Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Kirkolla vaikeat ajat – alle 4 miljoonaa jäsentä 2015 ja alle 70 % vuonna 2017
Petri Karisma / 4.1.2015
Arkkipiispa Kari Mäkisen aiheuttamalla kirkosta eroamispiikillä tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyn jälkeen voi olla merkittävämpi vaikutus kirkon itseymmärrykseen ja suhteeseen medioihin, kuin 2010 homoillan eroamispiikillä.

Evankelis-luterilainen kirkko on kohdannut merkillisen tilanteen. Tänä vuonna kirkon väkiluku putoaa alle 4 miljoonan ja vuonna 2017 kirkkoon kuuluvien osuus koko väestöstä tulee putoamaan alle 70 prosentin.

 

Kirkon omien tietojen mukaan sillä oli jäseniä vuoden 2014 lopulla noin 4 041 000 henkilöä. Tähän lukuun on päädytty olettamalla, että kirkosta eronnoita on 74 000 ja liittyneitä on 15 500 vuonna 2014. Laskelmissa ei ole otettu huomioon kastettujen ja kuolleiden kirkon jäsenten erotusta. http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/483BF74C2EABF159C2257DC10049DAE8?OpenDocument&lang=FI

 

Vuosi 2013 oli ensimmäinen vuosi, jolloin kuolleita kirkon jäseniä oli enemmän, kuin kirkkoon kastettuja lapsia. Vuonna 2013 erotus oli alle 300. Koska kastaminen on entisestään vähentynyt, on vuonna 2014 kastettujen enemmyys mahdollisesti noin 1000 ihmistä. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/88F3966F93C98AB2C2257995003C9C2C/$FILE/seurakuntien_vaestonmuutokset_2013_final.pdf (sivu 3)

 

Vanhan perinteen mukaan kirkko arvioi kirkosta eroamisen liian pieneksi. http://eroakirkosta.fi/media/none/tiedote_21_2014.html?year=2014. Valistuneen arvauksen mukaan kirkosta eroaminen oli vuonna jossain 78 000 ja 80 000 välillä.

Kun huomioidaan kirkosta eroaminen, kirkkoon liittyminen, kastaminen ja kuolleet kirkon jäsenet päästään kirkon jäsenmäärän vähennyksessä vuonna 2014 väliin 58 500 – 65 500 ihmistä.

 

Toisaalta kokonaisuuden kannalta on epäoleellista, oliko kirkon jäseniä vuoden lopussa tuo kirkon ilmoittama noin 4 041 000 henkilöä, vain todellisuutta lähempänä oleva noin 4 035 000 ihmistä. Kyse on vain siitä, mihin aikaan vuodesta tuo 4 miljoonan raja rikkoutuu.

 

Jos oletamme, että kirkkoon liittyminen kasvaa samaa tahtia, kuin se on kasvanut viime vuosina, niin vuonna 2015 liittyy noin 16 000 ihmistä. Kirkosta pitäisi erota vuonna 2015 noin 51 000 – 57 000 ihmistä. Viime vuosien kirkosta eroamismäärät huomioon ottaen noin 60 000 kirkosta eronnutta vuonna 2015 ei ole mikään mahdoton.

 

Toinen mielenkiintoinen luku on kirkon jäsenten osuuden putoaminen alle 70 prosentin. Vuoden vaihteen jälkeen kirkkoon kuului kirkon oman selonteon mukaan alle 74 prosenttia suomalaisista. Täsmällisesti ilmaistuna osuus on jossain 73,6 % ja 73,9 % tienoilla.

 

Kirkon jäsenten osuus kaikista suomaisista on pudonnut keskimäärin noin 1,2 prosenttia 2010-luvulla. Mikäli tämä eroamisvauhti jatkuu samanlaisena, niin tarvitaan reilu kolme vuotta, että saavutetaan 70 prosentin raja. Tulevina vuosina kirkon jäsenosuus tulee tippumaan selvästi nopeammin. Hyvin todennäköistä on, että päädytään jopa 1,5 prosentin vuosittaiseen vähenemään.

 

Kastaminen tulee entisestään vähenemään, joten se ei pysty korvaamaan kuolleiden määrää. Kastamisen väheneminen tulee olemaan vähintään yhtä merkittävä kirkon jäsenmäärän pudottaja, kuin kirkosta eroaminen lähivuosina.

 

Keskustelu kirkon asemasta yhteiskunnassa ja sen valtionkirkollisesta asemasta tuskin tulee vähenemään, päinvastoin keskustelu tulee varmasti kiihtymään. Samoin kirkon sisäiset riidat eivät osoita laantumisen merkkejä. Media tulee olemaan näistä riidoista arkkipiispa Kari Mäkisen aiheuttaman kohun jälkeen erittäin kiinnostunut. Kirkon saama huomio tulee lisäämään kirkosta eroamisia.

 

Arkkipiispa Kari Mäkisen aiheuttamalla kirkosta eroamispiikillä tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyn jälkeen voi olla merkittävämpi vaikutus kirkon itseymmärrykseen ja suhteeseen medioihin, kuin 2010 homoillan eroamispiikillä.

 

Jos joku ihmettelee, miksi tämä on minulle tärkeää, niin kannattaa lukea vaikka kirjoitus

VAPAA-AJATTELIJOILLA ON OIKEUS VAATIA KIRKON ETUOIKEUKSIEN PURKAMISTA

http://www.orvokki.net/vapaa-ajattelijoilla-on-oikeus-vaatia-kirkon-etuoikeuksien-purkamista/

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry