Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Uskonnottomat hautajaiset, osa 1
Jori Mäntysalo / 5.10.2018
Uskonnottoman vainajan hautajaisjärjestelyt ovat vapaamuotoisia, päinvastoin kuin uskonnollisiin rituaaleihin sidotut hautajaiset. Vapaamuotoisuus voi kuitenkin olla surun keskellä omaisille jopa hämmentävää.

Yleistä

Uskonnottoman vainajan hautajaisjärjestelyt ovat vapaamuotoisia, päinvastoin kuin uskonnollisiin rituaaleihin sidotut hautajaiset. Vapaamuotoisuus voi kuitenkin olla surun keskellä omaisille jopa hämmentävää. Tässä tekstissä pyrimme tuomaan esille tietoa, lakitekstejä ja vinkkejä, joiden tarkoitus on helpottaa hautajaisten järjestämistä.

Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Uskonnottoman ihmisen elämänkatsomus pohjautuu tyypillisesti perusteelliseen harkintaan. Uskonnottoman käsitykseen uskonnoista kuuluu pääsääntöisesti, että uskonnot eivät täytä tieteen tai rationaalisen elämänkatsomuksen kriteereitä.

Omaisten tai kirkon mahdollisesti poikkeavat hautaukseen liittyvät toivomukset eivät voi lain mukaan sivuuttaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Lähtökohtaisesti uskonnottoman hautajaisiin ei kuulu uskonnollisia rituaaleja kuten siunaus, rukoilu tai uskonnollinen musiikki, ei uskonnollisia symboleja kuten ristit tai alttaritaulut, eikä tietenkään kirkollisia tiloja. Jokaiset hautajaiset ovat kuitenkin oma tapahtumansa ja vainajan elämänkatsomus ja hänen toivomuksensa yksilöllisiä.

Hautaustestamentti

On erittäin tärkeää, että uskonnoton itse määrittelee hautaustoiveensa hautaustestamentissa kirjallisesti. Vain näin toimien hautaamiseen liittyvät toiveet tulevat selkeästi hautajaisia järjestävien tietoon. Toki tahdon voi ilmaista myös suullisesti.

Jos vainaja ei ennen kuolemaansa ole ilmaissut kirjallisesti tai suullisesti hautaustahtoaan, se ei ole merkki eikä lupaus siitä, että hän olisi tahtonut kirkolliset hautajaiset ja hautaan siunaamisen. Vain jos kirkkoon kuulumaton vainaja on selvästi ilmaissut, että hän toivoo kirkolliset hautajaiset ja papin siunauksen, omaiset voivat sellaista lain mukaan seurakunnalta pyytää.

Pro-Seremonioilla on kaavake ”Ohjeet siviilihautajaisteni järjestämiseksi”, ja hautaustoimistoilla on omia kaavakkeitaan. Tällaista hautaustestamenttia kannattaa tehdä vähintään kaksi kappaletta, yksi toivotulle hautaavalle taholle ja muut itselle sekä lähimmäisille.

Vapaa-ajattelijain liitolla on kätevä ”Haluan siviilihautajaiset -kortti”, jonka voi tulostaa netistä.

Ruumiin testamenttaaminen tieteelle on myös uskonnottomien suosiossa. Esim. Turun yliopiston ruumiinlahjoitussopimuksen saa Medisiinan palvelupisteestä (ks. myös netistä TY-ruumiinlahjoitus.) Elinluovutustahdon voi ilmaista esim. Sosiaali- ja terveysministeriön kortilla. Ruumiinlahjoitustestamentista on syytä kertoa omaisille. Vainajan tuhka luovutetaan omaisille yleensä vasta kuukausia myöhemmin.

Erilaiset hautausmuodot

Nykyisin vainajan tuhkaus on yleisempi kuin arkkuhautaus. Turussa osuus on jo noin 80 prosenttia. Tuhka voidaan joko sirotella luontoon tai haudata uurnassa.

Tuhkan sirottelu

Vainajan tuhkan sirottelu on hautaustapa joka antaa hautauspaikan valinnalle ja hautaustapahtumalle vapaimmat muodot.

Ajatus ihmisen elämän tärkeydestä usein ohjaa pois juhlavista hautausmenoista ja suurellisista muistokivistä, ja kuollutta läheistä halutaan muistaa hänen elämäntyönsä kautta.

Ajallisesti sirottelun voi tehdä heti tuhkauksen jälkeen tai siirtää korkeintaan vuoden päähän. Krematorion toimitusaika on noin kaksi viikkoa siitä kun arkku on toimitettu poltettavaksi. Näin tapahtumalle pystyy valitsemaan jopa haluamansa vuodenajan. Uurna on helppo itse kuljettaa haluttaessa eri jäähyväis- tai muistotilaisuuksien tiloihin ja paikkoihin sekä valitulle sirottelualueelle.

Tuhkan sirottelussa voi käyttää uurnana krematorioiden tai hautaustoimistojen vuokrauurnaa tai itse tekemäänsä, teettämäänsä tai ostamaansa uurnaa. Tuhkan voi laskea veteen myös nopeasti hajoavassa ns. vesiuurnassa.

Suosittu tapa on tuhkan sirottelu vapaasti luontoon haluamaansa paikkaan. Tähän riittää maa- tai vesialueen omistajan tai haltijan lupa. Kirjallinen lupa on suositeltava.

Esimerkiksi Turun kaupunki on osoittanut kuusi vesialuetta jonne tuhkan voi vapaasti sirotella ilman erityistä lupaa. Muun muassa Helsingillä, Porilla ja Kotkalla on vastaavia paikkoja. Metsähallituksella on vesialueita, jotka ovat hakemksesta käytettävissä.

Vapaa-ajattelijoiden ylläpitämillä hautausmailla on usein myös sirottelualue, jolloin hautausmaan edustaja sirottelee tuhkan eikä sen tarkkaa paikkaa kerrota.

Uurnahautaus

Ajallisesti uurnahautaus, kuten sirottelukin, voidaan tehdä pian tuhkauksen jälkeen tai lykätä korkeintaan vuoden päähän. Näin tapahtumalle pystyy valitsemaan sopivan vuodenajan. Uurna on helppo itse kuljettaa haluttaessa eri jäähyväis- tai muistotilaisuuksiin ja -paikkoihin sekä valitulle hautauspaikalle.

Uurnahautauksessa vainajan hautapaikkana on lähes aina hautausmaa, uskonnottoman vainajan osalta ensisijaisesti uskonnoton hautausmaa.

Uurnana käytetään maatuvasta materiaalista tehtyä säilytintä, jonka vetoisuus on 4,5 litraa.

Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan.

Sijoituspaikka pitää ilmoittaa krematoriolle.

Arkkuhautaus

Vainajan ruumis on hautaustoimilain mukaan haudattava ilman aiheetonta viivytystä. Käytännössä arkkuhautaus tapahtuu muutaman viikon sisällä hautausluvan saamisesta ja on siten ajallisesti haasteellisempi kuin sirottelu tai uurnahautaus.

Arkkuhautauksessa vainajan hautapaikkana on lähes aina hautausmaa. Arkun voi hankkia hautaustoimistosta. Arkun voi myös teettää tai tehdä itse, mutta senkin on oltava maatuva. Tuhkaukseen menevän arkun materiaalit on syytä varmistaa krematoriosta.

Neuvonta-apua hautajaisia suunnittelevalle

Uskonnottomien hautajaisten suunnittelussa auttavat paikalliset vapaa-ajattelijain yhdistykset ja valtakunnallinen Pro-Seremoniat -palvelu, jotka välittävät myös juhlapuhujia ja muusikoita.

Hautaustoimiston palveluja tarvittaessa on hyvä valita toimisto, jolle uskonnottomien toiveet ovat tuttuja.

Stig-Göran Lindqvist ja Ritva Ahonen

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry