Vapaa-ajattelijain liiton toimintakertomus 2019

Vapaa-ajattelijain yhteiskuntavaikuttamisen painopisteinä olivat lasten ja nuorten oikeuksiin liittyvät kysymykset päivähoidossa, peruskoulussa ja lukioissa. Toimimme elämänkatsomustiedon eli ET:n aseman vahvistamiseksi ja sen avaamiseksi kaikille.

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO RY                                                                            
Liittohallituksen 13.6. esitys liittokokoukselle 26.-27.9.2020

Toimintakertomus 2019

1. Yleistä
2. Toiminnan johto
3. Työryhmät
4. Jäsenistö ja jäsenyhteistyö
5. Toimisto, kokoustila ja kirjasto
6. Talous
7. Tiedotustoiminta ja yhteiskuntavaikuttaminen
8. Kansainvälinen toiminta


1. Yleistä

Vuosi 2019 oli vaalivuosi, ja liiton ylläpitämällä uskonnonvapaus.fi-sivulla oli vaalikone, jonka käyttäjämäärä lisääntyi ja johon vastasi aiempaa enemmän ehdokkaita. Lähetimme puolueille hallitusohjelmatavoitteemme ennen vaaleja ja myös vaalien jälkeen yhdessä Suomen Humanistiliiton kanssa. Uudenhallituksen ohjelmaan tavoitteemme eivät päätyneet.

Huhtikuussa 2019 järjestimme kolmannen kerran eduskunnalle tunnistuksettoman tilaisuuden ennen valtiopäivien avajaisia yhdessä Humanistiliiton kanssa. Sen jälkeen viisi kansanedustajaa teki aloitteen tilaisuuksien virallistamisesta. Eduskunnan puhemiesneuvosto asettikin syksyllä juhlamenotoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu myös käsitellä tunnustuksettomien tilaisuuksien asemaa.

Vapaa-ajattelijain yhteiskuntavaikuttamisen painopisteinä olivat lasten ja nuorten oikeuksiin liittyvät kysymykset päivähoidossa, peruskoulussa ja lukioissa. Toimimme elämänkatsomustiedon aseman vahvistamiseksi sekä sen avaamiseksi kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi. Uuden hallituksen hallitusohjelmaan ET:n avaaminen ei kuitenkaan tullut, mutta syksyllä opetusministeri ilmoitti, että asiaa aletaan selvittää ministeriössä.

Toimimme edelleen uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten lopettamiseksi päivähoidossa ja peruskoulussa viitaten opetussuunnitelman perusteiden ”uskonnolliseeni ja katsomukselliseen sitouttamattomuuteen” sekä Opetushallituksen ohjeissa mainittuun mahdollisuuteen, ”ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana tai varhaiskasvatuksen toiminta-aikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia”. Uskontokuntiin kuulumattomien vanhempien yhteistoiminta syrjiviä käytäntöjä vastaan aktivoitui vuonna 2019.

Liiton edistämä yhteiskunnan maallistuminen eteni tapakulttuurissa ja lainsäädännössä. Siviilivihkimisten osuus on noussut yli 60 prosentin. Vauvojen ev.-lut. kirkkoon liittämisen osuus laskialle65 prosenttiin. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli vuoden lopussa yli 28 prosenttia, kun ev.-lut. kirkon jäsenosuus laski 68,6 prosenttiin. Kirkosta eronneista lähes 52 000käytti eroakirkosta.fi -palvelua.Jatkoimme yhteistyötä muiden sekulaarijärjestöjen kanssa.

Liitto antoi tehtävänsä mukaisesti edelleen lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita, joiden tavoitteena oli ihmisten yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun sekä uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistäminen erityisestijulkisen vallan, valtion ja kuntien toiminnassa. Liiton ja yhdistysten nettisivujen ylläpitoa jatkettiin, samoin projektien ja toimintaryhmien nettisivuja. Vapaa Ajattelija -lehteä ilmestyi neljä numeroa, ja 3/2019 ilmestyi 70 000 kappaleen painoksena.

2. Toiminnan johto

Liiton toimielimet vuonna 2019 olivat seuraavat:

2.1 Liittovaltuusto

Jape Lovén, puheenjohtaja, Timo Mykrä, varapuheenjohtaja (Juha Toivonen), Robert Brotherus (Anneli Aurejärvi-Karjalainen), Jani Hinkka (Otto Chrons), Marianne Ikävalko (Soile Itäluoma), Kari Pasanen (Mikko Merikivi), Tauno Perkiö (Tanja Laine), Tapio Pilli (Jari Peltonen) Reijo Raappana (Tuula Raappana), Aki Räisänen (Ari Sulopuisto), Liisa Taskinen (Raimo Heikkinen). Liittovaltuuston sääntömääräinen kevätkokous 18. toukokuuta hyväksyi toimintakertomuksen, käsitteli tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden edelliseltä tilikaudelta. Sääntömääräinen syyskokous 16. marraskuuta hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.

2.2 Liittohallitus

Kaj Torrkulla, puheenjohtaja Marko Lakkala (Timo Karjalainen), Mikko Muilu (Ritva Ahonen), Binar Mustafa (Thomas Mangs), Terttu Rautiainen (Pertti Periniva), Yki Räikkälä (Tomi Pinomäki), Reetta Tuomainen (Nina Kejonen), Antti Värri, varapuheenjohtaja (Kari Hännikäinen), Esa Ylikoski, pääsihteeri (Riku Salminen)

Liittohallitus kokoontui viisi kertaa. Viime kaudella nimetyt työryhmät ovat jatkaneet toimintaansa.

2.5. Toimihenkilöt

Vapaaehtoistyöpohjalta toimivat edelleen varapuheenjohtajana Antti Värri, pääsihteerinä Esa Ylikoski ja taloudenhoitajana Reetta Tuomainen. Vapaa Ajattelija -lehden taittoon ja kirjanpitoon käytettiin ostopalveluja ja lehden toimitussihteerille on maksettu numerokohtainen palkkio.

3. Työryhmät

3.1. Taloustyöryhmä

Jäsenenä olivat Kaj Torrkulla, Reetta Tuomainen, Antti Värri ja Esa Ylikoski.

3.2. Vapaa Ajattelija-lehden toimituskunta (toimitusneuvosto)

Päätoimittajana toimi Esa Ylikoski ja toimituksen muina jäseninä Maria Enebäck, Julia Lintulaakso, Jori Mäntysalo, Yki Räikkälä sekä Eero Suorsa toimitussihteerinä. Taittopalvelut on hankittu Dorian Films Ky:ltä. Näköislehti sekä juttukohtaisia linkkejä julkaistiin liiton nettisivulla.

Lehti ilmestyi neljä kertaa. Numero 3/2019 julkaistiin yhdessä Helsingin seudun vapaa-ajattelijain Uskomaton-lehden yhteisnumerona 70 000 kappaleen painoksena, josta pääosa levisi Voima-lehden liitteenä. Valtion kulttuurilehtitukea saatiin 2000 euroa vuonna 2019. Lehti oli jälleen esillä mm. Educa-messuilla tammikuussa, Maailma kylässä -tapahtumassa Helsingissä toukokuussa, Pride-tapahtumassa kesäkuussa ja Helsingin kirjamessuilla lokakuussa.

3.3. Nettityöryhmä

Liiton sähköpostiryhmiä, nettisivuja ja facebook-sivuja hoitivat Marko Koivuniemi, Jori Mäntysalo, Riku Salminen, Kaj Torrkulla ja Esa Ylikoski.

3.4. Hautausmaatyöryhmä

Hautausmaatyöryhmän puheenjohtajana toimii Pertti Periniva, ja liittokokouksen jälkeen jäseneksi nimettiin Jukka Kim ja Aki Räisänen.

3.5. Asuntotyöryhmä

Asuntotyöryhmän puheenjohtajana toimi Antti Värri ja jäsenenä Thomas Mangs. Työryhmä on jatkanut sijoitusasuntojen korjaustarpeiden seurantaa, ja toimikauden alussa päättyi yhden asunnon saneeraus, joka oli alkanut jo edellisenä vuonna.

3.6. Koulujen materiaali- ja vierailutoiminnan työryhmä

Puheenjohtajana toimi Mikko Muilu ja jäseninä Kari Hännikäinen ja Esa Ylikoski. Jäsenten tuottamien ja oppilaitoksissa pitäminen esitysmateriaalien jakamista ja kehittämistä on jatkettu. Kouluyhteistyötä käsiteltiin myös toimintaseminaarissa toukokuussa.

