Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vapaa-ajattelijat kiittävät kirkkoa rehellisyydestä – Suomessa on valtionkirkko
Petri Karisma / 17.2.2015
Tärkeintä tutkimuksessa on se, että evankelis-luterilainen kirkko itse myöntää olevansa valtionkirkko. Tutkimuksessa myös käydään läpi erilaisia kehityskulkuja valtionkirkkojärjestelmän tulevaisuudelle, valtion ja kirkon etuoikeussuhteen purkamiselle.

Evankelis-luterilainen kirkko julkaisi 12.2.2015 kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuksen ”Kirkkona valtiossa, katsaus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtiosuhteen edellytyksiin ja uudistuspaineisiin”. Tutkimuksesta tulee selville, että millä tahansa mittarilla katsottuna Suomessa on valtionkirkko. Tätä mieltä ovat ihmisoikeusjuristit yksimielisesti.Myös vähmmistökirkkojen edustajan mielestä Suomessa on valtionkirkko.

 

Tärkeintä tutkimuksessa on se, että evankelis-luterilainen kirkko itse myöntää olevansa valtionkirkko. Tutkimuksessa myös käydään läpi erilaisia kehityskulkuja valtionkirkkojärjestelmän tulevaisuudelle, valtion ja kirkon etuoikeussuhteen purkamiselle.

 

– Vapaa-ajattelijat ovat puhuneet vuosia suomalaisesta valtionkirkkojärjestelmästä ja kirkon etuoikeuksien purkamisesta. On todella hienoa, että myös evankelis-luterilainen kirkko on vihdoin hyväksynyt sen tosiasian, että Suomessa on valtionkirkkojärjestelmä ja että tälle järjestelmälle täytyy tehdä jotain, iloitsee eroakirkosta.fi-palvelun perustaja ja Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma.

 

– Nyt kun on päästy yhteisymmärrykseen valtionkirkkojärjestelmän olemassaolosta, olisi tärkeää aloittaa keskustelu ja toimet tämän järjestelmän, valtiokirkollisten etuoikeuksien purkamisesta, jatkaa Karisma.

 

Vapaa-ajattelijain liitto onkin esittänyt hallitusohjelmapoliittisissa tavoitteissaan (https://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2014/10/23/vapaa-ajattelijat-hallitusohjelmatavoitteissaan-kirkon-erityisoikeudet-rikkovat-yhdenvertaisuutta-vapaa-ajattelijain-liitto-ry-hallitusohjelmatavoitteet-23-10-2014) seuraavaa:


“Vaalikauden aikana ryhdytään valmistelemaan evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisaseman purkamista eli kirkon ja valtion erillisyyden selkeyttämistä tarkoituksena perus- ja ihmisoikeusperusteisesti vahvistaa kansalaisten yhdenvertaista kohtelua heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta sekä jokaisen kaikinpuolista uskonnon- ja omantunnonvapautta. Tällöin Perustuslain 76 § tulee ottaa kriittiseen tarkasteluun.”

 

Tutkimus löytyy kirkon tutkimuskeskuksen sivuilta

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/0/61AC287001CB8BC5C2257DE9003DD4A1?opendocument&lang=FI

 

Kirkon pää-äänenkannattajan artikkeli aiheesta.

Kirkossa eletty harhan vallassa – Suomessa sittenkin valtiokirkko?

https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kirkossa-eletty-harhan-vallassa-suomessa-sittenkin-valtiokirkko/?katselukoodi=b1864edcc908ce737633a56ca9ab7e46c6e24eda07152efee1bb0ff36b3f3b41&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=K24_002&utm_content=%5Bemail%5D


Euroopan neuvoston yleiskokouksen suosituksen mukaan Euroopan yhteisiä arvoja on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan. Vapaa-ajattelijoiden mielestä Suomen valtion on kohdeltava kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta. Suomen valtion pitää olla neutraali ja puolueeton suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Uskonto ja vakaumus on saatava halutessaan pitää yksityisasiana.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry