Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Toimintakertomus 2018
Esa Ylikoski / 26.3.2020
Vapaa-ajattelijain liitto ry:n Toimintakertomus 2018 1. Yleistä 2. Toiminnan johto 3. Työryhmät 4. Jäsenistö ja jäsenyhteistyö 5. Toimisto, kokoustila ja kirjasto 6. Talous 7. Tiedotustoiminta ja yhteiskuntavaikuttaminen 8. Kansainvälinen toiminta

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO RY     

Liittohallituksen 13.4.2019 esitys liittovaltuustolle

Toimintakertomus 2018

1. Yleistä
2. Toiminnan johto
3. Työryhmät
4. Jäsenistö ja jäsenyhteistyö
5.
Toimisto, kokoustila ja kirjasto
6. Talous
7.
Tiedotustoiminta ja yhteiskuntavaikuttaminen
8. Kansainvälinen toiminta

1. Yleistä

Vapaa-ajattelijain yhteiskuntavaikuttamisen painopisteenä oli lasten ja nuorten oikeuksiin liittyvät kysymykset päivähoidossa, peruskoulussa ja lukioissa. Toimimme erityisen aktiivisesti lukiolain valmisteluun ja säätämiseen liittyen elämänkatsomustiedon avaamiseksi kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi. Kesäkuussa olleessa eduskunnan äänestyksessä ponsi ET:n avaamisesta lukiossa ja peruskoulussa saikin varsin laajan tuen, vaikka se hylättiin hallitusrintaman, kristillisten ja perussuomalaisten eduskuntaryhmien sekä RKP:n ryhmän enemmistön äänin.

Toimintamme uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten lopettamiseksi päivähoidossa ja peruskoulussa sai vahvistusta, kun Opetushallituksen ohjeissa ensimmäistä kertaa todettiin, että voidaan ”päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana (/ varhaiskasvatuksen toiminta-aikana) järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia”. Opetussuunnitelman ja varhaiskasvatuksen perusteiden mukaanhan opetuksen ja kasvatuksen tulee olla ”uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta”.

Liiton edistämä yhteiskunnan maallistuminen eteni tapakulttuurissa ja lainsäädännössä. Siviilivihkimisten osuus on noussut 60 prosenttiin. Vauvojen ev.-lut. kirkkoon liittämisen osuus laski alle 67 prosentin. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli vuoden lopussa yli 27 prosenttia, kun ev.-lut. kirkon jäsenosuus laski 69,6 prosenttiin. Kirkosta eronneista noin 57 000 käytti eroakirkosta.fi -palvelua.

Liitto antoi tehtävänsä mukaisesti edelleen useita lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita, joiden tavoitteena oli ihmisten yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun sekä uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistäminen erityisesti julkisen vallan, valtion ja kuntien toiminnassa. Liiton ja yhdistysten nettisivujen ylläpitoa jatkettiin, samoin projektien ja toimintaryhmien nettisivuja.

Yhteistyötä muiden sekulaarijärjestöjen kanssa vietiin eteenpäin. Helmikuussa 2018 järjestettiin yhdessä Suomen Humanistiliiton kanssa toisen kerran eduskunnan väelle tunnistukseton juhlatilaisuus ennen valtiopäivien avajaisia.

2. Toiminnan johto

Liiton toimielimet ovat vuonna 2018 olleet seuraavat:

2.1 Liittovaltuusto

Jape Lovén, puheenjohtaja
Timo Mykrä, varapuheenjohtaja (Juha Toivonen)
Robert Brotherus (Anneli Aurejärvi-Karjalainen)
Jani Hinkka (Otto Chrons)
Marianne Ikävalko (Soile Itäluoma)
Kari Pasanen (Mikko Merikivi)
Tauno Perkiö (Tanja Laine)
Tapio Pilli (Jari Peltonen)

Reijo Raappana (Tuula Raappana)
Aki Räisänen (Ari Sulopuisto)
Liisa Taskinen (Raimo Heikkinen)

Liittovaltuuston sääntömääräinen kevätkokous 21. huhtikuuta hyväksyi toimintakertomuksen, käsitteli tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden edelliseltä tilikaudelta. Sääntömääräinen syyskokous 24. marraskuuta hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019.

2.2 Liittohallitus

Kaj Torrkulla, puheenjohtaja
Marko Lakkala (Timo Karjalainen)
Mikko Muilu (Ritva Ahonen)
Binar Mustafa (Thomas Mangs)
Terttu Rautiainen (Pertti Periniva)
Yki Räikkälä (Tomi Pinomäki)
Reetta Tuomainen (Nina Kejonen)
Antti Värri, varapuheenjohtaja (Kari Hännikäinen)
Esa Ylikoski, pääsihteeri (Riku Salminen)

Liittohallitus kokoontui viisi kertaa. Viime kaudella nimetyt työryhmät ovat jatkaneet toimintaansa.


2.5. Toimihenkilöt

Vapaaehtoistyöpohjalta toimivat edelleen varapuheenjohtajana Antti Värri, pääsihteerinä Esa Ylikoski ja taloudenhoitajana Reetta Tuomainen. Vapaa Ajattelija -lehden taittoon ja kirjanpitoon käytettiin ostopalveluja ja lehden toimitussihteerille on maksettu numerokohtainen palkkio.

3. Työryhmät

3.1. Taloustyöryhmä

Jäsenenä ovat olleet Kaj Torrkulla, Reetta Tuomainen, Antti Värri ja Esa Ylikoski.

3.2. Vapaa Ajattelija-lehden toimituskunta (toimitusneuvosto)

Päätoimittajana toimi Esa Ylikoski ja toimituksen muina jäseninä Maria Enebäck, Julia Lintulaakso ja Jori Mäntysalo sekä Eero Suorsa toimitussihteerinä. Taittopalvelut on hankittu Dorian Films Ky:ltä.  Näköislehti sekä juttukohtaisia linkkejä julkaistiin liiton nettisivulla.

Lehti ilmestyi edellisvuoden tapaan neljä kertaa. Valtion kulttuurilehtitukea saatiin 2000 euroa vuonna 2018. Lehti oli jälleen esillä mm. Educa-messuilla tammikuussa, Maailma kylässä -tapahtumassa Helsingissä toukokuussa ja Helsingin kirjamessuilla lokakuussa.

3.3. Nettityöryhmä

Liiton sähköpostiryhmiä, nettisivuja ja facebook-sivuja ovat hoitaneet Roope Kangas, Marko Koivuniemi, Jori Mäntysalo, Riku Salminen ja Kaj Torrkulla.

3.4. Hautausmaatyöryhmä

Hautausmaatyöryhmän puheenjohtajana toimii Pertti Periniva, ja liittokokouksen jälkeen jäseneksi nimettiin Jukka Kim ja Aki Räisänen. Työryhmä on muun muassa auttanut hautaustoimilain edellyttämän vallintarajoituksen päivittämisessä Satakunnan vapaa-ajattelijain Lepomäen hautausmaan kohdalla.

3.5. Asuntotyöryhmä

Asuntotyöryhmän puheenjohtajana toimi Antti Värri ja jäsenenä Thomas Mangs. Työryhmä on kartoittanut ja aikatauluttanut sijoitusasuntojen korjaustarpeet, ja toimikaudella toteutettiin saneeraukset kahdessa asunnossa asukkaan vaihtuessa.

3.6. Koulujen materiaali- ja vierailutoiminnan työryhmä

Puheenjohtajana toimi Mikko Muilu ja jäseninä Kari Hännikäinen ja Esa Ylikoski. Jäsenten tuottamien ja pitäminen esitysmateriaalien jakaminen ja kehittäminen on aloitettu.

3.7. Sääntömuutostyöryhmä

Työryhmä on työskennellyt laaditun suunnitelman mukaisesti eli valmistellut esitystä liittohallitukselle vuoden 2019 alkupäähän. Puheenjohtajana on toiminut Jape Lovén ja työryhmän muina jäseninä Laura Mäntysalo, Kari Pasanen, Liisa Taskila ja Esa Ylikoski.

4. Jäsenistö ja jäsenyhteistyö

4.1 Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistyksiä on nyt 20. Vuoksenlaakson vapaa-ajattelijain toiminta lopetettiin ja maakunnan vapaa-ajattelijain toiminta keskitettiin Lappeenrannan ja ympäristön vapaa-ajattelijoihin, joka syksyllä muutti nimensä Etelä-Karjalan vapaa-ajattelijoiksi. Helsingin yliopiston VA-yhdistys Prometheus ja Länsi-Uudenmaan ateistit ry erotettiin liiton jäsenyydestä sääntöjen vastaisten menettelytapojen johdosta. 

Jäsenyhdistykset tilittivät vuodelta 2018 liittomaksuja yhteensä 1341 henkilöjäsenestä. Niiden lisäksi yhdistyksissä voi olla jäseniä, joita on jäsenmaksu rästissä vuodelta 2018 sekä joitakin vapaajäseniä. Yleensä ei enää myönnetä vapaajäsenoikeuksia.

Alla yhdistyskohtaiset jäsenmäärät, joista on tilitetty vuoden 2018 liittomaksut (suluissa vuoden 2017 liittomaksutilitykset).

Yhdistyksen nimi                                      2018              2017

• Forssan VA                                36                  35

• Helsingin VA                           407                  375

• Joensuun VA                             17                  17

• Kainuun VA                              45                  51

• Kemin VA                                 85                  83

• Keski-Suomen VA                    56                  55

• Keski-Uudenmaan VA              35                  41

• Kotkan VA                               126                134

• Kouvolan VA                            19                  24

• Lahden VA                                68                  76

• Etelä-Karjalan/
   Lappeenrannan VA                   19                  14

• Luoteis-Lapin VA                     23                  24

• Nokian VA                                20                  16

• Oulun seudun VA                      36                  34

• Raision VA                                15                  17

• Rovaniemen VA                          3                     3

• Satakunnan VA                         42                  45

• Seinäjoen VA                            15                  19

• Tampereen VA                        203                 200

• Turun VA                                  71                  80

• VA Vuoksenlaakso                    –                     7

YHTEENSÄ liittomaksutilityksiä vuonna 2018 oli 1341 henkilöjäsenestä. Vuonna 2017 tilityksiä oli 1 364 henkilöjäsenestä, missä oli vielä mukana Helsingin yliopiston VA-yhdistys Prometheuksesta 3 ja Länsi-Uudenmaan ateisteista 11 liittomaksutilitystä. Tilitysten määrä nousi kahdeksassa yhdistyksessä, laski kymmenessä yhdistyksessä ja pysyi ennallaan kahdessa.

4.2 Jäsenyhteistyö ja vierailut jäsenyhdistyksissä

Liitto tuki taloudellisesti hakemusten perusteella yhdistysten hautausmaiden ylläpitoa ja kehittämistä. Tukea myönnettiin Forssan, Kotkan, Keski-Suomen ja Satakunnan yhdistyksille. Niiden lisäksi hautausmaata ylläpitävät Kainuun, Kemin, Kouvolan ja Luoteis-Lapin jäsenyhdistykset.

Liitto antoi tukea paikallistoimintaan ja sen lisäksi antoi hakemusten perusteella tukea yhdistysten toimintaan sekä puhujatoimintaan. Suurin tuki myönnettiin Helsingin seudun yhdistyksen Uskomaton-lehden julkaisemiseen; lehti ilmestyi liitteenä ilmaiseksi jaettavassa Voima-lehdessä (painos 70 000 kpl).

Yhteyttä jäsenyhdistyksiin on pidetty sähköpostissa yhdistykset-listan kautta sekä puhelimitse. Yhdistysten tilaisuuksissa ja kokouksissa on pyynnöstä ollut liiton edustaja. Pääsihteeri vieraili ja piti alustuksen vuonna 2018 Forssan, Raision ja Rovaniemen yhdistyksissä Helsingin seudun vapaa-ajattelijain toimintaan osallistumisen lisäksi. Yhdistysten jäseniin on pidetty yhteyttä liiton tiedotus- sekä keskustelu-listoilla.

Yhdistysten keskinäisiä yhteistyötapaamisia on ollut Kotkan ja Etelä-Karjalan yhdistysten jäsenten ja Turussa epäpyhäinpäivä-tapahtumassa viiden yhdistyksen jäsenten kesken. Varsinkinkin Tampereen ja Helsingin yhdistyksissä on kokoustoiminnan lisäksi pidetty kuukausittain avoimia keskustelutilaisuuksia.

5. Toimisto, kokoustila ja kirjasto

Liiton toimisto- ja kokoustila sekä alakerran varastotila ovat edelleen osoitteessa Neljäs linja 1. Kirjastosta voi lainata kirjoja sopimuksen mukaan ja kun liiton toimihenkilö on paikalla.

6. Talous

6.1. Yleistä

Liittomaksujen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Taiteen edistämiskeskuksen (TAIKE) avustusten ohella toiminnan rahoituksessa merkittävä osuus oli liiton omistamien asuntojen vuokratuotolla. Asuntojen kunnossapitoon käytettiin aiempaa enemmän rahaa.
Liiton tulos oli vuoden 2018 tilikaudelta 4610,98 euroa ylijäämäinen, mikä johtui suurelta osin palkkakustannusten ja palvelujen oston olennaisesta vähentymisestä ja vapaaehtoistyön lisääntymisestä. Valtakunnallisen toimintaseminaarin järjestämisen sijaan tuettiin joitakin yhdistysten yhteisiä tapahtumia. Varsinaisen toiminnan suurin taloudellinen panostus kohdistuu Vapaa Ajattelija -lehden julkaisuun. Liittomaksuja eli jäsenyhdistysten keräämistä jäsenmaksuista liitolle maksamia osuuksia liitto sai yhteensä 16.352,00 euroa. OKM:n toiminta-avustus oli 20 000 euroa ja TAIKE:n kulttuurilehtituki 2000 euroa.

6.2. Jäsenmaksut ja jäsenyydet

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on Prometheus-leirin tuki ry:n (Protun) yhteisöjäsen ja on samalla myös Protun perustajajäsen. Protu-leirien osallistujamäärä nousi vuonna 2018 uuteen ennätykseen, ja leirien määrän lisäämiseen toivotaan uusia ohjaajia.

Liitto on osakkaana Prometheus-seremoniat Oy:ssä, joka tarjoaa uskonnottomia seremoniapalveluja, puhujia, todistuksia ja neuvontaa varsinkin eteläisessä Suomessa.
Pro-Seremonioiden toiminta kasvoi vuonna 2018 hieman edellisvuoden tapaan.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on jäsenenä IHEU:ssa (International Humanist and Ethical Union) ja täysjäsen EHF:ssä (European Humanist Federation).

6.3. Liiton omistamien vuokra-asuntojen tilanne ja hallinnointi

Vuokraturva Oy huolehti edelleen vuonna 2018 siitä, että asunnoissa on jatkuvasti maksavia vuokralaisia. Hallinnointiturva Oy huolehtii liiton omistamien asuntojen isännöinnistä. Kahdessa asunnossa on teetetty huomattavia peruskorjauksia.

6.4. Paikallistoiminnan tukeminen ja avustukset

Liitto sai vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää toiminta-avustusta 20 000 euroa. Liiton julkaisema Vapaa Ajattelijalle myönnettiin kulttuurilehtitukea 2000 euroa, kun edellisenä vuotena tukea ei myönnetty. Muita rahoitushakemuksia ei vuodelle 2018 tehty.

Paikallisen toiminnan kuluihin suunnattiin liiton suoraa rahoitusta, ja sen lisäksi hakemuksesta myönnetyistä avustuksista pääosa suuntautui yhdistysten toiminnan tukemiseen. Suurin summa myönnettiin Helsingin seudun vapaa-ajattelijain Uskomaton-lehden julkaisuun, joka tapahtui syksyllä Voima-lehden liitteenä, siten myös valtakunnallisena lehtenä.

Liitto maksoi liiton jäsenyhdistysten jäsenille hakemuksesta enintään 100 euroa tukea Pro-Seremonioiden palvelujen käytöstä, jos nimiäis- tai häätilaisuuden järjestäjä tai hautauksissa vainaja tai vainajan lähiomainen oli liiton jäsenyhdistysten jäsen. Hakemuksia tuli vähän.

Myös eräillä jäsenyhdistyksillä on tarjota uskonnottomia puhujia siviiliseremonioihin, ja liitto tuki   myös niiden puhujatoimintaa Pohjois-Suomessa.

Yhdistysten jäsenhakemuksista suurin osa on tehty liiton www-sivun lomakkeella. Hakijoiden mediaani-ikä laski kolmella vuodella ja oli nyt 41 vuotta. Eniten hakemuksia liiton nettisivujen kautta keräsi Helsingin yhdistys.

6.5. Talouden ja toiminnan tarkastaminen

Tilintarkastajana toimi HTM Timo Vilén.

Toiminnantarkastajana toimi Eeva Hartikainen ja varatoiminnantarkastajana Kalevi Hölttä.


Liiton toimihenkilöt ovat huolehtineet tositetarkastuksesta.

7. Tiedotustoiminta ja yhteiskuntavaikuttaminen

7.1. Tiedotteet, kannanotot ja lausunnot sekä muu yhteiskuntavaikuttaminen

Liitto laati toimikaudella 15 erilaista kannanottoa ja lausuntoa. Usein annetusta lausunnosta tai aloitteesta tehtiin myös lehdistötiedote. Osa lausunnoista on annettu ensin ministeriölle ja myöhemmin eduskunnan valiokunnalle. Pääsääntöisesti esitykset eivät johda heti tuloksiin, mutta eräät lausunnoissa esitetty kannanotot ovat toteutuneet ainakin osittain.

Liiton nettisivuilla julkaistut lausunnot, kannanotot ja mediatiedotteet otsikot alla aikajärjestyksessä (https://vapaa-ajattelijat.fi/ ja https://vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot ):

Lausuntoja on annettu sekä pyydettäessä että oma-aloitteisesti. Varsinaisten lausuntojen lisäksi liitto on antanut ennakoivia kehittämisehdotuksia ja kannanottoja eri ministeriöiden säädösvalmistelutyötä tekeville työryhmille. Lausuntojen määrä oli vuonna 2018 samalla tasolla kuin viime ja sitä edeltävänä vuotena.

Tämän lisäksi esimerkiksi eroakirkosta.fi ja et-opetus.fi -projektit ovat tiedottaneet omilla tiedotteillaan. Liiton uskonnonvapaus.fi -sivuston uutisista ja muutoksista saa pyynnöstä tiedotteita.

7.2. Mediaseuranta ja mediayhteydet

Mediaseurantaa tehdään omatoimisesti nettiavusteisesti sekä yhdistystoimijoiden aluemedioista antamien tietojen avulla. Tiedotteita on lähetetty samaan tapaan kuin edellisenä vuotena.

7.3. Julkiset esiintymiset

Liiton puheenjohtaja Kaj Torrkulla ja pääsihteeri Esa Ylikoski esiintyivät liiton edustajina vuonna 2018 mediatiedotteiden kommenttiosuuksissa sekä niiden pohjalta tulleissa haastatteluissa mediassa.

Liiton uusituilla nettisivuilla julkaistiin edelleen blogeja. Puheenjohtaja ja pääsihteeri ovat tuoneet liiton asioita esille Vapaa-ajattelijat Official -facebook-ryhmässä. Liiton facebook-sivuilla on julkaistu liiton tiedotteita.

Liiton edustajat osallistuivat Helsingin seudun vapaa-ajattelijoiden kanssa osallistuneet opetusalan Educa-messuille Helsingissä, Maailma kylässä-festivaalille Helsingissä ja Helsingin Kirjamessuille.

Pääsihteeri ja liittohallituksen jäsen Binar Mustafa luovuttivat tammikuussa 2018 liiton Väinö Voipio -palkinnon Nuorten filosofiatapahtuman Nufitin järjestäjille, Helsingin nuoret filosofit ry:n edustajille.

7.4. Jäsenlehti, esitteet, nettisivut ja muu markkinointivarustus

Liitto julkaisee Vapaa Ajattelija -lehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Vaikka Vapaa Ajattelija postitetaan myös liiton yhdistysten jäsenille, siinä tuodaan uskonnotonta sekulaaria ajattelua ja kulttuuria myös laajemman yleisön tietoon. Painos on ollut 2300 kappaletta. Tilaajina on myös liiton ulkopuolisia yksityishenkilöitä sekä useita kirjastoja. Yhteensä maksavia tilaajia on hieman alle 100. Ilmaisjakeluna lehden saa yli 130 tilaajaa. Vapaa Ajattelija -lehti on luettavissa myös netissä näköislehtenä ja sen juttuja julkaistaan liiton nettisivuilla myös erikseen

Liitto jatkoi aiemmin suunniteltujen esitteiden tulostamista ja jakamista. Esitteet ja niistä otetut päivitetyt lisäpainokset on voitu painaa toimiston kopiokoneella. Niitä on toimitettu yhdistyksille ja isoihin tapahtumiin jakoon.

Liiton pääsivustona netissä toimi edelleen vapaa-ajattelijat.fi. Sivustoa päivitettiin aktiivisesti vuonna 2018. Julkaistiin blogeja. Liiton facebook-sivun käyttöä aktivoitiin loppuvuotena. Sivulle tehtyjä kuutta uutta päivitystä myös mainostettiin facebookissa joulukuussa, mikä toi sivuille myös paljon uusia ja tykkäämisiä ja myös vaihtelevaa kommentointia, johon liiton edustajien toimesta myös vastattiin.

Liitto hankkimaa telttaa käytettiin vuonna 2018 Maailma kylässä ja Pride -festivaaleilla Helsingissä ja sekä Mahdollisuuksien torilla Lahdessa. Muissa sisä- ja ulkoilmatapahtumissa käytettävissä olivat edelleen myös liiton ständit  ja viirit, ja niitä myös lainattiin yhdistysten tapahtumiin.

7.5 Laajapohjaiset toimintaryhmät ja muu yhteistyö

Liiton ylläpitämä uskonnonvapaus.fi on laajin uskonnon ja katsomuksen vapautta käsittelevä suomenkielinen sivu. Sen vastaavana toimi edelleen Jori Mäntysalo. Sivun pysyviin artikkeleihin päivitettiin uudet lakimuutokset ja uutisia kirjoitettiin yli 30. Päiväkodeista laadittiin kysely, jonka pohjalta huomattiin mm. suurissa kaupungeissa tilanteen uskonnonharjoituksen osalta olevan selvästi muuta maata parempi. Erillisiä kävijöitä sivulla oli viikossa tyypillisesti ainakin 500-600. Suurin mielenkiinto kohdistui lapsia koskeviin artikkeleihin kuten esimerkiksi uskonnon asemaan päiväkodeissa sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen. Kestosuosikkeja ovat myös tiedot uskonnollisista ruokavalioista ja vihkimisoikeuksista. Vaalikone uskonnonvapaudesta kevään 2019 eduskuntavaaleihin laadittiin ja avattiin ehdokkaille vastattavaksi jo toimikauden lopulla.

Käytännössä laajimmin näkyviä tavoitteitamme edistäviä sivustoja on ollut eroakirkosta.fi

 -palvelu, joka on helppo tapa erota valtionkirkoista. et-opetus.fi -sivusto tarjoaa tietoa elämänkatsomustiedosta.

Vuonna 2015 perustettu kantelupukki.fi jatkoi toimintaansa, jonka kautta on saanut neuvoja ja voinut kannella koulujen ja päiväkotien katsomusopetuksen tai uskonnonharjoituksen ongelmista. Kantelupukki on Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n, Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ja Uskonnottomat Suomessa ry:n yhdessä tarjoama palvelu. Monet kanteluista ovat saaneet kantelijan kannalta myönteisiä ratkaisuja, joiden linjausten levittämisessä on edelleen haastetta.

Vapaa-ajattelijain liiton ja Suomen Humanistiliiton yhteistyöllä järjestettiin toinen tunnustukseton juhlatilaisuus 6.2.2018 ennen valtiopäivien avajaisia eduskunnan väelle Musiikkitalossa samaan aikaan kun Tuomiokirkossa oli avajaisjumalanpalvelus. Tilaisuuteen osallistui neljä kansanedustajaa. Juhlapuhujina olivat uskontotieteen professori Tuula sakaranaho ja tietokirjailija, professori (emeritus) Anto Leikola. Juontajina toimivat Irma Peiponen Humanisteista ja Binar Mustafa Vapaa-ajattelijoista, ja musiikkiesityksistä huolehti pianisti Claes Andersson.

Yhdistysten edustajat tapasivat vuonna 2018 pidetyssä yhteistyötapaamisessa sopien muun muassa järjestävänsä seuraavan tunnustuksettomasta tilaisuuden ennen valtiopäivien avajaisia vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

8. Kansainvälinen toiminta

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on jäsen IHEU:ssa (International Humanist and Ethical Union) ja EHF:ssä (European Humanist Federation). Olemme toimittaneet EHF:lle ja IHEU:lle tietoa Suomen uskonnon ja vakaumuksen vapauden sekä uskonnottomien kulttuuristen palvelujen tilanteesta. IHEU on julkaissut koottua tietoa eri maiden tilanteesta varsinkin Ajatuksen vapaus -raportissa (http://freethoughtreport.com/). Myös kampanjasivusto jumalanpilkkalakeja vastaan on merkittävä ja tukee myös toimintaa Suomessa (http://end-blasphemy-laws.org ).

Pohjoismaisten liittojen vuonna 2014 aloitettu yhteistyö jatkui vuonna 2018 määrätietoisesti, ja yhteistyötapaamisessa Reykjavikissa toukokuussa liittoa edusti Emma Andersson. On edelleen tehty tunnetuksi Pohjoismaista humanistimanifestia, jonka vuonna 2017 allekirjoittivat Suomesta Vapaa-ajattelijain liitto ja Humanistiliitto sekä Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan liitot.

Pääsihteeri edusti liittoa Euroopan humanistisen federaation EHF:n vuosikokouksessa Nurnbergissa kesäkuussa. Liiton edustajia osallistui Helsingissä syyskuussa pidettyyn Kansainvälisen Rationalistiliiton laivakonferenssiin, jossa vapaa-ajattelijoista esityksen pitivät Robert Brotherus ja Eero Suorsa sekä pääsihteeri, jonka esityksen aiheena oli ”Sexual Rights and Secularism”.

Vapaa Ajattelija -lehdessä ja liiton nettisivuilla sekä facebook-ryhmässä on pidetty esillä kansainvälisiä aiheita ja uutisia sekä tehty tunnetuksi kansainvälisten liittojen kampanjasivuja.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry