Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Joulu oli ovella
Kari Hännikäinen / 26.12.2015
Taas yritetään estää muita elämästä vakaumuksensa mukaan! Höh!

A: Mun mielestä olis ihan asiallista jos koulun syyslukukauden päättäjäiset olis sisällöltään sellainen juhla, että kaikki vois siihen osallistua. Että se ei esimerkiksi olis jumalanpalvelus kirkossa. Sen jumalanpalveluksen vois järjestää vaikka sen juhlan jälkeen ja sinne vois mennä kaikki, jotka sinne oikeasti haluaa mennä.
K: Tässä sitä taas ollaan! Te agressiiviset ateistit yritätte jälleen rajoittaa teistä poikkeavan vakaumuksen mukaan elämistä!
A: Häh… Miten tuo nyt ollenkaan sopii siihen, mitä sanoin? Kouluissa on muitakin oppilaita kuin kristittyjä ja mun mielestä olis ihan paikallaan, että se juhla olis yhteinen. Ei mulla ole mitään sitä vastaan, että siellä olisi jotain yksittäisiä uskonnollista alkuperää olevia juttuja. Enkeli taivaan on ihan ok. Mutta, että koko juhla olisi uskonnollinen…
K: Teille ”vapaa-ajattelijoille” lähimmäisen vakaumuksen kunnioittaminen on täysin vieras ajatus. Ei sinne kirkkoon ole pakko mennä jos ei halua. Te haluatte vain riistää ihmisiltä uskonnonvapauden.
A: Mistä me nyt puhutaan? Justiinhan mä sanoin, että koululaisille voisi sitten sen yhteisen juhlan päälle olla jumalanpalvelus, jonne ne voi mennä jos haluaa. Ei koulun tehtävä ole harjoittaa uskontoa.
K: Te ns. uskonnottomat haluatte koko ajan tuputtaa omaa aatettanne ja meidän enemmistön pitäisi se vain hyväksyä.
A: Siis, että mielestäsi koulun tehtävä on harjoittaa uskontoa?
K: Suomi on kristitty maa! Jos se ei sulle sovi niin voit muuttaa vaikka Syyriaan!
A: Ei meidän perustuslain mukaan.
K: Te uskonnottomat voitte pitää omat juhlanne ja selittää lapsillenne, miksi ette päästä heitä koulun joulujuhlaan.
A: Eikös se koulu ole kaikille yhteinen? Eihän yhteiseksi tarkoitettu juhla voi olla vain jonkin tietyn uskontokunnan mukainen rituaali!
K: Tässä sitä taas ollaan! Te agressiiviset… etc.

______________________________________

 

OPH:n ohje koulun yhteisistä juhlista:
Suomalaisella koululla on useita perinteisiä juhlia, kuten joulujuhla, kevätjuhla sekä YK:n päivän juhla ja itsenäisyyspäivän juhla. Opetuksen järjestäjät ja koulut päättävät juhlista ja niiden sisällöstä. Juhliin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena (perustuslakivaliokunnan mietintö 10/2002 vp ja 2/2014 vp).
Koulun juhlat ovat osa opetusta ja koulun toimintaa, johon oppilaiden tulee osallistua. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Koulun tulee tiedottaa oppilaiden huoltajille koulussa järjestettävistä tapahtumista ja niiden sisällöstä. Tarvittaessa huoltajien kanssa voidaan sopia oppilasta koskevista yksilöllisistä järjestelyistä ja mahdollisesta vaihtoehtoisesta toiminnasta, jos huoltaja ei halua oppilaan osallistuvan kaikkeen juhlaan kuuluvaan ohjelmaan. Järjestelyistä sovittaessa tulee ottaa huomioon oppilaan turvallisuus. Järjestelyt, kuten oppilaan poistuminen juhlatilasta osaksi aikaa, tulee toteuttaa hienotunteisesti ja mahdollisimman vähän huomiota herättävästi.

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen sekä vastuullisuuteen, yhteistyöhön ja toimintaan, joka edistää ihmisryhmien, kansojen, aatteiden, uskontojen ja kulttuurien välistä kunnioittamista ja luottamusta (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 2 §:n 2 mom.). Nämä tavoitteet tulee olla lähtökohtana myös suomalaisen koulujuhlaperinnön vaalimisessa ja kehittämisessä.

Perustuslakivaliokunta on kannanotossaan korostanut uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden huomioon ottamista koulujen toiminnassa (mietintö 2/2014 vp). Myös eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavien oppilaiden kotoutumisen kannalta on tärkeää, että heillä on halutessaan mahdollisuus tutustua koulussa ja koulun juhlissa suomalaiseen kulttuuriin.

_____________________________________

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: ”Lisäksi oppilaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että lukukausien päätöstilaisuuksia ei järjestetä uskonnollisina tilaisuuksina.”

_____________________________________

K:n mielipiteet on soveltaen ja kootusti lainattu erään maakuntalehden yleisönosastolta.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry