Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Uskonnoton tapakulttuuri yleistyy tuellamme
Jori Mäntysalo / 2.10.2018
Koetetaan myös yksilöinä antaa sijaa ihmisten ajatusten ja perheiden tapakulttuurin kirjon moninaistumiselle. Tämä hyvä sanomamme keskinäisen kunnioituksen ja kohteliaisuuden puolesta lisää samalla vapaa-ajattelijain yleistä arvostusta.

Ihmisten ja tapakulttuurin maallistuminen on hyvä ottaa kohteliaasti huomioon keskinäisessä kanssakäymisessä. Tämä on Vapaa-ajattelijain sanoma kaikille, myös uskonnollisille ihmisille. Yhä useammat parit asuvat aluksi avoliitossa ja yhä useammat solmivat siviiliavioliiton. Jotkut useammankin. Monessa liitossa toinen kuuluu kirkkoon ja toinen ei. Hääjuhla voi silti olla vaikka kuinka komia. On myös samaa sukupuolta olevia pareja. Sellaista on sekularismi.

Yhä useampi lapsi saa nimensä ilman pappia ja kastetilaisuutta. Silti voidaan järjestää perhejuhla, nimiäiset. Nykylain mukaan vauva voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan vain molempien vanhempien päätöksellä. Jos toinen vanhemmista kuuluu ja toinen ei, luontevinta on jättää vauva vapaaksi uskontomerkinnästä maistraatin rekisterissä.

Päivähoidossa ja koulussa kaikki lapset eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin. Eikä koulujen tarvitse liittää toimintaansa jumalanpalveluksia ja hartauksia. Jos sellainen kuitenkin on kirkossa, samalla tulee olla tarjolla vastaavaa ei-uskonnollista ohjelmaa, vaikkapa retki. Tehdään ei-uskonnollisesta toiminnasta ”normaalia”, koulussakin.

Elämänkatsomustiedon opetusryhmiä alkaa olla jo pienissäkin kouluissa. Lain mukaan rehtorien tulee edistää uskontokuntiin kuulumattoman lapsen pääsyä oikeuksiinsa. Yläkouluun on juuri saatu aiempaa parempi elämänkatsomustiedon oppikirja. ET kasvaa ja vahvistuu.

ET:n avaaminen kaikille valittavaksi katsomusaineeksi ei mennyt läpi eduskunnassa kesäkuussa 2018, mutta sai SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden eduskuntaryhmien ja sekä kahden RKP:n kansanedustajan tuen. Pakkouskonto lapsille, jopa lukiolaisille ei ole oikein. Toki suosittelemme reaktiona lasten kirkosta erottamista ja 15-vuotta täyttäneille eroamista.

Vaikka lähes 80 prosenttia käy rippikoulun, monet nuoret – yli 10 000 – eivät käy. Ja jotkut – tänä kesänä yli 1000 – käyvät katsomuksellisesti sitoutumattoman Prometheus-leirin. Perhe voi silti järjestää 15-vuotiaalle tavanomaista juhlavammat syntymäpäivät, ja uskonnoton nuori saattaa toivoa ja saada isovanhemmilta ja muiltakin tavanomaista isompia lahjoja. Koska mainostajat keksivät 15-vuotisjuhlan?

Huomaavaisuus on paikallaan myös elonkaaren loppupäähän ja hautajaisiin liittyen. Siviilihautajaisten osuus hautauksista lisääntyy, toki viiveellä. Omaiset voivat järjestää jäähyväis- eli saattotilaisuuden sekä hautaan laskun uskonnottomasti, ilman pappia, samoin tilaisuuden ennen vainajan tuhkausta tai tuhkauksen jälkeen, uurnan laskun tai sirottelun yhteydessä.

Valtiovallan yli 100 miljoonan euron rahoitus kohdistuu ev.lut. kirkon hautausmaille, joille hautaustoimilaki antaa yleisen hautaustoimen hoidon. Silti seurakunnan hautausmaan tai krematorion kappelin sisätiloja ei monin paikoin saa käyttää uskonnottomaan jäähyväis- tai saattotilaisuuteen, jossa vainaja on arkussa. Tämä on uskonnottomia syrjivää. Tarvitaan hautaustoimilain arviointi.

Mutta jos ei tykätä, ei tupata. Uskonnoton tilaisuus voidaan pitää myös muualla; vaihtoehtoisia tiloja löytyy kysynnän kasvamisen myöstä. Ruumisautossa on pyörät, joten tilaisuuden ei tarvitse olla seurakunnan hautausmaan vieressä.

Vapaa-ajattelijain yhdistysten hautausmaiden ylläpito 10 paikkakunnalla on arvokasta ihmisoikeus- ja kulttuurityötä. Sille tulee saada yhteiskunnan tukea. Helsingissä iso kiitos kuuluu myös Hietanimen tunnustuksettoman krematorion kappelin perustajille ja ylläpitäjille.

Eivätkä kaikki enää hautaa tai sirottele vainajan tuhkaa hautausmaalle, onhan se mahdollista muuallekin maa- tai vesialueen omistajan luvalla. Kotkassa yli 10 prosenttia vainajista päätyy tuhkana mereen. Sirottelu ei tarkoita, että suru olisi laimeampaa, vaan vainajan muiston ja tahdon kunnioittamista.

Perustuslain mukaan julkisen vallan tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti myös uskonnosta tai vakaumuksesta huolimatta. Koetetaan myös yksilöinä antaa sijaa ihmisten ajatusten ja perheiden tapakulttuurin kirjon moninaistumiselle. Tämä hyvä sanomamme keskinäisen kunnioituksen ja kohteliaisuuden puolesta lisää samalla vapaa-ajattelijain yleistä arvostusta.

Esa Ylikoski

Kirjoittaja on Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry