Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Hautauskappelit halutaan myös ei-kirkollisiin hautauksiin
Esa Ylikoski / 26.8.2020
75 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kirkon hautausmaiden kappeleita tulisi voida käyttää myös ei-kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin. 18 prosenttia katsoo, että niitä tulee käyttää vain kirkollisiin hautajais-tilaisuuksiin. 7 prosenttia ei osannut sanoa.


75 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kirkon hautausmaiden kappeleita tulisi voida käyttää myös ei-kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin. 18 prosenttia katsoo, että niitä tulee käyttää vain kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin. 7 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.
Taloustutkimuksen haastatteli Vapaa-ajattelijain liiton toimeksiannosta
1003 henkilöä 10.-18.8.2020. Virhemarginaali on noin 3 prosenttia suuntaansa.
  
Kysymyksen taustalla on kaksijakoinen tilanne seurakuntien hautausmailla. Eräiden hautausmaiden (esim. Helsinki, Vantaa, Hyvinkää, Tampere) kappeleita voi käyttää ei-kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin, mutta toisilla hautausmailla (esim. Espoo, Kerava, Lahti, Pori, Jyväskylä ym.) kappeleita ei myönnetä muihin kuin kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin. Kirkko on jakautunut tässä asiassa, ja Kirkkohallitus sekä piispainkokous ovat tukeneet ei-linjaa.

Laki ei määrää kappelin käytöstä. Kuitenkin hautaustoimilailla kirkon hautausmaat on säädetty kaikkien, myös uskonnottomien hautaamiseen, ja kirkko saa ns. yleisen hautaustoimen hoitamiseen rahoitusta valtion budjetista. Tuki on noin 20 euroa suomalaista kohti vuodessa.

Erot eri vastaajaryhmien välillä esimerkiksi sukupuolten, ikäryhmien, alueiden, ammattiryhmien, ansiotason ja koulutustaustan suhteen ovat melko pieniä, pääasiassa virhemarginaaliin sijoittuvia. Vain maanviljelijöiltä ja pienituloisimmilta tuki myös ei-kirkollisille hautauksille kappeleissa oli keskitasoa vähäisempää.

Liike Nyt, Vasemmisto, Vihreät ja SDP olivat kärjessä puolueiden kannattajien yli 80 prosentin tuessa ei-kirkollisten hautauksien sallimiselle, mutta tukea sille tuli yli 70 prosentilta myös Kokoomuksen ja Keskustan kannattajista. Vain Kristillisdemokraateilla ei-kirkolliset hautaukset salliva kanta jäi alle puoleen, 33 prosenttiin.

– Tilanne on ihmisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta ongelmallinen, syrjivä. Erityisen ikävää on, jos kappelin käyttökielto tulee uskonnottoman vainajan omaisille yllätyksenä, sanoo Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Esa Ylikoski.
– Vapaa-ajattelijain liitto esittää hautaustoimen siirtämistä kirkollisasioista Sosiaali- ja terveysministeriön alaiseksi ja hautaustoimilain yhdenvertaistamista. Lähtökohtana tulee olla vainajan omaisten ja muiden läheisten tunteiden kunnioittaminen sekä sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen, sanoo Ylikoski.

Kysymys

Kirkon hautausmaat on säädetty kaikkien, myös uskonnottomien hautaamiseen. Kirkko saa siihen valtion rahoitusta. Eräiden hautausmaiden (esim. Helsinki, Vantaa, Tampere) kappeleita voi käyttää ei-kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin, mutta toisilla hautausmailla (esim. Espoo, Lahti, Pori ym.) kappeleita ei myönnetä ei-kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin. Laki ei määrää kappelin käytöstä.

Mitä mieltä olette kappelien käyttömahdollisuudesta?

1. Kappeleita tulisi voida käyttää myös ei-kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin
2. Kappeleita tulee käyttää vain kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin
3 En osaa sanoa

Vast.vaih.eht. 1                       2                        3

Kaikki           75                     18                       7

Liite:
Vapaa-ajattelijain liiton lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen: https://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2020/08/24/vapaa-ajattelijat-hautaustoimi-kirkollisasioista-sosiaali-ja-terveystoimeen/

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry