Vapaa-ajattelijoiden logo. Pyöreä oranssinen tausta jossa kolme valkoista liekkiä päällekkäin.

Testaa: oletko vapaa-ajattelija?

/13

Testaa, oletko vapaa-ajattelija

Vapaa-ajattelijoiden näkemykset eivät ole erityisen radikaaleja, vaan vastaavat paljolti keski-vertosuomalaisen näkemyksiä. Testaa oletko samoilla linjoilla vai aivan eri mieltä kaikesta.

1 / 13

1. Jokaisella on oikeus elää vakaumuksensa mukaisesti, kunhan ei loukkaa toisten oikeuksia

2 / 13

2. Kannatan kaikille uskonnon ja vakaumuksen vapautta. Myös niille, jotka ovat eri mieltä kanssani

3 / 13

3. Uskonnon perusteella ei pitäisi voida määrätä sääntöjä jotka koskevat kaikkia

4 / 13

4. Valtion ja kuntien tulee olla neutraaleja uskontojen ja vakaumusten suhteen

5 / 13

5. Julkisen viran haltijan pitää toimia lain mukaan riippumatta hänen henkilökohtaisesta vakaumuksestaan

6 / 13

6. Koulun tulee toimia uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamattomasti

7 / 13

7. Opetuksen on kouluissa perustuttava tieteellisen menetelmän avulla saatuun tietoon

8 / 13

8. Peruskoulussa ja lukiossa pitäisi saada valita elämänkatsomustieto, vaikka olisikin "valtionkirkon" jäsen

9 / 13

9. Varhaiskasvatuksessa tai kouluissa ei saa erotella lapsia perheen vakaumuksen mukaisiin ryhmiin

10 / 13

10. Ihminen ei tarvitse uskontoa voidakseen toimia moraalisesti/eettisesti oikein

11 / 13

11. Jumalan pilkkaamisen kieltävä laki ei kuulu nykyaikaiseen sivistysvaltioon

12 / 13

12. En usko, että  yhtäkään jumalaa on olemassa

13 / 13

13. Raamatun ja muiden pyhien kirjojen tekstit eivät ole totta

Your score is

0%

Poistu

Emme kysy, emmekä tallenna sinusta mitään henkilökohtaisia tietoja kyselyn aikana, emmekä tallenna tilastotietoa kyselyvastauksista. Kysely koostuu kolmestatoista väitteestä, joiden kanssa voit olla joko samaa tai eri mieltä.