Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Uskonnon ja omantunnon vapaus – versio ”ahdas”
Kari Hännikäinen / 12.6.2016
Koska me uskonnottomat pidämme koulun kevätkirkkoa vaarallisena ja vaadimme sille vaihtoehtoista ohjelmaa, on meidän se itse kustannettava ja järjestettävä. Ei kai nyt sentään?

Perusopetuslaki 13a §: Muiden kuin evankelis-luterilaista uskoa tunnustavien oppilaiden on osallistuttava koulun järjestämiin evankelis-luterilaisen uskonnon mukaisiin toimituksiin ja tilaisuuksiin ellei siitä voida todeta olevan oppilaalle huomattavaa fyysistä tai psyykkistä vaaraa. Vaaran arvioinnin suorittaa paikallisen evankelis-luterilaisen seurakunnan pappi tai nuorisotyöntekijä.

 

Edellä olevaa säädöstä ei tietenkään löydy perusopetuslaista. Kun seuraa keskustelua koulun uskonnollisista tilaisuuksista vaikuttaa siltä, että tietyt piirit sen sinne kuitenkin haluaisivat. Turkulainen kieltenopettaja Juha Hyrsky tuntuu kuuluvan tähän kaartiin. Vai mitä sanotte tästä ajatuksesta:

”En myöskään ymmärrä, mitä vaaraa olisi kenellekään osallistua kevätkirkkoon, vaikka se ei olisikaan oman vakaumuksen mukainen.”

Tämän Hyrsky toteaa Kotimaa24-lehden blogissaan Uskonnottomat ja muslimit eivät kunnioita omiaan kevätkirkkojuhlan varjossa. Kirjoitus sisältää paljon sellaisia hämmentäviä asioita, joita ei peruskoulun opettajan kynästä olettaisi lähtevän. Hyrskyllä on selkeästi puutteellinen käsitys uskonnon ja omantunnon vapaudesta sekä kirkon ja koulun roolista opetuksessa.

 

Kirjoitus pohjautuu Hyrskyn kokemukseen siitä, kuinka hän on joutunut järjestämään korvaavaa toimintaa kevätkirkkoon osallistumattomille oppilaille. Kirjoituksessaan Hyrsky valittaa, miten uskonnottomien ja muslimien yhteisöt eivät kouluvuoden päätteeksi rakenna lapsiaan kunnioittavaa juhlaa kevätkirkon tapaan. Hyrsky myös toteaa, että on turha odottaa koulun organisaationa antavan tällaiselle [muslimien ja uskonnottomien] tilaisuudelle sisällön ja toimittajat.

 

Paitsi että tämä nimenomaisesti on koulun velvollisuus.

 

Opetushallituksen ohjeen mukaan koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia. Kun kevätkirkko on järjestetty siten, kuin Hyrsky kirjoituksessaan kuvaa, järjestäjänä on koulu – ei kirkko. Ja kun järjestäjänä on koulu, niin koulun on oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi tarjottava tilaisuuteen sisältö ja toimittajat toisin kuin Hyrsky väittää. Opetushallitusta lainaten:  ”Koulujen on [uskonnollisten] tilaisuuksien aikana mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa. Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla, uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa järjestetään.” Viranomaisen on noudatettava lakia.

 

Mikäli kevätkirkon järjestäjänä olisi kirkko ja tilaisuus kaikille aidosti vapaaehtoinen, ei koululla olisi velvoitetta järjestää mitään korvaavaa tilaisuutta. Kevätkirkko olisi kouluajan ulkopuolella ja siihen osallistumattomat oppilaat voisivat lähteä kotiin vaikkapa juhlistamaan vanhempiensa kanssa elämänkiertoa kuten Hyrsky vaatii. Mutta Hyrsky epäilee, että me emme näin halua tehdä. Ja arvaa väärin. Me vain emme sekoita tähän viranomaisia kirkon tapaan vaan juhlimme omissa yhteisöissämme esim. perheen kesken.

 

Hyrsky myös vaatii, että me uskonnottomat käyttäisimme ”kirkollisveroissa säästämämme” rahat näiden juhlahetkien järjestämiseen. Tuo ajatus sisältää aimo annoksen luterilaista kaksinaismoralismia. Meitä haukutaan siitä, ettemme tue rahallisesti kirkon hyväntekeväisyyttä ja nyt sama raha pitäisikin käyttää koulussa järjestettäviin lasten juhlahetkiin.

 

Osa meistä uskonnottomista käyttää kirkollisverossa ”säästämäänsä” rahaa hyväntekeväisyyteen. Epäilen kuitenkin, että suurimmalla osalla tämä raha menee elämiseen, missä tapauksessa maksamme valtiolle välillisiä veroja (mm. ALV) suhteessa enemmän kuin kirkkoon kuuluvat. Siis kustannamme mm. koulutuksen rahoitusta suhteessa enemmän kuin kirkon jäsenet, joten nähdäkseni meillä on täysi oikeus vaatia, että verovaroin rahoitettu koulu järjestää vaihtoehtoiset tilaisuudet kuten asiaan kuuluu.

 

Mitä tulee tuohon alussa mainittuun kevätkirkon vaarallisuuden spekulointiin, niin totean seuraavaa. Vaikka en ole sitä mieltä, että kevätkirkkoon osallistuminen olisi jotenkin vaarallista, katson kuitenkin, että on yksin minun ja lasteni asia, mitä me haluamme vakaumuksemme mukaan tehdä ja mitä emme. Missään tapauksessa se ei kuulu esim. Juha Hyrskylle. Ja lainsäätäjä on muuten tästä kanssani samaa mieltä. Katsokaa vaikka: Suomen perustuslaki 11 pykälä, toinen momentti.

 

Toivottavasti Hyrsky on sanojensa mittainen mies ja on valmis painostamaan myös pikkuiset lestadiolaiset oppilaansa katsomaan opetusvideoita televisiosta sekä tanssahtelemaan ja pakottamaan muslimit syömään sianlihaa. Näistä toimista kun ei todistetusti ole aiheutunut kenellekään mitään vaaraa.

 

Kirjoituksensa lopuksi Hyrsky kysyy, onko uskonnottomien aktiivien rooli vain repiä rikki, kieltää, rajoittaa, köyhdyttää ja latistaa. Mitäs jos lähdettäisiin nyt liikkeelle siitä, että viranomaisen (tässä siis koulun) on noudatettava lakia? Ja jos Juha hyvä näet yhdenkin uskonnottoman Turun kauniin tuomiokirkon ovella estämässä ihmisiä menemästä sisään jumalanpalvelukseen tai kevätkirkkoon tai mitä teillä nyt näitä on, niin ilmoita allekirjoittaneelle. Tulen hakemaan hänet sieltä pois.

 

Tämän kirjoituksen aihe ei muuten ollut suvivirsi.

 

Karppa

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry