Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vapaa-ajattelijain liitto uskonnottomien edunvalvojana
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 21.12.2018
Liitto antoi vuoden mittaan useita lausuntoja sekä ministeriöille että eduskunnan valiokunnille. Lisäksi olemme antaneet omaehtoisia kannanottoja.

Liitto antoi vuoden mittaan useita lausuntoja sekä ministeriöille että eduskunnan valiokunnille. Lisäksi olemme antaneet omaehtoisia kannanottoja.

Elämänkatsomustiedon avaamisesta annoimme lausunnon jo talvella, mutta käsittelyn siirryttyä eduskuntaan, meiltä pyydettiin lausunto myös sivistysvaliokunnalle. Kesäkuussa eduskunnan täysistunnossa esitys ET:n avaamisesta sai SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden eduskuntaryhmien sekä kahden RKP:n kansanedustajan tuen, mutta hallituspuolueiden, Kristillisten ja Perussuomalaisten äänin avaaminen torjuttiin.

Varhaiskasvatuslakiin annoimme lausunnon, jossa esitimme Opetushallituksen julkaisemissa varhaiskasvatuksen perusteissa linjatun uskonnollisen ja katsomuksellisen sitouttamattomuuden nostamista myös lakiin. Ensin ministeriölle ja sitten sivistysvaliokunnalle.

Rahankeräyslakiluonnokseen totesimme, että katsomusten yhdenvertaisuus ja uskonnonvapaus toteutuvat parhaiten, kun uskonnollisia ryhmiä kohdellaan samalla tavoin kuin muitakin yhteisöjä. Rahankeräysoikeus tulee sallia evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahastolle ja seurakunnille heti kun kirkon julkisoikeudellinen erityisasema ja verotusoikeus eli kirkollisvero on lakkautettu.

Ministerin virkaanastumisen juhlallisuuksista lausuimme ensin valtioneuvoston kanslialle ja sitten eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, että uskonnollisesti neutraali vakuutus riittää myös ministereille niin kuin se riittää tasavallan presidentille, eduskunnan puhemiehelle ja oikeuden tuomareille. Hallitus kuitenkin esittää Raamatun ja ”pyhät evankeliumit” etusijalle asettavan uskonnollisen valan säilyttämistä. Eduskunta äänestänee asiasta syksyllä.

Poikkeuslupamenettely alaikäisten avioliittoon voidaan liiton mielestä kumota niin, että jatkossa avioliittoon voitaisiin vihkiä vain täysi-ikäisiä. Se parantaisi hieman Suomen uskottavuutta lapsiavioliittoja vastaan kansainvälisesti tehtävässä työssä. Monien uskontokuntien opin mukaan pari ei saa rakastella ennen avioliittoa, mutta tämä on uskontokuntien ongelma, ei valtion.

Lukioasetukseen esitimme, vaikka asetuksella ei voida poistaa tai lisätä oppiaineita, että uskonnon ja elämänkatsomustiedon pakollinen osuus puolitettaisiin. Uskonto ei ole tärkeämpi aine kuin maantiede, fysiikka tai kemia, joille esityksen mukaan kaksi pakollista opintopistettä riittää.

Siviilipalveluspaikoista uskonnollisissa yhdyskunnissa otimme kriittisen kannan. Kun siviilipalvelusta ei aiota sallia puolueissa, ei palvelu uskonnollisissa yhteisöissäkään ole asianmukaista.

Jehovan todistajien asevelvollisuutta koskevan erivapauden kumoaminen sai liiton tuen. Liiton lausunto rajoittui vain tähän erillislakiin, koska lakiesitys koski vain sitä. Asevelvollisuuden ja siitä myönnettävien vapautusten säätelyn kehittäminen yhdenvertaisuutta noudattaen on laajempi poliittinen kysymys.

Työaikalakiesitykseen liitto lausui, että kytkös kirkkolakiin tulisi katkaista kokonaisuudessaan. Hyvänä pidettiin, että hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi sisältää uuden käsitteen ’kansallinen juhlapäivä’. Lausunnossa oli myös visio tulevaisuuteen: nyt eri vuosina ajankohtaa vaihtavan pitkänperjantain ja pääsiäisen sijaan voitaisiin säätää yleisestä kevätvapaasta, joka voitaisiin kiinnittää joka vuodelle esimerkiksi kevätpäivän tasauksen jälkeiseen tai sitä seuraavaan viikonvaihteeseen .

Omaehtoisista kannanotoista tärkein oli jo kesällä lähetetty kirjeemme puolueille vaali- ja hallitusohjelmatavoitteista. Se julkaistiin Vapaa Ajattelijan numerossa 3/2018.

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry