Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Blogiarkisto

2017

  Esa YlikoskiET:n avaaminen tukisi lasten oikeuksia
  30.11.2017   Esa Ylikoski
  ET:n avaaminen kaikille valittavissa olevaksi vahvistaisi tämän vielä paikoin vajaakäytössä olevan katsomusaineen opetustarjontaa ja siten edistäisi uskonnonvapautta sekä lasten pääsyä oikeuksiinsa kautta maan.
  Esa Ylikoski80-vuotias Vapaa-ajattelijain liitto painottaa lasten oikeuksia
  20.11.2017   Esa Ylikoski
  Uskonnottomia syrjittiin vuosikymmenten varrella katsomuksensa vuoksi. Yhdistykset ja liitto antoivat keskinäistä tukea ja turvaa uskonnottomille. Ne järjestivät valistustilaisuuksia ja kulttuuriohjelmaa. Ne rohkaisivat pärjäämään syrjinnän keskelläkin.
  Esa YlikoskiMiten uusia opetusryhmiä elämänkatsomustietoon?
  16.11.2017   Esa Ylikoski
  Hyvissä ajoin ennen uuden lukuvuoden alkua pitäisi päivittää myös toisen ja kolmannen luokan oppilaiden perheiden toive - tarkoituksena mahdollistaa uuden 1-2 tai 1-3 -luokkien elämänkatsomustiedon opetusryhmän käynnistäminen.
  Riikka MöhköläSekulaari maailma on vielä työvaiheessa
  03.11.2017   Riikka Möhkölä
  Tilastokeskuksen väestörakenteen mukaan vuoden 2016 lopussa 72 prosenttia kansasta kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 ortodoksisiin kirkkoihin. Uskonnottomia (väestörekisteri tai muu) oli 25,3 prosenttia. Ateisteiksi itsensä luokittelee noin 16 prosenttia väestöstä.
  Riikka MöhköläRipari on nuoren ykkösvalinta, mutta kuinka kauan? Vaihtoehtoehtona omaehtoiset Protu-leirit
  30.10.2017   Riikka Möhkölä
  Rippikoulu on vuodesta toiseen erittäin suosittu. Vuonna 2016 noin 85 % 15-vuotiaista kävi tämän konfirmaatioon johtavan, kirkon järjestämän koulun. Tapa pitää siis sitkeästi pintansa. Mutta miksi?
  Esa YlikoskiKirkon julkisoikeudellinen asema – valtiokirkko – kirkkovaltio
  29.10.2017   Esa Ylikoski
  Julkisen vallan tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti ”uskonnosta tai katsomuksesta” riippumatta. Jos leikitään, että valtiokirkkoa ei ole, eikö silloin ole sitäkin helpompaa, että kirkon julkisoikeudellinen erityisasema puretaan yhdenvertaisuus-periaatteen nojalla?
  Esa YlikoskiRipari nuoren ykkösvalinta, mutta kuinka kauan? Vaihtoehtoehtona omaehtoiset Protu-leirit
  27.10.2017   Esa Ylikoski
  Vieraileva bloggarimme Riikka Möhkölä: "Ei tule unohtaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukaan rippikoulun tarkoitus on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen jumalaan sekä varustaa heitä elämään kristittyinä. Protu-leirit sen sijaan ohjaavat omaehtoiseen elämänkatsomuksen etsintään ja kehittämiseen sekä juhlistavat aikuistumista."
  Esa YlikoskiKoulujen alkaessa
  09.08.2017   Esa Ylikoski
  Peruskoulu-, lukio- ja varhaiskasvatuslakien mukaan tunnustuksellisen uskonnonharjoituksen järjestäminen ei kuulu näiden kasvatus- ja oppilaitosten tehtäviin.
  Esa YlikoskiUskonnon ja katsomuksen vapaudesta maahanmuuttajatyössä
  30.05.2017   Esa Ylikoski
  Näistä perus- ja ihmisoikeuksista Suomessa tulee kertoa suullisesti ja kirjallisesti niin turvapaikanhakijoille kuin muillekin maahanmuuttajille. Ja niiden pohjalta tulee kohdella maahanmuuttajia viranomaistoiminnassa ja koko yhteiskunnassa.
  Esa YlikoskiIs there discrimination against Non-Religious Persons in Finland?
  21.05.2017   Esa Ylikoski
  Onko Suomessa uskonnottomien henkilöiden syrjintää? Näin kysyttiin Kansainvälisen Rationalistiliiton konferenssissa 12.-14.5.2017 Helsingissä. Seuraavassa pääsihteeri Esa Ylikosken alustuspuheenvuoro aiheesta. Lopuksi myös tietoa Vapaa-ajattelijain toiminnasta englanniksi.
  Esa YlikoskiUskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden haasteita Suomessa
  18.04.2017   Esa Ylikoski
  Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä myöskään uskontoon tai vakaumukseen liittyen. Lain lähtökohtana on, että yhdenvertaisuus ei ole vielä käytännössä toteutunut, koska laki edellyttää yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämistä erityisillä suunnitelmilla.
  Kari HännikäinenIsoveli Helsingin piispaksi
  17.04.2017   Kari Hännikäinen
  Kari Hännikäinen"Pari" sanaa tonttuleikeistä ja muista uskonnollisista tilaisuuksista
  07.04.2017   Kari Hännikäinen
  Koulujen uskonnollisia tilaisuuksia perustellaan usein traditioon vedoten. Mm. kirkkohallituksen kansliapäällikön Jukka Keskitalon mukaan ne ovat osa suomalaista kulttuuria.
  Esa YlikoskiOnko uskonnottomuus tabu kouluissa?
  06.04.2017   Esa Ylikoski
  Uskonto, uskonnottomuus ja vakaumus eivät nouse Helsingin koulujen uusissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa esille ollenkaan. Pikemminkin asian mainitseminen on lakaistu piiloon jopa yhdenvertaisuus-lain lakitekstin referoinnista. Selvitimme ja selvitämme asiaa..
  Kari Hännikäinen"Pari" sanaa julkisesta tilasta
  21.03.2017   Kari Hännikäinen
  Minä kannatan tunnustuksettomuuden periaatetta. Mutta en kannata sen äärimmäistä ilmenemismuotoa. En vaadi uskontoja komeroon. Laicite-periaatteesta pitäisi voida myös tehdä suomalainen sovellus.
  Kari HännikäinenJa nurkan takana vaanii aggressiivinen ateisti
  25.01.2017   Kari Hännikäinen
  Suomen Ekumeeninen Neuvosto antanut ulkoasiain ministeriölle lausunnon maamme ihmisoikeustilanteesta. Lausunto on tarkoitettu käytettäväksi YK:lle laadittavaa Suomen kansallista ihmisoikeustilannetta koskevaa raporttia varten.
  Kari HännikäinenPorua viinistä ja veroista
  18.01.2017   Kari Hännikäinen
  Kun ehtoollisviini tulee verolle, karsii kirkko diakoniaa ja nuorisotyötä. Ainakin jos uskomme Jukka Keskitaloa. Ja miksemme uskoisi. Ja pitikös meidän pakanoiden liittyä kirkkoon diakonian ja nuorisotyön takia?

  2016