Yhdistyksessä viime aikoina tapahtunutta
makimik / 15.4.2016
Vuoden 2016 syyskokous pidettiin 16.11. ja siinä valittiin yhdistykselle uusi hallitus ja muotoiltiin ensi vuodeksi toimintasuunnitelma. Elokuussa pidetyssä jäsenistön kesätapaamisessa pohdittiin vapaa-ajattelijan elämää ympäröivän yhteiskunnan ennakkoluulojen keskellä. Alkuvuonna eli tarkemmin sanottuna 23.1. järjestimme keskustelutilaisuuden otsikolla ”maahanmuuttajat ja kotoutumisen haasteet”. Sotien ja konfliktien aiheuttama pakolaisuuden kasvu maailmassa tuo Suomeenkin suuren joukon apua tarvitsevia. Pakolaisten vastaanottaminen ja kotoutus […]

Vuoden 2016 syyskokous pidettiin 16.11. ja siinä valittiin yhdistykselle uusi hallitus ja muotoiltiin ensi vuodeksi toimintasuunnitelma.


Elokuussa pidetyssä jäsenistön kesätapaamisessa pohdittiin vapaa-ajattelijan elämää ympäröivän yhteiskunnan ennakkoluulojen keskellä.


Alkuvuonna eli tarkemmin sanottuna 23.1. järjestimme keskustelutilaisuuden otsikolla ”maahanmuuttajat ja kotoutumisen haasteet”. Sotien ja konfliktien aiheuttama pakolaisuuden kasvu maailmassa tuo Suomeenkin suuren joukon apua tarvitsevia. Pakolaisten vastaanottaminen ja kotoutus ovat synnyttäneet runsasta keskustelua jossa asiallisuus on välillä ollut kadoksissa. Siitä huolimatta tarvitsemme edelleen tilaisuuksia, joissa saamme tietoa maahanmuuton ja kotoutumisen parissa työskenteleviltä. Oma suhtautumisemme pakolaisiin vaikuttaa heidän kotoutumismahdollisuuksiinsa. Jos he jäävät kantaväestön yhteisöjen ulkopuolelle, uhkana on kotoutumisen epäonnistuminen ja jopa syrjäytyminen. Voimme ottaa tosiasiana sen, että monet tulevat jäämään tänne ja tulevat muuttamaan suomalaista yhteiskuntaa ja sen kaikkia jäseniä. Tästä syntyy mahdollisuus keskusteluun yhteisistä koko maapalloa koskevista aiheista. Pakolaiset tuovat Euroopan ulkopuolisen maailman ulottuvillemme ja arkeemme. Turun Vapaa-ajattelijoitten keskustelutilaisuuden tarkoituksena oli selvitellä miten erityisesti pakolaisten vastaanotto ja turvapaikanhakijoiden kotoutus on järjestetty Turun seudulla ja miten on huomioitu heidän lähtömaidensa uskonnollinen ympäristö ja siihen liittyvät jännitteet. Tähän liittyy myös osaltaan keskustelu koulujen katsomusaineopetuksen kehittämisestä. Keskustelun alustajina olivat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki, Suomen Punaisen Ristin Turunmaan piirin Annalena Sjöblom turvapaikanhakijoiden vastaanottotyöstä, Daisyliiton Katri-Maria Hirvonen kotoutumisen mahdollisuuksista ja lukio-opettaja Jaakko Lindfors katsomusaineopetuksen kehittämisestä. Tapahtuma ei ollut mikään valtava yleisömenestys, mutta keskustelu oli vilkasta ja käytiin hyvässä hengessä, ainakaan emme sortuneet sellaisiin ylettömiin vastakkainasetteluihin, joista viime aikoina maahanmuuttokysymyksiin liittyen on eri tahoilta uutisoitu. Olemme tämän jälkeen ehkä hieman viisaampia kohtaamaan asian rakentavassa hengessä.

[fbcomments]