Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Varainsiirtoveron kattavuuden laajentaminen
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 18.6.2019
Verovapaus asettaa erilaisia katsomuksia omaavien ihmisten yhteisöt keskenään eriarvoiseen asemaan. Esitämme, että kiinteistöjen varainsiirtovero ulotetaan kattamaan myös uskonnolliset yhdyskunnat.

Vapaa-ajattelijain liiton lausunto valtiovarainministeriöllle 18.6.2019.

Esitämme, että kiinteistöjen varainsiirtovero ulotetaan kattamaan myös uskonnolliset yhdyskunnat. Nykyisen lain mukaan kiinteistön varainsiirtoverosta on vapautettu paitsi kunnat myös kaksi
valtionkirkkoa ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat.

Tämä verovapaus asettaa erilaisia katsomuksia omaavien ihmisten yhteisöt keskenään eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi Adventtikirkko tai islam-seurakunta voivat ostaa kiinteistön verovapaasti, toisella tavalla rekisteröityneet Lähetyshiippakunta ja Pelastusarmeija maksavat veron. Muut kuin uskonnolliset järjestöt, esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden yhdistykset, maksavat veron aina.

Lain taustalla lienee vanhan uskonnonvapauslain määräys, jonka mukaan rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat tarvitsivat valtioneuvoston luvan hankkiakseen muuta kiinteää omaisuutta kuin hautausmaita. Tämä rajoitus kuitenkin poistui jo vuonna 2003.

Vertailuna ehtoollisviinillä oli aiemmin samantapainen vapautus alkoholiverosta, mutta se poistui vuonna 2018. Vaikka valtiokirkkojen ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien
varainsiirtoveron verovapauden poiston fiskaalinen vaikutus on melko pieni, se myös yksinkertaistaa verolainsäädäntöä.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry