Yhdistyksen historia
Kaj Torrkulla / 13.10.2014

Uskonnonvapauslaki hyväksyttiin eduskunnassa 1922 ja tuli voimaan seuraavana vuonna. Kirkosta eronneet perustivat Tampereella yhdistyksen vuosina 1930 ja 1936, mutta molemmilla kerroilla yhdistys lakkautettiin.

Nykyinen yhdistys, Tampereen Vapaa-ajattelijat ry perustettiin lokakuussa 1945. Yhdistyksen yli viidenkymmenen vuoden historia voidaan likimain jakaa kolmeen jaksoon.

Vuodet 1945-1956 olivat voimakkaan toiminnan aikaa. Nuori yhdistys toimi aktiivisesti järjestäen mm. keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksen jäsenmäärä kävi huipussaan tämän kauden aikana: vuonna 1947 jäseniä oli 400.

Vuosien 1956-1975 välinen aika on ollut toiminnallisesti heikompaa, esimerkiksi vuosilta 68-69 ja 71-73 ei ole kokouspöytäkirjoja lainkaan. Samaan aikaan maatamme runteli lama, jonka aikana (1960), kirkollisveroakin alettiin periä muun verotuksen yhteydessä ikään kuin salaa. Yhdistyksen jäsenmääräkin ehti huonoimmillaan, vuosina 69 ja 71, käydä 120 jäsenessä.

Vuodesta 1976 eteenpäin on jälleen vallinnut voimakas nousukausi yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksemme jäsenmäärä ehti käydä lähes kolmessasadassa jäsenessä vuonna 82, joskin on siitä myöhemmin vähentynyt. Vuodet 78-88 näkyvät yhdistyksen järjestämien kokousten määrän perusteella olleen aktiivisia, tänä ajanjaksona nimittäin on järjestetty keskimäärin 25 kokousta vuodessa.

Yhdistyksen toiminta on tuottanut myös tulosta. Vuonna 1945 väestörekisteriin kuului Tampereella n. 4 300 ihmistä eli 5,4% asukkaista. Vuonna 1994 vastaavat luvut olivat jo 37 500 ihmistä ja 20,9 prosenttia. Suuntaus on edelleenkin kasvava, joten yhdistyksellä on kaikki syyt olettaa saavuttavansa erään päätavoitteensa, kirkon ja valtion erottamisen toisistaan.