Vapaa-ajattelijain liitto ry

Vapaa-ajatuksellista ja tieteellisen maailmankatsomuksen kannalta merkittävää kirjallisuutta

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
 
Oheinen luettelo koostuu suomenkielisestä vapaa-ajatuksellisesta ja tieteellisen maailmankatsomuksen kannalta merkittävästä ajankohtaisesta ja ajan tasalla olevasta kirjallisuudesta. Mukana myös kirjoja, jotka muuten saattavat kiinnostaa vapaa-ajattelijoita.

Kirjat

Aaltonen, V.T.: Miksi en kuulu kirkkoon. Vapaa-ajattelijain liitto ry 1953.

Aaltonen, V.T.: Miksi en ole kristitty. 2. painos. Vapaa-ajattelijain liitto ry
1952.

Aaltonen, V.T.: Ristiriitainen Raamattumme. Vapaa-ajattelijain liitto ry 1955.

Adams, Fred & Greg Laughlin: Maailmankaikkeuden elämäkerta: Ikuisuuden fysiikkaa. Like 2002.

Ahmavaara, Yrjö: Esseitä tästä ajasta. WSOY 1987.

Airaksinen, Timo: Moraalifilosofia. WSOY 1987.

Aurejärvi-Karjalainen, Anneli: Perheen omat juhlat: Siviiliseremoniat häistä hautajaisiin. WSOY 1999.

Babcock, M.: Miksi Jumala ei tapa Perkelettä?. Vapaa-ajattelijain liitto ry 1963.

Barrow, John D.: Maailmankaikkeuden alku. WSOY 1995.

La Belle, Maurice: Valistusfilosofit ja Ensyklopedia. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1987.

*Benz, Wolfgang: Holokausti. Vastapaino 2000.

Blackmore, Susan: Meemit - kulttuurigeenit. Art House 1999.

Brockman, Chris: Ateisti kertoo lapselleen jumalista. Kuvittanut Anna
Cammisotto. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1986.

*Bruchfeld, Stéphane & Paul A. Levine: Kertokaa siitä lapsillenne: Kirja
juutalaisten joukkotuhosta Euroopassa 1933-1945. Opetushallitus 2001.

Bury, J.B.: Ajatuksen vapauden historia. Otava 1917.

Byhovski, Bernand: Ludwig Feuerbach. Kansankulttuuri 1980.

Cantell, Kari: Tiedemiehen mietteitä uskosta: Kutsu elämänkatsomukselliseen pohdiskeluun. WSOY 1996.

Crick, Francis: Elämän synty. Kirjayhtymä 1983.

Damasio, Antonio: Descartesin virhe: Emootio, järki ja ihmisen aivot. Terra Cognita 2001.

*Damasio, Antonio: Spinozaa etsimässä: Ilo, suru ja tuntevat aivot. Helsinki: Terra Cognita, 2003.

Damasio, Antonio: Tapahtumisen tunne: Miten tietoisuus syntyy. Terra Cognita 2000.

*Darwin, Charles: Lajien synty. Lyhentäen toimittanut Richard E. Leakey. Kirjayhtymä 1980.

Davies, Paul: Kolme viimeistä minuuttia. WSOY 1994.

Davies, Paul: Viides ihme: Elämän syntyä etsimässä. Terra Cognita 1999.

Dawkins, Richard: Geenin itsekkyys. Art House 1993.

Dawkins, Richard: Sokea kelloseppä. WSOY 1989.

Dawkins, Richard: Viesti miljardien vuosien takaa. WSOY 1995.

Dennett, Daniel C: Miten mieli toimii. WSOY 1997.

Dennett, Daniel C: Tietoisuuden selitys. Art House 1999.

Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs: Ihmisen yhteiskuntien kohtalot. Terra Cognita 2003.

*LeDoux, Joseph: Synaptinen itse: Miten aivot tekevät minusta minut. Terra Cognita 2003.

Ellis, Albert: Uskonto henkisenä sairautena. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1986.

Elo, Pekka & Hannu Simola (toim.): Arvot, hyveet ja tieto: Elämänkatsomustiedon opetuksen 10-vuotisjuhlakirja. Painatuskeskus 1995.

Elo, Pekka & Gun Väyrynen (toim.): Humanistin maailman etiikka. Suomen Humanistiliitto 1997.

Elo, Pekka, Gun Väyrynen & Minna Saarinen-Elo (toim.): Humanistin juhlat. Suomen Humanistiliitto 1996.

*Emmeche, Claus: Tekoelämä. Art House 1995.

Enqvist, Anders: Tiede ja uskonto. Oy Vapaa Ajattelija Ab 2001.

Enqvist, Kari: Kosmoksen hahmo. WSOY 2003.

*Enqvist, Kari: Näkymätön todellisuus. WSOY 1996.

Enqvist, Kari: Olemisen porteilla. WSOY 1998.

Enqvist, Kari: Valo ja varjo. WSOY 2000.

Enqvist, Kari & Jukka Maalampi: Tyhjästä syntynyt: Nykytieteen käsitys
maailmankaikkeuden rakenteesta. WSOY 1994.

Eronen, Matti: Jääkausien jäljillä. Ursa 1991.

Feuerbach, Ludwig: Uskonnon olemuksesta. Otava 1980.

Gefwert, Christoffer (toim.): Kosmologian maailmankuva. WSOY 1980.

Glover, Jonathan: Ihmisyys: 1900-luvun moraalihistoria. Like 2003.

Gould, Stephen Jay: Ihmeellinen elämä: Burgessin esiintymä ja historian kulku. Art House 1991.

*Haaparanta, Leila & Ilkka Niiniluoto: Johdatus tieteelliseen ajatteluun.
Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja no. 3. 1995.

Haila, Yrjö: Vihreään aikaan: Kirjoituksia ihmisen ekologiasta. Tutkijaliitto 1990.

*Hallberg, Pekka (päätoim.): Perusoikeudet. Werner Söderström lakitieto 1999.

Halonen, Ilpo & Arto Siitonen: Ajattelu ja argumentaatio. WSOY 1997.

Hartikainen, Erkki: Islam. Vapaa-ajattelijain liitto ry 1981.
http://www.dlc.fi/~etkirja/et13.htm

Hartikainen, Erkki (toim.):
Peruskoulun elämänkatsomustieto 1-2.

Hartikainen, Erkki (toim.):
Peruskoulun elämänkatsomustieto 3.

Hartikainen, Erkki (toim.):
Peruskoulun elämänkatsomustieto 4

Hartikainen, Erkki (toim.):
Peruskoulun elämänkatsomustieto 5.

Hartikainen, Erkki (toim.):
Peruskoulun elämänkatsomustieto 6.

Hartikainen, Erkki (toim.):
Peruskoulun elämänkatsomustieto 7.

Hartikainen, Erkki (toim.):
Peruskoulun elämänkatsomustieto 8

Hartikainen, Erkki (toim.):
Peruskoulun elämänkatsomustieto 9.

Hartikainen, Erkki (toim.):
Lukion elämänkatsomustieto 1: Ihmisen elämä ja etiikka.

Hartikainen, Erkki (toim.):
Lukion elämänkatsomustieto 2: Maailmankuva.

Hartikainen, Erkki (toim.):
Lukion elämänkatsomustieto 3: Ihminen ja yhteisö.

Hartikainen, Erkki (toim.):
Lukion elämänkatsomustieto 4: Kulttuuritaidot.

Hartikainen, Erkki (toim.):
Lukion elämänkatsomustieto 5: Uskontokritiikin perusteet.

Hartikainen, Erkki: Tieteellinen maailmankatsomus. Toinen, tarkistettu painos. Vapaa-ajattelijain liitto ry 1980.

Hartikainen, Erkki: Tieteellinen maailmankatsomus. 2. painos. Vapaa-
ajattelijain liitto ry, 1980.
http://www.dlc.fi/~etkirja/et12.htm

Hartikainen, Erkki: Yläasteen etiikka 1-3. Vapaa-ajattelijain liitto ry 1985. http://www.dlc.fi/~etkirja/

Hawking, Stephen: Ajan lyhyt historia: Alkuräjähdyksestä mustiin aukkoihin. Kuvitettu laitos. WSOY 1994.

*Hawking, Stephen: Maailmankaikkeus pähkinänkuoressa. WSOY 2003.

Hintikka, Jaakko: Filosofian köyhyys ja rikkaus: Nykyfilosofian kartoitusta. Art House 2001.

Hinton, John: Kun ihminen kuolee. WSOY 1970.

Hoffer, Eric: Tosiuskovainen: Ajatuksia joukkoliikkeiden luonteesta. Otava 1968.

Häyry, Heta, Hannu Karttunen & Matti Virtanen (toim.): Paholaisen asianajaja: Opaskirja skeptikoille. Ursa 1989.

*Häyry, Heta & Matti Häyry: Elämän ehdot: Bioetiikan, vapauden ja vastuun filosofiaa. Yliopistopaino 1997.

Häyry, Heta & Matti Häyry: Abortti ja Eutanasia. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1986.

Häyry, Heta & Matti Häyry: Hyvä, kaunis, tosi: Arvojen filosofiaa.
Yliopistopaino 1997.

Häyry, Heta & Matti Häyry: Rakasta, kärsi ja unhoita: Moraalifilosofisia
pohdintoja ihmiselämän alusta ja lopusta. Kirjayhtymä 1987.

Häyry, Matti: Hyvä elämä ja oikea käytös: Historiallinen johdatus
moraalifilosofiaan. Yliopistopaino 2002.

*Häyry, Matti: Ihannevaltio: Historiallinen johdatus yhteiskuntafilosofiaan.
WSOY 2000.

Häyry, Matti: Mahdollisimman monen onnellisuus: Utilitarismin historia, teoria ja sovellukset. WSOY 2001.

Ingersoll, Robert G.: Jumalat ja Perkeleet. Oy Polytypos 1906.

Ingersoll, Robert G.: Pääkallot. Fitchburg, Massachusetts: Raivaaja 1907.

Ingersoll, Robert G.: Taivas ja helvetti. M.V. Vuolukka 1906.

Ingersoll, Robert G.: Valitut teokset. Tampereen työväen osuuskirjapaino 1906.

Isaksson, Pekka & Jouko Jokisalo: Kallonmittaajia ja skinejä: Rasismin
aatehistoriaa. Like 1999.

*Jalas, Asa: Valtiokirkko. Tarmo 1912.

Järvilehto, Timo: Missä sielu sijaitsee?: Psyykkisen toiminnan hermostollinen perusta. Pohjoinen 1987.

Kaila, Eino: Persoonallisuus. 6. painos. Otava 1982.

Kaila, Eino: Syvähenkinen elämä: Keskusteluja viimeisistä kysymyksistä. 3. painos. Otava 1986.

Kaila, Kai: Hermoston ja käyttäytymisen biologiaa. Otava 1985.

*Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa: Argumentaatio ja kritiikki: Lukemisen,
keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus 1998.

Kamppinen, Matti (toim.): Elämänkatsomustieto. Gaudeamus 1987.

Kamppinen, Matti & Pekka Laihonen & Timo Vuorisalo (toim.): Kulttuurieläin: Ihmistutkimuksen biologiaa. Otava 1989.

*Kane, Gordon: Kvarkkitarha: Alkeishiukkasten maailma. Art House 1995.

Karsten, Rafael: Filosofinen etiikka I: Etiikan periaateoppi. Söderström 1941.

Karsten, Rafael: Luonnonkansojen uskonto. WSOY 1931.

Karsten, Rafael: Pakanuus ja kristinoppi. G.W. Edlund 1912.

Karsten, Rafael: Sosiologian historia pääpiirteissään. Söderström 1945.

Karsten, Rafael: Uskontotieteen perusteet. WSOY 1931.

Keskinäisen riippuvuuden julistus (IHEU). Julkaistu suomeksi Humanisti 3/1989 -lehdessä sekä teoksessa Humanistin maailman etiikka.

Ketonen, Oiva: Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus. WSOY 1981.

Ketonen, Oiva: Ihmisenä olemisesta. Otava 1981.

Ketonen, Oiva: Rajalla: Ihmisen kohtalon pohdintaa. Otava 1980.

Ketonen, Oiva: Se pyörii sittenkin: Tieteenfilosofian peruskysymyksiä. WSOY 1976.

Kiiskinen, Kyösti: Hautauskulttuuri Suomessa: Suomen Hautaustoimistojen Liiton 50-vuotisjuhlakirja. Historiallisen katsauksen kirjoittanut Leena Aaltonen. Suomen Hautaustoimistojen liitto 1992.

Kivivuori, Janne: Paha tieto: Tieteenvastainen ajattelu antiikista uusimpiin kiistoihin. Nemo 2003.

*Kivivuori, Janne: Psykokirkko: Psykokulttuuri, uskonto ja moderni yhteiskunta. Gaudeamus 1999.

*Kivivuori, Janne: Psykokulttuuri: Sosiologinen näkökulma arjen
psykologisoitumisen prosessiin. Hanki ja jää 1992.

Klementjeff, Helena & Saari, Kari: Ajatuksia, mietelmiä ja muistolauseita surun kohdatessa. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1993.

*Korkman, Petter & Mikko Yrjönsuuri (toim.): Filosofian historian kehityslinjoja. Gaudeamus 1998.

*Krauss, Lawrence: Atomi: Matka maailmankaikkeuden alusta elämän syntyyn ja siitä edelleen. Terra Cognita 2003.

Kuparinen, Eero: Aleksandriasta Auschwitziin: Antisemitismin pitkä historia. Atena 1999.

Kurtz, Paul (toim.): Humanistimanifestit I ja II. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1986.

Kurtz, Paul (toim.): Humanistinen manifesti 2000. Julkaistu suomeksi Vapaa Ajattelija -lehdessä 4-5/2000 sekä Humanisti-lehdessä 1/2001.
http://www.kolumbus.fi/humanistiliitto/manifesti.html

Kuure, Kari & Juhani Kyröläinen & Göte Nyman & Jukka Piironen: Katoavatko ufot?: Ufoilmiön kriittistä tarkastelua. Ursa 1993.

Kuusela, Anssi & Ilkka Niiniluoto: Tieto - hyvän elämän perusta. Valtion
painatuskeskus 1989.

Kyröläinen, Juhani & Pekka Teerikorpi: Ufojen arvoitus. Ursa 1980.

Köppen, Gerhard: Ruotsin vapaa-ajattelijaliikkeen historiasta. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1987.

*La Mettrie, Julien Offray de: Ihmiskone. 23°45 2003.

Lagerspetz, Kari: Sattumasta säätelyyn: Eliöt sopeutuvina säätelyjärjestelminä. WSOY 1983.

Lagerspetz, Kirsti: Psykologia - järjen ja tunteen tiede. Tammi 1990.

Lahtinen, Tuomo: Polttohautaus Suomessa: Aatehistoria ja kehitys. Åbo Akademi 1989.

Laihonen, Pasi, Jukka Salo & Timo Vuorisalo: Evoluutio: Miten elämä kehittyy. Otava 1986.

Laine, T. P.: Kuka hän oli?: Uusi näkökulma Jeesuksen elämään. Atena 2001.

*Lammenranta, Markus: Tietoteoria. Gaudeamus 1993.

Leakey, Richard & Roger Lewin: Ihmisen synty: Mitä uusimmat tutkimukset paljastavat ihmisen varhaisvaiheista sekä tulevasta kehityksestä. Kirjayhtymä 1978.

Leakey, Richard: Ihmisen jäljillä. Kirjayhtymä 1981.

Leakey, Richard: Ihmiskunnan juuret. WSOY 1995.

Leakey, Richard: Ihmisyyden synty. Otava 1993.

Lehti, Raimo: Leijonan häntä: Luoko tietoa luonto vai ihminen?. Ursa 2001.

Lehti, Raimo & Jan Rydman (toim.): Imago Mundi: Ihmisen ja tieteen uudet maailmat. Ursa 1993.

Lindeman-Viitasalo, Marjaana (toim.): Toden näköiset harhat. Duodecim 1995.

Lindfors, Pertti: Marxilaisuus ja tiede: Tutkielma tieteellisestä
sosialismista. Kirjamaailma 1967.

Longair, Malcolm: Räjähtävä maailmankaikkeus. Ursa 1992.

Mahendra: Jumalanpilkka. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1986.

Mayr, Ernst: Biologia - elämän tiede. Art House 1999.

Mayr, Ernst: Evoluutio. WSOY 2003.

McGurk, Harry (toim.): Lapsen sosiaalinen kehitys. Weilin+Göös 1982.

Miettinen, Matti A.: Uskonnolliset ihmeparantumiset lääketieteellis-
psykologisesta näkökulmasta. Kirkon tutkimuskeskus 1990.

Miettinen, Seppo: Logiikka. Gaudeamus 2003.

Monod, Jacques: Sattuma ja välttämättömyys: Tutkielma modernin biologian luonnonfilosofiasta. 2. painos. WSOY 1984.

Murray O'Hair, Madalyn: Ateismin aapinen. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1986.

Murray O'Hair, Madalyn: Ateistit ja agnostikot. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1986.

Niiniluoto, Ilkka: Informaatio, tieto ja yhteiskunta: Filosofinen
käsiteanalyysi. 5., täydennetty painos. Edita 1996.

Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen- ja teorianmuodostus. Otava 1980.

Niiniluoto, Ilkka: Järki, arvot ja välineet: Kulttuurifilosofisia esseitä.
Otava 1994.

Niiniluoto, Ilkka: Maailma, minä ja kulttuuri: Emergentin materialismin
näkökulma. Otava 1990.

Niiniluoto, Ilkka: Tiede, filosofia ja maailmankatsomus: Filosofisia esseitä tiedosta ja sen arvosta. Otava 1984.

Niiniluoto, Ilkka: Tieteellinen päättely ja selittäminen. Otava 1983.

Niiniluoto, Ilkka: Totuuden rakastaminen: Tieteenfilosofisia esseitä. Otava 2003.

*Niiniluoto, Ilkka & Heikki J. Koskinen (toim.): Wienin piiri. Gaudeamus 2002.

*Nordin, Svante: Filosofian historia: Länsimaisen järjen seikkailut Thaleesta postmodernisteihin. Pohjoinen 1999.

Oittinen, Vesa: Marxilainen uskontokritiikki: Tieteellisen ateismin
lähtökohtia. Kansankulttuuri 1979.

Oja, Heikki (toim.): Seti - Vieraan älyn etsintä. Ursa 1994.

Palo, Jorma: Saanko elää, saanko kuolla: Hoidon rajat. WSOY 1992.

*Palo, Jorma: Sängyssä vai kylppärissä: Arjen etiikkaa. WSOY 1996.

Perusoikeuskomitean mietintö (1992:3). Valtion painatuskeskus 1992.

Pikkusaari, Jussi: Vaikea vapaus: Sosialidemokratian häviö kirkolle 1850- luvulta 1920-luvulle käydyssä Suomen kulttuuritaistelussa. Väitöskirja. Suomen historiallinen seura 1998.

Portin, Petter: Perinnöllisyys, ihminen ja luonto. WSOY 1983.

Pyysiäinen, Ilkka: Jumalan selitys: 'Jumala' kognitiivisena kategoriana. Otava 1997.

Rees, Martin: Avaruuden avainluvut. WSOY 2001.

*Rees, Martin: Ennen alkua: Oma maailmankaikkeutemme ja muut. Ursa 2000.

Ridley, Matt: Jalouden alkuperä: Epäitsekkyyden ja yhteistyön biologiaa. Art House 1999.

Rouhe, Ari: Suomen evankelisluterilaisen kirkon oikeudellinen erityisasema uskonnonvapausongelmana. OTK-tutkielma. Turun yliopisto 1990.

Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia 1-2. WSOY 1992.

Rydman, Jan (toim.): Maailmankuvaa etsimässä. WSOY 1997.

Räisänen, Heikki: Tuhat ja yksi tulkintaa: Luova näkökulma Raamattuun.
Yliopistopaino 1989.

*Saari, Kari: Vapaa-ajattelijan käsikirja. Oy Vapaa Ajattelija Ab 2000.
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kasikirja/

*Salmela, Mikko: Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata. Otava 1998

Salonen, Armas: Persian muinaisuus ja kulttuuri. Otava 1967.

Salonen, Armas: Sumeri ja sen henkinen perintö: eritoten Vanhassa
testamentissa. Otava 1962.

Sangharakshita: Buddhalaisuus ja jumalanpilkka. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1987.

Scheinin, Martin: Yhteiset ihmisoikeutemme. Suomen YK-liitto 1998.
http://www.ykliitto.fi/iotieto/ihmoik.htm

Sekulaarihumanistinen julistus. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1986.

Selin, Risto: Ihmeellinen maailma: Skeptikon tietosanakirja. Ursa 2001.
http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/

Selin, Risto & Marketta Ollikainen & Ilpo V. Salmi (toim.): Paholaisen
asianajajan paluu: Opaskirja skeptikolle. Ursa 1997.

Seppo, Juha: Kansainvälinen vapaa-ajattelijaliitto 1880-1905. Suomen
Kirkkohistoriallinen Seura 1991.

Seppo, Juha: Vapaa-ajattelijaliikkeen organisoituminen ja sen herättämä kiista Suomessa 1936-1946. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura 1992.

Seppo, Juha: Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa. Edita 2003.

Shibles, Warren: Emootiot: Lisää etiikkaa lapsille ja nuorille. Toimittanut
Erkki Hartikainen. Vapaa-ajattelijain liitto ry 1979.
http://www.dlc.fi/~etkirja/myweb/et5.htm

Shibles, Warren: Etiikkaa lapsille ja nuorille. Toimittanut Erkki Hartikainen. Vapaa-ajattelijain liitto ry 1979.
http://www.dlc.fi/~etkirja/myweb/et6.htm

Smoker, Barbara: Humanismi. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1986.

*Smolin, Lee: Kvanttipainovoima. WSOY 2002

Sollamo, Raija (toim.): Paimentolaisten uskonnosta kirkkolaitokseksi. Suomen Eksegeettinen Seura 1991.

Stein, Gordon: Kuinka väittelet teistin kanssa (ja voitat). Oy Vapaa Ajattelija Ab 1987.

Tenkku, Jussi: Vanhan ja keskiajan moraalifilosofian historia. Gaudeamus 1981.

Tiukkanen, Arto: Vapaa-ajattelu Helsingissä: Helsingin Vapaa-ajattelijat ry 1936-1996. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry 1998.

Toivonen, Raimo: Uskonnottoman oikeusopas. Raimo Toivonen 1997.

Tuomela, Raimo: Tiede, toiminta ja todellisuus: Tieteellisen maailmankäsityksen filosofiset perusteet. Gaudeamus 1983.

Tähtitaivaan arvoituksia. Ursa 1984.

Uskonto ja terveys. Lääkintöhallituksen julkaisu. Valtion painatuskeskus 1990.

Vaismaa, Aaro (toim.): Kansanhumanismin ABC: Suomalaisen humanistiliikkeen sanomaa ja historiaa kolmelta vuosikymmeneltä. Suomen Humanistiliitto ry 1998.

*Valste, Juha: Apinasta ihmiseksi: Olemme kaikki yhtä suurta perhettä. WSOY 2004.

Valtaoja, Esko: Kotona maailmankaikkeudessa. Ursa 2001.

Valtonen, Mauri: Kvasaareja ja mustia aukkoja. Ursa 1992.

Vapaa-ajattelijain liitto ry: Kulttuuriohjelma. 1993.
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kulttuuriohjelma/

Vapauden kaipuu: Valikoima ateistista lehtirunoutta. Oy Vapaa Ajattelija Ab 1987.

*Ward, Peter W. & Donald Brownlee: Planeetta Maan elämä ja kuolema. Ursa 2003.

Webster, Stephen: Elämän kehitys. Otava 2000.

Weinberg, Steven: Unelmia viimeisestä teoriasta. Art House 1999.

Westermarck, Edward: Avioliiton historia. WSOY 1932.

Westermarck, Edward: Moraalin synty ja kehitys. WSOY 1933.

Westermarck, Edward: Siveys ja kristinusko: Esitelmä. Ylioppilasyhdistys Prometheus 1907.

Westermarck, Edward: Kristinusko ja moraali. Otava 1984.

*Wilson, Edward O.: Konsilienssi: Tiedon yhtenäisyys. Terra Cognita 2001

Virsu, Veijo: Aivojen muotoutuvuus ja kuntoutuminen. Kuntoutussäätiö 1991.

Voipio, Väinö: Jumalan puolustus: Usko - ajatus - runo. Gummerus 1961.

Voipio, Väinö: Kahleissa vai vapaana. Gummerus 1967.

Voipio, Väinö: Pelotuksen uskonto. Gummerus 1969.

Voipio, Väinö: Vihreä katkismus. Vapaa-ajattelijain liitto ry 1973.

Lehdet

Humanisti vuodesta 1988.

Järjen ääni vuodesta 2002.

Pakanasanomat vuodesta 2003.
http://tampere.vapaa-ajattelijat.fi/pakanasanomat/

Skeptikko vuodesta 1988.
http://www.skepsis.fi/lehti/

Vapaa Ajattelija vuodesta 1945.
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki puh. 0440 715 601 fax (09) 739 055
email
val@vapaa-ajattelijat.fi
Kommentoitavaa sivuista? Ruusuja ja risuja? Kerro se meille!