Kansalaisaloite kirkon valtiollisen aseman purkamisesta
kimmo / 14.2.2014
Lähettänyt 14. helmikuu 2014 – 21:27 käyttäjä Mikko Mäkitalo On tehty kansalaisaloite kirkon lainsäädännössä määritellyn erityisaseman purkamiseksi: Yhdenvertainen Suomi – kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta Aloitteen sisältö: Valtion tulee kunnioittaa kaikkien vakaumuksia, myös uskonnottomien. Lait on muutettava sellaisiksi, että valtionkirkosta luovutaan ja valtio on vakaumusten suhteen puolueeton. Vain siten kaikkia ihmisiä kohdellaan Suomessa yhdenvertaisesti. […]

On tehty kansalaisaloite kirkon lainsäädännössä määritellyn erityisaseman purkamiseksi:

Yhdenvertainen Suomi – kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta

Aloitteen sisältö:
Valtion tulee kunnioittaa kaikkien vakaumuksia, myös uskonnottomien. Lait on muutettava sellaisiksi, että valtionkirkosta luovutaan ja valtio on vakaumusten suhteen puolueeton. Vain siten kaikkia ihmisiä kohdellaan Suomessa yhdenvertaisesti.

Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö suosii kirkkoa muun muassa seuraavilla tavoilla:
– Kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö, eli sen katsotaan olevan osa julkista valtaa.
– Kirkon jäsenmaksu kerätään kirkollisverona.
– Yhteisöverosta annetaan osuus kirkolle.
– Tunnustuksettomat hautausmaat ovat kirkon vastuulla.
– Juhlapyhät on säädetty kirkkolaissa, joten eduskunta ei voi muuttaa niihin perustuvia vapaapäiviä ilman kirkolliskokousta.
– Peruskouluissa kirkon jäsenet eivät saa opiskella elämänkatsomustietoa, uskonto on heille pakollinen oppiaine.
– Kirkolla ja muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on vihkimisoikeus, mutta uskonnottomilla yhdistyksillä ei.

Kirkon etuoikeudet loukkaavat uskonnottomien ja toisuskoisten ihmisoikeuksia. Julkisen vallan tulee olla tunnustukseton, ja uskonto on saatava pitää yksityisasiana. Kirkolta on poistettava valtionkirkon asema, jotta kaikkia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti vakaumuksesta riippumatta. Tämän toteuttaminen edellyttää monien lakien muuttamista, myös perustuslain. Hallituksen tulee ryhtyä valmistelemaan tällaista lainsäädäntöä.

Aloitteen tekijät ovat pääosin Vapaa-ajattelijain liiton aktiiveja, vaikka kansalaisaloitteitahan ei muodollisesti tee mikään järjestö, vaan joukko yksityisiä kansalaisia.

[fbcomments]