Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Blogiarkisto

2019

  Saadaanko ET vihdoin kaikille valittavaksi?
  20.12.2019   Esa Ylikoski
  Elämänkatsomustieto voidaan avata kaikille valittavissa olevaksi nopealla erillisratkaisulla. Muutos on lakiteknisesti helppo. Uudistus ei vaadi oppiaine- ja tuntijaon, opetussuunnitelmien perusteiden eikä oppikirjojen muuttamista. Se voidaan ottaa käyttöön heti.
  Esityksiä Opetushallituksen tilaisuusohjeiden uudistamiseen
  08.12.2019   Esa Ylikoski
  Paras ratkaisu on, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa luovutaan kokonaan uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten liittämisestä toimintaan. Ne eivät kuulu laissa mainittuihin tehtäviin eivätkä täytä sitouttamattomuuden vaatimusta.
  Koko toiminta sitouttamattomaksi
  19.11.2019   Esa Ylikoski
  Uskonnonharjoitukset eivät kuulu koulun lakisääteisiin tehtäviin, ja opetussuunnitelman sekä varhaiskasvatuksen perusteissa linjataan opetuksen ja lukuvuoden päättäjäisten "uskonnollinen ja katsomuksellinen sitouttamattomuus".
  Uskonnollinen ylistys seisomaan ponkaisten ei kuulu koulun joulujuhlaan
  05.11.2019   Esa Ylikoski
  Tällainen tunnustuksellinen, kristinuskon Jumalaa ylistävä, nykykatsannossa kai varsin herätyskristillinen ja sitouttavana tuntuinen ylistysmotoriikka ei ole mielestäni enää sopivaa käyttäytymistä koulujen kaikille yhteisessä joulujuhlassa eikä varsinkaan oletusarvona. kaikkien osallistujien käyttäytymiseen.
  Suomi ummistaa silmänsä uskonnottomien lasten syrjinnältä
  18.10.2019   Esa Ylikoski
  Raportissa ei käsitellä uskontoon tai vakaumukseen liittyvää, ei varsinkaan uskonnottomuuteen liittyvää syrjintää, eikä sen poistamiseksi tehtävää työtä. Jälkimmäinen on ymmärrettävä, koska työ on ollut hyvin vähäistä, mutta syrjintää kuitenkin tosiasiassa esiintyy...
  Huttusen höttöset
  22.09.2019   Kari Hännikäinen
  Teologian tohtorin Niko Huttusen mukaan sekularisaation seuraus on valtioteologia. Ja mitenkähän tämä nyt oikein on?
  Yhteiseen sotilasvakuutukseen tai sotilasvalaan
  10.07.2019   Esa Ylikoski
  Siirtyminen yhteiseen, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti neutraaliin juhlalliseen seremoniaan lisäisi varusmiesten ja sotilaiden yhtenäisyyttä. Kun puolustusvoimain ylipäällikkö antaa virkaan astuessa juhlallisen vakuutuksen, se sopii myös varusmiehille.
  Ministerin vakuutukseen ja virkamiesvakuutukseen
  04.07.2019   Esa Ylikoski
  " Valtioneuvosto ja tasavallan presidentti käyttävät molemmat ylintä hallitusvaltaa, joten niitä koskevien juhlallisen velvoittautumisen muotojen olisi perusteltua olla samojen periaatteiden mukaisia.” (Oikeuskanslerin lausunto)
  Minä ja Suvivirsi
  26.05.2019   Kari Hännikäinen
  Tässä kirjoituksessa ei vaadita Suvivirren kieltämistä koulujen kevätjuhlasta. Kerron oman suhteeni lauluun ja miten se on muuttunut.
  Hautaustoimen yhdenvertaisuusongelmat hallitusohjelmaan
  28.04.2019   Esa Ylikoski
  Helsinki KYLLÄ, Espoo EI, Vantaa KYLLÄ, Kerava EI, Nurmijärvi KYLLÄ, Tuusula EI, Hyvinkää KYLLÄ, Järvenpää EI, Riihimäki KYLLÄ, Lahti EI, Kotka KYLLÄ, Lappeenranta EI, Tampere KYLLÄ, Jyväskylä EI, Turku KYLLÄ, Pori EI, jne.
  Teemun teesit uskonnon opetuksesta
  07.04.2019   Kari Hännikäinen
  Muutama sana Helsingin piispan perusteluihin koskien oman uskonnon opetusta.
  Kiitos eduskuntakaudesta! Jotain jäi vaalien jälkeiseen aikaankin..
  05.04.2019   Esa Ylikoski
  Tässä yhteydessä haluamme kiinnittää huomiotanne siihen, että kiireisen ja monille raskaan eduskuntakauden aikanakin suomalaisen yhteiskunnan maallistuminen on jatkunut huomionarvoisella tavalla. Keisarilla ei ole vaatteita!?
  Essayah tulkitsee perustuslakivaliokunnan lausuntoa - omalla tavallaan
  17.02.2019   Kari Hännikäinen
  Perustuslakivaliokunta on kuulemma linjannut huhtikuussa 2018, että virsien laulattaminen lapsilla ei ole uskonnon harjoittamista. HÄH?!
  Liiton jäsenmäärä laski
  15.02.2019   Vapaa-ajattelijain Liitto ry
  Yhdistysten henkilöjäsenmäärä laski 2 prosenttia.
  Vaalikone uskonnonvapaudesta
  09.02.2019   Jori Mäntysalo
  Uskonnonvapaus.fi-sivulla on jo neljänsissä eduskuntavaaleissa vaalikone. Kysymykset koskevat kirkon ja valtion suhteita, jumalanpilkkalakia, huivin käyttöä jne.
  Vahva usko, heikko epäusko
  31.01.2019   Jori Mäntysalo
  Ateismi sen sijaan ei ole uskonto. Ei esimerkiksi lapsen saaminen ET-opetukseen ole mikään pyhä asia.
  Monenlaisia vapaa-ajattelijoita
  12.01.2019   Jori Mäntysalo
  Pelkkä jäsenyyskin on tärkeä, se kertoo useamman olevan ajatustemme takana.

  2018

   ET:n avaaminen on kiireellinen erillisuudistus
   06.12.2018   Esa Ylikoski
   Lapsiasiavaltuutettu totesi kertomuksessaan eduskunnalle helmikuussa 2018, että nykyinen sääntely on ”yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan vastainen”. Perusoikeuksien toteutumisen epäkohtaan tarttumista ei pidä lykätä.
   Sexual Rights and Secularism - Seksuaaliset oikeudet sekularismin satoa
   16.10.2018   Esa Ylikoski
   When the authority and power of Religion has weakened, human rights pertaining to sexuality and reproduction health have advanced. Uskonnon valta-aseman heikentymisen myötä ihmisoikeuksia seksuaalisuuden alueilla on saatu parannettua.
   Toisen mokkasiineissa kulkemisesta
   16.09.2018   Kari Hännikäinen
   Mitäs jos ihan oikeasti yrittäisimme ymmärtää toisen maailmankatsomusta ilman, että tuomitsemme sen heti alkuunsa?
   Miksi elämänkatsomustietoa ei avata kaikille?
   21.08.2018   Riku Salminen
   Viimeksi lukiolain käsittelyssä kesäkuussa päätettiin, ettei elämänkatsomustiedon opetusta avata niille lapsille, jotka kuuluvat evankelisluterilaiseen valtionkirkkoon. Mitä syitä ja tarkoitusperiä on tämän päätöksen takana? Foliohattu päähän ja miettimään...
   Avioliiton ikärajaksi 18 vuotta
   20.07.2018   Jori Mäntysalo
   Monien uskontokuntien opin mukaan pari ei saa rakastella ennen avioliittoa. Tämä on uskontokuntien ongelma, ei valtion. Vapaa-ajattelijat kannattavat poikkeuslupamenettelyn kumoamista.
   Ruokarukoiluttaminen pois päiväkodeista ja kouluista
   06.06.2018   Esa Ylikoski
   Länsi- ja Sisä-Suomen AVI onkin katsonut (27.3.2018), että koulussa ei tule lukea ääneen yhteisiä ruokarukouksia... Toivottavasti tämä linjaus saatetaan nopeasti käytäntöön. Opetushallituksen tulee pikaisesti muuttaa ohjeitaan tältä osin.
   Avoin kirje rehtoreille
   29.05.2018   Esa Ylikoski
   Ohjeissa todetaan: ”Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.” .. Eiväthän ne kuulu aikuistenkaan työpäiviin ja siten suomalaiseen kulttuuriin.
   Lukumääräargumentti on kehäpäätelmä
   25.05.2018   Jori Mäntysalo
   Kun valittavana on sunnuntai-aamuna kirkko tai kävelyretki, yli 98 % lähtee kävelylle.
   Jaakko Heinimäen uskonnonvapaudessa vapaus on liikaa
   12.04.2018   Kari Hännikäinen
   Jaakko Heinimäki esittelee omaa tunkkaista versiotaan uskonnonvapaudesta.
   Uskonnonvapaus ei vaadi koulujumalanpalveluksia
   10.04.2018   Riku Salminen
   Huomio lasten uskonnolliseen asemaan
   06.03.2018   Esa Ylikoski
   Tätä taustaa vasten tuntuisi luonnolliselta, että monessa perheessä lasten ja aikuisten uskonnollinen asema harmonisoitaisiin. Toisin sanoen, jos aikuiset eivät enää kuulu uskonnolliseen yhdyskuntaan, miksi lasten pitäisi yhä kuulua?

   2017

    Vapaa-ajattelijat esittävät: Uskonnollisista valoista neutraaliksi vakuutukseksi
    31.12.2017   Esa Ylikoski
    Muistutamme, että tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat aina neutraalin vakuutuksen ryhtyessään toimeensa. Ehdotamme, että samalla kertaa sekä virkavala että ns. ministerin vala muutetaan yhdeksi neutraaliksi vakuutukseksi.
    ET:n avaaminen tukisi lasten oikeuksia
    30.11.2017   Esa Ylikoski
    ET:n avaaminen kaikille valittavissa olevaksi vahvistaisi tämän vielä paikoin vajaakäytössä olevan katsomusaineen opetustarjontaa ja siten edistäisi uskonnonvapautta sekä lasten pääsyä oikeuksiinsa kautta maan.
    80-vuotias Vapaa-ajattelijain liitto painottaa lasten oikeuksia
    20.11.2017   Esa Ylikoski
    Uskonnottomia syrjittiin vuosikymmenten varrella katsomuksensa vuoksi. Yhdistykset ja liitto antoivat keskinäistä tukea ja turvaa uskonnottomille. Ne järjestivät valistustilaisuuksia ja kulttuuriohjelmaa. Ne rohkaisivat pärjäämään syrjinnän keskelläkin.
    Miten uusia opetusryhmiä elämänkatsomustietoon?
    16.11.2017   Esa Ylikoski
    Hyvissä ajoin ennen uuden lukuvuoden alkua pitäisi päivittää myös toisen ja kolmannen luokan oppilaiden perheiden toive - tarkoituksena mahdollistaa uuden 1-2 tai 1-3 -luokkien elämänkatsomustiedon opetusryhmän käynnistäminen.
    Sekulaari maailma on vielä työvaiheessa
    03.11.2017   Vapaa-ajattelijain Liitto ry
    Tilastokeskuksen väestörakenteen mukaan vuoden 2016 lopussa 72 prosenttia kansasta kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 ortodoksisiin kirkkoihin. Uskonnottomia (väestörekisteri tai muu) oli 25,3 prosenttia. Ateisteiksi itsensä luokittelee noin 16 prosenttia väestöstä.
    Ripari on nuoren ykkösvalinta, mutta kuinka kauan? Vaihtoehtoehtona omaehtoiset Protu-leirit
    30.10.2017   Vapaa-ajattelijain Liitto ry
    Rippikoulu on vuodesta toiseen erittäin suosittu. Vuonna 2016 noin 85 % 15-vuotiaista kävi tämän konfirmaatioon johtavan, kirkon järjestämän koulun. Tapa pitää siis sitkeästi pintansa. Mutta miksi?
    Kirkon julkisoikeudellinen asema – valtiokirkko – kirkkovaltio
    29.10.2017   Esa Ylikoski
    Julkisen vallan tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti ”uskonnosta tai katsomuksesta” riippumatta. Jos leikitään, että valtiokirkkoa ei ole, eikö silloin ole sitäkin helpompaa, että kirkon julkisoikeudellinen erityisasema puretaan yhdenvertaisuus-periaatteen nojalla?
    Ripari nuoren ykkösvalinta, mutta kuinka kauan? Vaihtoehtoehtona omaehtoiset Protu-leirit
    27.10.2017   Esa Ylikoski
    Vieraileva bloggarimme Riikka Möhkölä: "Ei tule unohtaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukaan rippikoulun tarkoitus on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen jumalaan sekä varustaa heitä elämään kristittyinä. Protu-leirit sen sijaan ohjaavat omaehtoiseen elämänkatsomuksen etsintään ja kehittämiseen sekä juhlistavat aikuistumista."
    Koulujen alkaessa
    09.08.2017   Esa Ylikoski
    Peruskoulu-, lukio- ja varhaiskasvatuslakien mukaan tunnustuksellisen uskonnonharjoituksen järjestäminen ei kuulu näiden kasvatus- ja oppilaitosten tehtäviin.
    Uskonnon ja katsomuksen vapaudesta maahanmuuttajatyössä
    30.05.2017   Esa Ylikoski
    Näistä perus- ja ihmisoikeuksista Suomessa tulee kertoa suullisesti ja kirjallisesti niin turvapaikanhakijoille kuin muillekin maahanmuuttajille. Ja niiden pohjalta tulee kohdella maahanmuuttajia viranomaistoiminnassa ja koko yhteiskunnassa.
    Is there discrimination against Non-Religious Persons in Finland?
    21.05.2017   Esa Ylikoski
    Onko Suomessa uskonnottomien henkilöiden syrjintää? Näin kysyttiin Kansainvälisen Rationalistiliiton konferenssissa 12.-14.5.2017 Helsingissä. Seuraavassa pääsihteeri Esa Ylikosken alustuspuheenvuoro aiheesta. Lopuksi myös tietoa Vapaa-ajattelijain toiminnasta englanniksi.
    Uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden haasteita Suomessa
    18.04.2017   Esa Ylikoski
    Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä myöskään uskontoon tai vakaumukseen liittyen. Lain lähtökohtana on, että yhdenvertaisuus ei ole vielä käytännössä toteutunut, koska laki edellyttää yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämistä erityisillä suunnitelmilla.
    Isoveli Helsingin piispaksi
    17.04.2017   Kari Hännikäinen
    "Pari" sanaa tonttuleikeistä ja muista uskonnollisista tilaisuuksista
    07.04.2017   Kari Hännikäinen
    Koulujen uskonnollisia tilaisuuksia perustellaan usein traditioon vedoten. Mm. kirkkohallituksen kansliapäällikön Jukka Keskitalon mukaan ne ovat osa suomalaista kulttuuria.
    Onko uskonnottomuus tabu kouluissa?
    06.04.2017   Esa Ylikoski
    Uskonto, uskonnottomuus ja vakaumus eivät nouse Helsingin koulujen uusissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa esille ollenkaan. Pikemminkin asian mainitseminen on lakaistu piiloon jopa yhdenvertaisuus-lain lakitekstin referoinnista. Selvitimme ja selvitämme asiaa..
    "Pari" sanaa julkisesta tilasta
    21.03.2017   Kari Hännikäinen
    Minä kannatan tunnustuksettomuuden periaatetta. Mutta en kannata sen äärimmäistä ilmenemismuotoa. En vaadi uskontoja komeroon. Laicite-periaatteesta pitäisi voida myös tehdä suomalainen sovellus.
    Ja nurkan takana vaanii aggressiivinen ateisti
    25.01.2017   Kari Hännikäinen
    Suomen Ekumeeninen Neuvosto antanut ulkoasiain ministeriölle lausunnon maamme ihmisoikeustilanteesta. Lausunto on tarkoitettu käytettäväksi YK:lle laadittavaa Suomen kansallista ihmisoikeustilannetta koskevaa raporttia varten.
    Porua viinistä ja veroista
    18.01.2017   Kari Hännikäinen
    Kun ehtoollisviini tulee verolle, karsii kirkko diakoniaa ja nuorisotyötä. Ainakin jos uskomme Jukka Keskitaloa. Ja miksemme uskoisi. Ja pitikös meidän pakanoiden liittyä kirkkoon diakonian ja nuorisotyön takia?

    2016