3.7. Sääntömuutostyöryhmä

Työryhmä valmisteli esityksen uusista säännöistä liittohallitukselle, joka maaliskuussa lähetti luonnoksen yhdistyksille järjestökäsittelyyn. Sääntöuudistusta esiteltiin myös liiton toimintaseminaarissa toukokuussa. Sen pohjalta työryhmä valmisteli sääntöesityksen, jonka liittohallitus päätti lähettää ennakkotarkastukseen Patentti- ja rekisterihallitukseen. Puheenjohtajana on toiminut Jape Lovén ja työryhmän muina jäseninä Laura Mäntysalo, Kari Pasanen, Liisa Taskila ja Esa Ylikoski, joka toimi myös sihteerinä.

4. Jäsenistö ja jäsenyhteistyö

4.1 Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistyksiä on 20. Jäsenyhdistykset tilittivät vuodelta 2019liittomaksuja yhteensä 1336 henkilöjäsenestä. Niiden lisäksi yhdistyksissä voi olla jäseniä, joita on jäsenmaksu rästissä vuodelta 2019 sekä joitakin vapaajäseniä. Yleensä vapaajäsenoikeuksia ei enää myönnetä.

Alla yhdistyskohtaiset jäsenmäärät, joista on tilitetty vuoden 2019 liittomaksut (suluissa vuoden 2018 liittomaksutilitykset).

Yhdistyksen nimi                                      2019              2018

• Etelä-Karjalan                           12                  19
• Forssan VA                                34                  36                 

• Helsingin VA                           408                  407               

• Joensuun VA                             31                  17                 

• Kainuun VA                              48                  45                 

• Kemin VA                                 84                  85                 

• Keski-Suomen VA                    57                  56                 

• Keski-Uudenmaan VA              36                  35                 

• Kotkan VA                               121                  126               

• Kouvolan VA                            18                  19                 

• Lahden VA                                62                  68                 

• Luoteis-Lapin VA                     22                  23                 

• Nokian VA                                6                   20                 

• Oulun seudun VA                      35                  36                 

• Raision VA                                14                  15                 

• Rovaniemen VA                         3                   3                     

• Satakunnan VA                         46                  42                 

• Seinäjoen VA                            11                  15                 

• Tampereen VA                        215                  203                

• Turun VA                                  73                  71                 

YHTEENSÄ liittomaksutilityksiä vuonna 2019 oli 1 336 henkilöjäsenestä, mikä oli viisi vähemmän kuin vuoden 2018 tilitykset, 1 341. Tilitysten määrä nousi kahdeksassa yhdistyksessä, laski 11:ssä yhdistyksessä ja pysyi ennallaan yhdessä. Muutokset olivat yleensä pieniä. Suurin nousu oli Joensuun vapaa-ajattelijoissa (+14) ja suurin lasku Nokian vapaa-ajattelijoissa (-14).

4.2 Jäsenyhteistyö ja vierailut jäsenyhdistyksissä

Liitto järjesti 18. – 19. toukokuuta Tampereella toimintaseminaarin, johon osallistui 45 yhdistysaktiivia eri puolilta maata. Lauantaina oli myös liittovaltuustonkevätkokous samalla kun muut seminaarin osallistujat tutustuivat Tampereen yhdistyksen toimintaan. Seminaarissa käsiteltiin liiton sääntöuudistusta, henkisen tuen antamisen perusteita sekä kouluyhteistyötä. Lisäksi pohdittiin yhdistysten toiminnan kehittämistä ja Vapaa Ajattelija -lehden sisältöä. Liitto tuki taloudellisesti hakemusten perusteella yhdistysten hautausmaiden ylläpitoa ja kehittämistä. Tukea myönnettiin Forssan ja Kotkan yhdistyksille. Niiden lisäksi hautausmaata ylläpitävät Kainuun, Kemin, Keski-Suomen, Kouvolan, Luoteis-Lapin ja Satakunnan jäsenyhdistykset.

Liitto antoi tukea paikallistoimintaan ja sen lisäksi antoi hakemusten perusteella tukea yhdistysten toimintaan sekä puhujatoimintaan. Helsingin, Joensuun, Kotkan, Satakunnan ja Turun yhdistyksillä oli tapahtumia, joihin myönnettiin toimintatukea. Kotkan vapaa-ajattelijat ja yhdistyksen hautausmaa täyttivät 90 vuotta. Helsingin seudun yhdistyksen Uskomaton-lehden julkaisemiseen liittyen liitto teki yhteistyötä Vapaa Ajattelija -lehden numeron 3/2019 julkaisuun liittyen.

Yhteyttä jäsenyhdistyksiin on pidetty sähköpostissa yhdistykset-listan kautta sekä puhelimitse. Yhdistysten tilaisuuksissa ja kokouksissa on pyynnöstä ollut liiton edustaja. Pääsihteeri vieraili vuonna 2019 Joensuussa ja Kajaanin yhdistyksen 60-vuotistapahtumassa Helsingin seudun vapaa-ajattelijain toimintaan osallistumisen lisäksi. Yhdistysten jäseniin on pidetty yhteyttä liiton tiedotus- sekä keskustelu-listoilla sekä osin myös Facebook-ryhmässä Vapaa-ajattelijain Liitto ry official.

Yhdistysten jäsenten keskinäisiä tapaamisia on ollut Satakunnan Jumalattomien kesäpäivien yhteydessä Porissa. Varsinkin Tampereen ja Helsingin yhdistyksissä on kokoustoiminnan lisäksi pidetty kuukausittain avoimia keskustelutilaisuuksia.

5. Toimisto, kokoustila ja kirjasto

Liiton toimisto- ja kokoustila sekä alakerran varastotila ovat edelleen osoitteessa Neljäs linja 1. Kirjastosta voi lainata kirjoja sopimuksen mukaan ja kun liiton toimihenkilö on paikalla. Kirjasto sai kirjalahjoituksen GunWinteriltä.

6. Talous

6.1. Yleistä

Liittomaksujen ja Taiteen edistämiskeskuksen (TAIKE) avustusten ohella toiminnan rahoituksessa merkittävä osuus oli liiton omistamien asuntojen vuokratuotolla. Asuntojen kunnossapitoon käytettiin aiempaa enemmän rahaa. Liiton tulos oli vuoden 2019 tilikaudelta 11 892,99 euroa ylijäämäinen, mikä johtui edellisvuoden tapaan suurelta osin palkkakustannusten ja palvelujen oston vähäisyydestä ja vapaaehtoistyön roolinlisääntymisestä edelleen. Varsinaisen toiminnan suurin taloudellinen panostus kohdistui Vapaa Ajattelija -lehden julkaisuun. Liittomaksuja eli jäsenyhdistysten keräämistä jäsenmaksuista liitolle maksamia osuuksia liitto sai yhteensä 14 688,00 euroa.

TAIKE:n myönsi kulttuurilehtitukea Vapaa Ajattelija -lehdelle 2000 euroa. Poikkeuksena aikaisempiin vuosiin liitto ei saanut vuonna 2019 ollenkaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta. Liitto ei myöskään saanut OKM:ltä haettua kahta projektirahoitusta.

6.2. Jäsenmaksut ja jäsenyydet

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on Prometheus-leirin tuki ry:n (Protun) yhteisöjäsen ja on myös Protun perustajajäsen. Protu-leirien osallistujamäärä nousi vuonna 2019 uuteen ennätykseen, yli tuhanteen; leirien määrän lisäämiseen toivotaan uusia ohjaajia.

Liitto on osakkaana Prometheus-seremoniat Oy:ssä, joka tarjoaa uskonnottomia seremoniapalveluja, puhujia, todistuksia ja neuvontaa varsinkin eteläisessä Suomessa.Pro-Seremonioiden toiminta kasvoi vuonna 2019 hieman edellisvuoden tapaan.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on jäsenenä Humanists International -järjestössä (HI), jonka aiempi nimi oli International Humanist and Ethical Union (IHEU), ja täysjäsen European Humanist Federation -järjestössä (EHF).

6.3. Liiton omistamien vuokra-asuntojen tilanne ja hallinnointi

Vuokraturva Oy huolehti edelleen vuonna 2019 siitä, että asunnoissa on jatkuvasti maksavia vuokralaisia. Hallinnointiturva Oy huolehtii liiton omistamien asuntojen isännöinnistä. Yhdessä asunnossa saatiin vuoden alussa päätökseen vuonna 2018 alkanut peruskorjaus.

6.4. Paikallistoiminnan tukeminen ja avustukset

Liiton julkaisemalle Vapaa Ajattelija -lehdelle myönnettiin kulttuurilehtitukea 2000 euroa.

Paikallisen toiminnan kuluihin suunnattiin liiton suoraa rahoitusta, ja sen lisäksi hakemuksesta myönnetyistä avustuksista pääosa suuntautui yhdistysten toiminnan tukemiseen. Suurin summa myönnettiin Helsingin seudun vapaa-ajattelijain Uskomaton -lehden julkaisuun, joka tapahtui syksyllä Voima -lehden liitteenä, siten myös valtakunnallisena lehtenä. Liitto maksoi liiton jäsenyhdistysten jäsenille hakemuksesta enintään 100 euroa tukea Pro-Seremonioiden palvelujen käytöstä, jos nimiäis- tai häätilaisuuden järjestäjä tai hautauksissa vainaja tai vainajan lähiomainen oli liiton jäsenyhdistysten jäsen. Hakemuksia tuli vähän.

Myös eräillä jäsenyhdistyksillä on tarjota uskonnottomia puhujia siviiliseremonioihin, ja liitto tuki myös niidenpuhujatoimintaa Pohjois-Suomessa.

Yhdistysten jäsenhakemuksista suurin osa on tehty liiton www-sivun lomakkeella. Hakijoiden mediaani-ikä palasi vuoden 2017 lukemiin ja oli nyt 44 vuotta. Kaikki netin kautta yhdistyksiin välittyneet jäsenhakemukset eivät johtaneet ensimmäisen jäsenmaksun maksamiseen ja jäsenyyden syntyyn.

6.5. Talouden ja toiminnan tarkastaminen

Tilintarkastajanatoimi HTM Timo Vilén. Toiminnantarkastajana oliEeva Hartikainen ja varatoiminnantarkastajana Kalevi Hölttä. Liiton toimihenkilöt ovat huolehtineet tositetarkastuksesta.

7. Tiedotustoiminta ja yhteiskuntavaikuttaminen

7.1. Tiedotteet, kannanotot ja lausunnot sekä muu yhteiskuntavaikuttaminen

Liitto laati toimikaudella aiempaa vähemmän kannanottoa ja lausuntoa, koska lainsäädäntötyö oli hiljaisempaa ennen ja jälkeen eduskuntavaalien. Lähetimme puolueille hallitusohjelmaa koskevia tavoitteita ennen vaaleja ja pian vaalien jälkeen yhdessä Suomen Humanistiliiton kanssa. Usein annetusta lausunnosta tai aloitteesta tehtiin myös lehdistötiedote. Liiton nettisivuilla julkaistut lausunnot, kannanotot ja mediatiedotteet otsikot alla aikajärjestyksessä (vapaa-ajattelijat.fi/ ja vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot). Osa liiton näkemyksistä on nettisivuilla tuotu esiin myös liiton toimihenkilöiden blogeissa. Lausuntoja on annettu sekä pyydettäessä että oma-aloitteisesti. Varsinaisten lausuntojen lisäksi liitto on antanut ennakoivia kehittämisehdotuksia ja kannanottoja eri ministeriöiden säädösvalmistelutyötä tekeville työryhmille. Lausuntojen määrä oli vuonna 2019aiempia vuosia pienempi, koska vaalivuodesta johtuen käynnissä olevia hankkeita oli vähemmän.

Liiton uskonnonvapaus.fi -sivuston uutisista ja muutoksista saa pyynnöstä tiedotteita. Tämän lisäksi esimerkiksi eroakirkosta.fi-palvelu on tiedottanut omilla tiedotteillaan.

7.2. Mediaseuranta ja mediayhteydet

Mediaseurantaa tehdään omatoimisesti nettiavusteisesti sekä yhdistystoimijoiden aluemedioista antamien tietojen avulla. Tiedotteita on lähetetty samaan tapaan kuin edellisenä vuotena.

7.3. Julkiset esiintymiset

Liiton puheenjohtaja Kaj Torrkulla ja pääsihteeri Esa Ylikoski esiintyivät liiton edustajina vuonna 2019 mediatiedotteiden kommenttiosuuksissa sekä niiden pohjalta tulleissa yhteydenotoissa mediassa.

Liiton uusituilla nettisivuilla julkaistiin edelleen blogeja. Liiton edusajat ovat tuoneet liiton asioita esille Vapaa-ajattelijat official -facebook-ryhmässä. Liiton facebook-sivuilla on julkaistu liiton tiedotteita.

Liiton edustajat osallistuivat Helsingin seudun ja Tampereen vapaa-ajattelijain aktiivien kanssa opetusalan Educa-messuille Helsingissä tammikuussa. Liiton esiteaineistoa ja lehti oli esillä esittelypöydällä Helsingin nuoret filosofit ry:n järjestämässä Nuorten filosofiatapahtumassa Nufitissa tammikuussa. Vapaa Ajattelija -lehti oli esillä Helsingin Kirjamessuilla lokakuussa.

7.4. Jäsenlehti, esitteet, nettisivut ja muu markkinointivarustus

Liitto julkaisee Vapaa Ajattelija -lehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Numero 3/2019, Uskomaton Vapaa ajattelija, ilmestyi yhteistyössä Helsingin seudun vapaa-ajattelijain kanssa. Sen 70 000 kappaleen painos jaettiin pääosin Voima-lehden liitteenä. Vapaa Ajattelija tuo esiin uskonnotonta sekulaaria ajattelua ja kulttuuria myös laajemman yleisön tietoon. Painos on ollut 2300 kappaletta. Tilaajina on myös liiton ulkopuolisia yksityishenkilöitä sekä useita kirjastoja. Yhteensä maksavia tilaajia on hieman alle 100. Ilmaisjakeluna lehden saa yli 140 vastaanottajaa. Vapaa Ajattelija -lehti on luettavissa myös netissä näköislehtenä ja sen juttuja julkaistaan liiton nettisivuilla myös erikseen.

Liitto jatkoi aiemmin suunniteltujen esitteiden tulostamista ja jakamista. Esitteet ja niistä otetut päivitetyt lisäpainokset on voitu painaa toimiston kopiokoneella. Niitä on toimitettu yhdistyksille ja isoihin tapahtumiin jakoon. Liiton pääsivustona netissä toimi edelleen vapaa-ajattelijat.fi. Sivustoa päivitettiin aktiivisesti vuonna 2019. Julkaistiin blogeja. Liiton facebook-sivun käyttöä aktivoitiin loppuvuotena. Myös liiton facebook-ryhmässä Vapaa-ajattelijain liitto ry official on tiedotettu ja keskusteltu aktiivisesti, ja tässä moderoidussa ryhmässä on yli 2400 jäsentä, joista vain osa on liiton jäseniä. Liitto hankkimaa telttaa käytettiin vuonna 2019 Maailma kylässä -tapahtumassa Kaisaniemessä ja Pride-festivaaleilla Kaivopuistossa. Liiton uusi banderolli Yhdenvertaisuuden puolesta Vapaa-ajattelijat oli Pride-kulkueissa Helsingissä, Oulussa ja Turussa. Teltta oli myös Mahdollisuuksien torilla Lahdessa sekä Joen yössä Joensuussa. Muissa sisä- ja ulkoilmatapahtumissa käytettävissä olivat edelleen myös liiton ständit ja viirit ja niitä myös lainattiin yhdistysten tapahtumiin.

7.5 Laajapohjaiset toimintaryhmät ja muu yhteistyö

Liitto ylläpitää uskonnonvapaus.fi-sivua, joka on laajin suomenkielinen uskonnon ja vakaumuksen vapautta käsittelevä sivu. Sivulla oli eduskuntavaalien vaalikone, johon vastasi 763 ehdokasta, joista 39 tuli valituksi. Tulos parani selvästi eduskuntavaalien 2015 koneesta. Sivulla on reilut sata kiinteää artikkelia ja vuoden aikana julkaistiin noin 30 uutista. Kävijämääriä mittaa karkeasti erillisten ip-osoitteiden määrä, kun hakukoneiden robotit on poistettu. Näin mitaten alkuvuonna kävijöitä oli mediaaniarvoisesti 344 päivässä erityisesti vaalikoneen ansiosta, loppuvuonna 234. Luetuimmista teksteistä useimmat koskivat lapsia.

Käytännössä laajimmin näkyviä tavoitteitamme edistäviä sivustoja on ollut eroakirkosta.fi

-palvelu, joka on helppo tapa erota valtionkirkoista. Palvelun tarjoaa Vakaumusten tasa-arvo VATA ry yhteistyössä Vapaa-ajattelijain liiton kanssa.  Palvelun kautta kirkosta erosi 51 837 käyttäjää, kun eronneiden kokonaismäärä viime vuonna oli noin 57 000 henkilöä. Tietoa elämänkatsomustiedosta tarjoavan et-opetus.fi -sivuston kehittäminen on ollut pysähdyksissä.

Vuonna 2015 perustettu kantelupukki.fi jatkoi toimintaansa, jonka kautta on saanut neuvoja ja voinut kannella koulujen ja päiväkotien katsomusopetuksen tai uskonnonharjoituksen ongelmista. Kantelupukki on Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n, Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ja Uskonnottomat Suomessa ry:n yhdessä tarjoama palvelu. Monet kanteluista ovat saaneet kantelijan kannalta myönteisiä ratkaisuja, joiden linjausten leviämisessä koulujen ja päiväkotien käytäntöön on edelleen suuria haasteita. Tämä on tullut esille myös uskontokuntaan kuulumattomien vanhempien facebook-ryhmässä, joka vertaistuen ohella on kerännyt tietoon tulleita syrjintätapauksia.

Vapaa-ajattelijain liiton ja Suomen Humanistiliiton yhteistyöllä järjestettiin eduskuntavaalien jälkeen 25.4.2019 kolmannen kerran tunnustukseton juhlatilaisuus ennen valtiopäivien avajaisia eduskunnan väelle Musiikkitalossa samaan aikaan kun Tuomiokirkossa oli avajaisjumalanpalvelus. Tilaisuuteen osallistui kahdeksan kansanedustajaa. Juhlapuhujina olivat maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja teatteriohjaaja, käsikirjoittaja Susanna Kuparinen. Musiikkiesityksistä huolehti kitaristi Jyrki Myllärinen; juontajina toimivat Binar Mustafa Vapaa-ajattelijoista ja Eino Huotari Humanistiliitosta. Tilaisuuden jälkeen viisi kansanedustajaa kolmesta eri puolueesta teki aloitteen tunnustuksettomien tilaisuuksien virallistamisesta. Eduskunnan puhemiesneuvosto asettikin syksyllä juhlamenotoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu käsitellä tunnustuksettomien tilaisuuksien asemaa.

8. Kansainvälinen toiminta

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on jäsen Humanists International (HI) ja European Humanist Federation (EHF) -järjestöissä. Olemme toimittaneet näille tietoa Suomen uskonnon ja vakaumuksen vapauden sekä uskonnottomien kulttuuristen palvelujen tilanteesta ja saaneet tietoa vastaavaa tietoa muista maista. HI on edelleen julkaissut koottua tietoa eri maiden tilanteesta Ajatuksen vapaus -raportissa (http://freethoughtreport.com/). Myös kampanjasivusto jumalanpilkkalakeja vastaan on merkittävä ja tukee myös toimintaa Suomessa (http://end-blasphemy-laws.org).

Pohjoismaisten liittojen vuonna 2014 aloitettu yhteistyö jatkui vuonna 2019 määrätietoisesti, ja yhteistyötapaamisessa Kööpenhaminassa maaliskuussa liittoa edusti Esa Ylikoski. Pohjoismaiset liitot hakivat ja saivat myönteisen päätöksen järjestää kansainvälinen kongressi, World Humanist Congress 2023 Kööpenhaminassa. On tehty edelleen tunnetuksi Pohjoismaista humanistimanifestia.

Varapuheenjohtaja Antti Värri edusti liittoa Euroopan humanistisen federaation EHF:n ja Kansainvälisen humanistiliiton, Humanists Internationalin HI:n, vuosikokouksissa Reykjavikissa toukokuussa.

Vapaa Ajattelija -lehdessä ja liiton nettisivuilla sekä facebook-ryhmässä on pidetty esillä kansainvälisiä aiheita ja uutisia sekä tehty tunnetuksi kansainvälisten liittojen kampanjasivuja.