Rekisteriseloste
stigo / 24.1.2019

Rekisteriseloste / Turun Vapaa-ajattelijat ry

Tämä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ("GDPR") mukainen seloste Turun Vapaa-ajattelijat ry:n ylläpitämistä henkilörekistereistä.

Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä.

Rekisterinpitäjä
Rekisteriä pitää Turun Vapaa-ajattelijat ry. Yhdistyksen käyntiosoite on Pääskynlento 14 A 4. Rekisterinpitäjää edustaa Mikko Mäkitalo, sähköposti: turku.hallitus@vapaa-ajattelijat.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja ylläpidetään yhdistyksen ja jäsenten yhteydenpitoa varten, yhdistyksen toimintaa varten sekä yhdistyksen toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi tärkeiden tilastojen tekoa varten. Osa tiedoista on tallennettava myös yhdistyslain vaatimuksesta.

Rekisterin sisältö
Rekisteriin on tallennettu ainoastaan yhdistyksen jäsenten tietoja.
Jäsenestä tallennetaan yhdistyslain 10 § mukaan täydellinen nimi ja kotipaikka. Yhteydenpitoa varten tallennetaan osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisesti muita samankaltaisia yhteystietoja. Jäsenmaksujen seurantaa varten tallennetaan tieto jäsenmaksuista korkeintaan viiden edeltävän vuoden ajalta. Yhdistyksen toimintaa varten tallennetaan jäsenen ilmoittamia tietoja erityisistä taidoista ja kiinnostuksen kohteista. Tilastointia varten tallennetaan liittymisaika, sukupuoli ja syntymäaika. Erityisesti rekisteriin ei tallenneta henkilötunnusta.

Tietojen käyttäjät
Rekisterin tietoja käyttävät säännöllisesti yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä, mikäli yhdistyksellä sellainen on, toimistonhoitaja tai muu vastaava toimihenkilö.

Tietojen säännönmukainen luovutus ulkopuolisille
Nimi ja osoite, mutta ei muita tietoja, luovutetaan säännönmukaisesti Vapaa-ajattelijain liitolle liiton lehden postittamista varten sekä liiton erillisestä pyynnöstä liittokokousedustajien määrän päättämiseksi.

Jokaisella jäsenellä on Yhdistyslain yhdennentoista pykälän toisen momentin mukainen oikeus nähdä omat tietonsa.

Jotkin Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykset myöntävät vapaajäsenyyden niille jäsenille, jotka ovat kuuluneet määräajan yhtäjaksoisesti johonkin liiton jäsenyhdistyksistä. Tämän vuoksi voidaan toiselle liiton jäsenyhdistykselle luovuttaa tieto liittymisajasta jos jäsen erotessaan Turun Vapaa-ajattelijoista siirtyy välittömästä toiseen liiton jäsenyhdistykseen.

Muutoin ei jäsenrekisterin tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tietojen poisto
Kuukauden kuluessa päätöksestä rekisteristä poistetaan eronneet ja erotetut jäsenet. Kolmen kuukauden kuluessa tiedon saamisesta rekisteristä poistetaan kuolleet jäsenet.

Rekisterin suojaus
Jäsenrekisterin pääkopio pidetään lukitussa tilassa olevassa tietokoneessa. Jäsenrekisteriä ei siirretä julkisessa tietoverkossa salaamattomana.