Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Lapsen nimen ilmoittaminen Väestörekisterikeskukselle
Esa Ylikoski / 28.8.2017
Väestörekisterikeskuksen ei pidä nykyisten lomakkeidensa ja ohjeidensa tavoin markkinoida ja ohjailla perheitä vauvojen liittämistä uskontokuntiin. Koteihin lähetettävässä lomakkeessa tulee keskittyä vain tarvittavien tietojen eli nimien ja äidinkielen ilmoittamiseen.

Väestörekisterikeskukselle

 

Hei!

Lähetimme Väestörekisterikeskukselle 28.7.2017 kriittisiä huomioita vastasyntyneen lapsen tietojen ilmoituslomakkeesta ja sen ohjeista. Saimme ylijohtaja Lea Krohnsilta 31.7.2017 ystävällisen vastauksen, mistä esitämme parhaat kiitokset. Viestissämme emme vielä esittäneet selkeitä muutosehdotuksia, vaan nostimme esiin ilmeisen kehittämiskohteen. Pohdittuamme asiaa esitämme nyt kunnioittaen seuraavaa:

Myös Väestörekisterikeskuksen toiminnassa tulee näkyä julkisen vallan toimintaa ohjaava neutraliteettiperiaate suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Tämän vuoksi Väestörekisterikeskuksen lomakkeen lapsen tietojen ilmoittamiseksi ei pidä toimia uskontokuntien eli minkään kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan jäsenhankinnan edistäjänä.

Koteihin lähetettävässä lomakkeessa tulee keskittyä vain tarvittavien tietojen eli nimien ja äidinkielen ilmoittamiseen. Samalla varmistetaan kaikille perheille, että lapselle valittu nimi on nimilain mukainen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ortodoksisen kirkkokunnan sekä muiden uskonnollisten yhdyskuntien pyrkimys vastasyntyneiden lasten saamiseen jäsenikseen juridisine seuraamuksineen (kirkollisverovelvollisuus sekä koulun uskonnonopetuksen pakollisuus ilman mahdollisuutta valita elämänkatsomustietoa katsomusaineeksi) tulee jättää niiden sisäiseksi asiaksi. Ne voivat lähettää omia lomakkeitaan jäsenilleen jäsenhankintaa varten sekä ilmoittaa jäsenyyksistään niin kauan kuin Väestörekisterikeskuksen pitää niitä väestötietoihin merkitä.

Väestörekisterikeskuksen ei pidä nykyisten lomakkeidensa ja ohjeidensa tavoin markkinoida ja ohjailla perheitä vauvojen liittämistä uskontokuntiin. Toivomme nykyisen käytännön muuttamista mahdollisimman nopeasti.

Mitä lainsäädännön uudistamiseen tulee, lasten uskontokunnan rekisteröinti väestötiedoissa pitäisi mielestämme lopettaa samalla kun uskonnon opetuksen pakollisuus ev.-lut. ja ort. kirkon jäsenille peruskoulussa ja lukiossa lopetetaan.

 

Vapaa-ajattelijain Liitto ry
liittohallitus 26.8.2017

 

Kaj Torrkulla               Esa Ylikoski
puheenjohtaja               pääsihteeri

Vapaa-ajattelijain liitto, Neljäs linja 1, 00530 Helsinki,

Liite:
Alla viestimme Väestörekisterikeskukselle 28.7.2017 sekä ylijohtaja Lea Krohnsin vastaus 31.7.2017.

Väestörekisterikeskukselle

Hei!

Olemme saaneet heinäkuussa syntyneen vauvan vanhemmilta kriittisiä kommentteja Väestörekisterikeskuksen Vauvakirjasta, lapsen tietojen ilmoituslomakkeesta ja sen ohjeista. Äiti koki niiden väheksyvän ei-uskonnollista ja suosivan uskonnollista vaihtoehtoa eli olevan uskonnottomia syrjiviä. Kuitenkin yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä myöskään uskonnon tai vakaumuksen perusteella.

Tämän vuoksi tutustuimme vastasyntyneen vanhemmille jaettava materiaaliin. Näyttää todellakin siltä, että Väestörekisterikeskus edistää erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ortodoksisen kirkkokunnan jäsenhankintaa. Tämä rikkoo julkisen vallan toiminnalle asetettua neutraliteettiperiaatetta.

Vauvan liittäminen kirkon jäseneksi nostetaan ensisijaiseksi vaihtoehdoksi koteihin lähetetyssä tiedotteessa lapsen vanhemmille sekä lomakkeessa lapsen tietojen ilmoittamisesta. Tätä pohjustetaan jo synnytyssairaalassa jaetussa Vauvakirjassa.

Lomakkeessa nostetaan kirkon jäsenyys ensisijaiseksi näin: ”Antakaa allekirjoittamanne lomake kastavalle papille. Jos lasta ei kasteta, toimittakaa lomake maistraattiin.” Tiedotteessa se ilmaistaan toisin sanoin: ”Jos lapsi otetaan evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäseneksi lomake voidaan toimittaa seurakunnalle. Muussa tapauksessa lomake toimitetaan maistraatille.”

Tällainen kirkon jäsenyyden nostaminen etusijalle suosii uskonnollisia ja syrjii uskonnottomia ja ei-uskonnollisia ihmisiä. Ennen muuta se suosii kirkkoja instituutiona ja niiden jäsenmäärän kartuttamista lapsilla. Tuollaiselle kirkkojen ”positiiviselle erityiskohtelulle” ei ole kestäviä perusoikeudellisia perusteita.

Voidaan myös kysyä, tarvitaanko Väestörekisterikeskukseen tietoa kirkkoon liitetyn lapsen kummeista. Eikö tieto kastetun lapsen kummeista ole kirkon sisäinen asia?

Lomakkeen luonne ei myöskään vastaa yhteiskunnan maallistumiskehitystä, jossa esimerkiksi yli puolet pareista valitsee siviilivihkimisen avioliiton solmimiseen. Lapsia syntyy myös avoliitossa oleville pareille tai muuten avioliiton ulkopuolella. Monien lapsien vanhemmista toinen kuuluu kirkkoon ja toinen ei, ja myös tällaisten tilanteiden kannalta on tärkeää, että julkisen vallan viranomainen ei anna vaikutelmaa uskonnollisen vaihtoehdon suosimisesta.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Kaj Torrkulla               Esa Ylikoski
puheenjohtaja               pääsihteeri

Vapa-ajattelijain Liitto ry
Neljäs linja 1, 00530 Helsinki
https://vapaa-ajattelijat.fi/

Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien edunvalvonta-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö.

 

Tervehdys,

Kiitos kehittämisehdotuksesta!

Välitän sen nyt saman tien tiedoksi ja jatkotoimia varten Väestötietopalvelut –yksikön johtajalle Timo Salovaaralle.

Ystävällisin terveisin Lea Krohns

****************************************

Lea Krohns
Ylijohtaja
Väestörekisterikeskus

lea.krohns@vrk.fi

 

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry