Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Huomio kansanedustajaehdokkaiden laatuun
Jori Mäntysalo / 13.12.2018
Uudistuksille myötämielisten kansanedustajien ja kunnanvaltuutettujen määrän lisääminen on luonnollinen ajatus ja pyrkimys. Todella hyvien ehdokkaiden tukeminen mahdollisimman monesta puolueesta on toivottavaa.


Keväällä 2019 on eduskuntavaalit, ja toimimme vapaa-ajattelijoiden uudistustavoitteiden saamiseksi maan seuraavan hallituksen ohjelmaan yhteistyössä puolueiden kanssa. Vapaa-ajattelijain liitto on selkeästi puoluepoliittisesti sitoutumaton. Samalla monet yhdistystemme jäsenet tukevat vaaleissa maallistumiskehitystä edistäviä ehdokkaita useissa eri puolueissa.

Vapaa-ajattelijoita on tietenkin moneksi myös puoluepolitiikan ja laajemminkin politiikan suhteen. Meitä on yhtäältä puolueaktiiveja, valtuutettuja, kansanedustajaehdokkaitakin. Ja toisaalta meitä löytyy kaikkiin puolueisiin pidempääkin välimatkaa pitäviä, vahvasti sitoutumattomia. Hyvä niin, ja sitten on vielä siltä väliltä. Useimmat äänestävät, vapaasti ajatellen.

Samoin meissä vapaa-ajattelijoissa löytyy niin kansalaisjärjestötoiminnan aktiiveja useassakin järjestössä kuin vain vapaa-ajattelijan yhdistyksen kannatukseen ja rivijäsenyyteen tykästyneitä. Hyvä niin, ja sitten on vielä siltä väliltä. Voi myös osallistua silloin tällöin. Toki meillä jäsenien lisäksi on myös kannattajia tai vain talkoisiin osallistuvia.

Vapaa-ajattelijain liitto on siis puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistykset ja liitto eivät ole minkään puolueen ohjailtavissa eivätkä tue mitään yksittäistä puoluetta. Liitto asettaa tavoitteensa ja hyväksyy kannanottonsa uskonnottomien edunvalvontajärjestönä jäsentensä itsenäisesti ja vapaasti päättämänä. Näin oli myös Oulun liittokokouksessa 2017.

Puoluepoliittinen sitoutumattomuus tarkoittaa myös sitä, että yhdistykset ja liitto eivät asetu vaaleissa tukemaan mitään puoluetta tai ehdokaslistaa eikä ketään ehdokasta, eivätkä kampanjoi tällaisen vaalityön hyväksi. Yksittäiset jäsenemme toki voivat kernaasti toimia puoluepoliittisesti, mutta eivät yhdistyksen nimissä.

Hyvien ehdokkaiden bongaus ja tukemien

Koska monien Vapaa-ajattelijain tavoitteiden toteuttaminen edellyttää lakien ja asetusten muuttamista, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksiä, uudistuksille myötämielisten kansanedustajien ja kunnanvaltuutettujen määrän lisääminen on luonnollinen ajatus ja pyrkimys. Todella hyvien ehdokkaiden tukeminen mahdollisimman monesta puolueesta on toivottavaa.

Kaikkien puolueiden listoilla olevien ehdokkaiden välillä on eroja. Jos yhdet ehdokkaat ovat vastahankaisia kirkon ja valtion erottamistoimiin ryhtymiseen tai uskonnonharjoituksen järjestämisen lopettamiseen kouluissa ja päiväkodeissa, jotkut toiset voivat olla valmiita näihin ja moniin muihin uudistuksiin.

Tämänkin vuoksi on tarpeellista – ja suorastaan hienoa – että meillä on nyt jo neljättä kertaa tulossa oma vaalikone uskonnonvapaus.fi -sivuston kautta. Kiitos tekijöille, ei sekään synny synnyttämättä. Käytetään ja levitetään tietoa siitä aktiivisesti. Ennen vaaleja. Ja vaalien jälkeenkin, kansanedustajien ehdokkaina antamisen lupausten toteuttamiseen.

Ehdokkuuden ja äänestämisen lisäksi vaaleihin voi osallistua todella hyvän ehdokkaan tukiryhmässä. Vaalityö ehdokkaan tukiryhmässä on määräaikainen projekti, jossa voi mahdollisen onnistumisen lisäksi, tai siitä huolimatta, oppia paljon ja kartuttaa kampanjointitaitoja – myös muihin tiedotusprojekteihin vastaisen varalle. Se on yleensä ihan suositeltavaa, eikä välttämättä edellytä minkään puolueen jäsenyyttä.

Toki kannattaa muistaa, että vaalijärjestelmämme on sellainen, että jokaisen ehdokkaan äänet menevät puolueen tai muun ehdokaslistan hyväksi, ja listalta valitaan eniten ääniä saaneet. Näin ollen riskinä voi olla, että hyvänkin ehdokkaan äänet mahdollistavat huonon ehdokkaan läpimenon. Mahdollisuutena puolestaan on ”oman edustajan” saaminen päättäjäksi.

Vaikka oma hyvä ehdokas, jonka vaalityölle vapaa-ajattelija antaa aikaansa, ei tällä kertaa päätyisikään Arkadianmäelle, moni ehdokas vaikuttaa kuitenkin kotikuntansa ja maakunnankin politiikassa. On hyvä, että vapaa-ajattelijoilla on suhteita myös kuntapäättäjiin. Kunnillahan on itse asiassa suurikin rooli uskonnon ja katsomuksen vapauden sekä yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Yksittäisten ehdokkaiden vaalimenestykseen vapaa-ajattelijat vaikuttavat yksilöinä kukin oman vapaan harkintansa perusteella. Yhdistyksenä ja liittona vapaa-ajattelijat vaikuttavat puolueisiin mahdollisimman tasapuolisesti. Lähetämme kannonottojamme sekä tavoitteitamme kaikille puolueille. Pyrimme ja olemme valmiita tapaamaan kaikkia puolueita.

Hallitusohjelmatavoitteet puolueille

Suomen poliittisessa elämässä on hallitusohjelmien merkitys korostunut. Yhä useammin monipuoluehallitukset istuvat koko vaalikauden. Kun hallituksen poliittinen pohja voi olla hyvinkin laaja, hajanainen, heterogeeninen, hallitusohjelma raamittaa uudistuspolitiikka vahvasti. Sen vuoksi kaikki yhteiskuntavaikuttajat esittävätkin tätä nykyä juuri hallitusohjelmapoliittisia tavoitteita. Niin mekin.

Vapaa-ajattelijain liitto hyväksyi jo kesällä listan hallitusohjelmatavoitteita eli esityksiämme seuraavan hallituksen ohjelman viitoittamiin uudistuksiin. Lähtökohtana uudistuksiin oli ev.-lut. kirkon julkisoikeudellisen erityisaseman perustan murentuminen yhteiskunnan maallistumisen ilmeisen etenemisen jatkuessa. Kirkon jäsenosuus alittaa 2/3 alkavalla vaalikaudella.

Luonnollisesti lähetimme perustellut esitykset puolueille. Ne on myös julkaistu Vapaa Ajattelija -lehdessä 3/2018. Pelkkä kirjelmä ei tietenkään riitä. Pyrimme myös tapaamaan ja keskustelemaan asioista.

Ehdotusten taakse on myös hyvä saada laajempaa pohjaa ja tukea. Niinpä onkin ilahduttavaa, että Suomen humanistiliitto syyskokouksessaan hyväksymissä hallitusohjelmapoliittisissa tavoitteissa on hyvin samoilla linjoilla kanssamme. Niinpä voimme myös yhdessä pyrkiä vaikuttamaan useiden eri puolueiden kantoihin ja niiden tavoitteisiin hallitusneuvotteluissa.

Tavoitteena on sekulaari valtio. Uskonnollinen ja eettinen vakaumus on yksityisasia. Kuitenkin yhdenvertaisuuslain antama suoja toteutuu uskonnottomien kohdalla huonosti varhaiskasvatuksessa, opetustoimessa, vihkimispalveluissa ja hautaustoimessa.

Mielestämme maistraattien tulee lasten nimenantoon liittyen asioida suoraan vauvan vanhempien kanssa. Lasten sukupuolielinten silpominen muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla on kiellettävä lailla. Varhaiskasvatuksessa opetustoimessa tulee toteuttaa uskonnollinen ja katsomuksellinen sitouttamattomuus. Elämänkatsomustieto on avattava kaikille oppilaille mahdolliseksi.

Puolustusvoimissa otetaan käyttöön yhteinen sotilasvakuutus ja sotilaspappien rinnalle opetukseen ja henkiseen tukeen tulee saada muita henkisen tuen ammattilaisia. Eduskunnan itsensäkin tulee ottaa huomioon yhdenvertaisuus ja uskonnonvapaus esimerkiksi valtiopäivien avajaisjärjestelyin liittyen sekä ministerinvakuutusta annettaessa.

Oikeus avioliittoon vihkimiseen myönnetään myös sekulaaria kulttuuria edustaville järjestöille, mikäli uskonnollisten yhdyskuntien vihkimisoikeutta jatketaan. Järjestöjen tulee saada myös valtionavustuksia. Tarvitaan tunnustuksettomia seremoniatiloja, myös siviilihautajaisten jäähyväisja saattotilaisuuksiin. Myös uskonnottomien yhdistysten ylläpitämät hautausmaat tarvitseva valtion tukea.

Edellä esitettyjä Humanistien ja Vapaa-ajattelijain yhteisiä tavoitteita voi käyttää – vaalikoneen kysymysten lisäksi – kansanedustajaehdokkaiden sopivuutta ja pätevyyttä testattaessa. Nyt huomio ehdokkaiden ja edustajien laatuun. Kenties eduskuntaan sitten muodostuu myös katsomuksen vapaus -ryhmä yli puoluerajojen.

Esa Ylikoski

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry