.9., ja 21.12.). Liittoneuvoston työvaliokunta ei kokoontunut kertomusvuonna.

Liittoneuvosto 1.1.2002-8.6.2002

JäsenetHenkilökohtaiset varajäsenet
Simo Löfgren, Helsinki
Keijo Moberg, KotkaPauli Hömppi, Kotka
Hannu Raitanen, TurkuKari Hanka, Raisio
Aki Räisänen, KainuuKauko Hokkanen, Lohja
Hannu Hellman, Kymi
Reijo Taipale, LahtiSirkka-Liisa Pelkonen, Lahti
Raimo Toivonen, pj. Keski-SuomiJorma Huha, Salo
Anja Tuomola, Forssa
Sirkka Vadén, TampereKalevi Ruuskanen, Tampere
Timo I. Vasama, KarkkilaJorma Snellman, Karkkila

Liittohallitus 1.1.2002-8.6.2002

Jäsenet

 • Erkki Hartikainen, puheenjohtaja
 • Leila Närhinen, varapuheenjohtaja
 • Juha Kukkonen, pääsihteeri
 • Eino Huotari
 • Simo Järvinen
 • Marko Koivuniemi
 • Marko Lakkala
 • Tauno Lehtonen
 • Sirkku Sievänen

Varajäsenet

 • Teuvo Kantola
 • Veikko Laine
 • Heljä Pekkalin
 • Kimmo Sundström

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus 9.6.2002 alkaen

 • Erkki Hartikainen, puheenjohtaja
 • Aki Räisänen, varapuheenjohtaja
 • Juha Kukkonen, pääsihteeri
 • Eino Huotari
 • Pauli Hömppi
 • Marko Koivuniemi
 • Veikko Laine
 • Tauno Lehtonen
 • Jorma Snellman

Varajäsenet

 • Jori Mäntysalo 23.11. alkaen
 • Liisa Lahdenmäki 22.11. asti
 • Marko Lakkala
 • Aki Pakarinen
 • Heljä Pekkalin

Vapaa-ajattelijain liiton liittoneuvosto 9.6.2002 alkaen

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Olavi Korhonen, Lappeenranta, puheenjohtajaMikko Mäkitalo, Turku
Robert Brotherus, HelsinkiTerttu Palmroos, Lohjan seutu
Jorma Huha, SaloPaula Kauppila, Keski-Suomi
Simo Löfgren, HelsinkUnto Söderman, Pääkaupunkiseutu
Keijo Moberg, KotkaHannu Eklund, Kotka
Pertti Periniva, KemiKaarina Pistokoski-Tikkala, Kemi
Tuula Pitkänen, Pohjois-SavoJari Hakkarainen, Pääkaupunkiseutu
Reijo Taipale. LahtiSirkka-Liisa Pelkonen, Lahti
Anja Tuomola, ForssaJorma Metsäranta, Tampere
Sirkka Vadén, TampereTeuvo Kantola, Tampere

Liiton toimihenkilöt

Liiton osa-aikaisena toimiston- ja taloudenhoitajana toimi Kimmo Sundström. Osa-aikaisena järjestösihteerinä ja osa-aikaisena toimistosihteerinä toimi Janne Vainio.

Liiton tilintarkastajina toimivat 8.6.2002 asti HTM Timo Vilén ja Kerttu Loukola sekä varatilintarkastajina Erkki Hohenthal ja Arto Tiukkanen. Liiton tilintarkastajina toimivat 9.6.2002 alkaen HTM Timo Vilén ja Erkki Hohenthal sekä varatilintarkastajina Eeva Hartikainen ja Mikko Kiio.

Työvaliokunnan jäseninä 8.6. asti olivat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri sekä Simo Järvinen ja Kimmo Sundström ja 9.6.2002 lähtien puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri, Tauno Lehtonen ja Veikko Laine.

Vapaa Ajattelija -lehden vastaavana päätoimittajana toimi Erkki Hartikainen ja päätoimittajana Janne Vainio.

Toimisto

Neljäs linja 1:n toimiston osakkeet on hankittu vuonna 1997 liitolle. Toimistosta ei siten aiheutunut vuokrakustannuksia. Liiton kanssa samoja varastotiloja käytti neljä yhdistystä, Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Suomen Esperantoliitto ry, Skepsis ry ja Suomen Humanistiliitto ry.

Toimiston tietokoneisiin hankittiin osia ja ohjelmia.

TOIMINTA KOTIMAASSA

Uskonnonvapauslakiin, koululakeihin ja hautaustoimilakeihin vaikuttaminen

Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Erkki Hartikainen ja pääsihteeri Juha Kukkonen kävivät opetusministeriössä 16.4. kertomassa vapaa-ajattelijain toiveista lakiesitysten suhteen. Ministeriön edustajat suhtautuivat vapaa-ajattelijain ehdotuksiin lähinnä kielteisesti.

Hallitus antoi 4.10. eduskunnalle esitykset uskonnonvapauslaiksi, laiksi perusopetuslain muuttamisesta, laiksi lukiolain muuttamisesta ja laiksi kirjanpitolain muuttamisesta. Eduskunnan hallintovaliokunta antoi 21.11. lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle kuulematta vapaa-ajattelijoita. Lakien käsittely perustuslakivaliokunnassa ja sivistysvaliokunnassa jatkuivat vuodenvaihteen yli.

Hallitus antoi 18.10. eduskunnalle esityksen hautaustoimilaiksi. Hallintovaliokunta pyysi liitolta kirjallisen lausunnon, joka annettiin. Hallintovaliokunnan lausunto valmistui 29.11.2002 ja perustuslakivaliokuntakäsittely jatkui vuodenvaihteen yli.

Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Erkki Hartikainen oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksistä koululaeiksi 10.12. ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuultavana kaikkien yllä esitettyjen lakien osalta 19.12.

Liitto toimitti kaikille valiokunnille kaikki viralliset lausunnot uskonnonvapauskomitean mietinnöstä. Lisäksi kaikille kansanedustajille jaettiin kolme Vapaa Ajattelija -lehden numeroa, joissa esiteltiin vapaa-ajattelijain näkemyksiä hallituksen esityksistä. Rinnakkaisaloitteen Ruotsin mallin mukaiseen, kaikille pakolliseen uskontotiedon opetukseen siirtymisestä tehneelle kansanedustaja Irina Krohnille lainattiin Ruotsin uskontotiedon oppikirjasarja.

Liiton luottamushenkilöt ja työntekijät toimittivat kansanedustajille aineistoa ja keskustelivat kansanedustajien kanssa. Useissa liiton jäsenyhdistyksissä otettiin ahkerasti yhteyttä paikallisiin kansanedustajiin. Asiasta kirjoitettiin lehtiin.

Hallituksen esitys sisälsi huononnuksia uskonnonvapauskomitean esitykseen verrattuna. Valiokuntakäsittelyn aikana hallituksen esitykseen tuli lisää huononnusehdotuksia. Lakien hyväksyminen siirtyi vuodenvaihteen yli.

Vapaa Ajattelija -lehti

Vapaa Ajattelija -lehdestä ilmestyivät numerot 1, 2-3 (kaksinkertainen sivumäärä), 4, 5 ja 6, joista viimeksi mainittu valmistui vuonna 2002, mutta jaettiin vuonna 2003. Lehti pyrki levittämään tieteellistä maailmankatsomusta ja kertomaan vapaa-ajattelijain tapahtumista kotimaassa ja ulkomailla. Varsinkin loppuvuodesta lehti keskittyi esittämään vapaa-ajattelijain käsityksiä eduskunnassa käsiteltävinä olevista laeista. Vapaa Ajattelija oli esillä Turun uskonto- ja elämänkatsomusmessuilla sekä Helsingin kirjamessuilla.

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB

Liiton ja sen jäsenyhdistysten omistama Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab jatkoi kirjallisuuden myyntiä ja pani toimeen osakeannin. Yhtiön toiminta vuonna oli voitollista. Toimintakertomusvuonna ei julkaistu uusia kirjoja. Kustannusyhtiö oli esillä Turun uskonto- ja elämänkatsomusmessuilla sekä Helsingin kirjamessuilla.

Kesäpäivät

Kesäpäiviä ei järjestetty, koska oli liittokokousvuosi.

Uskonnoton tapakulttuuri ja siviilijuhlat

Liitto jatkoi yhteistyötä uskonnottoman tapakulttuurin palvelukeskuksen, Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-seremoniat) sekä Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n kanssa. Liiton jäsenyhdistysten puhujat puhuivat kymmenissä muistotilaisuuksissa ja nimenantotilaisuuksissa.

Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat järjesti 6.4.2002 kaikille avoimen juhlapuhujakurssin.

Jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää (7) hautausmaata.

Syksyn kirkosta eroamis- ja julkisuuskampanja

Liitto tuki yhdistysten kirkosta eroamiskampanjointia. Yhdistykset kirjoittivat lehtiin mielipidekirjoituksia sekä jakoivat lentolehtisiä.

EU-elintarvikejakelu

Useat vapaa-ajattelijayhdistykset ovat jo monien vuosien ajan osallistuneet kansalaisjärjestöjen järjestämään EU-elintarvikeavustusten jakeluun vähävaraisille. Toimintakertomusvuonna jakelu saavutti aikaisempaa suuremman suosion ja myös myönteistä julkisuutta.

Puhujatuki

Liitto jatkoi 1997 käyttöönotettua juhlapuhujien tukijärjestelmää, johon käytettiin Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahaston varojen tuottoa. Puhuja voi saada tukea vuoden aikana enintään kymmenen puheen pitämisestä. Tuki oli enintään 33,64 euroa/puhe.

Palkkiot ja avustukset

Liiton budjetissa on pienten jäsenyhdistysten tukirahasto, josta hakemuksesta myönnetään avustusta yhdistysten toiminnan tukemiseen. Ensi sijassa rahastolla tuetaan normaalista poikkeavia toimintaideoita. Määräraha otettiin ensimmäisen kerran vuoden 1998 budjettiin. Liitto jakoi useita apurahoja muun muassa yhdistysten hautausmaatoimintaan.

Valitus kilpailuviraston päätöksestä

Markkinatuomioistuin antoi päätöksen (20.11.) Vapaa-ajattelijain liiton Kilpailuviraston päätöksestä tekemästä valituksesta.

Kilpailuvirasto teki päätöksen (17.5.2001) liiton vuonna 1997 tekemästä selvityspyynnöstä evankelisluterilaisen kirkon määräävästä asemasta hautaustoimessa. Liitto oli pyytänyt virastoa myös selvittämään, käyttääkö kirkko määräävää markkina-asemaansa väärin. Kilpailuviraston toukokuussa 2001 tekemä päätös oli lähtökohdiltaan, perusteluiltaan ja johtopäätöksiltään täysin erilainen kuin opetusministeriölle antamassaan lausunnossa 21.11.1997. Kilpailuvirasto ei ottanut päätöksessään kantaa liiton esittämiin esimerkkeihin kirkon seurakuntien hautaustoimen määräävästä asemasta.

Markkinatuomioistuin ei ottanut Kilpailuviraston päätöstä käsiteltäväkseen, mutta liitto on valittanut tästä päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Käsittely Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vuodenvaihteessa kesken.

Järjestötoiminta ja tiedotus

Puheenjohtaja, pääsihteeri, järjestösihteeri sekä toimiston- ja taloudenhoitaja vierailivat jäsenyhdistysten tilaisuuksissa esitelmöimässä ja osallistuivat lukuisiin keskusteluihin ja seminaareihin.

Lehtiin kirjoitettiin liittoon ja liiton toimintaan liittyviä puheenvuoroja ja vastineita. Liiton toimisto otti vastaan erilaisia vierailijaryhmiä, samoin toimistonhoitaja vastasi soittajien tiedusteluihin ja antoi tietoja liitosta. Kymmeniä aineistokuoria lähetettiin kiinnostuneille. Liittohallituksen jäsenet antoivat haastatteluja lehdistölle, radioille ja televisiolle sekä kirjoittivat eri lehtiin.

Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat, Vaasan Vapaa-ajattelijat, Varkauden Vapaa-ajattelijat ja Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus osallistuivat jälleen liittokokoukseen. Sen sijaan Salon Seudun Vapaa-ajattelijat pani alulle yhdistyksen purkamishankkeen, joka on kesken vuoden vaihteessa.

Forssan Vapaa-ajattelijain 50-vuotisjuhlat

Forssan Vapaa-ajattelijat piti 50-vuotisjuhlat 18.8. Monipuolisen ohjelman lopuksi todettiin, että vuonna 2003 tulee kuluneeksi 100 vuotta Suomen Sosialidemokraattisen puolueen Forssan puoluekokouksesta, jossa vaadittiin kirkon erottamista valtiosta ja uskonnonopetuksen poistamista kouluista.

Raision Vapaa-ajattelijain 20-vuotisjuhlat

Raision Vapaa-ajattelijat piti 20-vuotisjuhlat 4.10. Tilaisuuden yhteydessä luovutettiin yhdistyksen kahdelle perustajajäsenelle Leila Närhiselle ja Olavi Äärille liiton kultainen ansiomerkki.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälinen humanistinen ja eettinen unioni IHEU piti 15:nen kongressinsa 3.-6.7. Alankomaissa. Kongressi oli samalla järjestön 50-vuotisjuhla. Kongressi antoi Amsterdamin julistuksen 2002. Liitto ei lähettänyt kokoukseen virallista edustajaa.

IHEU:n toiminnanjohtaja Babu Gogineni antoi järjestön nimissä lausunnon, jossa järjestö asettuu tukemaan norjalaisten kaikille pakollisesta kristinusko-, uskonto ja elämänkatsomustiedosta Strasbourgissa toimivalle ihmisoikeustuomioistuimelle tekemää valitusta.

Vapaa-ajattelijain vanha ystävä, Intian Ateistikeskuksen johtaja Lavanam, hänen adoptiotyttärensä Ratna ja Ratnan aviomies Pertti Holopainen vierailivat liiton toimistolla 24.7.

Liitto ja Vapaa Ajattelija -lehti seurasivat kansainvälisiä tapahtumia internetin ja ulkomailta saapuvien lehtien avulla.

TALOUS

Talous pysyi vakaana kertomusvuonna, vaikka valtionavustukset pienenivät edelleen ja tulos heikkeni radikaalisti. Valtion toiminta-avustusta saatiin 21.500 euroa (vuonna 2001 21.864,43 euroa). Kulttuurilehtitukea saatiin 4.000 euroa (5.045,64 euroa). Yhteensä valtionapuja saatiin 25.500 euroa (26.910,07 euroa), vähennystä siis 5,2 %. Valtionavustukset muodostivat 23,7 % (25,7 %) liiton kaikista tuloista.

Liittomaksut olivat ns. A-jäseniltä 16 euroa ja ns. B-jäseniltä 8 euroa. Tuotto oli 20.318,79 euroa (22.913,08 euroa), vähennystä 11,3 %. Liittomaksut muodostivat 22,4 % (21,9 %) liiton kaikista tuloista.

Sijoitustoiminnan bruttotuotto oli 51.987,71 euroa (47.961,46 markkaa) ja nettotuotto rahastosiirtojen jälkeen 25.760,99 euroa (22.923,62 euroa). Sijoitustuotot muodostivat 28,4 % (21,9 %) liiton kaikista tuloista ja kertyivät koroista ja vuokrista. Sijoitustuottojen kasvu nopeutui 15.10. lukien, kun hallitus investoi uuteen asunto-osakkeeseen, joka annettiin vuokralle.

Vapaa Ajattelija -lehden vuositilaushinta oli 22 euroa (20,18 euroa). Tilausmaksuja saatiin 2.599,52 euroa (2.456,55 euroa). Lehti ilmestyi viitenä erillisenä numerona, joista yksi oli kaksoisnumero. Lehden tappio oli 11.466,17 euroa (10.921,95 euroa) ja sen tuotot kattoivat kuluista 37,3 % (41,5 %).

Palvelutoiminnan kulut koostuivat toiminta-avustuksista jäsenyhdistyksille, kulukorvauksista juhlapuhujille ja muusikoille sekä hautausmaa-avustuksista. Juhlapuhujakorvaukset ja hautausmaa-avustukset katettiin Koivistojen rahastosta.

Myyntitoiminnan tulos jatkoi laskuaan ja oli 294,78 euroa.

Toimistohenkilöstön (kaksi osa-aikaista henkilöä) välittömät palkkamenot, 25.667,63 euroa (25.097,27 euroa), olivat liiton kaikista menoista 25,6 % (25,7 %).

Kertomusvuonna sijoitusasuntojen osto käynnistyi uudelleen syksyllä. Muita sijoituksia ei tehty. Sijoituslainoja oli vuoden lopussa 40.000 euroa.

Liitto ei saanut kertomusvuonna yhtään testamenttia eikä isompia lahjoituksiakaan.

Uudenmaan veroviraston maksuunpanopäätöksen perusteella liitto joutui maksamaan ennakonpidätyksen korotuksia, veron lisäyksiä ja sosiaaliturvamaksuja vuosilta 1997-2001 yhteensä 1.468,11 euroa.

Tilikauden tulos on -9.699,82 euroa (+6.780,52 euroa). Tulos heikkeni taas radikaalisti, 16.480,34 euroa.

Taseen loppusumma on 551.691,42 euroa (519.073,94 euroa). Oma pääoma on 498.896,94 euroa.