Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Toimintakertomus 2017
Kaj Torrkulla / 21.4.2018
Liittovaltuuston 21.4.2018 hyväksymä toimintakertomus

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO RY

Liittovaltuuston 21.4.2018 hyväksymä


Toimintakertomus 2017

1. Yleistä

2. Toiminnan johto

3. Työryhmät

4. Jäsenistö ja jäsenyhteistyö

5. Toimipaikka ja kirjasto

6. Talous

7. Tiedotus. lausunnot. kannanotot ja kantelut

8. Kansainvälinen toiminta

1. Yleistä

Vapaa-ajattelijain liitto piti sääntömääräisen liittokokouksensa 10.-11.6.2017 Oulussa. Kokous käsitteli kertomuksen toiminnasta 2014-2017, toiminta- ja tilikertomuksen vuodelta 2016, myönsi tili- ja vastuuvapauden, valitsi liiton hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet varajäsenineen sekä liittovaltuuston puheenjohtajan sekä muut liittovaltuuston jäsenet varajäsenineen sekä hyväksi liiton tavoitteet ja strategian vuosille 2017 – 2020.

Vuosi 2017 oli Vapaa-ajattelijain liiton 80-vuotisjuhlavuosi. Isoja juhlallisuuksia ei järjestetty. Liittovaltuuston syyskokous oli samalla juhlakokous, jossa kuultiin pääsihteerin pitämä 80-vuotisesitelmä. Vapaa Ajattelija -lehden numero 4/2017 oli tavanomaista laajempi teemanumero liiton 80-vuotisesta historiasta.

Liitto edisti yhteiskunnan maallistumiskehitystä vuonna 2017 tapakulttuurissa ja lainsäädännössä. Siviilivihkimisten osuus on yli 50 prosenttia, ja ev.-lut. kirkkoon kasteella liitettyjen pikkulasten osuus laski alle 70 prosentin. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia on yli 26 prosenttia. Ev.-lut. kirkon jäsenosuus oli vuoden lopussa 70,9 prosenttia. Kirkosta eronneista yli 50 000 käytti eroakirkosta.fi -palvelua. Vapaa-ajattelijain vuonna 2015 esille nostamasta ehtoollisviinin verovapauden poistamisesta päätettiin eduskunnassa vuonna 2017 alkoholilain yhteydessä.

Vuotta aikaisemman todistajan vakuutuksen tapaan vuonna 2017 tuli voimaan tuomarin yhteinen katsomusneutraali vakuutus, jota käytetään myös ministerien astuessa virkaansa. Valtioneuvoston kanslian jarrutuksesta johtuen sitä ei kuitenkaan sovellettu vielä vuonna 2017 neljän uuden ministerin kohdalla. Liitto vaatii seremonian neutraalisuutta myös virkamiehille sekä varusmiehille.

Tasa-arvoinen avioliittolain myötä pikkulapsen kirkkoon liittämiseen on tarvittu 1.3. 2017 alkaen molempien vanhempien suostumus. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmasäädösten lisäksi myös varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteisiin tuli määräys, jonka mukaan opetuksen ja kasvatuksen tulee olla ”uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta”. Liitto ja yhdistykset ovat toimineen sen saamiseksi käytäntöön päivähoidossa.

Liitto antoi tehtävänsä mukaisesti edelleen useita lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita, joiden tavoitteena oli ihmisten yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun sekä uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistäminen erityisesti julkisen vallan, valtion ja kuntien toiminnassa. Liiton ja yhdistysten nettisivujen ylläpitoa jatkettiin, samoin projektien ja toimintaryhmien nettisivuja.

Yhteistyötä muiden sekulaarijärjestöjen kanssa vietiin eteenpäin. Helmikuussa 2017 järjestettiin yhdessä Suomen Humanistiliiton kanssa ensimmäisen kerran eduskunnan väelle tunnistukseton juhlatilaisuus ennen valtiopäivien avajaisia. Kansainvälisessä toiminnassaan liitto järjesti maaliskuussa Humanistiliiton kanssa seminaarin katsomusvapauden tilanteesta Pohjoismaissa sekä pohjoismaisten järjestöjen yhteistyökokouksen Helsingissä.

2. Toiminnan johto

Liiton toimielimet vaihtuivat liittokokouksessa 10.-11.6.2017.

2.1. Liittovaltuusto 11.6.2017 asti

Olavi Korhonen, puheenjohtaja
Robert Brotherus, varapuheenjohtaja (Anneli Aurejärvi-Karjalainen)
Jani Hinkka (Jori Mäntysalo)
Marianne Ikävalko (Antti Värri)
Kerttu Loukola (Sarita Vihersalo-Karén)
Risto Nikula (Anneli Laakkonen)
Tapio Pilli (Jari Peltonen)
Reijo Raappana (Tuula Raappana)
Aki Räisänen (Kari Pasanen)
Arvid Saarinen (Tauno Perkiö)
Juha Toivonen (Sirpa Pöyhönen)

Liittokokousvuonna liittovaltuustolla ei sääntöjen mukaan ole kevätkokousta. Liittovaltuusto ei kokoontunut muutenkaan.

2.2. Liittovaltuusto 11.6.2017 alkaen

Jape Lovén, puheenjohtaja
Timo Mykrä, varapuheenjohtaja (Juha Toivonen)
Robert Brotherus (Anneli Aurejärvi-Karjalainen)
Jani Hinkka (Otto Chrons)
Mariannee Ikävalko (Soile Itäluoma)
Kari Pasanen (Mikko Merikivi)
Tauno Perkiö (Tanja Laine)
Tapio Pilli (Jari Peltonen)

Reijo Raappana (Tuula Raappana)
Aki Räisänen (Ari Sulopuisto)
Liisa Taskinen (Raimo Heikkinen)

Liittovaltuusto piti sääntömääräisen syyskokouksen 18. marraskuuta hyväksyen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018. Kokous oli myös liiton 80 vuoden juhlaistunto, jossa kuultiin pääsihteerin esitelmä liiton toiminnasta.

 

2.3. Liittohallitus 11.6.2017 asti

Marko Lakkala, varapuheenjohtaja (Timo Karjalainen)
Esa Ylikoski, pääsihteeri (Miika Heino)
Heidi Friman (Marjo Polvi)
Ulla-Maija Eerola (Hannu Väisänen)
Kimmo Laine (Maarit Fredlund)
Timo Mykrä (Tomi Pinomäki)
Pertti Periniva (Niko Saarinen)
Johanna Sauna-aho (Kirsi Koskenkorva)

Liittohallitus kokoontui tässä kokoonpanossa vuonna 2017 kaksi kertaa.

2.4. Liittohallitus 11.6.2017 alkaen

Kaj Torrkulla, puheenjohtaja
Marko Lakkala (Timo Karjalainen)
Mikko Muilu (Ritva Ahonen)
Binar Mustafa (Thomas Mangs)
Terttu Rautiainen (Pertti Periniva)
Yki Räikkälä (Tomi Pinomäki)
Reetta Tuomainen (Nina Kejonen)
Antti Värri, varapuheenjohtaja (Kari Hännikäinen)
Esa Ylikoski, pääsihteeri (Riku Salminen)

Liittohallitus kokoontui uudessa kokoonpanossa neljä kertaa ja piti yhden nettikokouksen. Varapuheenjohtajaksi valittiin heinäkuussa Antti Värri ja pääsihteeriksi Esa Ylikoski. Liittohallitus päätti toimikauden alkukaudella liiton talouden ja viestinnän hoidon valtuutuksista ja nimesi työryhmiä.


2.5. Toimihenkilöt

Palkattu toiminnanjohtaja oli 20 h/vk työajalla maaliskuun loppuun asti. Sen jälkeen taloudenhoitajan tehtäviä hoiti Ulla-Maija Eerola ja toiminnanjohtajan muita tehtäviä pääsihteeri Esa Ylikoski.

3. Työryhmät

3.1. Taloustyöryhmä

Jäsenet olivat Marko Lakkala 11.6. asti, Maarit Fredlund työssä ollessaan, Kaj Torrkulla ja Antti Värri heinäkuussa 2017 alkaen sekä Ulla-Maija Eerola ja Esa Ylikoski koko vuoden.

3.2. Vapaa Ajattelija-lehden toimituskunta (toimitusneuvosto)

Lehden päätoimittajana toimi Esa Ylikoski. Toimituksen jäseninä olivat Maria Enebäck, Jori Mäntysalo ja Eero Suorsa. Taittajana toimi Sauli Lehtinen koko vuoden, ja palkkioperusteisena toimitussihteerinä Eero Suorsa numerosta 4/2017 alkaen. ”Näköislehti” sekä juttukohtaisia tiedostoja julkaistiin liiton nettisivulla.

Lehti ilmestyi edellisvuoden tapaan neljä kertaa. Lehti oli edellisvuoden tapaan esillä mm. Educa-messuilla tammikuussa, Maailma kylässä -tapahtumassa Helsingissä toukokuun lopulla ja Helsingin kirjamessuilla lokakuussa. Valtion kulttuurilehtitukea ei vuonna 2017 saatu.

3.3. Nettityöryhmä

Liiton sähköpostiryhmiä, nettisivuja ja facebook-sivuja ovat hoitaneet Roope Kangas, Jori Mäntysalo, Riku Salminen ja Kaj Torrkulla.

3.4. Hautausmaatyöryhmä

Hautausmaatyöryhmän puheenjohtajana toimii Pertti Periniva, ja liittokokouksen jälkeen jäseneksi nimettiin Jukka Kim ja Aki Räisänen.

3.5. Asuntotyöryhmä

Asuntotyöryhmän puheenjohtajana toimii Antti Värri ja jäsenenä Thomas Mangs. Työryhmä on aloittanut sijoitusasuntojen tilanteen systemaattisen arvioinnin.

3.6. Koulujen materiaali- ja vierailutoiminnan työryhmä

Puheenjohtajana toimii Mikko Muilu ja jäseninä Kari Hännikäinen ja Esa Ylikoski. Jäsenten tuottamien ja pitäminen esitysmateriaalien jakaminen ja kehittäminen on aloitettu.

3.7. Sääntömuutostyöryhmä

Puheenjohtajaksi valittiin Jape Lovén, ja työryhmän muiden jäsenten nimeämistä varten päätettiin pyytää esityksiä yhdistyksiltä.

4. Jäsenistö ja jäsenyhteistyö

4.1 Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistyksiä on 23. Jäsenyhdistykset tilittivät vuodelta 2017 liittomaksuja yhteensä 1 364 henkilöjäsenestä. Niiden lisäksi yhdistyksissä voi olla jäseniä, joita on jäsenmaksu rästissä vuodelta 2017, sekä joissakin yhdistyksissä vapaajäsenyyden saaneita pitkän iän ja jäsenyyden perusteella. Yleensä yhdistyksissä ei enää myönnetä vapaajäsenoikeuksia. Lisäksi vuoden 2017 tilinpäätöksessä liittomaksujen kokonaissummaan 17.060,00 euroa sisältyy joitakin myöhässä tulleita vuoden 2016 liittomaksutilityksiä.

Alla yhdistyskohtaiset jäsenmäärät, joista on tilitetty vuoden 2017 liittomaksut (suluissa vuoden 2016 liittomaksutilitykset rippumatta siitä, tilitettiinkö liittomaksun vuonna 2016 vai vuonna 2017 maaliskuun loppuun mennessä). Jäsenmäärä laski 15 yhdistyksessä ja nousi viidessä yhdistyksessä ja pysyi ennallaan kolmessa. Pääsääntöisesti muutokset olivat varsin pieniä. Länsi-Uudenmaan ateistien liittomaksutilityksissä ilmeni poikkeuksellisen suurta vaihtelua: vuonna 2015 tilitetty jäsenmäärä oli 11, vuonna 2016 se nousi 58:en ja vuonna 2017 laski jälleen 11 jäsenen liittomaksutilitykseen.

Forssan VA 35 (38)

Helsingin VA 375 (410)

Helsingin yliopiston VA-yhdistys Prometheus 3 (3)

Joensuun VA 17 (19)

Kainuun VA 51 (49)

Kemin VA 83 (87)

Keski-Suomen VA 55 (55)

Keski-Uudenmaan VA 41 (37)

Kotkan VA 134 (153)

Kouvolan VA 24 (24)

Lahden VA 76 (81)

Lappeenrannan VA 14 (15)

Luoteis-Lapin VA 24 (20)

Länsi-Uudenmaan ateistit 11 (58)

Nokian VA 16 (14)

Oulun seudun VA 34 (40)

Raision VA 17 (18)

Rovaniemen VA 3 (10)

Satakunnan VA 45 (46)

Seinäjoen VA 19 (21)

Tampereen VA  200 (204)

Turun VA 80 (79)

VA Vuoksenlaakso 7 (8)

YHTEENSÄ liittomaksutilityksiä oli 1 364 (1 487) henkilöjäsenestä 

4.2 Jäsenyhteistyö ja vierailut jäsenyhdistyksissä

Liitto tuki taloudellisesti hakemusten perusteella yhdistysten hautausmaiden ylläpitoa ja kehittämistä. Tukea saivat vuonna 2017 Forssan VA, Kotkan VA ja Kouvolan VA. Seuraavat jäsenyhdistykset ylläpitävät hautausmaata: Forssan VA, Kainuun VA, Kemin VA, Keski-Suomen VA, Kotkan VA, Luoteis-Lapin VA, Kouvolan VA sekä Satakunnan VA.

Liitto antoi hakemusten perusteella muuta toimintatukea yhdistysten toimintaan. Suurin tuki myönnettiin Helsingin VA:n kahden Uskomaton-lehden julkaisemiseen. Lehti ilmestyi liitteenä ilmaiseksi jaettavassa Voima-lehdessä (painos 70 000 kpl).

Yhteyttä jäsenyhdistyksiin on pidetty sähköpostissa yhdistykset-listan kautta sekä puhelimitse. Yhdistysten tilaisuuksissa ja kokouksissa on pyynnöstä ollut liiton edustaja. Pääsihteeri vieraili ja piti alustuksen vuonna 2017 Forssan, Joensuun, Keski-Suomen, Satakunnan, Tampereen ja Turun yhdistyksissä Helsingin seudun vapaa-ajattelijain toimintaan osallistumisen lisäksi. Lisäksi pääsihteeri tapasi Kuopion seudulla asuvia vapaa-ajattelijoita ja keskusteli yhdistystoiminnan käynnistämisestä.

Toteutettiin kysely liiton toiminnasta henkilöjäsenille Vapaa ajattelija -lehden numeron 1/2017 yhteydessä. Siihen vastasi yli 300 yhdistysten henkilöjäsentä. Tuloksista kerrottiin Vapaa Ajattelijain seuraavassa numerossa ja ne otettiin huomioon liittokokouksen Tavoitteet ja strategia vuosille 2017-2020 -asiakirjan linjauksissa.

Keskeisin yhdistysten toimintaa kehittävä liittotason tapahtuma vuonna 2017 oli liittokokous Oulussa. Kokouskeskustelujen lisäksi kaksipäiväisessä tapaamisessa on tilaisuuksia myös yhdistysaktiivien epäviralliseen kokemusten vaihtoon.

5. Toimisto, kokoustila ja kirjasto

Liiton toimisto- ja kokoustila sekä alakerran varastotila ovat edelleen osoitteessa Neljäs linja 1. Kirjastosta voi lainata kirjoja sopimuksen mukaan ja kun liiton toimihenkilö on paikalla.

6. Talous

6.1. Yleistä

Liittomaksujen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen ohella toiminnan rahoituksessa merkittävä osuus oli liiton omistamien asuntojen vuokratuotolla. Liiton tulos oli vuoden 2017 tilikaudelta 431,45 euroa ylijäämäinen, mikä johtui suurelta osin palkkakustannusten pienenemisestä. Liittomaksuja eli jäsenyhdistysten keräämistä jäsenmaksuista liitolle maksamia osuuksia liitto sai yhteensä 17.060,00 euroa. Liittokokouskulut saatiin huomattavasti alemmaksi vuoden 2014 edellisen kokouksen kuluihin verrattuna.

6.2. Jäsenmaksut ja jäsenyydet

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on Prometheus-leirin tuki ry:n (Protun) yhteisöjäsen ja on samalla myös Protun perustajajäsen.

Liitto on osakkaana Prometheus-seremoniat Oy:ssä, joka tarjoaa uskonnottomia seremoniapalveluja, puhujia, todistuksia ja neuvontaa varsinkin eteläisessä Suomessa.
Pro-Seremonioiden toiminta kasvoi vuonna 2017 hieman edellisvuoden tapaan.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on jäsenenä IHEU:ssa (International Humanist and Ethical Union) ja täysjäsen EHF:ssä (European Humanist Federation).

6.3. Liiton omistamien vuokra-asuntojen tilanne ja hallinnointi

Vuokraturva Oy huolehti edelleen vuonna 2017 siitä, että asunnoissa on jatkuvasti maksavia vuokralaisia. Hallinnointiturva Oy huolehtii liiton omistamien asuntojen isännöinnistä.

6.4. Paikallistoiminnan tukeminen ja avustukset

Liitto sai vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää toiminta-avustusta 22 000 euroa. Liiton julkaisema Vapaa Ajattelija ei saanut kulttuurilehtitukea toisin kuin aiempina vuosina. Muita rahoitushakemuksia ei vuonna 2017 tehty.

Paikallistoiminnan tukemiseen myönnetyistä kuluista ja avustuksista pääosa suuntautui yhdistysten toiminnan tukemiseen. Suurin tukisumma myönnettiin Helsingin seudun vapaa-ajattelijain Uskomaton-lehdelle, jota julkaistiin kaksi numeroa Voima-lehden liitteenä myös valtakunnallisena. Liitto osallistui Turun kirjamessuille yhteistoiminnassa Turun ja Satakunnan yhdistysten kanssa.

Liitto maksoi liiton jäsenyhdistysten jäsenille hakemuksesta enintään 100 euroa tukea Pro-Seremonioiden palvelujen käytöstä, jos nimiäis- tai häätilaisuuden järjestäjä tai hautauksissa vainaja tai vainajan lähiomainen oli liiton jäsenyhdistysten jäsen.

Myös eräillä jäsenyhdistyksillä on tarjota uskonnottomia puhujia siviiliseremonioihin, ja liitto tuki myös niiden puhujatoimintaa Pohjois-Suomessa.

 

6.5. Talouden ja toiminnan tarkastaminen

Tilintarkastajana toimi HTM Timo Vilén sekä ennen liittokokousta että liittokokouksen jälkeen.

Toiminnantarkastajana toimi Eeva Hartikainen sekä ennen liittokokousta että liittokokouksen jälkeen ja varatoiminnantarkastajana Kalevi Hölttä liittokokouksen jälkeen.

Liittohallituksen nimeäminä tositetarkastajina toimivat Tarmo Niskanen ja Veikko Laine.

7. Tiedotustoiminta ja yhteiskuntavaikuttaminen

7.1. Tiedotteet, kannanotot ja lausunnot sekä muu yhteiskuntavaikuttaminen

Liitto laati vuonna 2017 noin 15 erilaista kannanottoa ja lausuntoa. Usein annetusta lausunnosta tai aloitteesta tehtiin myös lehdistötiedote. Pääsääntöisesti esitykset eivät johda heti tuloksiin. Esimerkiksi tuomarin vala poistui vuoden 2017 alussa, mutta esitimme sitä ensimmäisen kerran jo vuosia sitten. Ehtoollisviinin verovapauden poistamisesityksemme ministeriölle tuli eduskunnan käsittelyyn nopeammin.

 

– Kriittisiä huomioita Suomen tilanteesta Ulkoasiainministeriölle 9.1.

– Varainsiirtoverojen kohdentaminen myös uskontokuntiin 12.1.

– Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan 27.2.

– Lausunto hartausohjelmien poistosta Yleisradion lakisääteisistä velvollisuuksista 8.3.

– Pohjoismainen kannanotto Tanskan jumalanpilkkapäätöksestä 16.3.

Lausunto työaikalaista 5.4.

– Lausunto nimilain uudistamisesta 4.5. oikeusministeriölle

– Lausunto tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta 16.5. Liikenne- ja viestintäministerille

– Lausunto tietosuojalakiin 20.7.

– Kommentit Valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman luonnokseen 24.7.

– Kriittisiä kommentteja ja kehittämisehdotuksia Väestörekisterikeskukselle 29.7. ja 28.8.

– Kannanotto varainsiirtoveron yhdenvertaiseen kohdentumiseen yhteisöille 25.9.

– Lausunto lakivaliokunnalle nimilaista 29.9.

– Kommentti Keskustalle: Alkion linjalla kirkko irti valtiosta 16.10

– Lausunto Valtioneuvoston kanslialle: uskonnollisista valoista neutraaliksi vakuutukseksi 31.12.

 

Liiton lausunnot, kannanotot ja mediatiedotteet on julkaistu liiton nettisivuilla

(https://vapaa-ajattelijat.fi/ ja https://vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot ). Tämän lisäksi esimerkiksi eroakirkosta.fi ja et-opetus.fi -projektit ovat tiedottaneet omilla tiedotteillaan. Liiton uskonnonvapaus.fi -sivuston muutoksista saa pyynnöstä tiedotteita.

Lausuntoja on annettu sekä pyydettäessä että oma-aloitteisesti. Varsinaisten lausuntojen lisäksi liitto on antanut ennakoivia kehittämisehdotuksia ja kannanottoja eri ministeriöiden säädösvalmistelutyötä tekeville työryhmille. Lausuntojen määrä oli vuonna 2017 samalla tasolla kuin viime ja sitä edeltävänä vuotena.

7.2. Mediaseuranta ja mediayhteydet

Meltwater-mediaseurantapalvelua jatkettiin kesään 2017 asti. Sen jälkeen mediaseurantaa tehdään omatoimisesti nettiavusteisesti sekä yhdistystoimijoiden antamien tietojen avulla. Tiedotteita on lähetetty samaan tapaan kuin edellisenä vuotena.

7.3. Julkiset esiintymiset

Liiton varapuheenjohtaja Marko Lakkala ja puheenjohtaja Kaj Torrkulla sekä pääsihteeri Esa Ylikoski esiintyivät liiton edustajina vuonna 2017 mediatiedotteissa ja niiden pohjalta tulleissa haastatteluissa printtimediassa ja lehtien nettiversiossa sekä televisiossa ja radiossa.

Liiton mediatiedotteissa vuonna 2017 oli pääsääntöisesti pääsihteerin tai varapuheenjohtajan/puheenjohtajan jotain tiedotteen asiakohtaa painottava kommentti. Liiton uusituilla nettisivuilla julkaistiin edelleen blogeja. Pääsihteeri ja myös toiminnanjohtaja ovat tuoneet liiton asioita esille Vapaa-ajattelijat Official -facebook-ryhmässä.

Liiton edustajat osallistuivat Helsingin seudun vapaa-ajattelijoiden kanssa osallistuneet opetusalan Educa-messuille Helsingissä, Maailma kylässä-festivaalille Helsingissä ja Helsingin Kirjamessuille sekä Turun kirjamessuille yhdessä Turun ja Satakunnan vapaa-ajattelijoiden kanssa.

7.4. Jäsenlehti, esitteet, nettisivut ja muu markkinointivarustus

Liitto julkaisee Vapaa Ajattelija -lehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Vaikka Vapaa Ajattelija on myös liiton jäsenlehti, sitä on tuotu uskonnottomana sekulaarin ajattelun ja kulttuurin lehtenä suuremman yleisön tietoon. Sen painos on ollut 2300 kappaletta. Tilaajina on myös liiton ulkopuolisia yksityishenkilöitä sekä useita kirjastoja. Yhteensä maksavia tilaajia on hieman alle 100. Ilmaisjakeluna lehden saa 130 tilaajaa.

Liitto jatkoi aiemmin suunniteltujen esitteiden tulostamista ja jakamista. Esitteet ja niistä otetut päivitetyt lisäpainokset on voitu painaa toimiston kopiokoneella. Niitä on toimitettu yhdistyksille ja isoihin tapahtumiin jakoon.

Liiton pääsivustona netissä toimi edelleen vapaa-ajattelijat.fi. Vuonna 2014 uudistettua sivustoa päivitettiin aktiivisesti vuonna 2017. Julkaistiin blogeja. Liiton Vapaa Ajattelija -lehti on luettavissa myös näköislehtenä.

Liitto hankkimaa telttaa käytettiin vuonna 2017 muun muassa Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä, Joen yö -tapahtumassa Joensuussa sekä Mahdollisuuksien torilla Lahdessa. Samalla hankittiin viirejä, joita voi käyttää tapahtumissa sekä ulkona että sisätiloissa. Käytettävissä oli edelleen myös liiton ständit.

7.5 Laajapohjaiset toimintaryhmät ja muu yhteistyö

Liitto jatkoi uskonnonvapaus.fi -sivun ylläpitoa ja päivitystä. Sen vastaavana toimi edelleen Jori Mäntysalo. Sivusto on laajin uskonnon ja katsomuksen vapautta käsittelevä suomenkielinen sivu.

Käytännössä laajimmin näkyviä tavoitteitamme edistäviä sivustoja ovat olleet eroakirkosta.fi

-palvelu, joka on helppo tapa erota valtionkirkoista, ja et-opetus.fi -sivusto, joka tarjoaa tietoa elämänkatsomustiedosta. Myös pakkouskonto.fi -sivusto jatkoi olemassaoloaan, joskaan ei aktiivisena.

Vuonna 2015 perustettu kantelupukki.fi jatkoi toimintaansa, jonka kautta on saanut neuvoja ja voinut kannella koulujen ja päiväkotien katsomusopetuksen tai uskonnonharjoituksen ongelmista. Kantelupukki on Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n, Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ja Uskonnottomat Suomessa ry:n yhdessä tarjoama palvelu.

Vapaa-ajattelijain liiton ja Suomen Humanistiliiton yhteistyöllä järjestettiin ensimmäinen tunnustukseton juhlatilaisuus 2.2.2017 ennen valtiopäivien avajaisia eduskunnan väelle Musiikkitalossa samaan aikaan kun Tuomiokirkossa oli avajaisjumalanpalvelus. Tilaisuuteen osallistui neljä kansanedustajaa. Juhlapuhujina olivat kirjailija Sirpa Kähkönen ja akateemikko Ilkka Niiniluoto. Juontajina toimivat Irma Peiponen Humanisteista ja Esa Ylikoski Vapaa-ajattelijoista, ja musiikkiesityksistä huolehtivat Jenny Metsälä, huilu ja Martta Valkeus, sello.

 

Yhdistysten edustajat tapasivat edelleen vuonna 2017 pidetyssä yhteistyötapaamisessa sopien muun muassa tunnustuksettomasta tilaisuuden järjestämisestä ennen valtiopäivien avajaisia seuraavana vuonna helmikuussa 2018. Puhemiesneuvosto ilmoitti vuonna 2017, että myöskään vuoden 2018 tilaisuus ei saa virallista asemaa valtiopäivien avajaispäivän ohjelmassa.

8. Kansainvälinen toiminta

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on jäsen IHEU:ssa (International Humanist and Ethical Union) ja EHF:ssä (European Humanist Federation). Liitto on toimittanut EHF:lle ja IHEU:lle tietoa Suomen uskonnon ja vakaumuksen vapauden sekä uskonnottomien kulttuuristen palvelujen tilanteesta. IHEU on julkaissut koottua tietoa eri maiden tilanteesta varsinkin Ajatuksen vapaus -raportissa, niin, että maaraportteja voidaan päivittää vuoden aikana (http://freethoughtreport.com/). Myös liiton kampanja ja nettisivusto jumalanpilkkalakeja vastaan on merkittävä ja tukee myös toimintaa Suomessa (http://end-blasphemy-laws.org ).

 

Pohjoismaisten liittojen vuonna 2014 aloitettu yhteistyö jatkui vuonna 2017 määrätietoisesti. Järjestimme Pohjoismaisen yhteistyötapaamisen ja seminaarin yhdessä Suomen Humanistiliiton kanssa maaliskuussa. Seminaariin osallistui noin 40 henkilöä. Vuonna 2017 on tehty tunnetuksi Pohjoismaista humanistimanifestia, jonka allekirjoittivat Suomesta Vapaa-ajattelijain liitto ja Humanistiliitto sekä Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan liitot.

Pääsihteeri edusti liittoa Euroopan humanistisen federaation EHF:n vuosikokouksessa Wroclavissa. Liiton ja Helsingin yhdistyksen edustajia osallistui Helsingissä toukokuussa pidettyyn Rationalistiliiton kansainväliseen konferenssiin, jossa oli myös joidenkin vapaa-ajattelijain esitelmiä. Pääsihteerin esityksen aiheena oli uskonnottomien syrjintä Suomessa otsikolla ”Is there discrimination against Non-Religious Persons in Finland?”. Hän piti vastaavan esityksen joulukuussa Metzissä, Ranskan vapaa-ajattelijain kutsumassa kansainvälisessä symposiumissa.

Vapaa Ajattelija -lehdessä ja liiton nettisivuilla sekä facebook-ryhmässä on kehitetty kansainvälisten aiheiden ja uutisten käsittelyä sekä kansainvälisten liittojen kampanjasivujen tunnetuksi tekoa Suomessa.

 

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry