Toimintasuunnitelma
makimik / 9.9.2017

Toimintasuunnitelma 2020 

syyskokous 12.11.2019                                                                                    

Turun Vapaa-ajattelijat pyrkii toimimaan Turun seudun uskonnottoman väestön tärkeimpänä yhdyssiteenä. Jäsenmäärä on viime vuosina vakiintunut noin sataan jäseneen ja toiminta-alueenamme on koko Varsinais-Suomi, lisäksemme Raisiossa on oma vapaa-ajattelijayhdistys. Jäseninämme on vain joitakin promilleja Turun ja lähialueiden uskonnottomista, joten kasvuun on potentiaalia ja tarvetta.

Viemme vapaa-ajattelua Turun seudulla eteenpäin vuonna 2020 seuraavin keinoin:

 

Uskonnottomien oikeuksien edistäminen

Seuraamme uskonnottomien oikeuksien toteutumista toiminta-alueellamme, erityisesti kouluissa ja muissa laitoksissa. Etsimme kaikille sopivia vaihtoehtoja uskonnollisen toiminnan tilalle tai rinnalle ja huolehdimme uskonnottomien valinnanvapaudesta.

Pyrimme siihen, että kouluopetus säilyy tiedepohjaisena ja paheksumme uskonnollista käännytystyötä kouluissa. Uskonnottomien lasten ja nuorten huomioimisessa päivähoidossa ja kouluissa on parannettavaa.

Tuemme elämänkatsomustieto-oppiaineen (et) asemaa kouluissa keskusteluin ja kannanotoin. Myönnämme yhteensä 2-3 stipendiä menestyksekkäästä elämänkatsomustiedon opiskelusta peruskoulun ja lukion opiskelijoille ja tämän vakiinnuttamiseksi perustamme et-stipendirahaston.

Tavoitteena on käynnistää läheisempi yhteistyö koulujen kanssa esim. vierailuilla et- ja uskontotunneilla ja päivänavauksissa ja kannustamalla kouluja kehittämään et-opetuksen puitteita. Pyrimme perustamaan työryhmän tälle toiminnalle ja rakentaa sitä yhteistyöllä et-opettajien kanssa ja käyttämällä liiton kokemuksia hyväksi.

Turun seudun saattohoitotyö on uudistamisvaiheessa.  Seuraamme tilannetta ja uskonnottomien tarpeiden huomioimista. Turun kaupungin uusi tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta voisi olla yksi yhteystaho.

 

Siviiliseremoniat

Tietopankkia uskonnottomista juhlista aloitettiin kokoamaan vuonna 2018 ja ensimmäinen osa ”Uskonnottomat hautajaiset” liitettiin 2019 aikana kotisivuillemme. Sivuja päivitetään tarvittaessa hyvässä yhteistyössä m.m. muutaman hautaustoimiston kanssa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on hylännyt suunnitelmansa uudistaa Turun krematoriota ja ehdottaa nyt uuden krematorion rakentamista.  Turun vaparit seuraavat uutta tilannetta ja toivovat uuden neutraalin hautausmaan perustamista, lähinnä tuhkan sirotteluun. Myös muistolaattojen mahdollisuus tulisi selvittää.

Vuonna 2020 on tarkoitus jatkaa tietopankin kokoamista osioilla uskonnottomat häät, nimiäiset ja aikuistumisjuhlat.

Yhdistys pyrkii jatkamaan yhteistyötä Prometheus-leirien tuki ry:n Turun alueen toimijoiden kanssa.

Etsimme lisää juhlapuhujia ja muusikoita uskonnottomien juhlien tarpeisiin ja pyrimme tarjoamaan heille koulutusta

 

Yleisötilaisuudet

Viime vuosina yhdistyksemme on järjestänyt yhden tai kaksi kertaa vuodessa yleisötilaisuuden, jossa keskusteluaiheita on alustettu luennoin tai paneelikeskustelun avulla. Tilaisuuksia on pidetty onnistuneina ja mielenkiintoisina. Jatkamme toimintaa vuonna 2020 laadukkaalla yleisötilaisuudella asiantuntevin luennoitsijoin ja ajankohtaisin aihein.

Järjestämme myös pienimuotoisia keskustelutilaisuuksia esim. pubeissa tai kahviloissa.

 

Muut tilaisuudet

Järjestämme myös jäsentapaamisia sekä kaikille avoimia retkiä, musiikkitilaisuuksia ym. vapaamuotoisia tapahtumia, myös yhteistyöstä kiinnostuneiden yhdistysten kanssa, ja jatkamme lukupiirin toimintaa.

Esittelemme toimintaamme muiden järjestämissä tapahtumissa, messuilla ja erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Haemme tarvittaessa rakentavaa yhteistyötä tasapuolisesti m.m. eri poliittisten puolueiden ja lähikuntien kanssa. Yhteistyön ydin on uskonnottomien oikeuksien ja tarpeiden edistämisessä.

Kehitämme yhteistyötä lähialueiden vapaa-ajattelijayhdistysten kanssa.

Toteutamme sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset.

 

Medianäkyvyys

Kotisivujen (websivujen) on tarkoitus toimia tietovarastona ja -kanavana sekä jäsenille että muille uskonnottomille sekä tiedottaa toiminnastamme muille kiinnostuneille. Kehitämme kotisivujamme ajankohtaisemmiksi ja vastaamaan laajemmin Turun alueen uskonnottomien tarpeita ja otamme huomioon myös uskonnottomat maahanmuuttajat. Tekninen kehittäminen tapahtuu yhteistyössä liiton kanssa.

Yhdistyksellämme on keväästä 2011 lähtien ollut kotisivustolla blogipalsta. Innostamme jäsenistöä tuomaan omia mielipiteitään esille blogin kautta. Tähän asti blogi on jäänyt melkein pelkästään yhden aktiivin kirjoitteluksi, johon toiset lisäävät vain kommentteja.

Pyrimme nopeaan tiedottamiseen sähköpostin ja Facebook-sivujen kautta.

Lisäämme yhdistyksen kantaaottavuutta myös perinteisen median puolella lehdistötiedotteilla, yleisönosastokirjoituksilla ja kolumneilla.

 

Historiikki

Vuonna 2014 aloitettu yhdistyksen historiikki elää arkistotyön vaiheessa. Pyrimme edistämään historiikkia esimerkiksi työllistämistoiminnan avulla ja alamme julkaista artikkeleita netissä. Historiikin painaminen kirjaksi ei ole vielä ajankohtaista, mutta se on pitkän aikavälin tavoite.

 

Toiminta-avustukset

Haemme toiminta-avustuksia sopivilta organisaatioilta mm. yleisötilaisuuksia varten.