Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vaihto uskonnosta elämänkatsomustietoon ajankohtainen
Esa Ylikoski / 31.5.2016
Koulun lukuvuoden vaihdos on paras ajankohta ilmoittaa, että oppilas siirtyy uskonnonopetuksesta elämänkatsomustietoon. Peruskoulun elämänkatsomustieto (ET) on uskontokuntiin kuulumattomille ensisijainen katsomusaine. Oppilas sijoitetaan lain mukaan ET-ryhmään, mikäli vanhemmat eivät toisin ilmoita. Monin paikoin ET on silti koulun oppiaineena vajaakäytössä. Käytännössä monet lapset aloittavat opintiensä ET:n sijaan uskonnonopetuksessa vastoin vanhempien vakaata toivetta. Jos eka luokalle tulon infossa […]

Koulun lukuvuoden vaihdos on paras ajankohta ilmoittaa, että oppilas siirtyy uskonnonopetuksesta elämänkatsomustietoon.

Peruskoulun elämänkatsomustieto (ET) on uskontokuntiin kuulumattomille ensisijainen katsomusaine. Oppilas sijoitetaan lain mukaan ET-ryhmään, mikäli vanhemmat eivät toisin ilmoita. Monin paikoin ET on silti koulun oppiaineena vajaakäytössä.

Käytännössä monet lapset aloittavat opintiensä ET:n sijaan uskonnonopetuksessa vastoin vanhempien vakaata toivetta. Jos eka luokalle tulon infossa on kerrottu, että ET-opetusryhmää ei ole, vanhemmat ovat vetäneet ruksin uskonnon kohdalle, eikä ryhmää ole taaskaan ”nollakouluun” syntynyt.

Jo ennen koulun alkua syntyneen katsomusaineen valinnan ei tarvitse olla pysyvä. ET-opetukseen oikeutettu oppilas voi siirtyä alaluokilla aloitetusta uskonnosta ET-ryhmään. Vaihtoilmoitusten myötä voi kouluissa syntyä uusia ET-ryhmiä. Lukuvuoden vaihtuessa on paras ajankohta siirtoilmoitukseen. Siirtoilmoitus lähetetään koulun rehtorille (Wilma, kansia).

Kysymys on lapsen oikeudesta hänelle lain mukaan tarkoitettuun opetukseen. Kuntien, koulujen, rehtorien tulee tehdä kaikki voitavansa, jotta lapsen pääsy oikeuksiin toteutuu – nyt elokuussa 2016 voimaan tulevan uuden, entistäkin ehomman opetussuunnitelman mukaan. Kohtuulliset tukitoimet edistävät yhdenvertaisuuden tosiasiallista toteutumista. Rehtori esimerkiksi voi ilmoittaa tilanteen kehityksestä muiden ET:oon oikeutettujen oppilaiden huoltajille.

Uskontokuntiin kuulumattomien oppilaiden määrä kasvaa vuosi vuodelta, koska aiempaa harvemmat lapset kastetaan. Vanhempien erotessa kirkosta myös lapsi saatetaan erottaa. ET:ssa on yli 30 000 oppilasta, Helsingissä lähes 20 prosenttia oppilaista. Nyt on elämänkatsomustiedon vahvistamisen ja oppilasmäärän lisäämisen aika.

Ja nyt on myös aika toimia ET:n avaamisen puolesta:

Lain mukaan ev.lut. kirkon jäseninä olevat peruskoulun oppilaat ja lukiolaiset eivät voipäästä ET-opetukseen, vaan ev.lut. uskonnonopetus on heille pakollista. Lapsiasiavaltuutetun toimiston lausunnon mukaan tämä tilanne ei vastaa yhdenvertaisuudelle asetettavia vaatimuksia. Lukiolaisten ET-kielto on ristiriidassa myös Lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa; katsotaanhan opiskelijan olevan kypsä kaikkiin muihinkin opiskeluaan koskeviin valintoihin. Nyt vain 18 vuotta täyttäneet saavat valita katsomusaineensa ET:n ja uskonnon väliltä.

ET:n avaamista kaikille mahdolliseksi valittavaksi katsomusaineeksi onkin esitetty eduskunnalle. Tämä muutos lisäisi aineen oppilasmäärää ja vahvistaisi ET:n asemaa kouluissa. Tämä kehitys on tarpeellista myös katsomusopetuksen muun kehittämistyön näkökulmasta. ET:ssä kehitetyt sisällöt ja niiden opetus tulee turvata opetuksen osittaisen yhdistämisen kokeiluissa.

Elämänkatsomustiedosta saa netistä kattavan tietopaketin ja uudistetut esitteet osoitteesta http://et-opetus.fi/et/esittelymateriaalit

 

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry