Satakunnan vapaa-ajattelijat ry

on Satakunnan alueella toimiva Vapaa-ajattelijoiden jäsenyhdistys

Kevätkokous
satakunta2 / 7.6.2020

Satakunnan vapaa-ajattelijoiden sääntömääräinen kevätkokous työskenteli 6.6.2020 Nakkilan työväentalolla.

Kokouksen aluksi hallituksen jäsen Erik Sallinen kertoi 100-vuotiaan talon rikkaasta historiasta.
Kokousajankohta oli yhdistyksen säännöistä poikkeava  Koronavirustilanteen- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Kokoontumisessa noudatettiin Suomessa 1.5–30.9.2020 voimassa olevaa "Lakia väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista."

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9. § manitut asiat. Esillä olivat tilinpäätös varainhoitokaudelta 2019 ja yhdistyksen toimintakertomus 2019.
Lisäksi Vapaa-ajattelijan liiton liittokokoukseen 26–27.9.2020 Jyväskylässä edustajaksi valittiin Tanja Laine ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Erkki Yli-Jokipii.
Suoritettiin ehdokasasettelu liiton toimielimiin kaudelle 2020-2023. Liittohallitukseen ehdolle asetettiin Yki Räikkälä.

Liittovaltuuston jäseneksi ehdolle asetetiin Tauno Perkiö ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Tanja Laine.

Ehdolle Liiton hautausmaatyöryhmään asetettiin Jukka Kim.

Keskusteltiin  6. Jumalattomien kesäpäivien järjestämisestä Porissa. Perusteellisen harkinnan ja keskustelun pohjalta päädyttiin tulokseen, kuinka kesäpäivien järjestämistä siirretään vuodella eteenpäin heinäkuuhun 2021. Perusteena Koronavirustilane ja sen mukanaan tuoma epävarmuus.

Suuret kiitokset esitetään kokouksen trahteerauksesta huolehtineelle Su Ran Kim'lle.

Lisätietoja jukka.kim(at)gmail.com