Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Varainsiirtoveron ulottaminen myös uskontokuntiin
Jori Mäntysalo / 12.1.2017
Mielivaltainen verovapaus asettaa erilaisia katsomuksia omaavien ihmisten yhteisöt keskenään eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi Adventtikirkko tai islam-seurakunta voivat ostaa kiinteistön verovapaasti, toisella tavalla rekisteröityneet Lähetyshiippakunta ja Pelastusarmeija maksavat veron.

Esitys Valtiovarainministeriölle 11.1.2017

Esitämme, että kiinteistöjen varainsiirtovero ulotetaan kattamaan myös uskonnolliset yhdyskunnat.

Nykyisen lain mukaan kiinteistön varainsiirtoverosta on vapautettu paitsi kunnat myös valtionkirkot ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat. Lain taustalla vaikuttaa aiemmin ollut nykyistä kiinteämpi yhteys kirkon ja valtion välillä. Tätä yhteyttä on jatkuvasti asteittain purettu.

Osasyynä lienee myös vanhan uskonnonvapauslain määräys, jonka mukaan rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat tarvitsivat valtioneuvoston luvan hankkiakseen muuta kiinteää omaisuutta kuin hautausmaita. Tämä rajoitus kuitenkin poistui jo vuonna 2003.

Tällainen mielivaltainen verovapaus asettaa erilaisia katsomuksia omaavien ihmisten yhteisöt keskenään eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi Adventtikirkko tai islam-seurakunta voivat ostaa kiinteistön verovapaasti, toisella tavalla rekisteröityneet Lähetyshiippakunta ja Pelastusarmeija maksavat veron. Muut kuin uskonnolliset järjestöt, esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden yhdistykset, maksavat veron aina.

Mitään mielekkäitä perusteluja tällaiselle eriarvoiselle kohtelulle ei enää ole. Päinvastoin ihmisten yhdenvertaisuus ja syrjimätön kohtelu taataan perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. Perustuslain esitöiden mukaan oikeushenkilön asemaan puuttuminen saattaa merkitä kajoamista oikeushenkilön taustalla olevan yksilön oikeuksiin.

Vertailun vuoksi kiinteistöverolain mukainen vapautus koskee tasapuolisesti kaikkia hautausmaita niiden omistajasta riippumatta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä saman tyyppinen muutos on valmisteilla alkoholiveroon, joka jatkossa on tarkoitus ulottaa myös ehtoollisviiniin samalla tavalla kuin kaikkiin viineihin.

Kunnioittavasti, ystävällisin yhteistyöterveisin

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Marko Lakkala
varapuheenjohtaja

Esa Ylikoski
pääsihteeri

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry