Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

ET:n avaaminen tukisi lasten oikeuksia
Esa Ylikoski / 30.11.2017
ET:n avaaminen kaikille valittavissa olevaksi vahvistaisi tämän vielä paikoin vajaakäytössä olevan katsomusaineen opetustarjontaa ja siten edistäisi uskonnonvapautta sekä lasten pääsyä oikeuksiinsa kautta maan.

Peruskoulun ja lukion katsomusainekeskustelussa on hyvä muistaa yksi nopea uudistusmahdollisuus oppiainejakoa muuttamatta.

Elämänkatsomustieto (ET) sopii opetussuunnitelmansa perusteella hyvin peruskoulussa ja lukiossa kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi uskonnon rinnalla. Ev.-lut. ja ort. kirkon jäseniksi liitetyille lapsille lailla säädetty kielto opiskella ET:tä on vanhentunutta valtiollista holhousta.

Valinnanmahdollisuuden epääminen ET:n ja uskonnon väliltä on kyseenalainen myös Lapsen oikeuksien sopimuksen valossa, kun ”lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti”. Lapsiahan ovat myös nuoret, ja lukiolaisen kehitystason on katsottu oikeuttavan hänet itse valitsemaan muut kurssivalinnat ja jopa sen, opiskeleeko lukiossa vai ei. Miksi ei katsomusaineen valintaa?

Eivätkä peruskoululaisenkaan huoltajat tarvitse valtiokirkollista holhousta tässä asiassa. Monissa perheissä ET saattaa vastata uskonnonopetusta paremmin perheen katsomuksellista tilannetta, vaikka lasta ei kirkon jäsenyydestä haluttaisikaan erottaa.

ET:n avaaminen kaikille valittavaksi vahvistaisi tämän vielä paikoin vajaakäytössä olevan aineen opetustarjontaa ja siten edistäisi uskonnonvapautta sekä lasten pääsyä oikeuksiinsa kautta maan. Toki muitakin myönteisiä erityistoimia ET:n vajaakäyttöä vähentävien uusien opetusryhmien aloittamiseen kouluissa ja kunnissa tarvitaan.

ET:n avaamista koskeva eduskunta-aloite on parhaillaan sivistysvaliokunnassa, joka poiketen huonosta tavasta voisi nostaa sen hyllyltä pikaiseen käsittelyyn. Yllättäkää kaikki ja tehkää se!

Kantar TNS:n tekemän mielipidetutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista tukee valinnanmahdollisuuden sallimista.

Vaihtoehtona kansanedustajien vetkuttelulle on kansalaisaloitteen nimienkeräyksen aloittaminen. Vapaa-ajattelijain liitto tukee mahdollista kansalaisaloitetta ET:n avaamiseksi kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry