Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Hartausohjelmien poisto Yleisradion lakisääteisistä velvollisuuksista
Jori Mäntysalo / 8.3.2017
Esitämme, että valiokunta tässä yhteydessä myös poistaisi nimenomaisista lakisääteisistä tehtävistä hartausohjelmat. Emme elä luterilaisessa yhtenäiskulttuurissa, ja Yleisradion ohjelmatarjonnankin pitäisi voida mukautua tähän.

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta (HE 13/2017)

Vapaa-ajattelijain liitto ry kannattaa esitystä, jonka mukaan Yleisradion tehtäviin lisätään yhdenvertaisuuden ja suomalaisen kulttuuriperinnön tukeminen.

Esitämme, että valiokunta tässä yhteydessä myös poistaisi nimenomaisista lakisääteisistä tehtävistä hartausohjelmat. Tällaisesta ehdottomasta lainsäädännöllisestä vaatimuksesta on hyvä luopua nyt. Emme elä luterilaisessa yhtenäiskulttuurissa, ja Yleisradion ohjelmatarjonnankin pitäisi voida mukautua tähän. Muutos ei tarkoittaisi kieltoa edelleen lähettää esimerkiksi jumalanpalvelusten taltiointeja, vaan poistaisi velvollisuuden.

Tekniikan kehittyessä on uskonnollisilla yhdyskunnilla entistä helpompi mahdollisuus tuoda omaa sanomaansa tietoverkkoon saataville. Ne voivat hyödyntää omien jakelukanavien lisäksi myös yhteisömedioita. Muutenkin on selvää, ettei uskonnonvapaus tarkoita valtiolle velvollisuutta aktiivisesti edistää minkään uskonnon oppien levittämistä.

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Marko Lakkala, varapuheenjohtaja
Esa Ylikoski, pääsihteeri

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry