Satakunnan vapaa-ajattelijat ry

on Satakunnan alueella toimiva Vapaa-ajattelijoiden jäsenyhdistys

Lepomäki
satakunta2 / 20.3.2018


Satakunnan vapaa-ajattelijat ry omistaa Siikaisten kunnassa Samminmajan kylässä sijaitsevan Lepomäki-nimisen 0,50 ha suuruisen uskonnottomien hautausmaan. Lepomäellä kasvaa nuorta mäntymetsää ja yksi istutettu pihlaja. Yhdistys säilyttää hautausmaan mahdollisimman pitkään luonnontilassa.
Hautausmaa on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille, samoin ateistien ja uskonnottomien viimeiseksi leposijaksi sekä myös kaikille, jotka haluavat tulla haudatuksi, uurnahaudatuksi tai tuhkansa siroteltavan maailmankatsomuksensa taikka viimeisen tahtonsa mukaisesti uskonnottomaan maaperään.