Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vapaa-ajattelijat yhdenvertaisuuden asialla
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 18.2.2014

 

Ihmisten yhdenvertainen kohtelu on yksi keskeisistä sivistyneen yhteiskunnan tukipilareista. Suomessa on yhdenvertaisuudessa edistytty monella saralla. Naisten ja miesten tasa-arvo on kehittynyt hyvin, vaikka ei tällä saralla maaliin ole päästy. Nykyään kotitausta ei automaattisesti määrää lapsen sosiaalista asemaa, sosiaalista rotaatiota tapahtuu.

 

Yhdessä yhdenvertaisuus kysymyksessä Suomi on jonkinlainen kehitysmaa. Suomessa uskonnolla ja varsinkin evankelis-luterilaisella kirkolla on merkittäviä etuoikeuksia suhteessa uskonnottomiin vakaumuksiin.

 

Yhdenvertaisuutta kunnioittavan valtion tulisi arvostaa kaikkien vakaumuksia, myös uskonnottomien. Lainsäädäntö on rakennettava sellaiseksi, että evankelis-luterilaisen kirkon valtionkirkollisesta asemasta luovutaan. Vain siten kaikkia ihmisiä kohdellaan Suomessa yhdenvertaisesti.

 

Yksi evankelis-luterilaisen kirkon keskeisiä etuoikeuksia on julkisoikeudellinen asema. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että evankelis-luterilaisen kirkon katsotaan olevan osa julkista valtaa ja sen säännöistä päätetään laintasoisesti omissa laeissaan.

 

Kirkon säännöt, eli kirkkolaki mainitaan perustuslain 76 §:ssä. Eduskunta ei voi tehdä mitään muutoksia kirkkohallituksen esitykseen kirkkolaista, vaan sen on hyväksyttävä se pilkulleen.

 

Kirkon työntekijät ovat virkamiehiä ja he toimivat virkavastuulla, aivan samalla tavalla kuin kunnan ja valtion työntekijät. Valtionkirkolla on niin valtavasti etuoikeuksia, että listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta se on tarpeetonta tässä yhteydessä.

 

Kun huomaa, että yhteiskunnassa on vääryys, on luonnollista, että toimii tämän vääryyden korjaamiseksi.

 

Vaikuttamisen voi karkeasti jakaa kahteen osaan. Kansalaismielipiteen muuttaminen on erittäin merkittävä keino. On tärkeä, että tavallinen kansalainen tietää, mistä on kyse, kun puhutaan valtionkirkon erityisoikeuksista. Olemme pyrkineet nostamaan esille myös muita asiaan liittyviä ongelmia, kuten koulujen uskonnon opetus ja koulujen yhteistyö kirkon kanssa.

 

Evankelis-luterilainen kirkko perustelee valtionkirkollista asemaansa suurella jäsenmäärällä. Eroakirkosta.fi-palvelu on tehokas väline kirkon jäsenmäärän alentamiseen. Mitä alemmaksi jäsenmäärä putoaa, sitä vähemmän on perusteita evankelis-luterilaisen kirkon erityisoikeuksille.

 

Toinen ja aivan yhtä tärkeä toimintamuoto on päättäjiin vaikuttaminen. Loppujen lopuksi eduskunta päättää onko Suomessa valtionkirkko ja ovatko uskonnolliset ja uskonnottomat vakaumukset yhdenvertaisia. Vapaa-ajattelijat lähettävät hyvin taajaan lausuntoja eri lakiesityksiin ja näin pyrkivät saamaan oman puumerkin lakeihin.

 

Vuoden 2014 laillisuus valvojien ja perustuslakivaliokunnan päätökset koulujen uskonnon harjoittamisesta antavat vapaa-ajattelijoille hyvät työkalut puuttua koulujen uskonnon harjoittamiseen. Koulu tulee olemaan monella tavalla vapaa-ajattelijoiden painopiste tulevaisuudessa.

 

Tervetuloa mukaan toimimaa paremman Suomen puolesta.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry