Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Lausunto työaikalaista
Jori Mäntysalo / 12.7.2017
Jatkossa yleisiä vapaapäiviä tulisi tarkastella sen mukaan, mitä niistä todellisuudessa vietetään. Esimerkiksi joulun haluavat epäilemättä rauhoittaa jatkossakin pääosa sekä työnantajista että työntekijöistä. Helatorstain sen sijaan moni mielellään vaihtaisi seuraavaan perjantaihin.

Lausunto: Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö – työaikalaki

Mietinnössä ehdotetaan säilytettäväksi kiinteä yhteys kirkkolakiin. Käytännössä esimerkiksi helatorstain asemasta ei voitaisi säätää ilman Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tekemää esitystä kirkkolain muuttamiseksi. Tämä yhteys kannattaa katkaista esimerkiksi säätämällä maallinen laki yleisistä vapaapäivistä tai antamalla työmarkkinaosapuolten sopia keskenään yleisistä vapaapäivistä.

Jatkossa yleisiä vapaapäiviä tulisi tarkastella sen mukaan, mitä niistä todellisuudessa vietetään. Esimerkiksi joulun haluavat epäilemättä rauhoittaa jatkossakin pääosa sekä työnantajista että työntekijöistä. Helatorstain sen sijaan moni mielellään vaihtaisi seuraavaan perjantaihin.

Mietinnön mukaan uskonnollisten töiden poikkeus koskisi ”kaikkia kirkkoja ja muita uskonnollisia yhteisöjä”. Parempi muotoilu on ”kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia ja muita uskonnollisia yhteisöjä”. Tällöin tulee selväksi, ettei poikkeus rajoitu vain valtionkirkkoihin ja rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin, vaan koskee esimerkiksi Pelastusarmeijaa ja Lähetyshiippakuntaa.

Viite lausuntopyyntöön: http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/esitykset-tyoaikalaista-ja-nollatuntisopimuksista-lausunnoille

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry