Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Jumalanpilkan kriminalisoiva laki kumottava – ranskalaisen Charlie Hebdo -lehden toiminta Suomessa olisi rikollista
Petri Karisma / 9.1.2015
Suomen kuuluisi kansainvälisissä toimielimissä puuttua ensimmäisten joukossa uskontoperustaisiin ihmisoikeusloukkauksiin, josta pahimmillaan on rangaistuksena kuolemantuomio.

Rikoslain pykälässä uskonrauhan rikkomisesta sanotaan: ”Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

Sananvapaus on eräs keskeisimmistä perusarvoista, joiden päälle sivistyneet yhteiskunnat rakentuvat. Jumalanpilkkakielto rajoittaa sananvapautta epäsymmetrisesti niin, että uskonnot ja heidän Jumalansa saavat täyden suojan, mutta uskonnottomat vakaumukset jäävät ilman suojaa. Jumalanpilkkakiellon poisto rikoslaista toisi uskonnollisia ja uskonnottomia vakaumuksia edustavat ihmiset ajatuksen- ja sananvapauden kannalta yhdenvertaiseen asemaan.

Suomen kuuluisi kansainvälisissä toimielimissä puuttua ensimmäisten joukossa uskontoperustaisiin ihmisoikeusloukkauksiin, josta pahimmillaan on rangaistuksena kuolemantuomio. Koska Suomen rikoslaissa on yhä voimassa jumalanpilkkakielto, Suomi ei voi nyt uskottavasti puuttua maailmalla tapahtuviin uskontopohjaisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Tämä on sääli, koska soisi Suomen välittävän maailman uskontojen uhreista, kertoo Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma.

Vapaa-ajattelijain liitto on esittänyt hallitusohjelmatavoitteissaan jumalanpilkan rangaistavuuden poistamista rikoslaista. Ei saa olla epäselvää, voisiko ranskalainen Charlie Hebdo -lehti toimia Suomessa vai ei. Lehden pilakuvien julkaisu Suomessa on tarpeellinen mielenilmaus sananvapauteen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

 

Nykyisen Jumalanpilkkalain puitteissa näyttää siltä, että ranskalaisen Charlie Hebdo -lehden toiminta olisi Suomessa rikollista ja lehden pilapiirtäjiä ja toimittajia vastaan voitaisiin nostaa syytteet.

 

Vapaa-ajattelijain liiton hallitusohjelmatavoitteet.

 

Jumalanpilkkakiellon poistaminen lainsäädännöstä ei luonnollisestikaan tarkoita asiattoman käytöksen sallimista. Uskonnollisten tilaisuuksien samoin kuin muidenkin kokoontumisten suojana on laki julkisrauhan rikkomisesta. Rikoslain kunnianloukkauspykälässä on myös kielletty ihmisiä halventava toiminta. Uskonnollisten käsitysten kohottaminen erityisasemaan on ihmisten yhdenvertaisen kohtelun periaateen vastaista.

 

Euroopan neuvoston yleiskokouksen suosituksen mukaan Euroopan yhteisiä arvoja on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan. Vapaa-ajattelijoiden mielestä Suomen valtion on kohdeltava kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta. Suomen valtion pitää olla neutraali ja puolueeton suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Uskonto ja vakaumus on saatava halutessaan pitää yksityisasiana.

 
 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry