Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Tuomarinvala poistuu – Raamatut pois oikeudesta
Jori Mäntysalo / 7.7.2016
Lähes 300 vuoden perinne loppuu: jatkossa tuomarit eivät enää vanno "Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta".

Lehdistötiedote 7.7.2016

Tuomarinvala poistuu – Raamatut pois oikeudesta

Vuodesta 2017 alkaen kaikki uudet tuomarit antavat samanlaisen ei-uskonnollisen vakuutuksen. Eduskunta päätti kesäkuun lopussa poistaa nykyisin käytössä olevan tuomarinvalan, joka vannotaan vuoden 1734 kaavan mukaisesti ”Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta”.

Muutoksen jälkeen oikeuslaitoksella ei ole enää siteitä uskontoon. Todistajien osalta uskonnollinen vala poistui tämän vuoden alusta ja kaikki antavat vakuutuksen ”kunnian ja omantunnon kautta”. Käräjähartaudet ovat loppuneet jo aiemmin.

Vapaa-ajattelijat toivovat samaa muutosta kaikkiin valoihin.

– Perustelujen mukaan ”tuomarin tehtävä on maallinen tehtävä”, ja sitä on myös maanpuolustus. Poistetaan siis myös sotilasvala, esittää vapaa-ajattelijoiden pääsihteeri Esa Ylikoski. – ”Kunnian ja omantunnon kautta” annettava sotilasvakuutus riittää alokkaille, kun puolustusvoimain ylipäällikkökin eli tasavallan presidentti antaa vakuutuksen.

Suomessa vielä jäljellä olevia uskonnollisia valoja ovat sotilasvalan lisäksi korkeimpien virkamiesten virkavala sekä niin sanottu ministerinvala. Uskonnollisesti neutraaleja sen sijaan ovat esimerkiksi poliisin vala ja perinteinen lääkärin vala.

Historiallisesti valapakko oli varhaisia uskonnonvapauskysymyksiä. Vuonna 1922 säädetty uskonnonvapauslaki sisälsi määräyksen, jonka mukaan uskontokuntiin kuulumattomat antoivat vakuutuksen valan vannomisen sijaan. Vuoden 2003 uskonnonvapauslaki muutti tätä niin, että jokainen saattoi valita valan ja vakuutuksen väliltä.

Todistajan valaa poistettaessa perusteluna eduskunnalle käytettiin myös yksityisyyden suojaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei pidä hyväksyttävänä, että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa annettaessa. Muutenkaan henkilöllä ei ole velvollisuutta toimia niin, että toiminnasta voitaisiin tehdä päätelmiä hänen vakaumuksestaan.

LISÄTIETOJA:

Esa Ylikoski,
puh. 0504685332
esa.ylikoski@vapaa-ajattelijat.fi

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry