Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Nimilain uudistamisesta lausunto
Jori Mäntysalo / 4.5.2017
Muutos kannattaa viedä pidemmällekin. Vastasyntyneen nimen rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta voivat jatkossa olla pelkästään maistraatin tehtäviä. Tämä vastaisi yleistä linjaa, jossa lainsäädäntö yhä selkeämmin erottaa valtion ja uskonnollisten yhdyskuntien tehtäviä toisistaan.

Lausunto oikeusministeriölle 4.5.2017

Nimilain uudistamistyöryhmän mietinnöstä

Viite: Lausuntopyyntö OM 24/41/2015

Mietinnön luku 3.2.10, joka käsittelee valtionkirkkojen seurakuntien ja maistraattien vastuunjaon selkeyttämistä, on selvästi muutos parempaan.

Muutos kannattaa viedä pidemmällekin. Vastasyntyneen nimen rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta voivat jatkossa olla pelkästään maistraatin tehtäviä. Tämä vastaisi yleistä linjaa, jossa lainsäädäntö yhä selkeämmin erottaa valtion ja uskonnollisten yhdyskuntien tehtäviä toisistaan.

Mietinnössä todetaan, että noin 70 prosentilla vastasyntyneistä nimi ilmoitetaan seurakunnalle. Osuus kuitenkin laskee jyrkentyvästi. Avioliitosta yli puolet solmitaan jo siviilivihkimisenä. Esitetty lainmuutos heijastaa nykyhetkeä, mutta se tulisi laatia tulevaisuutta varten.

Uskonnonvapauden vuoksi on selvää, että seurakunnat saavat järjestää erilaisia uskonnollisia rituaaleja. Niillä ei kuitenkaan tarvitse olla mitään juridista merkitystä. Päinvastoin, on syrjivää, että kahdella valtionkirkolla on erioikeus avioliiton esteiden tutkintaan, ja toisaalta uskonnotonta katsomusta edustavilla yhteisöillä ei ole vihkimisoikeutta, vaikka uskonnollisilla yhdyskunnilla on.

Laajempana huomiona tietosuoja nousee tällä hetkellä entistä merkittävämmäksi kysymykseksi. Jatkossa on pohdittava, tuleeko seurakunnilla lainkaan olla pääsyä kaikkien kansalaisten väestötietoihin.

Lopuksi toivomme työryhmän vielä pohtivan, tuleeko uskonnon lisäksi muun maailmankatsomuksen olla syy poikkeukseen nimen valinnassa. Viittaamme tässä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisuun 01466/00/5210, jossa äänin 2-1 etunimi Koivu hylättiin.

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Marko Lakkala
varapuheenjohtaja

Esa Ylikoski
pääsihteeri

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry