Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Kehittämisehdotuksia Väestörekisterikeskukselle
Esa Ylikoski / 29.7.2017
Näyttää todellakin siltä, että Väestörekisterikeskus edistää erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ortodoksisen kirkkokunnan jäsenhankintaa. Tämä rikkoo julkisen vallan toiminnalle asetettua neutraliteettiperiaatetta.

Hei! Olemme saaneet heinäkuussa syntyneen vauvan vanhemmilta kriittisiä kommentteja Väestörekisterikeskuksen Vauvakirjasta, perustietojen ilmoituslomakkeesta ja sen ohjeista. Äiti koki niiden väheksyvän ei-uskonnollista ja suosivan uskonnollista vaihtoehtoa eli olevan uskonnottomia syrjiviä. Kuitenkin yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä myöskään uskonnon tai vakaumuksen perusteella.

Tämän vuoksi tutustuimme vastasyntyneen vanhemmille jaettava materiaaliin. Näyttää todellakin siltä, että Väestörekisterikeskus edistää erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ortodoksisen kirkkokunnan jäsenhankintaa. Tämä rikkoo julkisen vallan toiminnalle asetettua neutraliteettiperiaatetta.

Vauvan liittäminen kirkon jäseneksi nostetaan ensisijaiseksi vaihtoehdoksi koteihin lähetetyssä tiedotteessa lapsen vanhemmille sekä lomakkeessa lapsen tietojen ilmoittamisesta. Tätä pohjustetaan jo synnytyssairaalassa jaetussa Vauvakirjassa.

Lomakkeessa nostetaan kirkon jäsenyys ensisijaiseksi näin: ”Antakaa allekirjoittamanne lomake kastavalle papille. Jos lasta ei kasteta, toimittakaa lomake maistraattiin.” Tiedotteessa se ilmaistaan toisin sanoin: ”Jos lapsi otetaan evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäseneksi lomake voidaan toimittaa seurakunnalle. Muussa tapauksessa lomake toimitetaan maistraatille.”

Tällainen kirkon jäsenyyden nostaminen etusijalle suosii uskonnollisia ja syrjii uskonnottomia ja ei-uskonnollisia ihmisiä. Ennen muuta se suosii kirkkoja instituutiona ja niiden jäsenmäärän kartuttamista lapsilla. Tuollaiselle kirkkojen ”positiiviselle erityiskohtelulle” ei ole kestäviä perusoikeudellisia perusteita.

Voidaan myös kysyä, tarvitaanko Väestörekisterikeskukseen tietoa kirkkoon liitetyn lapsen kummeista. Eikö tieto kastetun lapsen kummeista ole kirkon sisäinen asia?

Lomakkeen luonne ei myöskään vastaa yhteiskunnan maallistumiskehitystä, jossa esimerkiksi yli puolet pareista valitsee siviilivihkimisen avioliiton solmimiseen. Lapsia syntyy myös avoliitossa oleville pareille tai muuten avioliiton ulkopuolella. Monien lapsien vanhemmista toinen kuuluu kirkkoon ja toinen ei, ja myös tällaisten tilanteiden kannalta on tärkeää, että julkisen vallan viranomainen ei anna vaikutelmaa uskonnollisen vaihtoehdon suosimisesta.

 

Ystävällisin yhteistyöterveisin

 

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry