Toimintasuunnitelma
makimik / 9.9.2017

Toimintasuunnitelma 2019

Turun vapaa-ajattelijat

(korjattu 4.12.2019)

Turun Vapaa-ajattelijat pyrkii toimimaan Turun seudun uskonnottoman väestön tärkeimpänä yhdyssiteenä. Jäsenmäärä on viime vuosina vakiintunut noin sataan jäseneen ja toiminta-alueenamme on koko Varsinais-Suomi, lisäksemme Raisiossa on oma vapaa-ajattelijayhdistys. Jäseninämme on vain joitakin promilleja Turun ja lähialueiden uskonnottomista, joten kasvuun on potentiaalia ja tarvetta. Viemme vapaa-ajattelua Turun seudulla eteenpäin vuonna 2019 seuraavin keinoin:  

Uskonnottomien oikeuksien edistäminen

Seuraamme uskonnottomien oikeuksien toteutumista toiminta-alueellamme, erityisesti kouluissa ja muissa laitoksissa. Etsimme kaikille sopivia vaihtoehtoja uskonnollisen toiminnan tilalle tai rinnalle ja huolehdimme uskonnottomien valinnanvapaudesta. Pyrimme siihen, että kouluopetus säilyy tiedepohjaisena ja paheksumme uskonnollista käännytystyötä kouluissa. Uskonnottomien lasten ja nuorten huomioimisessa päivähoidossa ja kouluissa on parannettavaa. Tuemme elämänkatsomustieto-oppiaineen (et) asemaa kouluissa keskusteluin ja kannanotoin. Myönnämme yhteensä 2-3 stipendiä menestyksekkäästä elämänkatsomustiedon opiskelusta peruskoulun ja lukion opiskelijoille ja tämän vakiinnuttamiseksi perustamme et-stipendirahaston. Pysyvä edustajamme Lounais-Suomen saattohoitosäätiössä tiedottaa yhdistyksellemme saattohoidon sisällöstä sekä saattohoitokodille uskonnottomien tarpeista. Yhteistyötä Saattohoitosäätiön kanssa tiivistetään ja etsitään tukihenkilöitä saattohoitopotilaille. Yhdistys pyrkii jatkamaan yhteistyötä Prometheus-leirien tuki ry:n Turun alueen toimijoiden kanssa.  

Siviiliseremoniat

Tietopankkia uskonnottomista juhlista aloitettiin kokoamaan vuonna 2018 ja ensimmäinen osa Uskonnottomat hautajaiset on liitetty kotisivuillemme. Tiedotamme tietopankista eri tahoille ja eri medioissa tavoittaaksemme kattavasti tarvitsijoita ja jaamme tietoa uskonnottomista hautajaisista myös hautaustoimistoille. Jatkamme tietopankin kokoamista osioilla uskonnottomat häät, nimiäiset ja aikuistumisjuhlat. Etsimme lisää juhlapuhujia ja muusikoita uskonnottomien juhlien tarpeisiin ja tarjoamme heille koulutusta.  

Yleisötilaisuudet

Viime vuosina yhdistyksemme on järjestänyt yhden tai kaksi kertaa vuodessa yleisötilaisuuden, jossa keskusteluaiheita on alustettu luennoin tai paneelikeskustelun avulla. Tilaisuuksia on pidetty onnistuneina ja mielenkiintoisina. Jatkamme vuonna 2019 parilla laadukkaalla yleisötilaisuudella asiantuntevin luennoitsijoin ja ajankohtaisin aihein. Kevään tilaisuus on vaaliteemainen. Järjestämme pienimuotoisia keskustelutilaisuuksia esim. pubeissa tai kahviloissa.  

Muut tilaisuudet

Järjestämme myös jäsentapaamisia sekä kaikille avoimia retkiä, musiikkitilaisuuksia ym. vapaamuotoisia tapahtumia, myös yhteistyöstä kiinnostuneiden yhdistysten kanssa ja jatkamme lukupiirin toimintaa. Esittelemme toimintaamme muiden järjestämissä tapahtumissa, kuten vapputilaisuuksissa ja Pridessa. Kehitämme edelleen koulutusyhteistyötä lähialueiden vapaa-ajattelijayhdistysten kanssa. Lisäksi osallistumme mielenkiintoisiin tapahtumiin, joita joku muu taho järjestää. Toteutamme myös sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset.  

Medianäkyvyys

Yhdistyksellämme on keväästä 2011 lähtien ollut kotisivustolla blogipalsta. Innostamme jäsenistöä tuomaan omia mielipiteitään esille blogin kautta. Tähän asti blogi on jäänyt melkein pelkästään yhden aktiivin kirjoitteluksi, johon toiset lisäävät vain kommentteja. Kotisivujen on tarkoitus toimia tietokanavana sekä jäsenille että muille uskonnottomille sekä tiedottaa toiminnastamme muille kiinnostuneille. Kehitämme kotisivujamme ajankohtaisemmiksi ja vastaamaan laajemmin Turun alueen uskonnottomien tarpeita ja otamme huomioon myös uskonnottomat maahanmuuttajat. Yhdistys tuottaa omaa kuvamateriaalia kotisivujen informatiivisyyden lisäämiseksi. Pyrimme edelleen nopeaan tiedottamiseen Facebook-sivujen kautta. Lisäämme yhdistyksen kantaaottavuutta myös perinteisen median puolella lehdistötiedotteilla, yleisönosastokirjoituksilla ja kolumneilla.  

Historiikki

Vuonna 2014 aloitettu yhdistyksen historiikki elää arkistotyön vaiheessa. Pyrimme edistämään historiikkia esimerkiksi työllistämistoiminnan avulla ja alamme julkaista artikkeleita netissä. Historiikin painaminen kirjaksi ei ole vielä ajankohtaista, mutta se on pitkän aikavälin tavoite.  

Toiminta-avustukset

Haemme toiminta-avustuksia sopivilta organisaatioilta mm. yleisötilaisuuksia varten.