Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Toiminta tavoitteidemme puolesta jatkuu
Esa Ylikoski / 25.8.2015
Vapaa-ajattelijain liitto lähetti viime syksynä puolueille hallitusohjelmapoliittisia uudistustavoitteita. Myös Suomen Humanistiliitto päätti yhtyä niihin ja tiedotti siitä puolueille. Ne ovat hyviä tavoitteita, jotka ovat edelleen ajankohtaisia.

Vapaa-ajattelijain liitto lähetti viime syksynä puolueille hallitusohjelmapoliittisia uudistustavoitteita. Myös Suomen Humanistiliitto päätti yhtyä niihin ja tiedotti siitä puolueille. Ne ovat hyviä tavoitteita, jotka ovat edelleen ajankohtaisia.

Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus on myös uskonnottomien ihmisoikeus. Ihmisten yhdenvertainen kohtelu uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta julkisissa palveluissa, kuten koulussa ja päivähoidossa, on tärkeää myös lasten ja nuorten ihmis- ja perusoikeuksien kannalta. Sitä tukee nyt uusi Yhdenvertaisuuslaki.

Vaalien jälkeen muodostetun hallituksen ohjelmaan eivät tavoitteemme kuitenkaan konkreettisesti päässeet. Toiminta tavoitteiden puolesta jatkuu. Emme lannistu. Ovathan eräät uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden kehitysaskeleet aiemminkin toteutuneet vasta sinnikkään toiminnan kautta.

Sen takia tässä on hyvä tiivistetysti muistuttaa esittämistämme tavoitteista:

1. Lasten rekisteröimisestä uskonnon mukaan luovutaan väestörekisterissä

Ketään ei tule valtion väestörekisterissä rekisteröidä minkään uskonnollisen yhdyskunnan mahdollisen jäsenyyden perusteella. Uskonnollinen tai muu katsomus olkoon yksilöiden ja perheiden yksityisasia.

2. Oppilaitokset ja päiväkodit toimivat uskonnollisesti tunnustuksettomasti

Peruskoulussa, esiopetuksessa ja päivähoidossa tulee luopua viralliseen ohjelmaan sisällytetystä tunnustuksellisesta uskonnonharjoituksesta ja johdetuista uskonnollisista toimituksista (jumalanpalvelukset, aamuhartaudet, ruokarukoukset). Lasten katsomuksellinen kasvatus ja mahdollinen uskonnonharjoitus ovat perheen oma asia, ei julkisen palvelun henkilökunnan työtehtävä.

3. Elämänkatsomustiedon opetus avataan kaikille

Elämänkatsomustieto (ET) tulee avata peruskoulussa ja lukiossa kaikille oppilaille mahdolliseksi katsomusaineeksi uskonnon vaihtoehtona. Huoltajien ja lukiolaisten tulee saada valita vapaasti, ilman holhousta, onko oppilaan tai opiskelijan katsomusaineena elämänkatsomustieto vai uskonto. Tätä voidaan päättää nopeasti pienellä lain sanamuodon korjauksella niin, että uudistus saadaan voiman elokuussa 2016.

4. Valtiopäivien ja yliopistojen avajaiset uskonnollisesti tunnustuksettomiksi

Jumalanpalvelusten liittäminen valtiopäivien ja yliopistojen avajaisjuhlallisuuksien viralliseen ohjelmaan on paikallaan lopettaa kirkkoon kuulumattomia syrjivinä. Jos ne ovat osa ohjelmaa, valtiopäivien avajaisten ohjelmiin tulee sisällyttää jumalanpalvelukselle vaihtoehtoinen tunnustukseton tilaisuus samaan tapaan kuin Helsingin yliopiston avajaisissa.

5.Jumalanpilkka” ei enää rikos Suomen rikoslaissa

Suomi ei voi nyt kansainvälisissä toimielimissä täysimääräisesti puuttua muissa maissa tehtäviin uskontoperusteisiin ihmisoikeusrikoksiin, koska Suomella itsellään on rikoslaissaan uskonrauhapykälä, jossa kielletään ”Jumalan pilkkaaminen” ja uskonnon ”pyhänä pitämien” oppien loukkaaminen.

6. Kirkollisverojärjestelmä lopetetaan

Valtion on luovuttava kirkolle annetusta kohtuuttomasta ja muita syrjivästä erityisoikeudesta käyttää valtion verokoneistoa jäsenmaksunsa eli ns. kirkollisveron kantoon.

7. Valtion ja kirkon erillisyyden selkeyttäminen valmisteluun

Vaalikauden aikana tulee alkaa valmistella evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisaseman purkamista, valtion ja kirkkojen suhteen selkiyttämistä julkisen vallan neutraliteettiperiaatteen mukaiseksi. Tällöin Perustuslain 76 § tulee ottaa kriittiseen tarkasteluun.

8. Puolustusvoimien toiminta tunnustuksettomaksi

Uskonnonharjoitusta ei tule sisällyttää varusmiespalveluksen päiväohjelmaan, vaan ne voidaan rinnastaa harrastustoimintaan. Pääesikunnan uutta käskyä tulee korjata. Paraateissa mahdollinen hartaus tulee toimitta ennen varsinaista paraatikatselmusta. Nyt käyttöön otettu käytäntö, joka pakottaa poistumaan paraatikatselmuksesta suuren yleisen ja tv-kameroiden edessä rikkoo uskonnonvapautta ja yksityisyyden suojaa.

9. Yhteisiin seremoniallisiin vakuutuksiin

Uskonnollinen sotilasvala ja katsomuksellisesti neutraali sotilasvakuutus tulee yhdistää yhdeksi vakuutukseksi – niin kuin oikeudessa todistajan ja tuomarin valat/vakuutukset. Ministereillekin riittää yksi vakuutus – samaan tapaan kuin tasavallan presidentille ja eduskunnan puhemiehelle.

10. Vankiloiden oma toiminta tunnustuksettomaksi

Vankiloissa voidaan luopua valtion palkkaamien vankilapappien viroista. Vankien oikeus saada uskonnollisia palveluja voidaan toteuttaa uskonnollisten yhdyskuntien toimesta.

11. Avioliiton vihkimisoikeuteen yhdenvertainen käytäntö

Avioliiton vihkiminen olisi selkeintä hoitaa maistraattien toimesta. Mikäli uskonnollisten yhteisöjen vihkimisoikeus jatkuu, sellainen tulee myöntää myös uskonnottomien palvelujärjestöille.

12. Lasten sukupuolielinten silpominen kielletään lailla

Suomeen tulee säätää laki, joka kieltää lasten sukupuolielinten silpomisen ilman lääketieteellisiä perusteita eli niin sanotun ympärileikkauksen rituaalisista syistä.
Petri Karisma ja Esa Ylikoski

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry