Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Ministerien ja virkamiesten juhlalliseen vakuutukseen siirtymisestä
Esa Ylikoski / 14.7.2020
Valtaosa oikeusoppineista sekä oikeuskanslerinvirasto pitivät hallituksen esityksen sijaan parempana siirtymistä kaikilta vaadittavaan ministerivakuutukseen; perusteluna vastaavuus tasavallan presidentin ja tuomarien velvoittautumisen kanssa.

Tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat tehtävään astuessaan juhlallisen vakuutuksen, johon ei sisälly uskonnollista julistusta. Ministerien juhlallisessa velvoittautumisessa olisi perusteltua siirtyä vastaavaan menettelyyn.

Tilanne ministerien osalta on nyt puolinainen ja keskeneräinen sen jälkeen, kun vuonna 2017 siirryttiin tuomarin vakuutukseen ja luovuttiin tuomarin uskonnollisesta valasta. (Sitä ennen oli luovuttu todistajan valasta ja siirrytty kaikkien antamaan todistajan vakuutukseen). Kaikki ministerit antavat tuomarin vakuutuksen, mutta sen lisäksi he joutuvat vallitsemaan, antavatko uskonnollisen virkamiesvalan vai uskonnollisesti neutraalin virkamiesvakuutuksen.

Sipilän hallitus yritti ratkaista tämän puolinaisuuden valmistelemalla esityksen erillisestä ministerinvalasta/ministerinvakuutuksesta. Sen käsittely jäi kuitenkin keväällä 2019 perustuslakivaliokuntaan, joka on tässä asiassa substanssivaliokunta. Valiokunta ehti kuitenkin saada asiantuntijalausuntoja, ja valtaosa oikeusoppineista samoin kuin oikeuskanslerinvirasto pitivät hallituksen esityksen sijaan parempana siirtymistä kaikilta vaadittavaan ministerivakuutukseen. Tämän perusteluna mainittiin vastaavuus tasavallan presidentin ja tuomarien velvoittautumisen kanssa.

Ministerien juhlallisen velvoittautumisen uudistus voidaan nyt hoitaa kahdella tavalla:

  1. Siirrytään yhteen virkamiesvakuutukseen, jolloin kaikki ministerit antaisivat tehtäväänsä astuessaan kaksi juhlallista vakuutusta, tuomarin vakuutuksen ja virkamiesvakuutuksen. Virkamiesten ja ministerien tehtävät ovat maallisia.
  2. Siirrytään yhteen, kaikkien antamaan ministerinvakuutukseen erillisellä lailla. Samassa yhteydessä olisi silti paikallaan siirtyä myös yhteiseen virkamiesvakuutukseen.

Virkamiesvakuutukseen siirtymisestä säätävän lakiesityksen antaminen kuulunee asianomaisen ministeriön toimipiiriin. Ministerin velvoittautumisen uudistus kuuluu valtioneuvoston kanslian toimipiiriin.

Mainittakoon, että tässä asiasta aiemmin käydyssä julkisessa keskustelussa muun muassa silloinen oikeusministeri Antti Häkkänen sanoi lehtihaastattelussa pitävänsä hyvänä siirtymistä yhteiseen ministerinvakuutukseen. Voidaan olettaa, että tälle uudistukselle on varsin laaja parlamentaarinen tuki yli hallituksen ja opposition rajan.

Toivomme että kaikkien muiden, tärkeämpien asioiden keskellä valtioneuvoston kanslia ehtii hoitaa tämän keskeneräisen, varsin selkeän asian pois päiväjärjestyksestä.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Vapaa-ajattelijain liitto ry

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry